Ett pågående samtal med Svenska kyrkan

8-26-13_11971

Patrik Engellau

Med anledning av en avslöjande artikel av Mohamed Omar om det sällskap med vilket ärkebiskopen nyligen skrivit en debattartikel i Dagens Nyheter kontaktade jag min församlingspräst Hans Rhodin i Oscars Församling med följande skrivelse:

Hans,

Läs den här artikeln av Mohamed Omar och förklara för mig vad Svenska kyrkan håller på med är du snäll. Jag betalar ändå åtskilliga tusenlappar om året till organisationen utan att besvära så särskilt mycket. Men det här vill jag inte betala för.

Vänliga hälsningar

Patrik

Hans Rhodin, en person jag känner och högaktar, svarade så här:

Hej Patrik!

Vi har just nu många utträder ur kyrkan pga Jackele’n och skandalerna i utlandskyrkan mm.

Här i Oscars har vi tack och lov inget att dölja. Din avgift går till oss och endast en bråkdel vidare till rikskyrkan. Jag kommer att se vad Uppsala har för kommentarer kring detta.

Med vänlig hälsning
Hans Rhodin
Kyrkoherde & Hovpredikant

Efter tio dagar fick jag ett nytt mail från Hans Rhodin där han tills vidare skickade med några tankar av sin kollega Rebecca Söderblom, även hon präst i Oscars församling. Hon anser att min förfrågan till Oscars församling ingår i ett ”onyanserat drev”:

Det vore enligt min mening mycket olyckligt om vi från församlingens sida drogs med i det onyanserade drev som pågår i sociala medier och på diverse bloggar gentemot ”Svenska kyrkans ledning”.

De som vill diskutera Svenska kyrkans roll i denna fråga antyds vara rasister:

De kategoriska misstänkliggörandena av islam och muslimer som kommer till uttryck mer eller mindre explicit i den pågående debatten är bl a ett uttryck för den främlingsfientlighet, islamofobi och rasism som är djupt rotad i Europa och i kristendomen, också i Sverige, och som normaliserats i och med Sverigedemokraternas inträde i riksdagen.

Sedan fick Hans Rhodin en skrivelse från ärkebiskopen som han vidarebefordrade till mig. Ärkebiskopens poäng, vad jag kan förstå, är att om hennes muslimska medskribenter varit oärliga är det deras problem, inte hennes, ärkebiskopen själv har bara varit naiv:

Om Mahmoud Khalfi eller Nadia Marhri-Lodin skulle agera tvärt emot detta i andra sammanhang, vore det ett svek som de i så fall skulle behöva förklara själva. Vi andra undertecknare skulle då kunna kallas för naiva.

Ärkebiskopen understryker dialogens betydelse:

Om man verkligen vill ha fred måste man också tala med människor som det kan uppfattas som riskfyllt att tala med.

Detta betyder, i klartext, visar det sig, att Svenska kyrkan inte kan diskutera saken med sina oroliga medlemmar. Det är antagligen ännu mer riskfyllt än att tala med eventuellt extremistiskt belastade muslimer. Hans Rhodin avslutar:

Hej Patrik!

… Jag har bland mina medarbetare tagit upp frågan om vi skall göra något. Vi kom fram till att en debattkväll eller liknande inte är det bästa utan att citera ÄB i församlingsbladet samt utgå från några av de tankar Rebecca Söderblom framför nedan. 

Med vänlig hälsning
Hans Rhodin
Kyrkoherde & Hovpredikant 

 

95 thoughts on “Ett pågående samtal med Svenska kyrkan

 1. Lennart Bengtsson skriver:

  Att Kyrkans ledning är okunniga och naiva när det gäller islam är uppenbart. De verkar inte ha läst Koranen. De har inte förstått eller velat förstå att islam också har en politisk dimension som helt ifrågasätter det moderna europeiska samhället. Detta är oacceptabelt för medborgarna som tvingas anpassa sig till en värld fylld av våld, diskriminering och värderingar som går helt emot det rådande rättssamhället. Det är vad sharia gör.
  Märkvärdigare än så är det faktiskt inte.

  Liked by 9 people

 2. Ina Höst skriver:

  Naivitet är ingen ursäkt för en så gammal människa som ÄB.
  Enligt Söderblom får man inte misstänkliggöra islam och vissa muslimer trots vad som sker i Allahs namn, Koranens budskap och islams 1400-åriga historia som handlat om erövringar med ett par hundra års uppehåll!

  Liked by 5 people

 3. Christer Carlstedt skriver:

  Även om jag inte längre borde bli det, så kan jag inte hjälpa att jag blir förvånad över kommentaren från den kvinnliga prästen i Din församling.
  Enligt damen så pågår ”ett onyanserat drev” mot Svenska Kyrkans ledning och det tycker hon inte att man skall dras med i.

  Rebecka Söderblom lyckas här med konststycket att på några få rader avvisa dialogtanken med sina betalande medlemmar med två negativa men fullständigt substanslösa ord, nämligen ”onyanserat” och ”drev”.

  ”Onyanserat” betyder, vad jag förstår, att budskapet i kritiken mot kyrkans ledning skulle vara ovederhäftig på så sätt att den inte belyser alla relevanta aspekter.

  ”Drev” är ett i sammanhanget relativt nytt ord men torde innebära att någon/några orättfärdigt hetsar mot en annan part.

  Damen förringar kritiken mot kyrkans ledning genom att misstänkliggöra budbäraren hellre än att kommentera och diskutera budskapets eventuella relevans.

  I många sammanhang är det väl detta som beskrivs som ”härskarteknik”, vilket är ett intellektuellt otyg och som får i vart fall mig att resa ragg, då mina intentioner, som kan vara väl så goda, offentligt sågas som tankar producerade av en mindre vetande dårfink, och som därför inte behöver bemötas.

