Dags att införa asylstopp

mohamed omar

Mohamed Omar

Det fanns en tid då de hjärtegoda kändisarna försökte inbilla oss att den ansvarslösa asylpolitiken inte stod i motsättning till välfärden. Vi kunde ha massinvandring av lågutbildade från Afrika och Mellanöstern och samtidigt satsa mer på skola, vård och våra gamla. Ja, det hette till och med att massinvandringen skulle ”rädda välfärden!”

Men den tiden är förbi. När finansministern Magdalena Andersson den 19 september fick frågan i SVT:s Agenda om varför hon har minus i budgeten började hon med att, som de alltid gör, skylla på den föregående regeringen, men sen erkände hon faktiskt att asylkaoset bidragit till minuset. ”Hade vi inte haft den ökade kostnaden för flyktingkrisen så hade vi haft ett överskott i dag”, sa finansministern.

Andersson fortsätter alltså att felaktigt benämna det som hände hösten 2015 ”flyktingkris”. Faktum är att flyktingarna i världen blivit fler sedan dess. Den så kallade krisen är mer eller mindre permanent. Andersson vill slippa ta ansvar och skyller därför på en ”flyktingkris”, ungefär som en naturkatastrof som bara drabbat oss helt oväntat. Vad det i stället handlar om är en dålig svensk flyktingpolitik som i många år satsat på att hjälpa få, genom att ge migranter som rest genom flera säkra länder asyl i Sverige, i stället för att hjälpa många, genom insatser i närområdet.

En annan asylaktivist som i dagarna kastat ljus på motsättning mellan välfärd och asylinvandring är Advokatsamfundets ordförande Anne Ramberg. I en intervju med Sveriges Radio den 18 september säger hon att ”humanismen” kräver att svenskar ska göra avkall på välfärden för att bekosta fortsatt massiv asylinvandring. Tidigare har hon hävdat att asylinvandringen är en vinst för landet. Har hon gått en kurs i ekonomi sedan dess?

Nja, Ramberg har en historia av att göra tvärsäkra uttalanden som sen visar sig vara felaktiga. När Sverige skulle lägga om asylpolitiken efter kaoset 2015 påstod hon att förslagen inte bara stred mot ”konventioner och lag” utan också var ”ogenomförbara”. Men förslagen genomfördes och internationella lagar och konventioner har mig veterligen inte ändrats. Var juristen okunnig eller försökte hon desinformera?

Oavsett hur Ramberg kommit till denna självklara insikt, det vill säga att om en utgiftspost skenar måste man ta pengar någonstans ifrån, är erkännandet ett steg framåt i utvecklingen av svensk debatt. För att rädda välfärden, och kanske till och med förbättra den, behöver vi ett omedelbart asylstopp. Det finns ingen anledning för ett land långt uppe i Norden, som inte gränsar till något konfliktområde, att ge asyl till migranter från Afrika och Mellanöstern som har rest genom flera säkra länder.

Behöver vi kompetent arbetskraft så kan vi handplocka dem vi vill ha och erbjuda arbetstillstånd istället för att ta in hundratusentals asylinvandrare och hoppas att några av dem har just den kompetens som efterfrågas på svensk arbetsmarknad.

Nu sitter vi och väntar på att migranterna ska ta sig hit, kanske utsätta sig för faran att dö drunkningsdöden på Medelhavet, och sen ska de in på asylboenden och vänta på besked. De som får avslag, efter att ha försörjts under hela processen, ska skickas iväg. Det kan vara uppslitande och ångestfyllt. I många fall går det inte ens att få hem dem. Denna hantering kan kallas för många saker, men knappast ”humanitär”, varken för asylsökarna eller för svenskarna som ska betala. Vi vet heller inte vilka asylsökarna är, det kan vara psykopater, kriminella eller jihadister. Alla som kommer till gränsen och åberopar asylrätten släpps in. Det är inte särskilt ”humanitärt” mot de som tvingas leva i ett otryggt samhälle.

Ett år kan det komma hundra tusen, ett annat två hundra tusen. Politikerna har bara att anpassa budgeten, vilket undergräver demokratin. Folk kanske röstade för mer resurser till skola, vård och omsorg, men så fick de asylinvandring istället. Så kan vi inte ha det. Ekonomin måste gå att planera. Ska vi ha någon asylinvandring bör det vara ett kvotsystem, det vill säga att vi bestämt i förväg hur många asylsökare vi tar emot och att vi avsatt resurser i budgeten. Asylansökningarna bör dessutom ske i utlandet, inte på svenskt territorium. Den som beviljats uppehållstillstånd kan flyga hit lugnt och säkert utan att riskera livet på Medelhavet.

De ekonomiska svårigheterna i Afrika och Mellanöstern, som är en viktig anledning till massmigrationen, måste lösas av ländernas egna befolkningar. Med visst bistånd och ledning från den utvecklade världen, förstås. Vi skulle kunna göra oerhört mycket mer i u-länderna för de enorma resurser vi nu lägger på asyl.

Ja, visst är det något osmakligt med att Ramberg, som tjänar miljoner årligen och bor i en flott lägenhet på Östermalm, kräver att vanliga svenskar ska sänka sin standard för att upprätthålla en ansvarslös och ineffektiv asylpolitik. Det finns dock dem som tjänar på asylindustrin. Det är inte världens flyktingar och inte heller svenska folket. Det är advokaterna. Det kan förklara Rambergs många märkliga utspel i medierna.

73 thoughts on “Dags att införa asylstopp

 1. yovysuarez skriver:

  Alldeles lysande. Betr undantaget från totalstopp, dvs kvotflyktingarna – jag antar att UNHCR:s definition och välgrundade urvalsmetodik ligger till grund – så bubblade t o m Stefan Löfven i en TV-intervju igår från New York, att han ansåg att kvotflyktingssystemet var bra, men att antalet borde”fördubblas” (för Sveriges del isf från årligen knappa tvåtusen till knappa fyratusen i så fall). Skall man tolka detta som att Löfven och socialdemokraterna till slut nu stryker flagg, efter Merkels backande och ursäktande för ”felbedömningar”, efter CDU:s valfiasko nr två på kort tid, i Berlin?

