ÄVEN FINA FISKARS HUVUD RUTTNAR FÖRST

Ian Wachtmeister

Ian Wachtmeister

Meddelande från statsministern för Den Humanitära Stormakten Sverige, DHSS.

All makt utgår från folket, men utnämningsmakten utgår från mig, meddelar statsministern. Därmed har jag rätt att utnämna vilka jag vill till vad som helst även om de inte kan något, men vem kan det, förtydligar han. Det blev ju tokigt det där med Riksrevisionen, som ska se efter att våra myndigheter sköter sig och så visar de sig själva vara helt genomsyrade av vänskapskorruption. De trodde att de hade utnämningsmakten – som jag har – så de utnämnde sina vänner, men det får bara jag göra!

För att övervaka de ofelbara politiker, som valts in i Riksdagen (utan några krav på kunskaper eller erfarenheter) och för att hålla tummen på ögat på de generaldirektörer som jag utnämnt, fortsätter statsministern, har Riksdagen ett utskott som heter konstitutionsutskottet.

Vid ett mycket trevligt och kamratligt möte enades utskottet och riksrevisorerna över en kopp kaffe om att de senare nog skulle försöka anstränga sig litet mer och inte bryta mot lagen i onödan. I andra länder hade alla riksrevisorerna avsatts på direkten, men sånt trams har vi slutat med i Den Humanitära Stormakten! Riksrevisorer är ju bara människor och visst kan det hända oss alla att vi missbrukar den makt vi har, bryter mot lagar och så där, förtydligade statsministern.

På jordbruksministerns initiativ har regeringen tillsatt en utredning som ska klargöra varför huvet ruttnar först på en död fisk hur stor och fin den än är. Utredningen har internt fått arbetsnamnet Surströmming, förklarar statsministern.