  Det andra kursiverade stycket i texten ovan, som jag förmodar är en del av brevet, är en upprepning av negativa epitet, som tillskrivs den person som ställer för personen relevanta frågor. Helt enkelt en rad floskler som avser att misskreditera frågeställaren i så hög grad att frågan inte ens behöver besvaras.

  På något sätt tycks det mig att prästen har missuppfattat sin roll som ”den gode herden”.
  Jag tror nämligen inte att Jesus avsåg att flocken skulle ledas på den rätta vägen medelst verbala hugg och slag.

  Med sådana vänner behöver Kyrkan inga yttre fiender.

  Liked by 13 people

 4. Göran Fredriksson skriver:

  Om Svenska Kyrkan vill överleva på sikt måste den ha en betydelse för medlemmarna utom vid enstaka tillfällen såsom vid begravningar.

  En väg kan vara att ta över delar av socialtjänsten från stat och kommun för sina medlemmar som då inte skall behöva betala skatt för dessa tjänster. Det skatteutrymme som frigörs möjliggör för SvK att höja kyrkoavgiften för sina medlemmar för att finansiera verksamheten.

  Liked by 1 person

 5. Kim skriver:

  Söderblom och Rhodin bör fundera över vilken sida som beter sig ”onyanserat”. Det är mycket talande att de inte vill ge församlingsmedlemmarna möjlighet att uttrycka sina åsikter vid en debattkväll. Deras alternativa lösning är att framföra sina egna (ensidiga) åsikter i församlingsbladet, d.v.s. att undvika dialog. Har kyrkans åsiktskorridor blivit så trång at de egna medlemmarna inte får plats?

  Liked by 5 people

  • Hedvig skriver:

   Ärkebiskop Anjte Jackelens och hennes försvarares förhållningssätt till medlemmarna i Svenska kyrkan betecknas av lomhördhet och arrogans.

   Gilla

 6. larslindblog skriver:

  Hå-hå-ja-ja , jag trodde hela iden med att vara kristen var att man funnit ”ljuset” ? Att hedningar behöver mission och omvändas ? Om man inte ”misstänkliggör” Voo-Doo , Buddism, Hare Krishna, Islam ,mm. så faller väl Jesu missionsbefallning ;”Gå ut och gör alla folk till lärjungar”

  //lite OT: som barn gick jag i Pingstkyrkans söndagsskola och vi hade även kristendom som ämne i skolan , jag var verkligen ett övertygat kristet barn…som råkade hitta något ; ”- att om man bara tror tillräckligt övertygat löser sig allt med hjälp av Gud ” , Kalas ! tänkte jag som struntade i läxorna och trodde att Gud givetvis ger mig dom rätta svaren på proven …..att det inte gick något vidare förstår nog alla..ha-ha-ha. Det fick bli läxläsning ! //

  Liked by 1 person

 7. Tahmas skriver:

  ”De kategoriska misstänkliggörandena av islam och muslimer som kommer till uttryck mer eller mindre explicit i den pågående debatten är bl a ett uttryck för den främlingsfientlighet, islamofobi och rasism som är djupt rotad i Europa och i kristendomen, också i Sverige, och som normaliserats i och med Sverigedemokraternas inträde i riksdagen”

  Det här är så dumt att kyrkklockorna stannar. Hon försvara en religion som är könsrastisk, antisemitisk och kristofobisk men skyller allt elände på SD.

  Texten ovan sammanfattar väl hur etablissemanget ser på samhället och på islam.

  Liked by 13 people

  • Anne-Hedvig skriver:

   Den kvinnelige presten høres ut som en stor klisjé. ‘Rasist’ osv. Sukk 😦
   Og Erkebiskopen har vel plikt til å sette seg inn i saker? Å lire av seg noe om naivitet er det samme som å ikke ta ansvar. ”Skyld ikke på meg”. En slags likegladhet: ”Går det, så går det…”
   Dette virker ikke tillitsvekkende!

   PS. Tidsreise: Skal se at Jesus hadde tatt seg av SD-medlemmer i den grad de er ‘de utstøtte og foraktede’. Han var jo opptatt av tollere og syndere!

   Liked by 1 person

  • Borjön skriver:

   @Tahmas

   ”Det här är så dumt att kyrkklockorna stannar.”

   Inte stannar men väl startar. Den senaste tiden har kyrkklockor ”fått fnatt” vid åtminstone tre tillfällen där de börjat ringa på nätterna. Karlstad den 7/8 samt Gnesta och Gottsunda den 25/7.

   Från DN:
   ”Första larmet till polisen i Södermanland kom in strax efter midnatt, sedan fortsatte det i
   några timmar: Klockorna i Kattnäs kyrka i Gnesta ringde oavbrutet.
   – Jag vet inte om folk har ringt till oss som har stört sig på detta eller om det finns en och
   annan äldre människa som faktiskt reagerar eftersom kyrkklockor ändå skvallrar om när
   något allvarligt händer i samhället. Så det kanske skapas lite oro, säger Roland Lindkvist vid
   polisen i Södermanland. ”

   Skvallrar om när något allvarligt händer i samhället… Ja, sannerligen!

   Liked by 1 person

   • Tahmas skriver:

    Borjön
    Mittåt, så kyrkklockorna startar.
    Folkmordet på kristna som begås i Syrien och Irak så borde kyrklockorna ringa. Om så hade varit fallet så hade de ringt dygnet runt.

    Liked by 1 person

 8. Thor skriver:

  Rebecca Söderblom verkar vara en mycket obehaglig människa med en nedlåtande attityd, en ärkebiskop-wannabe.

  Det tar dock emot att lämna den svenska kyrkan som mina förfäder varit med och byggt upp under hundratals år, en del av det svenska kulturarvet.

  Jag tror att jag funnit en lämplig kompromiss, en utlandsflytt innebär att jag inte längre bidrar till Jackelens lön.

