Ärkebiskopens brev

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Ärkebiskopen skrev nyligen en debattartikel i Dagens Nyheter tillsammans med en katolik, en jude och två muslimer. Mohamed Omar påpekade att de två muslimerna har nära samröre med Muslimska brödraskapet.

Med anledning av detta skrev jag till kyrkoherden i den församling i Svenska kyrkan där jag är medlem och bad att det skulle ordnas ett möte för en diskussion av frågan. Kyrkoherden frågade ärkebiskopen. Följande brev kom tillbaka:

I olika sammanhang har det ställts frågor om varför jag som ärkebiskop för Svenska kyrkan har undertecknat en debattartikel tillsammans med de muslimska företrädarna Mahmoud Khalfi och Nadia Marhri-Lodin. Övriga undertecknare av artikeln är Sveriges katolska biskop Anders Arborelius och rabbinen för Stockholms judiska församling Ute Steyer.

Efter den senaste tidens terrordåd var det angeläget att åter igen fördöma och ta avstånd från extremism och våld som motiveras religiöst. Att det skedde interreligiöst var inte första gången. Förra året genomförde Sveriges interreligiösa råd till exempel Vägra-hata- kampanjen. Den muslimska medverkan i det sammanhanget ifrågasattes mig veterligen aldrig. Tvärtom, den sågs som både viktig och självklar.

Arbete med religionsdialog och religionsmöten är vanligt förekommande i många trossamfund, så också i Svenska kyrkan. Det kan se olika ut i både teori och praxis. God religionsteologi och goda möten mellan människor av olika tro minskar rädslan för det främmande. I mötet med den andre fördjupas kunskapen om den egna traditionen. Det handlar alltså inte om att ge upp ”det egna” eller om att blanda religioner. Bra religionsmöten kan stärka kärleken till Gud, medmänniskan och hela skapelsen. Och de ökar människors möjlighet att samarbeta för sitt samhälles bästa. Den aktuella artikeln ska ses som ett bidrag till detta.

Mahmoud Khalfi har skrivit under i egenskap av ordförande i Sveriges imamråd. Rådet antog för några år sedan ett policydokument i vilket man tar avstånd från all form av extremism och våld i religionens namn samt tar ställning för interreligiös dialog.

Mahmoud Khalfi förestår Stockholms moské, som är en av Sveriges mest välbesökta moskéer. Den har en särskild plats i svensk offentlighet och får även statsbidrag. Khalfi har under lång tid och i olika sammanhang varit en röst i och för det muslimska civilsamhället i Sverige. Hans position gör att det är naturligt att han står som talesperson för en stor del av Sveriges muslimer.

Nadia Marhri-Lodin har skrivit under i egenskap av representant för Sveriges muslimska råd. Rådet samlar tre av de sex muslimska organisationer som i dag uppbär statsbidrag och kan sägas sträva mot en funktion liknande den Sveriges kristna råd har. Båda får därmed anses kunna representera många muslimer i Sverige. Om båda har det dock rests frågor om olämpliga kopplingar till Muslimska brödraskapet eller liknande.

Det bär i detta sammanhang för långt att gå in på den forskning som finns om Muslimska brödraskapet. Kort kan sägas att rörelsen beskrivs som ett mycket brett fenomen ur vilket det fötts allt ifrån extremister till demokratistödjare.

Om Mahmoud Khalfi har anknytning till brödraskapet, och om det skulle vara så att Nadia Marhri-Lodin i andra sammanhang gett uttryck för stöd till sådant som ligger helt utanför artikelns ram – är det då inte desto mera positivt anmärkningsvärt att de faktiskt säger just det de säger i vår gemensamma artikel? Nämligen: avståndstagandet från extremism och allt religiöst motiverat våld, samverkan för att leva tillsammans som goda grannar, bejakandet av en sekulär stat som garant för religionsfrihet, försäkran att heliga skrifter måste tolkas utifrån sitt sammanhang, betoningen av kärleksbudet, med mera.

Om Mahmoud Khalfi eller Nadia Marhri-Lodin skulle agera tvärt emot detta i andra sammanhang, vore det ett svek som de i så fall skulle behöva förklara själva. Vi andra undertecknare skulle då kunna kallas för naiva. Men: om man verkligen vill ha fred måste man också tala med människor som det kan uppfattas som riskfyllt att tala med. Jesus gjorde så. Och en av vår tids framträdande personer inom religionsdialogen, den dansk-israeliske rabbinen och politikern, Michael Melchior, säger exakt så. Hur kan man säga sig vilja arbeta för fred i en utmanande situation – och samtidigt begränsa dialogen till dem man redan är överens med?

Om vi vill ha ett gott samhälle – lokalt, nationellt, internationellt – då behöver vi samarbeta på många olika sätt och med partners som vi delar olika mycket med. Vi behöver då utgå från det vi kan kalla ”överlappande konsensus”. Det vill säga: där vi har samma uppfattning och mål, där samverkar vi, samtidigt som vi är medvetna om att vi är djupt oense om andra saker.

I exemplet med Mahmoud Khalfi innebär det att vi säger många viktiga saker tillsammans. Samtidigt är vi säkerligen inte överens i exempelvis frågor om kvinnosyn och jämställdhet. Men det är ofta fallet i relation till andra religiösa företrädare som jag har dialog eller samverkar med. Ingen har dock på allvar dragit slutsatsen att det är olämpligt att jag skriver tillsammans med den katolska biskopen, eftersom katolska kyrkan inte prästviger kvinnor.