  Liked by 2 people

   • yovysuarez skriver:

    Det avgränsade området skulle lämpligen vara Gotland. Svårt att fly från denna ö jämfört med fastlandsområden. Och Sverige skulle därigenom lösa ett annat, påstått problem, Rysslands annekteringshot. Som politiskt aktive politruk-ÖB:n Micael Bydén, förfäktat, och åtgärdat genom att placera en ”stridsgrupp” om 150 man därstädes. Med flera hundratusen ”migranter” på ön, torde Rysslands intresse vara mindre än noll.

    Många inom godhetseliten och uppsatta makthavare i Stockholm har sina sommarboenden på Gotland, dags för dessa att visa äkta solidaritet och humanism mot våra kulturberikare, ”öppna ditt sommarhus” skulle kunna vara en identitär reinfeldtsk uppmaning i tiden.

    http://www.svt.se/nyheter/inrikes/soldater-pa-gotland-symboliskt-viktigt

    Liked by 5 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    YOVYSUAREZ

    Lysande förslag!
    Två flugor i en smäll så att säga!
    Fast då vill man nog flytta Almedalsveckan…

    Gilla

 2. larslindblog skriver:

  Att det inte var flyktingar i ordets rätta bemärkelse som utnyttjade asylsystemet slog leg.läkare Eva Bergqvist larm om redan 1992. Eva hade gjort en hel del observationer och iakttagelser som gjorde henne bekymrad .Eva var sedan gammalt medlem i (M) och kommunalpolitiskt engagerad. Moderaterna tackade Eva för upplysningarna genom att utesluta henne ! Då startade Eva tidningen Fri Information om invandringen , som var en opolitisk faktasamling.
  Kvällstidningarna fick korn på Eva och hennes tidning och startade det vanliga drevet med hets,hat och olika invektiv. Eva blev sjuk och förlorade nog lite av gnistan och avled vid en ålder av bara sextiosex år.

  Liked by 4 people

 3. BjörnS skriver:

  Det bör tilläggas att finansministern här bara tar ett statskameralt perspektiv. Statens kostnader för invandringen är till stor del kortsiktiga. Jag befarar att de stora kostnaderna bärs av kommunerna och under lång tid genom olika typer av bidrag till de som inte kan försörja sig. Att inte ens hälften är i sysselsättning efter 9 år visar detta. Det finns många andra slags kostnader också. Kommuner och landsting kommer alltså att 2025 dras med höga kostnader för invandringen 2015. Det behöver inte staten göra på samma sätt även om det finns ökade kostnader för rättsväsendet.
  Jag tror att om staten var tvungen att ta hela den ekonomiska risken i statsbudgeten så skulle riksdagspartierna vara mindre invandrarvänliga. Som det är nu döljs kostnaderna till stor del.

  Liked by 3 people

  • Felipe Estevez skriver:

   Så här ser det ut för asylinvandrarna. Åren är räknas från och med det att de fått uppehållstillstånd. I dag kan det dröja upp till två år, så de har alltså varit i landet ännu längre än vad sysselsättningsstatistiken visar, och redan kostat Sverige en massa pengar.

   Efter två år: 6% i egen försörjning.
   Efter åtta år: 25% i egen försörjning.
   Efter femton år: 34% i egen försörjning.

   Resterande 66% ska vi försörja för resten av deras liv. Och det här siffror från när det kom ca 20,000 om året. Förra året kom det 163,000 asylsökande! Året innan 83,000, året innan det 54,000, och så tillkommer det anhöriginvandring på minst lika många. De som får avslag på asylansökan är i regel kvar i Sverige, och går under jorden – varför skulle de åka? de har ju gratis sjukvård här och gratis skolgång, och det finns knappt någon polis som stör dem – de jobbar svart, och ägnar sig åt kriminalitet.

   Summa summarum, många svenska kommuner kommer gå i konkurs. Och kriminaliteten kommer att skena ytterligare.

   Liked by 1 person

   • Janne skriver:

    Alla ”ensamkommande” genererar mängder anhöriginvandrare. Ta henne, som födde ban på planet från Istanbul. Skickat ankarbarn först, sen kommer hon och 4 barn till…..

    Liked by 3 people

   • Felipe skriver:

    Angående födseln på flyget har jag för mig att det rörde sig om syrier. Det var väl farsan som kom hit först, kirrade PUT och livslång försörjning på vår bekostnad – och nu kommer den beslöjade frugan och ungarna efter.

    Man kan ju dock fråga sig: om de verkligen befann sig i en krigssituation, skulle då familjefadern lämna fru och barn – och dra till ett avlägset land i norr? Givetvis inte. De var redan i trygghet, annars skulle han aldrig ha åkt. De är alltså inga flyktingar. De saknar asylskäl. De är asylbedragare, och har egentligen inget i Sverige att göra. Att de är här är en enorm skandal.

    Fenomenet ensamkommande är för övrigt främst en afghansk specialitet. Finns nästan inga sådana från Syrien.

    Ni kan studera det här diagrammet. Något är jävligt fel – hur kommer det sig att så många ”sextonåringar” från Afghanistan helt allena – fast ändå i stora skockar – helt plötsligt beslutat sig för att bege sig till Sverige av alla länder?

    https://pbs.twimg.com/media/CrOm5pBWIAASvPa.jpg:large

    För det är till Sverige de överlägset flesta söker sig. Kan det ha att göra med att vi inte har några ålderskontroller, kanske?

    http://www.europaportalen.se/2016/05/flest-ensamkommande-barn-till-sverige

    Gilla

   • Pekka Rousu skriver:

    Klokt påpekat. Sanningen är dock värre än så. Väldigt många av jobben är subventionerade jobb. Dessutom hat de inkomster i snitt på nästan hälften vilket gör det ännu värre. Dessutom bör man korrigera för heltidsjobb då de ofta jobbar deltid. Dessutom de nationaliteter som kom för t ex 15 år sedan var bättre anpassade till Sverige. Jävligast nog är dock att konkurrensen nu om det fåtalet jobb som finns är löjligt hög. Vi har ca 2,5% enkla jobb i Sverige och dessa är upptagna redan. Teknologiutvecklingen gör så procenten hela tiden går ner. Väl om 10 år kommer det nog inte vara mer än låt säga 5% som har heltidsjobb korrigerat för subventionsjobb. Men det är värre än så. Det är ENDAST jobb i privat sektor som inte betalas av staten (t ex privata skolor) som är lönsam invandring. Invandrare jobbar ofta i offentlig sektor. Fler behövs ju där till följd av alla andra invandrare som behöver välfärd. Detta är inget annat än en nationalekonomisk katastrof.