  Liked by 4 people

 9. Bosse Johansson skriver:

  Märkliga svar från Rhodins kollega och ÄB. Den ene bemöter konkret kritisk granskning av deras nya vänners värdegrund med att det är ”misstänkliggörande” och ett ”drev”, utan att hänvisa till konkreta uppgifter som på något sätt bemöter Omars kritik. ÄB medger öppet och utan omsvep att de (ÄB med ledningsgrupp?) inte på något sätt kontrollerat eller följt upp vilken värdegrund deras nya vänner har. Bara ett frankt påstående att ÄB mfl i så fall ”skulle kunna kallas för naiva”. Det vill säga, hon medger inte för en sekund att de skulle vara naiva trots att hon inte tagit reda på fakta i förväg.
  Om en företagsledning i den civila världen agerat så här aningslöst och fullständigt undvikit all ”Due Diligence”, skulle de kunnat bli stämda inför domstol för trolöshet mot huvudman.

  Liked by 3 people

 10. Sten Lindgren skriver:

  Här har vi Sverige idag i ett nötskal.

  Här ser vi hur överheten inom kyrkan och dess lydiga medlöpare lägger locket på och de som funderar på vad som är rätt och fel ska helt enkelt hålla käften. Två funderingar från min sida:

  Chefer med vänsterextrem bakgrund är inte särskilt empatiskt lagda. Jag känner medlidande med dem som inte vill vara medlöpare, de har ingen lätt situation.

  Den som ägnar sig åt översitteri måste vara säker på att vederbörande har lämpliga maktmedel till förfogande och det har ärkebiskopen i form av beskydd från media och ett politiskt tillsatt kyrkomöte

  Liked by 4 people

  • Jonas Nilsson skriver:

   Instämmer. Därför är det en illusion att ”lämna”, måhända får man upp en tänkt distans och slipper betala för det elände(?) man annars ändå betalar för, ska man slippa får man emigrera.
   Men om det kommer fram några fler som ställer samvetsfrågor om Svenska kyrkans lednings ansvar och hållning (riks o lokalt) gör det större skillnad än vad som syns i ett allmänt valresultat. Det har somliga andra insett för länge sedan. Prästutbildningsanstalterna har ett ännu inte(?) insett ansvar och betydelse för fortsatt svensk ”mentalitetsutveckling”. Stockholms lärarhögskolas (tidigare?) rektor kom direkt från prästutbildningen i Uppsala.
   Medprästens svar skulle kunna levererats av vilken lärarpersonal som helst. Gruppdynamiska principer har härskat på prästutbildningsinstituten före Qvick blev till.
   Pedagogikprofessorns nyfunna (?!) bekännelse (ihop med mannen som slutade ljuga) antyder att vindarna nu vänder. Problemet är snarast hur de som utbildat/s i detta system under trettio år ska göra. En rekommendation är väl att kyrkoherden tar eget ansvar för sina svar, utan att skylla på ÄB eller andra. Prästen bör få förstå att alla som ställer kritiska frågor om flum inte kan beskyllas för att vara rasister. Det nya i de mediala dreven är att nu kan även politiker hängas ut i det sammanhang som tidigare var skyddad verkstad (även om sossarnas (och centerns?) partiledning ännu ska behandla deras medlemmars kyrkopolitiska program (bekräftat senaste stämman)).
   Hade kyrkoherden verkligen inte förankrat i kyrkorådet?? Det är väl de som anställer/betalar?

   Gilla

 11. Aha skriver:

  Utifrån några olika undersökningar om hur bokstavstrogna muslimer är i sin tro lade jag på minne att 25-50% av muslimerna i Sverige ställer sig positiva till sharia, hedersförtryck och patriakalitet.
  Församlingsprästen ser det som ett onyanserat drev att varna för muslimer. Med säkerhet har hon då inte sett till att bilda sig en uppfattning om hur utbredd Islamismen enligt ovan är i Sverige. Jag tror heller inte att det finns ett intresse att skaffa sig den kunskapen. Utifrån fakta om muslimernas konservatism enligt ovan blir hennes utfall mot SD grotesk då hon tar avstånd från den enda större kraften som motverkar Islamism.
  Det blir barockt att ta del av hennes synpunkter.

  Utträde ur kyrkan blir ett måste.

  Liked by 5 people

  • Hovs--hallar skriver:

   Exakt så. Trenden verkar vara att muslimer i Europa blir snarast mer fanatiska än i hemlandet, då de upplever att de måste markera sin särart och sin överlägsenhet mot oss lägre stående ”otrogna”.

   Undersökningar visar att inte bara sharialagar är populära bland cirka hälften av Sveriges muslimer, men att det även finns omfattande sympatier för muslimska terrordåd.

   Ovanpå detta kommer så den vanliga muslimska kriminaliteten. I Sverige finns det nu ca. 150 000 invandrarmän med ”mycket hög brottsaktivitet”, de flesta från muslimskt dominerade MENA-länder:

   https://affes.wordpress.com/

   — och fler blir det hela tiden med nuvarande vanvettspolitik.

   Svenska kyrkans ledarmaffia ser ut att välsigna denna utveckling.

   Liked by 1 person

 12. Erik skriver:

  Ingen behöver muslimer. Inte någonstans.

  Inte ens muslimerna själva verkar tycka att de behöver andra muslimer, varför skall vi då förväntas vilja ha dem?

  Det finns inga muslimska uppfinningar värda namnet som vi kan dra nytta av och det finns inte heller några eftersträvansvärda kulturyttringar som vi kan berika våra samhällen med.

  Muslimer har absolut ingenting att bidra med.

  Förutom sin invasiva religion som innebär att där det finns muslimer där skaver det. Alltid och överallt.

  Varför förväntas jag vara islamofil när ingen annan i världen är det?