Jag är övertygad om att de utmaningar som vi som människor står inför, både lokalt och globalt, kräver mycket samverkan utifrån modellen ”överlappande konsensus”. Det ska och kan ske så att den egna integriteten bevaras, trostraditionerna bär sina bästa frukter och terror och andra livsfientliga krafter motverkas.

Antje Jackelén, ärkebiskop

48 reaktioner på ”Ärkebiskopens brev

 1. Gunilla skriver:

  Ekumeniska tanken är nog god, men man måste ändå välja sällskap. Flera menar att de nämnda organisationerna och deras ledare inte representerar majoriteten muslimer utan antagit självpåtagna roller. Vi vet också att dessa många gånger talar med dubbla tungor. Att själv skylla på naivitet i den mån medskribenteena inte har ärliga avsikter i sina betygelser håller inte. Man har ett ansvar för med vem man umgås.

  Gillad av 3 personer

  • gmiksche skriver:

   ”Ekumenisk tanke” är felanvänd.

   WIKIPEDIA: The ecumene (US) or oecumene (UK; Greek: οἰκουμένη, oikouménē, lit. ”inhabited”) was an ancient Greek term for the known world, the inhabited world, or the habitable world. Under the Roman Empire, it came to refer to civilization and the secular and religious imperial administration. In present usage, it is used as the noun form of ”ecumenical” and describes the Christian Church as a unified whole or the unified modern world civilization. It is also used in cartography to describe a type of world map (mappa mundi) used in late Antiquity and the Middle Ages.

   Ekumene beskriver således de kristna kyrkornas samhörighet. Muslimer, buddhister, kommunister och grönkvistar står utanför. Ytterligare ett exempel för hur termer, som i sig är helt klara, förlorar sin pregnans.

   Gillad av 2 personer

   • Birgitta C skriver:

    Jaha, men då är ju problemet löst ! Vi har inte alla de skyldigheter vi tror gentemot alla andra religioner. Jag godtar med glädje denna Wikipedia – förklaring av begreppet.

    Gilla

 2. Tahmas skriver:

  ”Om Mahmoud Khalfi har anknytning till brödraskapet, och om det skulle vara så att Nadia Marhri-Lodin i andra sammanhang gett uttryck för stöd till sådant som ligger helt utanför artikelns ram – är det då inte desto mera positivt anmärkningsvärt att de faktiskt säger just det de säger i vår gemensamma artikel? Nämligen: avståndstagandet från extremism och allt religiöst motiverat våld, samverkan för att leva tillsammans som goda grannar”

  Snacka om att vara naiv. Om det gagnar islam, ljug. Det makalöst korkat att inte inse att de båda personerna med lätthet kan skriva under något dylikt.

  Klart att det går att klappa ett lejon men när han inte tycker det är kul längre så äter han upp dig.

  Gillad av 6 personer

 3. Björn Nilsson skriver:

  Tja, inte så illa svarat.
  Frågan är väl hur seriös de muslimska ledarnas medverkan som undertecknare av artikeln är och vad som är deras syfte. Vad menar de med ”att heliga skrifter måste tolkas utifrån sitt sammanhang”. Fortsatt sponsring med skattemedel och möjligheter agera utan alltför påträngande granskning kan ha ett stort värde. Hur gick det med mötet? Inget i brevet talar mot ett sådant. Tvärtom lyfts religionsdialog fram som något i hög grad eftersträvansvärt.

  Gilla

 4. gmiksche skriver:

  Jag har tryckt på knappen JAG GILLAR DETTA. Givetvis gillar jag Patriks initiativ, inte det ärkebiskopen skriver. Hon avslöjar sig ytterligare en gång. Det är inte lätt att begripa fullt ut vad som menas med ”överlappande konsensus”. Det verkar som Jackelén är delvis överens med sina andliga bröder. Det vore bra om hon kunde närmare belysa de frågor man är inte överens om. Men det är väl för mycket begärt. Stackars troende som har henne som högsta höns här på jorden.

  Gillad av 5 personer

 5. Nicholas skriver:

  ”Ingen har dock på allvar dragit slutsatsen att det är olämpligt att jag skriver tillsammans med den katolska biskopen, eftersom katolska kyrkan inte prästviger kvinnor.”

  Nej för att västvärlden inte ligger i krig med katolicismen Antje! Det finns viktigare frågor.

  Man bör med skriftlig motivering som hänvisar till förfallet begära utträde ur kyrkan.