    Gilla

   • Felipe skriver:

    Helt rätt Pekka.

    Jag orkade dock inte ge mig in på det där med subventionerade jobb, deltidsanställningar, och så vidare. Det blir i regel för mycket för folk att ta in. Och jag har inga exakta siffror på det heller.

    Att 66% aldrig gör ett handtag över huvud taget är illa nog. Det brukar få de flesta att haja till – när de får se det svart på vitt. Att det sedan är ännu värre än så, egentligen… Ja, vad ska man säga.

    Läget för landet är riktigt, riktigt illa.

    Gilla

 4. JAN BENGTSSON skriver:

  Nog har Ramberg som Generalsekreterare ett ekonomiskt egenintresse,
  å sitt o sina kollegors vägnar,
  för att få behålla ett synnerligen välavlönat jobb o alla dess pensionsförmåner,
  snarare än ett brinnande humanitärt öppet hjärta…

  Finns väl ingen större anledning att hyckla men det…

  Oops jo det finns det nog, ja bergsäkert,
  för hur skall man annars få Sveriges folk att svälja en bitter medicin/agendan!

  Finns kanske god anledning att införa en speciell flyktingskatt för advokater,
  som gör allt för att mjölka staten,
  genom att överklaga i Allah tänkbara oändligheter!

  Detta är en välbetald flyktingindustri, snarare än humanitet)

  Liked by 1 person

 5. Tritonen skriver:

  Mohamed har helt rätt, och det finns, som vi vet, ett parti som argumenterat som han hela tiden. Detta har dock bemötts med avsky och förakt, eftersom åsikterna har stört den grandiosa självbilden hos den styrande politiska eliten och dess profeter i media och bland opinionsbildare. Fastän nästan alla politiska nu driver en politik som ligger nära SDs, vill de inte erkänna detta, utan svamlar föga övertygande om att de har en helt annat och ädlare ”värdegrund”.

  Liked by 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   ”Landskapet är annorlunda nu,
   det kunde vi ej förutsäga innan”…

   SD:s varningar var rasistiska, så var det!
   Vi tar hänsyn till förändringen)

   Gilla

 6. Gustaf skriver:

  Tänk dig att svensk sjukvård skulle fungera enligt samma principer såsom vårt asylsystem. Då får man en djupare förståelse för hur extremt ineffektivt och inhumant det är. Några exempel ; på en olycksplats skulle läkarna tvingas först tvingas beta av den kö som de vårdbehövande själv bildat för läkaren underställd patienten. Inte som idag när läkaren allsmäktigt prioriterar. Ambulanserna skulle gå i skytteltrafik till sjukhuset med lindrigt skadade, medan folk ligger och dör vid olycksplatsen – de som inte förmått begära hjälp, eller ställt sig i kön . Ja, egentligen skulle inga ambulanser, eller ens distriksvård, finnas, utan ALL sjukvård skulle flyttas till Norrland och enbart de som tagit sig dit skulle komma ifråga för hjälp. De övriga får klara sig bäst de kan. Naturligtvis fortfarande baserat på patienternas egna skapade kö på vårdcentral och akutmottagningar. Om totala efterfrågan på vård, trots avståndet, ändå skulle visa sig besvärande stort så skulle vi spränga bron över Dalälven och förbjuda förflyttning med flyg – allt för att söka lätta lite på trycket.

  Gällande all sjukskrivning med därtill månatlig ersättning från staten så skulle bevisfrågan ligga hos läkaren att visa på att patienten inte är sjuk – vem kan bevisa att det ändå inte döljer sig något fel på den till synes friske personen ? Rättigheterna att överklaga icke beviljad sjukskrivning skulle vara i princip oändlig med obegränsad statlig finansiering av ivriga advokater för att driva rättslig process i frågan och sjukskrivning skulle fortgå till frågan slutligt avgjorts kanske ett decennium senare – om ens aldrig. Därtill ; om slutligen en person ändå, trots allt, skulle fastställas vara frisk så skulle ändå undantag med bibehållen sjukskrivning göras för tex barnfamiljer – precis som undantag görs för asylsökande barnfamiljer som ska mista sin rätt till boende och försörjning. På toppen av allt så skulle sjukskrivningen inte längre vara en individuell fråga. Den som lyckats passera Dalälven, tagit sig till sjukhuset och där sjukförklarat sig själv skulle därför omtänksamt nog få hela sin familj sjukskriven på samma villkor.

  Ett sjukvårdssystem enligt ovan principer och rättighetsfördelning skulle nog av flertalet ses som höjden av inhumanism, vansinne och man skulle förstå att följden kan bli total ekonomisk konkurs. Förvånande nog verkar många anse att samma synsätt tillämpat på asylfrågan representerar kärnan av samlad klokskap, är självklar och den inneboende humanismen väl motiverar den gigantiska miljardrullningen.

  Liked by 3 people

 7. Ami skriver:

  Slutklämmen i MO:s krönika är väl det som benämns som VIK av PE. Människor som tjänar pengar på andras elände där andra får stå för notan. Det är ett uppenbart pyramidspel.
  Vi kan utan att skämmas tillskriva ”flyktingvurmarna” och ”humanisterna” samt vår generösa asylpolitik till att tusentals människor har dött och dör på Medelhavet.
  Det som etablissemanget kallar humanism har blivit en falsk Gud, humanism är när man sätter människan först, man gör det inte bara för att visa omvärlden att man är en stormakt inom människoförflyttning.
  Det finns mycket att säga om hyckleriet inom asylkaoset och tyvärr är det inte slut. Över en kvartsmiljon människor sitter fast i Libyen och väntar på att ta sig över till Italien. Var skall dessa människor ta vägen. Var skall miljonerna människor som sitter fast i Turkiet ta vägen.
  Snart brister fördämningen och det kommer att väla in människor i Europa. Turkiet idkar utpressning mot Turkiet och det dröjer inte länge förrän Italien tycker att de skall ha separat stöd för mottagning.
  Den svenska lögnen är faktum och har bitit sig fast i samhället.