  Liked by 5 people

 13. Lasse W skriver:

  Den svenska kyrkan är ingen riktig kyrka utan något annat. Nåt ljummet som har i uppdrag att i Arthur Engbergs anda hålla kristendomen nere. Den räds korset och vad det står för. Jesus är kontroversiell eftersom han kan anses vara exkluderande mot judar och muslimer. KG Hammar vill jag minnas pratade helst om Gud som ju är ett abstrakt, rätt så svårgripbart fenomen.

  Nej man ska nog inte förvänta sig för mycket av en dialog med en statlig myndighet som kyrkan. Det finns gränser för vad man kan och får säga offentligt inklusive till Patrik Engellau. Präster måste vara lojala mot sin arbetsgivare, annars kan karriären spolieras. Väluppfostrade högutbildade personer vet vad de måste säga. Det är som i USA när svarta och indianer förs på tal. Alla vet som är korrekt att säga. I privata sammanhang mellan skål och vägg kan man ha andra åsikter.

  Gilla

  • Ami skriver:

   Jesus kan omöjligt vara exkluderande mot judar då han var en själv. Däremot tror Jaguar han hade haft ett och annat och säga om islam, en religion som strider mot allt Jesus stod för.
   Det är märkliga är att ingen verkar inse det.

   Liked by 1 person

 14. Peter M skriver:

  Vår ärkebiskop har möjligen drabbats av hybris och tror sig kunna förena bokens folk genom dialog.

  Historien visar dock att korset och halvmånen befunnit sig i konflikt under snart 1 400 år med kortare och längre uppehåll. Hitintills är korset på den förlorande sidan.

  Brödraskapet som arbetar strategiskt och långsiktigt kommer att lura skjortan av den nuvarande ledningen för svenska kyrkan.

  Liked by 4 people

 15. Elizabeth Carlsson skriver:

  Att alltid skylla på någon annan, det är den lättaste vägen!
  Som vanligt är ni flata och fega!
  Det är väl inte konstigt att Svenskarna lämnar kyrkan!

  Liked by 2 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Jag gick ur med anledning av ett av de tidigare marxistiska biskopsbreven i början på nittiotalet. Jag skulle liksom Patrik och som avog agnostiker gärna ha fortsatt att vara betalande medlem i en svensk protestantisk kyrka. Med det är Svenska kyrkan sedan länge inte mer.

   Gilla

 16. Trynbald skriver:

  Vänstervridningen av den alltmer politiserande kyrkan är nog inte vad kyrkan behöver.
  Rebecca Södermalm är en som inte riktigt har förstått vart vi är på väg. Det fattades inget i retoriken hon icke med det mesta. Gör inskränkningar i religionsfriheten innan det är för sent. Byt ut ÄB innan hon har raserat kyrkan helt.

  Gilla

 17. Fredag 26 augusti skriver:

  ATT VARA KVAR
  Många som är kvar ser Svenska kyrkan som en viktig del i den svenska kulturtraditionen.

  FÖR FRAMTIDEN: MEST AVGÖRANDE ÄR JOBBEN
  Mest avgörande är varje människas ekonomiska välstånd. Oavsett religiös bakgrund.

  Ett ekonomiskt starkt Sverige är viktigast.

  Gilla

 18. Ina Höst skriver:

  Naivitet är ingen ursäkt när man är så gammal som ÄB!
  Sjöblom anser att man inte får misstänkliggöra islam och vissa muslimer trots allt som sker i Allahs namn, koranens budskap (särskilt Medina delen) och en nära på 1400-årig historia av erövringar och ockupation.
  Efter Muhammeds död vidtog de arabiska erövringarna som lade under sig hela Mellanöstern, Nordafrika och nästan hela Spanien. Expansionen norrut från Spanien stoppades av Karl Martell. Det Kalifat som de bildade gjorde mongolerna slut på på 1200-talet och ett par hundra år efteråt gjorde Ferdinand och Isabella slut på det kvarvarande Cordova-kalifatet. Sedan var det ottomanernas tur som på slutet av 1300-talet lade under sig Mellanöstern och delar av Östeuropa. Mellanöstern befriades under första världskriget och Östeuropa frigjorde sig under blodiga strider några år innan.
  Jag anser att det mot denna bakgrund är galenskap att inte vara misstänksam mot islam och en del muslimer. Islam har dessutom ingen historisk hemvist i den Nordeuropeiska kulturen.

  Liked by 2 people

 19. tirutaa skriver:

  Nu blir jag på riktigt mörkrädd.

  Min första reflektion:
  Det var ju inte ”tusenlapparna” som var saken, såsom Hans Rhodin antyder i sitt första svar, det var själva innehållet i MO:s brev: kyrkans samarbete med någon som representerar Muslimska Brödraskapet. Vilket han inte svarar på.

  Min andra reflektion:
  Söderbloms ”onyanserade drev” får mig att undra hur nyanserade drev kan se ut. Svaret visar på en extremt arrogant hållning: man sänker sig inte ner till en nivå där oroliga medlemmar befinner sig. Hur kristligt är det?
  Så radas alla de skällsord upp som politikerna nu i något årtionde slängt ur sig: främlingsfientlig, islamofob, rasist. Men det räcker inte med det, även kristendomen ska dras ner i smutsen. Indirekt förstår man att islam är det enda heliga. Och till sist kopplar hon allt detta onda till syndabocken SD. Man kan ju undra om de så kristna läst sin läxa om hur syndabockar uppstår.
  Helt uppenbart resonerar Söderblom som vilken extremvänsterpolitiker som helst. Det var så det blev när kyrka och stat separerades: ännu större politisering.

  Den totalitära vänstern slår följe med den lika totalitära islam. Hur kommer man undan då!