  Gillad av 2 personer

 6. Yvonne Rosenthal skriver:

  Sveriges ärkebiskop får mig att tänka på biskopen i ” Fanny och Alexander”, en alltigenom förljugen och obehaglig person. De religiösa ledarnas artikel i DN debatt som ett svar på halshuggning av en fransk präst bedjande i en kyrka fick mig bokstavligen att gå i taket- läskigt klet och svammel. Inget kraftfullt avståndstagande från mord på människor av annan tro än den egna. Ingen uppmaning till tolerans av olika troende utan istället någon drapa om att att kristna och judar tillber Allah för Allah är gud. Ärkebiskopen & Co försöker ” gifta ihop” islam, judendom och kristen dom för att använda ett uttryck på modet – allt skulle ha samma vantro/ tro och tillbe samma gud. Jag är judinna och skrev argt till Judiska Församlingen i Stockholm ( 4300 medlemmar). Judiska församlingens ordförande hade vett och kurage nog att kommentera debattartikeln. Prästerna i Svenska Kyrkan som startat ett Facebookgrupp som stöd för kristna i världen som hotas och förföljs. Att bära ett kors som bevis på solidaritet motarbetas av ärkebiskopen !! Debatt SVT 1 igår torsdag sänds i repris- se programmet Ärkebiskopen talade om att då krig i Irak och Syrien var över skulle Svenska Kyrkan bygga upp de förstörda kyrkorna. Det lär inte finnas några som kan besöka de möjligen återuppbyggda raserade kyrkorna- de kristna är fördrivna, mördade, tvångskonverterade . Ärkebiskopen har börjat att använda smink- skrattretande symbolik om det inte vore så bedrövligt.

  Gillad av 9 personer

  • cmmk10 skriver:

   Att utplåna kristendomen

   Axess TV Söndag 28/11 20:00 – 21:00
   Att utplåna kristendomen
   Om programmet

   Dokumentär/Special 2015
   http://www.tv.nu/program/att-utplana-kristendomen

   Kristendomen står idag inför det största hotet mot sin överlevnad, just där den uppstod. På flera av kristendomens heligaste platser i Mellanöstern flyr hundratusentals kristna islamsk extremism, konflikter och förföljelse.

   Gilla

   • Tahmas skriver:

    Vi måste stoppa folkmordet på kristna. Alla måste stå upp för oss. Vi är den sista bastionen mot muhammedanerna. Låt oss göra gemensam sak med med judarna och stå upp för de judeo- kristna religionen. Låt svärdet svinga som Jesus sade enligt Jackelen.

    Gilla

  • Ami skriver:

   Yvonne
   Skriv gärna vad ordförande sade om ditt brev och hur han såg på saken.
   För mig är det obegripligt att Ute Steyer kunde gå med på en sådan fadäs.
   För övrigt är Allah inte Gud.

   Gilla

 7. Fredrik Östman skriver:

  Varför är det då olämpligt att fr ÄB skriver något tillsammans med representanter för Sverigedemokraterna? Är inte i en ytlig betraktelse Sverigedemokraterna och de anförda muslimska råden och organisationerna i precis samma situation? De säger sig själva vara mot våld och rasism och förtryck och annat otyg, men påstås av andra politiska aktivister ha organisatoriskt samröre med rörelser som har uppvisat från detta avvikande tendenser.

  Är det dags att ”vara naiv” gentemot landsmän också?

  Vem har mer förtjänat ”the benefit of the doubt” — ett svenskt demokratiskt parti, kanske landets största, helt utan civilisatoriskt tveksamma inslag i sitt partiprogram, eller muslimska organisationer som styrs och finansieras från utlandet, predikar på ett för svenskar obekant språk i en religion som utan tvekan i sina innersta delar uppmanar till såväl våldsam mission och jihad som lögn och bedrägeri som medel till detta, en religion som delar in mänskligheten i olika värdigheter där ickemuslimer otvetydigt och oomkullrunkeligt utesluts ur den högsta och de övriga förr eller senare skall slaktas och utrotas efter att möjligtvis har tillåtits att leva i förtryck, underkastelse och slaveri intill denna tidpunkt?

  Gillad av 5 personer

 8. Christer Carlstedt skriver:

  Efter ett par gångers genomläsning kan jag inte se annat än att ärkebiskopen radar upp ett antal sakförhållanden, som vilka personer hon mött, samt ett antal självklarheter, som att man inte kan komma överens med en antagonist om man inte pratar med vederbörande.
  Hon berättar också att de församlingar och föreningar som varit med på mötena uppbär statligt stöd för sin verksamhet. Nu skulle jag kanske inte gå ed på att det skulle vara någon garanti för rumsrenhet och vara skäl att lita på deras utsagor.

  Ansvarig minister har visserligen börjat virra om att man inte borde ge bidrag till organisationer som inte är demokratiska. Hon har dock nogsamt undvikit att definiera vad ”demokratisk” innebär. Det vore i högsta grad välbetänkt, för jag är nämligen ganska övertygad att jag själv och Ulbricht på sin tid som ledare för Tyska Demokratiska Republiken hade tämligen skilda uppfattningar om innebörden.

  Det förefaller mig också att Jacklén har förbisett en skillnad mellan den kristna förkunnelsen och islams. Inom Kristendomen är lögnen ett absolut no-no. Visst ljuger vi. Men det är då rakt inte sanktionerat i religionen. Inom Islam däremot är lögnen sanktionerad under vissa förutsättningar. Vi kan beskriva dem som nödlögner och ”vita lögner”. Därutöver är det OK att ljuga för otroende om det kan främja Islams sak.
  Gissa vem som har tolkningsföreträdet!
  Det är knappast så att föreståndaren för Stockholms Moské frågar Jacklén om det är OK att han ljuger för henne!
  Jag vill då rakt inte påstå att han ljugit för henne, men nog sjutton pratar hon för Islam alltid.

  Jag har ingen uppfattning om vad Jacklén ägnar sina arbetsdagar åt, men av det jag ser, så läggs det mera tid på att prata för Islams sak än på att sy ihop den rämnande Svenska Kyrkan.