  Liked by 1 person

 8. Erik skriver:

  Det är POSERANDET som är det viktigaste för en svensk politiker.

  En svensk politiker bekänner sig till den humanitära stormaktens evangelium och praktik.

  Den humanitära stormakten kan dock svårligen utövas på distans då poserandet med Refugee’s Welcome, inkännande reportage om somaliska bandylag tillsammans med glitterögda lokalpolitiker och muslimska damer som lär sig cykla, är saker som praktiseras lokalt, inte långt borta.

  Svenska politiker har fått personliga kickar av detta poserande och poserandet har kunnat ske ‘gratis’ för deras del med avtvingade skattemedel. Nu inleds dock en avtändningsfas när Kjell-Åke och Inga-Britt så sakteliga börjar förstå att de konsekvent kommit i andra rummet trots att de betalar kalaset och vänder sig nu mot sina politiker. Kötider hos folktandvården och lärarbrist för barnbarnen börjar nu slå igenom och skattehöjningar synes vid horisonten.

  Sverige skulle utan problem alldeles ensamma kunna dra runt UNHCR:s budget men då till priset att poseringstillfällena försvann.

  Liked by 7 people

 9. Sten Lindgren skriver:

  För advokaterna är situationen i Sverige rena guldgruvan. Inte nog med att marknaden växer det är också en marknad utan krav där ”köparna” saknar incitament och verktyg för kostnadskontroll. Med andra ord är det bara att fortsätta och salta räkningarna, ingen reagerar, det är väl t o m så att advokaterna ses som godhetens förgrundsfigurer.
  Häromdagen råkade jag komma i diskussion om invandringen och hävdade då att man inte enbart kan se personer från de stora konflikthärdarna som offer. Givetvis är det svårt att avgöra enskilda individers skuld men som kollektiv anser jag nog att man måste se många som medskyldiga till de oerhörda problem som finns. Det är ju trots allt ett oresonligt hat mellan olika folkgrupper, ofta med religiösa förtecken, som ligger bakom pågående krig. Så tänker jag men det är inte en uppfattning som går hem i breda lager i lagomlandet Sverige.

  Liked by 4 people

 10. Lasse W skriver:

  Om Anne Ramberg. Jag saknar den självklara analysen att hon bara gör det som gynnar advokatkåren. Den gynnas nämligen av vänsterpolitik. Om det är synd om brottslingen och denne ska ses som offer för ett orättfärdigt samhälle så är det lättare att vara advokat. Och straffen tenderar att ligga i den nedre delen av straffskalan. Varje rättegång blir en framgång för advokaten.

  En annan av Annes Rambergs käpphästar genom åren har varit sekretessregler. Även här handlar det om att idka krypskytte mot åklagarens möjligheter att styrka brott. Och i motsvarande mån stärka advokatens möjligheter i brottmålsrättegången. Anne Ramberg vet vad hon gör men ingen ”jävla” journalist har orkat tänka ett led till och se mönstret.

  Liked by 3 people

 11. Ulla L skriver:

  Ja, ett asylstopp behövs verikligen. Jag kan tycka att vi inte ska ha någon asylinvandring överhuvud taget! Däremot ‘vanlig’ invandring och hjälp till behövande genom systemet med kvotflyktingar och hjälp på plats. Och vad ska gälla dem som ‘flyr för sina liv’? Tyvärr har Sverige aldrig haft någon strategi och budget för dem som kommer på egen hand utanför den vanliga invandringsvägen. Istället har våra skattemedel fått flöda ut lite hur som helst. Tänk om Sverige hade haft en strategi, åtminstone sedan 70-talet, för hur vi ska hantera dessa som kommer på egen hand och söker asyl? Så mycket bättre det hade varit för alla. Med undantag från dem som för egen vinning utnyttjar asylrätten och vår naivitet och alla dem som har asylindustrin som födkrok, förstås. En strategi borde utgå från att det är en avgörande skillnad mellan dem som kommer; de som verkligen flyr för sina liv (hur man kan passera t.ex. Danmark är en annan fråga) och de som söker ett bättre liv. Den skillnaden borde avspeglas i hanteringen. De som hävdar livsfara och söker asyl behöver boende och uppehälle och det kan erbjudas i för ändamålet uppbyggda bostäder i samlad grupp. I den hanteringen är det liv som ska räddas, inte invandring som är ett helt annat spår. För hanteringen av dem som flytt för sina liv och söker asylasylsökande, dvs. rädda livet, måste Sverige ha en strategi och kapacitet i form av bostäder, vård, mat och kläder. Men inte erbjuda PUT, inga krav på att bidra och ingen påtvingad utbildning och inget gratis hämtande av familjemedlemmar som inte är i livsfara, och krav på att lämna Sverige när det blir möjligt. De som först kommit som asylsökande men vill bosätta sig i Sverige ska förstås ha rätt att söka uppehållsrätt för invandring, men ska då behandlas på samma sätt som alla andra som vill invandra till Sverige (t.ex. från USA). Kraven för uppehållsrätt ska således gälla lika för afganen som ‘söker ett bättre liv’ i Sverige och amerikanen som vill bosätta sig här. Men det finns inte i världsrymden att politikerna har en plan och en strategi – de har fortfarande noll koll!