  Bokmässan censurerar Fria Tider från en mässa som har yttrandefrihet som tema bara för att några börjar skräna om saken: Så fri var det ändå inte tänkt att ORDET skulle vara. Som om friheten inte handlade just om rätten att avvika från the mainstream.

  Svenska kyrkan tiger när den borde ropa i högan sky sin solidaritet med de så utsatta och till livet hotade kristna i Mellanöstern och Afrika. Såpass högt att dessa så förföljda kristna kan höra att de inte är bortglömda. I stället tvättar kyrkan sina händer och väljer att kalla sig naiva, när de blir påkomna om samarbete med personer vars ideologi (Muslimska brödraskapet) precis just är att alla kristna ska konvertera till islam, att islam ska ta över inget mindre än hela världen, överlägsna alla andra som de är. Idag kan ingen längre kalla sig naiv, så mycket kunskap som det går att hitta om vad som pågår i Europas närområden, liksom inom Europa.

  Svenska kyrkan har tappat förståndet. För att inte tala om allt sunt förnuft. Denna Söderblom resonerar precis på samma ohederliga och hjärntvättade sätt som kommunisterna gjorde en gång i tiden innan muren föll. M a o fullständigt genomindoktrinerat.

  Liked by 2 people

  • Hedvig skriver:

   @ tirutaa 26 augusti, 2016 kl 10:26

   Trots att Svenska kyrkan har stor indirekt makt via alla sina politiska kontakter inom regering, riksdag och övriga maktetablissemanget, räcker inte det till för ärkebiskop Antje Jackelén maktambitioner. Redan i Almedalen sommaren 2014 krävde hon i ett tal sänt i SVT Nyheter, att regeringen ska ge representanter för olika trosinriktningar utrymme för regelbundna ”rådslag”.

   Samtidigt har hon som ledare för Svenska kyrkan under längre tid ignorerat journalisten Nuri Kinos otaliga men fåfänga vädjanden i bl a SvD om hjälp med boenden för kristna flyktingar som förföljs även på svenska asylboenden.

   http://www.svd.se/av/nuri-kino

   Apropå Bokmässan och Nya Tider har t.o.m. den vänsterextrema kulturjournalisten Åsa Lindeborg kritiserat beslutet att stänga dem ute.

   http://www.aftonbladet.se/kultur/article23404911.ab

   Liked by 1 person

   • tirutaa skriver:

    @ HEDVIG

    Också jag läste Åsa Linderborgs artikel Skydda den udda åsikten. Men la du märke till hur hon avslutade sitt inlägg:

    ”… skönt att slippa se brunskjortorna på mässan. Men samtidigt går en massa chanser förlorade. Om Nya tider haft en monter hade vi kunnat göra en massa bus som skapat legender. Kanske skulle vi hitta tillbaka till den humor som gått förlorad i de senaste årens åsiktsintoleranta utrensningar.
    Hellre flabbet än förbudsskylten. För även om yttrandefriheten är en besvärlig rättighet är den också en befriande möjlighet.”

    Är det en fullvuxen människa som skriver detta på fullt allvar i en av de största svenska tidningarna?!

    En kulturredaktör som visserligen kan tänka sig att allt åsiktsavvikande inte bör censureras, men som om priset för framförandet av denna självklara åsikt i ett rättssamhälle måste bli att visa de ”rättänkande” hur hon, ifall Nya tider faktiskt funnits på plats, skulle inte missa möjligheten att håna och förnedra och förakta … inte att passa på att få till en diskussion. Med argument.

    Detta är nivån hos en kulturredaktör på en av Sveriges största tidningar. Jag avskyr denna respektlösa svenska kultur! Det är som om jag aldrig kommer till en punkt där jag kan sluta gråta inombords.

    Liked by 2 people

  • Tahmas skriver:

   Tirutaa
   Inte Fria Tider utan Nya Tider. Har själv svårt att hålla reda på alla nya och fria tider som poppar upp som svampar ur jorden.
   Utöver det så är ordet inte fritt om det inte kommer från vänstern. Stolpskott som Anders Lindberg och Henrik Arnstad är två exempel på hur illa det är ställt med oberonde journalister.
   Även jag inser att råkomunister som T ex Sven Wollter och Jan Guillou måste få ett utrymme i debatten men nog börjar det bli löjligt.
   Både Wollter och Guillou är två extremt seniora herrar som inom kort inte har koll på om det är 1970 eller 2017.
   Även dinosaurierna dog ut som tur är.

   Liked by 2 people

 20. Lennart Göranson skriver:

  Jag kan mycket väl förstå att alla de som har funnit sig tillrätta i det senaste halvseklets svenska trivselkyrka upplever dagens situation som jobbig. Annars är det nog så, i ett längre historiskt perspektiv, att kristendomen för det mesta har varit jobbig.

  Under de första trehundra åren utmärkte man sig, i kontrast mot det romerska rikets mångfald av religioner, genom sin intolerans. Det var inte skriftens ”ge då kejsaren vad kejsaren tillhör” som gällde utan tvärtom ett benhårt motstånd mot att acceptera kejsarens auktoritet.

  När sedan kristendomen blev statsreligion var det andra som drabbades av den traditionella dogmatismen, t.ex. arianer och katharer, senare också kloka gummor och stjärnskådare. Även i Sverige har nog kyrkan under långa tider mer stått för att hålla folk i ”Herrans tukt och förmaning” än att vara en trivselinstitution.

  I det korta perspektivet har det sett annorlunda ut. Kyrkan har varit snäll och inte jobbig. Välkomnat alla dem till skolavslutning, julotta, bröllop eller begravning som inte skulle ha en tanke på att besöka en kyrka under resten av året. Men så lossade banden till staten, och kyrkan började ta ut svängarna igen. Tog till sig det radikala postmodernistiska paradigmet med allt vad det innebär. Kanske cirkeln är sluten efter 2000 år? En kristendom på tvärs med det som ”vanligt hyggligt folk” tycker?