  Vissa muslimska företrädare tyck ha hävdat att deras församlingar är fristående och inte tar direktiv från vare sig Kairo eller Rabat. Visst kan det vara så beträffande det dagliga församlingsarbetet. Men i större frågor, som att bryta mot vad Koranen säger om till exempel vänskap med icke troende och samarbete med dem, så är det ungefär lika sannolikt som att en katolsk präst skulle säga att hans församling ger fullständigt sjutton i vad påven säger eller har sagt ex catedra.

  Jacklén har uppenbarligen också missat det faktum att hon i sina diskussioner och möten med muslimska företrädare är en anomali. En kvinnlig överstepräst!
  Fast visst har hon gjort bra saker för Islam. Hon har lyckats så splittring inom kyrkan. Det är eventuellt inte så mycket ekonomiska överväganden som ligger bakom att medlemmar röstar med fötterna.

  Till sist konstaterar jag att en präst i Patriks församling avböjer all diskussion eftersom denna diskussion då skulle kunna ses som ett accepterande av kritiska frågeställningar som hon anser är främlingsfientliga, islamofoba och allmänt väldigt osympatiska. Rör man i skit så kan det ju fastna något på fingrarna.
  Ärkebiskopen presterar ett brev, som hon antagligen önskar skall läsas som ett klarläggande. Vad hon därmed säger är faktiskt i stället att detta är vad Du får från oss och den där dialogen som Du ville ha får Du allt se Dig i stjärnorna efter. Till sin egen präst, som Patrik uppfattar som sympatisk, säger hon att han skall hålla truten.

  Gillad av 6 personer

 9. Bojkotta muslimska företag skriver:

  Det är märkligt hur många med lång utbildning och höga ämbeten som ni vill kunna vara naiva när det gäller islam och invandring. Det är inte klädsamt. Då ens naivitet främst drabbar en själv må det vara hänt, men när det underblåser terror och våld mot oskyldiga så är det något annat. Det är tämligen otroligt att Jacklen gömmer sig bakom naivitet men det är på modet.

  Gilla

  • BjörnS skriver:

   Om man har varit naiv så är man antagligen inte lämpad för högre ledarskap. Det borde vara en självklarhet med varken ÄB eller Löfven verkar beredda att tänka så långt. Vem f-n vill ha en naiv ledare?

   Gilla

 10. Rolf Ahlqvist skriver:

  Apropå Ärkebiskopens ”överlappande konsensus”. Nyligen dog världens
  kanske mest populäre, muslimske troende, Muhammed Ali.
  Han blev en kort tid impopulär för att han stod emot USA:s krig och
  våld mot bröder i öst, med sin vägran att deltaga i kriget.
  Hans eftermäle har dock blivit, att han ses som en ärlig och karaktärsstark
  person, som beundras över hela världen för sin livsgärning.
  Jag tror han är rätte mannen för att bli en gränsikon mellan olika
  religiösa eller sekulära ståndpunktstaganden. En fredlig universalist
  som det flesta i vår globala värld kan uppskatta, oberoende av vår
  politiska eller religiösa tillhörighet. Från ett fredligt ehuru inte ofarligt
  våld i idrottsvärlden, önskade han fred och frid i paradiset,
  enligt vad jag förstår. Jag är till 99% säker på att han nådde fram
  till det målet, även om Jesus enligt bibeln har sista ordet om det.

  Gilla

 11. BjorkBloggen skriver:

  ”Samtidigt är vi säkerligen inte överens i exempelvis frågor om kvinnosyn och jämställdhet. Men det är ofta fallet i relation till andra religiösa företrädare som jag har dialog eller samverkar med. Ingen har dock på allvar dragit slutsatsen att det är olämpligt att jag skriver tillsammans med den katolska biskopen, eftersom katolska kyrkan inte prästviger kvinnor.”

  Men inom den katolska kyrkan finns åtminstone inte en tradition, eller ens en skrift, som säger att det är ok att slå kvinnor eller att deras juridiska rättigheter är lägre än mäns. Och om Jacklén öppnar för förtroliga samtal trots olikheter, varför då stänga dörren till samtal med SD-representanter? Varför då demonisera SD? Är SD:s principprogram och budskap värre än Koranens tydliga instruktioner hur man ska gå tillväga gentemot de religiöst otrogna och gentemot uppstudsiga kvinnor?

  Gilla

 12. Verdandi skriver:

  Vad är detta överlappande konsensus? Kan hon tydligt redogöra för det?
  Resten är väl ointressant.

  Jag är inte kristen, men vad jag förstått definieras kristendomen av tron att Jesus var Guds son. Muslimer anser detta vara höjden av hädelse, vilket tydligen avhandlades i kyrkan i Frankrike, enligt en av nunnorna som var med vid den bestialiska slakten av en gammal man.

  Så, ärkebiskopen bör svara på frågan om vad denna överlappande konsensus kommit fram till i frågan om vem Jesus var. Utan *** fasoner. Rakt svar bara.

  För övrigt föddes Holland i den församlingen vad jag har förstått. Men, det är nog bara en slump eller hur.