  Liked by 1 person

 12. Gunilla skriver:

  Ja, det är en skandal i likhet den med rikspolischefen Eliasson att ha en ‘vänsteraktivist’ (hon är nog egentligen inte vänster utan ser mest till sitt kapitalistiska egenintresse) som ordförande för Advokatsamfundet. Bara det att hon tänjer otillåtet på tolkningen av lagar och konventioner borde få henne avsatt omedelbart. Som stöd har hon dock ett antal jurister inom migrationsindustrin (inkl högprofilerade advokater och juridiska ‘experter’) som ‘tjänar’ multum på hennes och makt-etablissemangets (välfärdskomplexet) politik. Ramberg som chef för Advokatsamfundet riskerar också att dra ner hela kåren i dyngan. Men till slut kommer verkligheten, och befolkningens ilska, ifatt de ansvariga.

  Liked by 1 person

 13. Peter skriver:

  Den enda hållbara humanitära lösningen jag kan se är att stoppa flyktingflödena uppströms. Jag skulle önska att FN blev mer invasivt i konflikthärdar. Låt FN med militära medel ta kontroll över tillräckligt stora områden där man kan bygga upp tillfälliga boenden, sjukhus, skolor etc. Det kanske skulle vara försvarbart med en sån lösning även vid andra ”push factors” än krig, t ex allmänt misskötta länder i tredje världen.

  Liked by 1 person

 14. Tomas Lenke skriver:

  Enligt Migrationsverket finns tveksamheter i åldern hos 70 procent av de ensamkommande som uppgett att de är mellan 15 och 17 år. Varför kan in migrationsverkat omedelbart klassa om alla de tveksamma redan nu som vuxna och det blir deras ansvar att bevisa att de är under 18?
  De kostar i snitt 1 MSEK/år i HVB. 2015 kom 35.000 *70%= 24.500.
  24.500*1MSEK/år = 24.5 Miljarder per år.

  24.5 Miljarder per år som kanske skulle göra bättre nytta för pensionärer, polis, militär…

  Liked by 1 person

 15. Agneta Berglöw skriver:

  Så länge det inte drabbar dem själva ekonomiskt Ramberg,Danielsson, o Löfven som tillbringat några dagar i New York o frotterats sig med avgående president Obama som vill ha ett eftermäle att han in i det sista agerar ekonomisk för världens alla flyktingar.
  Att inte Löfven spricker när han framför Sverige som världens största givarland.
  Ja med tanke på fortsatta skattehöjningar till förb…. för oss svenskar bl.a. föga höginkomsttagande barnmorskor,poliser o inte en rad i Magdalenas budget om fattigpensionärerna som breder ut sig.
  Skall ”riskdagen fortsätta med sin pajkastning i två år till???? Nyval per omgående tack.

  Liked by 1 person

 16. spdlr skriver:

  Världsbankens råd till Sverige: ”Bygg reservat åt bidragsinvandrare”

  – Sverige bör dra nytta av sin relativt stora landareal och hägna in ett område av Hongkongs storlek där man placerar alla bidragsinvandrare så att de får klara sig på egen hand – utan bidrag från landets arbetande befolkning. Det föreslår Världsbankens tillträdande chefsekonom Paul Romer i en intervju med Dagens Nyheter.

  http://www.friatider.se/v-rldsbankens-r-d-till-sverige-bygg-reservat-t-bidragsinvandrare

  Liked by 1 person

   • Hortensia skriver:

    Precis, Janne, hur skulle desperata och målmedvetna migranter framgångsrikt kunna hållas på rätt sida staketet i Sverige, när det tydligen var stört omöjligt, att förhindra ens inhägnade vildsvin från att rymma/medvetet släppas ut av illvilligt egoistiska/självutnämnt ”goda” människor – med förödande negativt och uppenbarligen irreversibelt resultat?!

    Liked by 2 people

   • Hedvig skriver:

    @ janne 21 september, 2016 kl 11:02

    Man ska nog inte se Paul Romers förslag som en rekommendation till Sverige, utan mer som ett kreativt tankefrö/hugskott för att lösa framtida folkvandringar från fattiga Syd till rika Nord.
    Tror knappast att Sverige, ett mörkt, kallt och kargt land uppe vid Polcirkeln, har optimala villkor för att upprätta en frizon likt Hongkong.

    Gilla

  • Jo skriver:

   Ja ge dem Gotland och ställ in alla färjor till och från ön! De har ju efterfrågat asylanter och vi blir av med majoriteten av den grova kriminaliteten samtidigt som vi återigen kan använda våra skattemedel till skötsamma, hårt arbetande svenskar. Men se för fanken till att plocka rätt på eventuella gummibåtar först…

   Gilla

   • Janne skriver:

    Det skulle ändå inte fungera. För det första- vad gör du med dagens gottlänningar?
    Och hur hindrar du de att resa eller förflytta sig? Det är möjligt att ta sig från Gottland med båt som man lätt kan bygga. Och alla dessa Rambergare som skulle snabbt organisera smuggeltraffik till fastlandet.

    Är Gottland verkligen värdelöst för dig?

    Gilla

 17. Anders Svensson skriver:

  Tänker på mina barn och mina förfäder som krökte rygg för detta land. Förr var vi vikingar, nu är vi veklingar. Jag känner mig som den siste dinosaurien. Tur att denna sida finns. Tack!

  Liked by 1 person

 18. Jaxel skriver:

  Bäste Mohamed!
  Detta var ett oerhört bra inlägg i debatten.

  Jag vill bara anknyta till den intervjun med Anne Ramberg som du nämner. I intervjun säger hon också att dagens svenska lagstiftning inte är förenlig med barnkonventionen vilken landet är på väg att införliva med svensk lag.

  Som jag läser utredningen (SOU 3016:19) som lägger grunden för förslaget att införliva barnkonventionen i svensk lag kommer detta att medföra ytterligare krav på att ta hänsyn till intresset hos barn från hela världen som tar sig hit, och i förlängningen även deras föräldrar. Uppenbarligen gör Ramberg samma tolkning, om än från en annan utgångspunkt.

  Det stor problemet idag är att Sverige styrs av lagar och konventioner som ger ett obegränsat antal människor i hela världen rättigheter här i Sverige (om de bara lyckas ta sig hit).