  Liked by 2 people

   • Lennart Göranson skriver:

    @Fredrik Östman
    Det vore intressant att veta hur spridd kristendomen egentligen var i början av 300-talet när kejsar Konstantin upphävde förbudet. Har du några pålitliga kvantitativa uppgifter?

    Att kristendomen hade ett mycket brett stöd i slutet av 300-talet, när den blev statsreligion, är ganska uppenbart med tanke på att rollerna hade blivit omkastade. I stället för att vara förföljda var det i stället de kristna som utövade förföljelse mot anhängarna av andra religioner. Intoleransen är genomgående, både som underdog och som topdog.

    Vad gjorde de kristna rätt för att bli framgångsrika? Om vi stannar vid första steget, slaget vid Pons Mulvius år 312 och ”In Hoc Signo Vinces”, så är min gissning att Konstantin var en pragmatiker. Han var inte själv kristen (men hans dominanta mor var det) och omvände sig först på dödsbädden. Jag har sett uppgifter om att kristendomen fram till början av 300-talet främst var populär bland soldater och slavar, och kanske också bland en del barbarer. Om Konstantin hade en övervägande andel kristna soldater i sin armé kan upphävandet av förbudet mot kristendom ha varit en taktiskt klok åtgärd och bäddade säkert för ökad entusiasm i krigiska värv. Varför kristendomen främst appellerade till dem som hade det svårt i jordelivet är något man bara kan spekulera om. Kanske beskrivningen av paradisets fröjder – betydligt trevligare än Hades även om inte 72 jungfrur stod till förfogande – var något som attraherade de tidiga anhängarna.

    Men den fortsatta utvecklingen från början till slutet av 300-talet är intressant. Varför blev överklassen kristen? Var det kyrkofäderna som erbjöd en så överlägsen etik att exempelvis gnosticism och Mithraskult framstod som sämre alternativ? Jag har svårt att tro det. Eller var det kanske snarare så att kristendomen förändrades, jämfört med den religion som Jesus och Paulus stod för, och i sig integrerade mycket av stoffet från andra religioner?

    Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det kan ju ha varit så att de gamla religionerna helt enkelt blev omoderna i och med fiolosofins utveckling, det Karl Jaspers kallade Axialtid.

    ”Confucius and Lao-Tse were living in China, all the schools of Chinese philosophy came into being, including those of Mo Ti, Chuang Tse, Lieh Tzu and a host of others; India produced the Upanishads and Buddha and, like China, ran the whole gamut of philosophical possibilities down to materialism, scepticism and nihilism; in Iran Zarathustra taught a challenging view of the world as a struggle between good and evil; in Palestine the prophets made their appearance from Elijah by way of Isaiah and Jeremiah to Deutero-Isaiah; Greece witnessed the appearance of Homer, of the philosophers – Parmenides, Heraclitus and Plato, – of the tragedians, of Thucydides and Archimedes. Everything implied by these names developed during these few centuries almost simultaneously in China, India and the West.”

    Gilla

 21. Lars Holmdahl skriver:

  Allt kanske får sin förklaring om man betänker hur det såg ut när ”vår” kristendom bildades på 300-talet. Fyra århundraden framåt och det var ingen större skillnad på kristendom och islam. Det här vet ärkebiskopen.

  Det tog Europa 1000 år att komma ur religionens förlamande grepp. Islam är kvar där och har därför inte åstadkommit något som helst gott för mänskligheten. Det har däremot det ”hedniska” grekiska tänkandet som uppskattades i Rom och som kom tillbaka under upplysningen, då kristendomen urvattnades till den bleka kopia vi har idag. Längtar ärkebiskopen tillbaka? Dödsstraff för hädelse. Vattenprov av häxor. Dödsstraff för homosexuella. Är det månne upphetsande fantasier för en överstepräst?

  För övrigt förordar jag en 90% reduktion av kyrkans rikedomar, dvs att 50 GSEK dras in till staten.

  Liked by 1 person

 22. Lars-Erik Eriksson skriver:

  Om ÄB är en socialistisk infiltratör kanske det är ett misstag att göra henne till viljes genom att lämna kyrkan tänker jag.
  Om den svenska kyrkans representanter i sann politruck-anda förmår fjärrställa psykiatriska diagnoser på korsbärare måste man beundra dessa multibegåvade repr. för att modigt ha antagit en osannolikt svår utmaning på området jobbrotation.

  Gilla

 23. Sture skriver:

  Patrik,

  detta är ”avkristningens tid” som enligt Bibeln skall föregå Jesu ”återkomst” på jorden. Allt förlöper än så länge såsom profetiorna förutsagt, men det behöver naturligtvis inte gå så. Denna svenska ärkebiskop och denna vatikanska påve är båda ”avkristnade” och det beror på att den kristna kyrkan har politiserats och övertagits av de globala oligarkerna som arbetar i tysthet över hela jordklotet och bestämmer via dolda ”rådgivare” vad som skall beslutas och vad som skall ske. När jag för ett femtontal år sedan kom över en skrift som beskrev denna period, så talades det om att det för kristna, normala, heterosexuella människor skulle bli den värsta perioden i mänsklighetens historia (1:a och 2:a världskriget och kommunismen inräknat). Jag förstod ingenting och kliade mig i huvudet. Numera förstår jag. Och jag bävar men hoppas på Jesu återkomst och att han skall förhindra att detta kommer att ske.

  Gilla

 24. livinginlietopia skriver:

  Svenska Kyrkan är helt kidnappad av en föraktfull och nedlåtande minoritet som ser det som sin uppgift att håna och förlöjliga majoriteten, hur överväldigande denna än är. Man kan dock komma ihåg att kyrkan, numera, inte är något annat än vilken förening som helst. Om medlemmarna inte är nöjda bör ledningen avsättas på nästa ”stämma”. Förbered detta!