  Gilla

 13. Hovs--hallar skriver:

  Vad denna Jackelen säger bryr jag mig lika lite om som vad dessa muslimska överherrar påstår.
  Alltsammans är bara en härva av lögner, vars syfte är att flytta fram islams positioner i Sverige.
  Jackelen vill jag inte ens kalla för naiv, snarare är hon en Quisling. (=En som samarbetar med fienden.)

  Att dessa islamistiska organisationer får pengar av våra skattemedel är fö. skandal. Skattepengar ska ALDRIG under några omständigheter gå till muslimska organisationer!

  Gilla

 14. Apg17 skriver:

  Tack för att du publicerar Ärkebiskopens text. Noterade särskilt hennes användning av John Rawls ”överlappande konsensus”. Vilket har stora likheter med det i Sverige så populära begreppet ”värdegrund”.

  Frågan är om det finns ett överlappande konsensus eller ”gemensam värdegrund” mellan islam/sharia-lagar och kristendom/liberal demokrati ‘a la västvärlden. Ärkebiskopen anser att så är fallet. John Rawls var dock medveten om att det inte alltid går att hitta eller skapa ett överlappande konsensus. Detta om de olika moraliska fundamenta vad gäller rättvisa är för åtskillda.

  Jag påstår att islams rättvisebegrepp och kristendomens dito är ett sådant fall. Nämligen att det inte finns ett överlappande konsensus och ej går att skapa ett sådant via t.ex ”god dialog”.

  Nedan ett klipp från föreläsning av Ian Shapiro (professor i statsvetenskap Yale University) om Overlapping Consensus.

  https://www.coursera.org/learn/moral-politics/lecture/AVChm/the-overlapping-consensus

  Gillad av 1 person

 15. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Man brukar räkna att det i MÖ, förutom Israel, i dag lever cirka 10.000 judar.
  1948 uppgick antalet judar i området till cirka en miljon.
  Hur är man funtad om man undertecknar dokument tillsammans med de ideologiskt ansvariga för den decimeringen?
  Lördagsfolket borta och inringade, söndagsfoket återstår.

  Gilla

 16. Jaxel skriver:

  ÄB:s svar är menar jag värt att diskutera. Det är vältaligt och i delar rätt bra, även om ett antal relevanta invändningar framförs ovan. (Samma sak kan inte säga om kommentaren från prästen i församlingen [RS]. Det svaret är bara trist och respektlöst, men bara man är tillräckligt god så är det väl OK att vara respektlös antar jag.)

  Jag vill ändå komma med några reflexioner. Låt oss till att börja med fokuserar på själva debattartikeln, se länk i krönikan. Låt oss, hypotetiskt, anta att den inte innehåller några påståenden som det finns anledning att allvarligt ifrågasätta, vare sig för mig eller någon annan godtycklig kritiker. Spelar det då någon roll vilka undertecknarna är och i vems sällskap en undertecknare befinner sig i? Man skulle gott kunna svara nej på denna fråga.

  Fast man bör också sätta in artikeln i ett sammanhang. Låt oss, hypotetiskt, anta att en eller flera av författarna har en tvivelaktig (men åtminstone delvis dold) agenda. Är det i så fall ett problem bara att ärkebiskopen syns i deras sällskap. Erhåller de därmed någon sorts legitimitet som individer och därmed indirekt för sin agenda? Det skulle kunna vara så, men i detta fall är det väl tveksamt. Jag tror inte det Muslimska brödraskapet förmår att locka några (etniska eller kristna) svenskar ens om ÄB syns i dess företrädares sällskap. Detta är dock inte problemfritt.

  Nu finns dock ett allvarligt tillägg till det ovan sagda. Nämligen frågan om huruvida själva texten i debattartikeln är invändningsfri. Jag tycker inte det. Det finns åtminstone ett par invändningar som kan riktas mot texten.

  Huvuddelen av texten är mycket klar och lättbegriplig – vare sig man instämmer eller inte. Detta gäller dock inte för stycket som inleds: ”Än en gång visar det sig: förvisningen av religion till det privata är en dålig lösning. ….”. Hela detta stycke är kryptiskt och öppnar sig för alla möjliga, märkliga, tolkningar. Framför allt tycker jag inte alls att bejakandet av en sekulär stat, se ÄB:s brev ovan, nödvändigtvis följer. Snarare tvärtom. Vad betyder egentligen den första meningen?

  Man skulle också kunna rikta invändningar mot artikelns diskussion om våld i religionens namn. Denna diskussion är alldeles för förenklad och utmynnar i någon sorts kålsuparteori.

  Det allvarligaste problemet med artikeln är således att ÄB, i sin vilja att vara god och förstående, har låtit sig tubbas (att kompromissa) till att skriva under en tvivelaktig text. En text som skulle kunna fungera som ett stöd för agendan hos de medförfattare som har anknytning till Brödraskapet. Dialog och samförstånd är bra, men inte till priset av eftergivenhet. Frågan är om inte ÄB genom debattartikeln och i egenskap av förebild för många uppmuntrar just till detta. Hon borde ha tänkt efter före. I den positionen duger det inte riktigt att försvara sig med att man varit naiv.

  P.S. Lätt att instämma i undringen om ÄB skulle skriva under tillsammans med Jimmie Åkesson om bara innehållet var det rätta.