  Vi, kan som konstateras i krönikan, inte ha det på det viset. Vi kan inte ha en lagstiftning som inte erkänner några begränsningar i de påfrestningar och uppoffringar som åläggs medborgarna. Fast istället för ta itu med detta och exempelvis säga upp FNs flyktingkonvention verkar regering och riksdag vara på väg att ytterligare förstärka de rättigheter att ställa krav på det svenska samhället som ges åt envar innevånare i hela världen.

  Det är fullständigt vansinnigt.

  Liked by 2 people

 19. Nils Dacke skriver:

  Jag tror sanningens minut infinner sig senast våren 2018, då har asylkaoset nått sådana nivåer samt att kostnader för kommunerna skjutit höjden så eländet inte längre går att dölja. Vad som då händer är idag svårt att spekulera i men i vanlig politikanda kommer 7 klövern att börja skylla på varandra, det finns då ett parti som kommer att kunna luta sig bakåt och säga ” vad var det vi sa”. Eftersom det då stundar ett val i September 2018 kommer desperationen hos 7 klövern att tillta och det kommer att innebära nya förslag om stopp för all invandring samt planer för kraftigt ökat återvändande. Tyvärr har vi då redan passerat point of no return med oroligheter och nrki på många olika platser och en offentlig framförallt kommunal/landsting ekonomi i totalt förfall.

  Liked by 3 people

  • Nils Dacke skriver:

   Jag önskar också lägga till att efter ytterligare några år , alltså runt 2020-2021 kommer om landet då fungerar att utses en sanningskommision som får i uppdrag att utreda vad som hände mellan 2005 till och med 2016 och då särskilt 2012-2016. När denna kommission då lägger fram sina resultat kommer krav på att ansvar skall utkrävas. Det finns då en hel hög med politiker och agendajournalister som bör känna hur marken gungar.

   Liked by 1 person

   • Jo skriver:

    Hade man ju kunnat förvänta sig med all rätta, men du vet säkert lika väl som jag att ingen någonsin hålls ansvarig för någonting i Sverige! Det tycks alltid vara den ”goda ambitionen” som räknas. Att resultatet blev domedag o ragnarök kunde ju INGEN förutse… Så det blir nog sedvanliga ambasadörsposter till /o/ansvariga politiker med efterföljande generös pension o priser till journalisterna som ”modigt o träget rapporterat om de svåra, krigslika förhållandena i Sverige under krisåren” . (stråkar i bakgrunden. Inte ett öga är torrt…)

    Liked by 1 person

 20. malmobon skriver:

  Allianspartierna fullföljer DÖ och godkänner fler kvotflyktingar än vad som är stipulerat i FN.
  Den som trodde att något förändrats bör tänka om. Ett parti, en röst-Sverigedemokraterna.

  Liked by 1 person

 21. Claes H skriver:

  Någon gång borde nämnas att vart fjärde barn tas bort i vårt fina land.
  – Nettoreproduktionstalet ska vara 1,0 för konstant befolkning. [Ungefär 2,1 barn per kvinna, justerat för åldersstruktur osv.] 1968 gick det under 1, och har i princip förblivit under (utom 1990-91-92 då det var en hårsmån över). 1983 låg det lågt med 0,769. Så 1984 under Olof Palme började den s.k. flyktinginvandringen. [Facken var helt emot arbetskraftsinvandring.]
  – 25% av barnen tas numera bort i ”riket”. För oss svennar (svenonor) kan vi väl räkna med att siffran ligger närmare den i Kramfors: 40%.
  – [Sök efter ”Aborter 2009 Socialstyrelsen” (år; Tabell 1) och ”Aborter 2010 Socialstyrelsen” (kommuner; Tabell 19). Senare år hittar ni nog inte. ]

  Gilla

  • Hedvig skriver:

   @ Claes H 21 september, 2016 kl 10:22

   Byt inte samtalsämne!

   Mohamed Omar har skrivit en glasklar artikel om det största hotet mot vårt svenska sekulärt demokratiska välfärdssamhälle. Det är självklart den frågan vi ska fokusera i det här kommentarsfältet!

   Liked by 1 person

   • Claes H skriver:

    Javisst, Hedvig, vår sekulära överhet delar helt din åsikt – detta är bagateller, inte värda att nämna! Siffror för aborter de senaste åren (efter 2010) hittar du inte… (Jag har sett diagram, åldersfördelade diagram…)
    Att det här skulle ha någon betydelse för grundproblemet – att vi svennar dör ut – ha! ”Det är bara tokstollen Claes som kan få för sig något sådant”…
    (Här i sta’n är jag som svenne alltid i minoritet numera. Ja, kanske inte på Konserthuset, när de spelar Mozart…)

    Gilla

   • Hedvig skriver:

    @ Claes H 21 september, 2016 kl 11:49

    ”grundproblemet – att vi svennar dör ut”

    Jag delar inte din uppfattning, Claes. Det är inte hudfärgen som är problemet. Det anser inte heller SD. Ur demografisk synvinkel är inte aborterna det stora problemet, utan den stora invandringen från förmoderna, grupporienterade och patriarkala stam-/klansamhällen.

    http://www.svd.se/forsvenskningen-av-sverigedemokraterna

    Svårt att dra annan slutsats än att du faktiskt är rasist.

    Gilla

  • Jo skriver:

   Vem f-n vill lämna efter sig BARN i ”det nya landet” där multikulti och anarki är norm och omvänd rasism stastreligion? Nä, det är bara att inse att timmen är sen och det har nog blivit dags att ge sig av…

   Liked by 1 person

 22. Alfons skriver:

  Sverige bör dra nytta av sin relativt stora landareal och hägna in ett område av Hongkongs storlek där man placerar alla bidragsinvandrare så att de får klara sig på egen hand – utan bidrag från landets arbetande befolkning. Det föreslår Världsbankens tillträdande chefsekonom Paul Romer i en intervju med Dagens Nyheter.

  –  Flyktingfrågan är ett jättelikt problem, men det finns möjliga lösningar. Sverige, som är ett glesbefolkat land, skulle kunna hyra ut ett landområde av Hongkongs storlek. Där kunde man ta emot miljontals människor som får försörja sig själva och inte behöver kosta något,

  I frizonen kan lönerna kan vara lägre och arbetsvillkoren tuffare, medan det mot Sverige ska råda ”strikt gränskontroll” samtidigt som svenskarna befrias från sitt nuvarande försörjningsansvar för bidragsinvandrarna.