  Gilla

 25. lensof skriver:

  Svenska kyrkan är inte kristen.
  Mer ett politiskt organ än ett religiöst. På så vis begripligt att kyrkans ledning hellre samtalar med imamer än med sina medlemmar eller (troende) präster för islam är i stort en politisk organisation. Så mycket andlighet finns inte i någon av dem fast man vill ge sken av det utan det handlar om att styra och få makt.
  Jesus betonade andlighet och att leva efter sin tro. Det han förmedlade kan man inte få stöd för i den svenska kyrkan. Dit kan man gå för att höra en konsert, ha ett trevligt bröllop, få ett rituellt avslut på någons liv men man kan inte gå dit för att få ett djupt samtal eller en förankring i sin tro såvida där inte finns en stackars präst på plats som lever efter egen förankring och vågar förmedla detta.
  Gick ur för några år sedan när jag insåg att jag inte kunde vara medlem i en så ytlig och hycklande kyrka. Funderar ibland på att närma mig den ortodoxa kyrkan, den är åtminstone inte politiskt korrekt.

  Gilla

 26. Lars skriver:

  På smittskyddslaboratoriet vet man att vissa virus rör på sig på ett speciellt sätt.Finns det ”von oben” sett en koppling mellan Patriks angrepp på den Svenska Kyrkan och angreppen mot det välfärdsindustriella komplexet?Privatfinansierade kyrkor?Endast sjukhusbaronska sjukhus?Kyrkbaroner?

  Gilla

 27. Om Svenska kyrkan skriver:

  Religioner kommer och går.
  Kulturer likaså.

  I jämförelse med Egypten är Europas civilisationer unga.

  Sverige tillhör Europas äldre statsbildningar. Vårt lands gränser har sett ut ungefär på samma vis hela tiden.

  Från Wikipedia finner jag följande uppgifter:

  Det forntidiga Egypten inleddes 3000 år f Kr. Gamla riket, Mellersta riket, Nya Riket följde och avslutades med antikens Egypten år 600. Koptiska kyrkan etablerades i Egypten år 42, enligt sägen.Egypten var kristet fram till 600-talet.

  300 år senare på 900-talet, regerade svenske kungen Erik Segersäll. Hans son, Olof Skötkonung var förste kristne monarken.

  Kristendom har Sverige haft sedan 830-talet.

  Och framtiden ?
  I framtiden präglas kanske Sverige och Europa av annan religion. En religion med grund i kristendom – ungefär så utvecklades antagligen de olika religionerna i Egypten under drygt 3600 år. Många av landets vackra kyrkor står säkert kvar men med möjligen annat innehåll.

  Zoroastroismen har influerat många av dagens religioner. En intressant fråga är om denna religion utgör en länk mellan religionerna i Egypten och några av dagens religioner.

  En pakistansk bekant i Paris sa: Ju fattigare, desto religiösare. Han syftade på Pakistan. Själv hade han som muslim en modest hållning till sin religion, på ungefär samma sätt som en medlem i Svenska kyrkan har till sin.

  Svenska kyrkan byggdes upp av tidigare svenska generationer. Arvet efter Calvin och Luther är en del i förklaringen till välståndet i Europa och Sverige. Svenska kyrkan är en viktig del i svenska kulturtraditionen.

  Att vara med i Svenska kyrkan är att vara del i en svensk kulturtradition.

  Gilla

   • Fredrik Östman skriver:

    Det är naturligvis en definitionsfråga vad man menar med ordet ”civilisation”, men de civilisatoriska framsteg som gjordes med början i Bördiga halvmånen för knappt tiotusen år sedan ligger till grund för vår civilisation och någonstans på vägen däremellen ligger det forntida Egypten. Numera är centrum för denna utvecklingsväg placerad i Nordamerika.

    Den andra huvudsakliga civilisationsgruppen är den som startade i Kina. Sedan finns eller fanns flera smärre grupper i bl.a. Indien, Afrika och Sydamerika. Till ingen av dessa hör vare sig Egyptens eller Sveriges civilisationer.

    Gilla

  • Hedvig skriver:

   @ Om Svenska kyrkan 26 augusti, 2016 kl 17:36

   Och vad är syftet med ditt inlägg? – ”Att vara med i Svenska kyrkan är att vara del i en svensk kulturtradition.”
   Nej, invänder jag, inte nu längre med ärkebiskop Antje Jackelén som nu förvandlat den Svenska folkkyrkan till en renodlat vänsterpolitisk, kulturrelativistisk institution.

   Gilla

   • Om Svenska kyrkan skriver:

    Tack för ditt intresse för min text.

    Jag fortsätter att vara med i Svenska kyrkan. För mig är högmässan det väsentliga, predikan, psalmerna, musiken.

    Jag besöker kyrkkaffet, träffar intressanta personer, har bra samtal.

    Kyrkan har alltid haft präster med en rad olika åsikter.

    Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   @Om svenska kyrkan
   Jag ser ingen anledning att argumentera mot ett personligt vittnesbörd om din upplevelse av kulturtradition, däremot mot vissa sakuppgifter.

   Sverige har inte haft kristendom sedan 830-talet. Dels fanns inte Sverige på 830-talet, dels ledde inte Ansgars missionerande till att det landområde som föregick Sverige bytte religion. Det tog ytterligare 170 år innan Olof Skötkonung döptes och ytterligare närmare 300 år innan kristendomen var allmänt accepterad i kärnlandet Uppland.