  Gilla

  • bomarkusson skriver:

   Något märklig slutsats av JAXEL i tredje stycket. Jag tror inte att de muslimska företrädarna hyser några större förhoppningar om att locka över ”svenskar”. Nej deras dolda agenda är att som första steg få till stånd en ”de facto” acceptans av de parallellsamhällen som redan finns. och även acceptans för sharia (som också existerar.). Där ger ÄB definitivt legitimitet.

   Den muslimska (sunna) strategin är långsiktig och bygger på små steg.

   Gillad av 1 person

   • JAN BENGTSSON skriver:

    De små stegens tyranni mot Sharialag…

    Västerlandet har klockan på sin sida,
    men Islam har tiden på sin!

    Olika tidsperspektiv!

    Gilla

 17. tirutaa skriver:

  @Christer C

  ”Fast visst har hon gjort bra saker för Islam. Hon har lyckats så splittring inom kyrkan.”

  Denna splittring bekräftar Jackelén också genom att använda, och därmed godkänna och befästa, begreppet det ”muslimska civilsamhället”. Ett begrepp som muslimerna själva har introducerat när de förstått det positiva med begreppet det civila.

  Begreppet behövdes eftersom man ville markera skillnaden mellan det muslimska från det svenska. Inte kunde de ju antas bara vara som vem som helst som ingick i det svenska samhället. De, de självutnämnda muslimska ledarna, var ju så speciella. Som vi måste förstå. På samma sätt som man hittade på begreppet islamofob när man ville täppa till truten på sina kritiker, skapades begreppet det muslimska civila samhället. Det judiska civila samhället, det katolska civila samhället, det ortodoxa civila samhället…? Smaka på de orden – helt omöjliga; man skulle undra vad som menas. Men uppenbarligen går det bra när muslimerna delar upp det svenska samhället i två olika: det civila svenska och så det civila muslimska. Då har man markerat att man är sin egen till skillnad från landet som helhet. Integration i det svenska civila samhället är det inte tal om, därom talar detta begrepp sitt tydliga språk. Landets pengar tar man däremot gärna emot i form av statsbidrag så man lugnt kan arbeta vidare på sitt eget sk civila muslimska samhälle.

  Det finns bara ett civilt samhället i Sverige – det svenska. Förstås. Inom Sverige finns det sedan olika religiösa samfund. Men det är en annan sak helt och hållet. Där markeras inte att man också har en katolsk, en ortodox eller en judisk politisk agenda inbakad i det religiösa. Därmed inte någon muslimsk politisk agenda heller under täckmanteln ”det civila”.

  Gilla

 18. Ami skriver:

  Såg debatten igår om bland annat burkini förbud och segmentet om korset. Fasligt liv har det varit avseende korsuppropet medan burkini uppropet hyllas av etablissemanget.
  Tydligen har det skapats en grupp där män och kvinnor, kända som okända tar på sig slöjor och hijaber m.m.
  Det lustiga är att kvinnor i Syrien och Irak bränner sina slöjor som en motreaktion på IS välde.
  Iranska män tar på sig slöjor i protest mot att kvinnor tvingas bära slöja.
  En av deltagarna i debatten igår var en ung kvinna som bar hijab för stt hon ville visa att hon var muslim, enligt henne fanns det inget tvång bakom hennes beslut. Jag tror det är osanning.
  Det finns många grupper i samhället som vill visa vilken religion de tillhör, kristna, judar hinduer mfl. Tråkigt nog riskerar man att bli både misshandlad och i värsta fall dödad om man har en kippa eller en davidstjärna. Så är det i allafall där jag bor.

  Gilla

  • bomarkusson skriver:

   Min hustru f.d. muslim med arabiska som modersmål frågade en tolvårig flicka med hijab och klädd heltäckande klädsel, varför hon var klädd så. ”Mamma vill det” Flickans bröder var däremot klädda i kläder för lek. och cyklade omkring. Flickan fick snällt betrakta leken. Men man för väl förstå att tösen betraktas som könsmogen. Barn får inte vara barn om man har fel kromosomuppsättning. Min frus syster i hemlandet är mycket bekymrad för sina döttrar och skulle gärna flytta hit med dem och bort från den salafistiske maken för flickornas skull. Just för att flickorna ska få vara barn.

   Gilla

 19. Tahmas skriver:

  Religionsfrihet betyder att man får tro på vad man vill. Det betyder inte att en minoritet av befolkningen får agera som om de vore en majoritet. Ej heller skall samhället agera som om det var en majoritet.
  Islam är utan tvekan en het potatis i debatten. Allt från hur man tolkar eller inte tolkar Koranen till religiösa attribut.
  Även de mest hårdföra debattörerna går som katten kring het gröt när det väl gäller. Om vi religionsfrihet i landet samtidigt som vi har yttrandefrihet (än så länge) så finner jag inget skäl till varför debattörerna lyfter frågan om innehållet i Koranen och varför islams religiösa attribut måste bäras av kvinnor och män som påstår att de har kommit till Sverige för fly förtryck i deras helvetes länder.
  Vad var syftet med att fly Syrien, Irak eller Afghanistan om man inte vill uppleva den friheten som vi har i Sverige.
  Varför sätter de på sig burka, niqab eller hijab. Är deras Gud så trångsynt att han inte accepterar dom som muslimer om de inte är täckta?
  Jag köper inte det. Roten är att det är deras män eller omgivningen som kräver att de skall ta det gamla hemlandets seder och bruk med sig till Sverige. Sverige är enligt dom dekadent, hedniskt och oislamskt.
  Jag ser små barn i Malmö med huvudduken så hårt snörd över huvudet att jag lider. Det kan inte vara rätt i ett demokratiskt samhället 2016. Något har gått snett.