  – De som bor där ska inte bli svenska medborgare, utan leva sitt liv helt separat från övriga samhället, säger Paul Romer

  Gilla

  • janne skriver:

   Man blir mörkrädd att såna personer styr världen…. Skall Sverige bygga en ny Berlinmur för att hindra folk att ta sig ut? Totalt orealistiskt och farligt förslag.

   Liked by 1 person

 23. Folke Lidén skriver:

  Bra! Den nya ”tuffa” flyktingpolitiken som S säger sig ha genomfört är, till stora delar, såvitt jag förstår ett slag i luften. Vore jag elak hade jag skrivit en bluff. Vi har fortfarande ett högt antal ankommande asylsökare. Vi kan under 2017-2018 förvänta oss 100 000+ anhöriginvandrare och vi hjälper flyktingsmugglare i Medelhavet att få så många som möjligt till Europa. Våra 7-politiker talar om att EU länder måste ”ta sitt ansvar” och ”lagliga vägar in i Europa”.
  SD kräver nu asylstopp. Gissar att detta kommer att utlösa rasist/nazist/fascist anklagelser från kommunister, miljöpartister, socialdemokrater, centerpartister, kristdemokrater, liberaler och moderater. I god tid före valet 2018 genomförs förmodligen stoppet, och kallas då ”vår politik”.

  Liked by 2 people

 24. medel svensson skriver:

  Anne Ramberg har snart fått svenska folket att hata advokater lika mycket som de redan hatar etablerade ljugande / mörkande journalister.

  Nästa regering bör omedelbart minska invandrares rättigheter till oändligt antal överklagande av asylbeslut, t.ex avisningsbeslut. Samt sänka ersättningarna till asyladvokaterna i dessa ärenden med 50%, eller så. Så att det i vart fall inte går att tälja guld med fällkniv för asyladvokaterna. .

  Brinner de för den humanitära stormakten – jobba då pro bono – så att medborgarna slipper kostnaderna för deras asylhaveristiska privata åsikter, alternativt deras privata girighet.

  Dessutom måste Anne Rambergs skapelser, nätverken Ruben och Hilda, genast avpolletteras från makten / rätten att utse domare, samt att deras tidigare utnämningar bör omprövas i efterhand.

  Vi kan inte ha Anne Ramberg domare som allt som oftast dömer brutala våldtäktsmän till några timmars samhällstjänst, för det håller på att rasera förtroendet för hela rättsapparaten.

  Liked by 4 people

  • Stina skriver:

   Precis, när man har rena extremister som Eliasson, Ramberg och Danielsson på så viktiga poster så frågar man sig som di Leva, vem kan man tro på? Dessa människor sitter på de högsta möjliga posterna och har gjort så länge, hur har det kunnat gå så långt? Jag har kommit till en punkt där jag fullständigt misstror vår statsapparat, eller rättare, om jag som vit svensk begår ett övertramp så är jag tämligen säker på att bli både gripen, lagförd och dömd, om samma förseelse begås av en invandrare så är jag säker på att personen blir lindrigare behandlad. Jag är helt säker på detta. Det börjar i det lilla, alla måste ringa in till vårdcentralen på en viss tid och sitta i lång kö för att eventuellt få en tid långt i framtiden, det muslimska paret (så klart ett par, mannen kan ju inte låta frun gå själv och ingen av dem har ett arbete att sköta iallafall) går direkt till disken, ingen kölapp, och tjatar sig till att få träffa en läkare DIREKT! De väntade 6min, jag tog tid och hörde allt.

   Liked by 2 people

 25. Lars Åhlin skriver:

  Opinionen här på DGS (liksom i de flesta grupper i Sverige IRL , tror jag) är uppenbarligen för ett totalt asylstopp. Samtidigt är riksdagspartierna (även SD) otydliga och mumlande och tycks vara nöjda med nuvarande nivåer som pekar mot kring 30.000 asylansökningar 2016. Se Thoralf Alfssons senaste sammanställning: http://thoralf.bloggplatsen.se/2016/09/19/11366398-sverige-utmarker-sig-fortfarande/

  Varför kan inget parti, inte ens SD, ta bladet från munnen? Jämför Danmark, där Dansk Folkepartis ordförande Thulesen Dahl kräver följande för att stödja Vestre i den nu aktuella krisen: ”Thulesen Dahl radade i helgen upp sina egna krav: permanenta gränskontroller mot Tyskland, snabbehandling av asylansökningar vid gränsen, alla integrationsplaner ska ersättas av hemsändningsprogram, avskaffad bidragsrätt för personer med tillfälliga uppehållstillstånd och att Danmark ska säga upp en rad internationella konventioner om flyktingars rättigheter.” (Sydsvenskan 19 september).

  Liked by 1 person

 26. Admin skriver:

  Reblogga detta på Om Sverige NU och kommenterade:
  Vi talar om ett hållbart samhälle och välfärdssamhälle, som tagit generationer att bygga upp, och som nu raseras i snabb tackt.
  Vad tål Sveriges ekonomi?
  Måste Sverige allltid vara världsbäst?

  Gilla

 27. Lennart Göranson skriver:

  Kristallklart! Jag har inga som helst svårigheter att ansluta mig till den här analysen. Att välfärd (ekonomisk jämlikhet) och öppenhet (obegränsad invandring av personer som inte kvalificerar sig för den svenska arbetsmarknaden) inte går att förena är för övrigt något som jag sedan länge förfäktat på DGS. Liksom också att Advokatsamfundet har ett ”intresse” i asylprocessen.

  Det Omar föreslår i inlägget kanske fortfarande är anatema för flertalet riksdagspartier, även om det inte borde vara det vid det här laget. Betyder det att en sådan linje måste sammanfalla med SD:s politik? Är asylstopp förenat med humanitär hjälp i ursprungsländerna lika med (värde-) konservatism? Eller kan en sådan linje också vara förenlig med (klassisk) liberalism? Jag menar det senare..