  Gilla

 20. Kenneth Erikson skriver:

  Det finns ingen kristen präst eller biskop som uppmanar till död åt otroende/muslimer idag.

  Det gäller inte muslimska företrädare, de lever på ett stadium 1 ½ milennium efter oss.

  Ärkebiskopen stöder sitt eget resonemang på Jesus handlande, det slutade inte särskilt bra.

  Gilla

 21. bomarkusson skriver:

  Jaha? Om de muslimska företrädarna blåljuger är det inte ärkebiskopens problem. Det är en märklig brist på ansvarstagande. Finns det i så fall någon förutsättning för en dialog? En dialog kan enbart föras om båda parter är ärliga och uppriktiga. Det går inte att skylla på naivitet. Ty allt är tillgängligt och skriftens ord säger att, den som söker, han finner. Statsministern kan möjligen skylla på naivitet men ärkebiskopen är troligen inte naiv.

  Har ärkebiskopen förstått vad som står att läsa i islams heliga skrifter. Ett flertal personer har vittnat om att det budskap, som framförs i våra moskéer, skiljer sig avsevärt från det officiella fredsbudskapet. Uppdrag Granskning gjorde för några år sedan ett reportage med dold kamera i, jag vill minnas, åtta av våra största moskéer. Månggifte var något en kvinna måste acceptera. Även handgriplig tillrättavisning är OK för kvinnans bästa. Om så sker, ligger det an på kvinnan att försöka behaga mannen för att undvika upprepning.

  Det verkar inte bekymra ärkebiskopen att de homosexuellas huvuden ska skiljas från kroppen? Vad ska då hända med de homosexuella i kyrkans tjänst? Eller övriga, som vigts av Svenska Kyrkan. Här i vår församling sammanbor kantorn med en präst, båda av manligt kön. Jag har ingen invändning mot det förhållandet, då de förefaller älska varandra.

  Är det OK att samarbeta med en rörelse, som bjuder in en aktad skriftlärd, som öppet säger att homosexuella ska dödas (för sin egen skull). Klippet finns tillgängligt på Youtube. Denne skriftlärde framträdde på de muslimska familjedagarna (!!).

  Beträffande brödraskapet finns det säkert goda människor där men det är en salafistisk rörelse, som vill återgå till den ursprungliga islam. Jag förutsätter att ärkebiskopen, liksom jag, studerat de ursprungliga heliga skrifterna. Det är inga godnattsagor precis!

  Ärkebiskopen borde också vakta sin tunga och inte påstå att det pågår ett drev. Det är respektlöst mot de personer, som engagerar sig i Svenska Kyrkan. Själv hade jag gärna stannat som medlem men mitt samvete talar emot det. Genom min hustru, som är f.d. muslim och mina arabiska vänner vet jag vad islam står för.

  Gillad av 1 person

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Svenska Kyrkan är sedan länge en känd fristad för Homosexuella. Av båda könen.
   Hur kan man då ens överväga ett samarbete,
   med den mest homofientliga religionsideologin som finns?
   Som tom förordar dödsstraff…
   Dvs Islam!
   Har hen Allah hästar hemma kan man undra?

   Gilla

 22. tirutaa skriver:

  Låt mig ta en mening ur Jackeléns svar till Patrik och titta lite närmare på den.

  ”försäkran att heliga skrifter måste tolkas utifrån sitt sammanhang”

  Det vore väl underbart om så var fallet. Vad gäller Bibeln har vi för länge sedan accepterat att detta inte är Guds utan människors skrifter. Ytterst få är längre bokstavstrogna. Men hur är det med Koranen och tolkningen av den.

  Enligt Jackelén står både Mahmoud Khalfi och Nadia Marhri-Lodin för synpunkten att också Koranen måste tolkas utifrån sitt sammanhang. I så fall vill jag veta hur dessa båda förklarar exempelvis islams syn på kvinnan. Går man ut och förklarar att båda könen är jämlika, även juridiskt? Är det slut på att män ständigt definierar vad en kvinnas plats är, vilken hennes roll är, hur hon bör vara? Kvinnor gör ju inte det vise versa om mannen. Diskuterar man den könsojämlikhet som arkitekturen i moskéerna idag har och att den borde ändras? Säger man rakt ut att islam borde arbeta för jämställdhet? Vad säger man om judar och andra otrogna eller om homosexuella? Jag vill veta hur man tolkar de passager som är negativa till dessa folkgrupper. Jag vill veta hur man förhåller sig till sharia. Av den enkla anledningen att jag på inga villkor vill ha sharia i landet där jag bor.

  Jag vill ö h veta någonting om hur man resonerar, och inte bara via Jackelén. Jag vill läsa deras texter, deras resonemang i tidningar. Jag vill att de går ut och visar oss hur de tänker, hur de ifrågasätter den bokstavstrogna tolkningen av Koranen. Och jag anser mig ha rätt att få veta det. Om inte annat så för att de, såsom Jackelén så ofta påpekar, har fått/får stora summor av våra gemensamma statliga bidrag.