  Låt oss utgå från Mattias Karlssons begreppspar patrioter och kosmopoliter, och ge orden en ekonomisk innebörd. Patrioter skulle då kunna jämställas med protektionister. I Frankrike – att oförbätterligt protektionistiskt land – är för övrigt modeordet för dagen ”patriotisme économique”. Med det menas att man ska vara ”solidarisk” och stödja inhemsk produktion (även om den är ineffektiv) genom att motarbeta import (även om den ger konsumenterna billigare varor). Den ekonomiska motsvarigheten till kosmopolit är då globaliseringsvän, dvs. att stödja frihandel och internationell kapitalism.

  Om man är för global kapitalism, exempelvis för att den har åstadkommit underverk för världens fattiga, har man normalt en positiv inställning till att arbetsuppgifter flyttar till människor som kan utföra dem effektivare (dvs. en ökad kvot kvalitet/kostnad). Man är normalt också positiv till att människor flyttar sig själva till ställen där deras kunskaper och arbetsprestationer uppskattas mer (= betalas bättre) än i ursprungslandet. Men att människor flyttar från ett land där de kan försörja sig (om än på låg nivå) till ett land där de inte kan försörja sig alls och i stället åker snålskjuts på den välfärdsordning som har skapats för att i undantagsfall rycka in när landets egna invånare har kommit i svårigheter. Det har inte det ringaste med en liberal kapitalism att göra.

  Att stoppa ”välfärdsturism”, att se till ”riktiga” flyktingars behov i eller nära deras hemländer och att tillåta en kontrollerad arbetskraftinvandring som utgår från arbetsmarknadens behov är inte en modell som kan beskrivas som ”patriotism”. Den står inte heller i strid med ”kosmopolitisk”. Däremot är den väl förenlig med klassisk, liberal marknadsekonomi.

  Gilla

 28. Daniel skriver:

  Väldigt, väldigt bra och saklig sammanfattning av problemen. Tack. För övrigt har jag länge tyckt att kvotflyktingsystemet verkar överlägset modellen med asylansökningar på plats i Sverige. Kvotflyktingmodellen prioriterar dem som har det sämst och saknar egen möjlighet att resa, ofta kvinnor med barn. Den tar bort marknaden för smugglare, tar bort incitamenten för asylanter att ljuga i ansökan, eliminerar alla farliga resor i gummibåt samt ger mottagarlandet en rimlig chans att planera kostnader och boenden i förväg. Bara fördelar vad jag kan se.

  Finns det ens någon enda nackdel för ett sådant system om man jämför med dagens vanligaste modell, där asylsökande (unga män) reser på egen hand illegalt över gränserna?

  Liked by 2 people

  • Gert B. skriver:

   Till Daniel kl.15.08
   En nackdel med kvotflyktingar kan vara att de riskerar att vara de som har sämst förutsättningar för att stå på egna ben i Sverige. Därför tror jag alltid att hjälp på plats, eller i närområdet, är det överlägset bästa alternativet.

   Liked by 1 person

 29. Ami skriver:

  ”Hade vi inte haft den ökade kostnaden för flyktingkrisen så hade vi haft ett överskott i dag”, sa finansministern”
  Ja och hade vi inte haft Reinfeldt då och en rödgrön röra nu så hade välfärden räckt till alla och vi hade inte behövt bekymmra oss för en ökning av våldsbrott, islamisering och samhällskollaps.
  Kan vi vanliga medborgare använda samma argument. ”Om inte banken var öppen så skulle vi inte rånat den” ” om inte polisen hade varit där hade jag aldrig åkt fast”
  Det är rena dagis argumenten.

  Liked by 1 person

 30. Drutten skriver:

  Det är intressant att det i princip inte finns någon kommentar som försvarar dagens flykting- och migrationspolitik. Finns inte sådana inlägg? Eller blir de kanske bortmodererade (vilket inte är särskilt troligt på denna blogg)? Det verkar som att godhets- och migrationsfundamentalisterna är på rejäl reträtt i den allmänna debatten och opinionen. Nu gäller det att få tongivande politiker, journalister och kulturpersoner att inse att de är rejält efter sin tid om de framhärdar i att förespråka en ”generös” migrationspolitik (som inte är det minsta generös mot skattebetalarna). Opinionsvinden kan förhoppningsvis vända snabbt.

  Gilla

 31. Per skriver:

  Får man föreslå att vi löser två stora världsproblem på en gång?

  Jag föreslår att vi gör en liten revolution, vrider tillbaka konstitutionen till 1809/1866.

  Vi samlar upp alla kommunister. Vi ringer upp Kim Jong-Un och erbjuder honom $10000 per kommunist som vi betalar ut under en 4-8 års period. Det blir väl i runda tal ungefär 10000-20000 kommunister. Givetvis under villkoret att han inte släpper ut en enda av dom. Det är säkert inget problem, eftersom de är noga med gränskontrollet i NK.

  Sedan skulle jag tro att dessa otroligt begåvade Marxister vi har förmodligen sabbar Kim Jong-Un’s Nord Koreanska paradis, precis som de lyckades med här i Sverige.

  Och här hemma, kan vi i lugn och ro ta i tu med att nedmontera all den otroliga skitpolitik som dessa idioter skapat de senaste 70 åren.

  Gilla

 32. trezon3 skriver:

  Timman sen 03,25
  Läst alla inlägg# fått ännu svårare att sova# vart kommer detta moras att sluta# möjligen svänger pendeln till baka mot levnadstandarden vi hade i slutet av 1800-talet# Känns overkligt men betänk om Tyskland hade upplysts om hur det skulle komma bli efter 1945# ingen hade trott på den spådomen# så världs ordningen kan förändras mycket snabbt# Trump startar kanske ett värlskrig nästa år# de flesta tänker att detta inte kan hända# låt oss göra antagandet att Nordkorea OAVSIKLIGT skickar en atombomb till USA och Trump trycker på knappen# oftast ser man bara det man vill se vilket håller kvar många väljare under Lövis paraflax# men ljuset i tunneln är SD,s stigande siffror och sidor som denna.
  God natt

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s