  Då undrar jag – hur kan jag få kunskap om detta om den inte ges mig rakt och självmant, och inte genom omvägar som via Jackelén?

  Gilla

 23. Lars skriver:

  Den ”nya” europeiska idealmänniska som Kalergi drömmer om är som bekant en ”hybrid”.Eller med Kalergis egna ord ”en bastard”- precis som Kalergi själv.Men vilken religion skulle denne Bastard ha när alla européer dött ut och den kristna tron fallit sönder?Islam?Ja.Sannolikt Islam.

  Gilla

 24. STS skriver:

  Det är ingen liten bedrift av hr. Engellau att på förfrågan om innebörden av ett kyrkligt utspel (se DN-debatt) få svar av Sv. Kyrkans ärkebiskop, ett svar som självfallet skall läsas – och tolkas – med respekt för Kyrkans goda vilja, att främja en anda av ”förståelse” i vårt samhälle.

  I samma anda vill jag kort beröra huvudpunkten i ärkebiskopens svar, nämligen att det i vår tid är särskilt viktigt att samtala över särskiljande gränser och att samtalet skall vila på – eller sikta till – en form av ”överlappande konsensus”. För Kyrkans del sägs det innebära, att den vill samverka med andra religioner i de delar där ”vi har samma uppfattning och mål”, ”medvetna om att vi är djupt oense om andra saker”.

  Problemet, som ärkebiskopen inte berör, är att det vi kallar ”överlappande konsensus” faktiskt handlar om den djupa enighet som råder eller antas råda om basen för ”det goda samhället”, en värdebas som dessutom har en mycket klar innebörd i det moderna västerlandet: Vårt samhällsliv skall regleras av principen om den enskilde medborgarens myndighet; att envar person ansvarar för sig själv och sitt handlande samt att detta ansvar är avgörande för att bygga ett civiliserat samhälle präglat av den enskildes frihet i jämlikhet under rättsstatens lagar.

  Är det denna basprincip – med djupa rötter i europeisk kultur – ärkebiskopen tänker på när hon talar om överlappande konsensus? Nej, det är det nog inte.

  Ärkebiskopens konsensus rör bara ”uppfattningar och mål” av det slag som sköljer över oss med tillvarons växlingar, alltså inte de i grunden politiska principer som skall reglera hur ”vi” – en samhällsgemenskap – bör reagera på tidens skiften.

  Det hör också till saken att en överlappande konsensus alltid är ”minimal”. Den bygger på eller siktar till att klargöra det ”minimum” av principer som ”vi” delar med varandra och har gemensamt.

  Faller också detta minimum av principer, ja då har ”vi” blott en sak gemensamt – ett modus vivendi sprunget ur ett tvingande behov av samlevnad, ett nödtvång som får sin innebörd av ”makten”; av det faktum att ingen kan påtvinga alla andra sin vilja – alla tvingas istället till kompromisser i kohandel – om nu inte makt-balansen mellan parterna förändras så till den grad, att en sida plötsligt kan diktera villkoren.

  Det är min bedömning, att DN-artikeln läst i ljuset av ärkebiskopens brev ovan siktar till att – ur Sv. Kyrkans synvinkel – skapa ett slags överlappande konsensus men att resultatet istället blivit ett slags modus vivendi; en kompromiss som självfallet inte berör någon central trossats – är Jesus människa och Gud, eller bara en profet i mängden? – men som tyvärr inte heller tar otvetydigt ställning för västerlandets politiska principer trots att dessa i hög grad präglats av Europas judiskt-kristna kulturarv, och omvänt: Europas religiösa liv idag har präglats av en tolerans som burits av dessa politiska principer; rucka på bas-principen, sätt den ur spel – och toleransen – tillit och förtroende – faller omedelbart bort.

  Men det sambandet är kanske bara ett skäl för kyrkans klerker att sopa det civiliserade samhällets principer under mattan i samtal med företrädare för ”religioner” vars möte med västerlandet begär en revolution – en återgång till tider och seder som var för mycket, mycket länge sedan; i en tid och på platser där ”tolerans” var – och är – ett modus vivendi – en väpnad vapenvila.

  Mvh/sts

  Lästips: John Rawls (1993), Political Liberalism (New York: Columbia UP), ssk. ”Lecture IV. The Idea of an Overlapping Consensus”, pp. 133-172. En i allt svår text men vem säger att det skall vara lätt att skapa samtidens självförståelse?

  Gillad av 1 person

 25. Lars skriver:

  Det lär i organisationsteorin finnas en del sk ”dirty secrets”.En av dessa är att om någon vill demoralisera och omärkligt s a s innifrån förstöra en organisation så bör denne/denna tillsätta en kvinnlig ”toppchef”.Helst dokumenterat inkompetent.Arbetsklimatet blir då snabbt infekterat och förgiftat.I slutändan precis innan organisationen faller ihop är förvirringen total och allas krig mot alla rasar med full. styrka.Men vem är egentligen Antjes chef?Jean Claude Juncker?

  Gilla

 26. P skriver:

  God dag yxskaft. Vilka svar. ”Naiva” är ju ett sätt att uttrycka det. Personligen skulle jag nog använt ett par andra ord.

  Jag har aldrig känt mig så nöjd med mitt beslut att utträda ur Svenska kyrkan som jag varit den senate tiden.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.