   Sveriges gränser har inte varit ungefär likadana hela tiden. Om vi bortser från de mer begränsade förändringar som skedde när Sverige tog kontrollen över Norrland samt erövrade de sydliga landskapen och Jämtland tänker jag främst på två avgörande förändringar. År 1658 omfattade Sverige det område som visas på den här kartan: http://historiesajten.se/bilder/sverige1658_1660.jpg Alltså väldigt mycket större än i dag.
   Sedan krympte Sverige successivt och den mest dramatiska förändringen inträffade år 1809 då landet förlorade ”den östra rikshalvan”. Fram till dess hade huvudstaden Stockholm geografiskt legat mitt i riket och inte som nu i den östra kanten.

   Hur gammalt Sverige och andra länder är beror väldigt mycket på hur man definierar ett land. Kungar som har haft större eller mindre makt över varierande områden, ofta i konkurrens med andra kungar, har funnits långt före historisk tid. Men om man för Sveriges del räknar från den tid då vi har en central statsmakt med administrativ och ekonomisk kapacitet att långsiktigt utöva kontroll över hela territoriet så hamnar man i Gustav Vasas tid. Det finns flera länder som kan göra anspråk på att vara fungerande stater vid den tiden.

   Gilla

   • OM SVENSKA KYRKAN skriver:

    Vad är din åsikt om svenske kungen Magnus Erikssons gärning under 1300-talet ?
    Apropå landets gränser.

    Intressant att notera din inledande kommentar. Att vara med i Svenska kyrkan innebär ju att också mötas under kyrkkaffet efter högmässan.

    EFTER många av kommentarererna här på sidan blir jag alltmer övertygad om värdet att vara med i Svenska kyrkan.

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Om svenska kyrkan
    När det gäller Magnus Erikssons betydelse är jag osäker, jag är ingen historiker. Men det förefaller som om han inte nådde upp till nivån ”en central statsmakt med administrativ och ekonomisk kapacitet att långsiktigt utöva kontroll över hela territoriet”, som jag uttryckte det i min förra kommentar. Se den här kartan som visar att han hade förlorat kontrollen över större delen av territoriet.

    Någon ekonomisk kapacitet av betydelse hade knappast någon kung före Gustav Vasa, som valde snilledraget att lägga beslag på kyrkans rikedomar genom att byta religion.

    Gilla

 28. MartinA skriver:

  Varför skulle det vara negativt att vara rasist, i det här sammanhanget?
  Rasism betyder att ha lojalitet efter släktskap. Efter dna. Efter vad vi är. Vad vi inte kommer undan.
  Att vara kristen eller kommunist är att ha lojalitet efter tankemönster? Varför skall det ha högre prestige att ha lojalitet efter det mer lättflyktiga och ytliga? Snälla någon, förklara det för mig?

  Liked by 1 person

   • MartinA skriver:

    Rasist används som skällsord. Du kan hoppa upp och sätta dig på att du kommer bli kallad rasist om du offentligt uttrycker åsikten att det finns ett värde i att svenskar fortsätter finnas till. Så det är lika bra att titulera sig rasist om man har sådana åsikter. Och jag tycker rasism är mycket mänskligare och mer verkligt och ödmjukare än denna otäcka socialism.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Att kalla åsikter du ogillar för ”kontrafaktiska” säger mer om dig än om det du talar om. Dessutom skriver du in godtycket ”avsevärda” i din definition.

    Skillnaderna är tillräckligt stora för att ”utseendetyp” skal användas rutinmässigt för att orientera sig om vilka mediciner man kan skriva ut. De är också tillräckligt stora för att ge massivt genomslag i olika sorters statistik.
    Vänsterliberaler och socialister tillskriver alltid sådana skillnader ”socioekonomiska faktorer”. Men det gör de med allt och om det är någonting som blivit uppenbart de senaste åren så är det att makten saknar respekt för verklighet och sakförhållanden.

    Gilla

  • Jonas Nilsson skriver:

   Rasism är helt enkelt för lite för att bilda gemenskap. Det är skillnad på vad vi är och vårt dna. Med dna:s hjälp löser vi genetiska problem. Relationer handlar om mer än genetik. Att förbjuda gifte över rasgränser är bara idiotiskt.
   Traditionell(?) rasism går alltid ihop med en historieskrivning som är mer flyktig än kristendom och kommunism, i alla deras varianter. 1900-talets rasism förutsätter ett 1800-talets Europa. Det Europa är borta nu. Därför är rasism spöken som somliga smarta politiska intressen utnyttjar.
   Ryssarna menar att östra-Ukraina konflikten sprättes upp med rasist/nazistspöket, det var väl därför Karl XII efterfölöjare(???) åkte dit. Sedan skulle de fortsätta i Syrien???
   Rasismspöket (har) odla(t)s i SvK för att försvara 1900-talets ordningar.

   Gilla

   • MartinA skriver:

    Jo, precis så har de som har styrt efter andra världskriget tänkt. Verkar det gå bra? De som tog över sverige för 40 år sedan tänker precis så. Har de gjort sverige bättre? Är det behagligare att vara svensk i ert antirasistiska sverige än i det gamla rasistiska sverige?

    Gilla

  • Lennart Göranson skriver:

   Som så ofta snubblar vi på semantiska frågor: den ene lägger en innebörd i ordet rasist, den andre en annan, och då fungerar inte kommunikationen. Det skulle vara enklare om alla använde samma definition, exempelvis genom att gå tillbaka till det ursprungliga ”uppdelningen av människor i ett rassystem där vissa raser biologiskt är underställda andra”.

   Om man delar den uppfattningen och värderingen tycker jag att det är helt korrekt att kalla sig själv rasist.

   Men problemet är att ordet har degenererat på ett sådant sätt att man relaterar till alla möjliga egenskaper hos människor, utan att koppla det till rasbiologiska föreställningar. Och som yttersta konsekvens har det blivit ett allmänt skällsord, företrädesvis använt av vänstersympatisörer för att markera avståndstagande från högersympatisörer.

   Den användningen av ordet tycker jag att vi borde kategoriskt vägra att acceptera! Gå inte med på resonemang av typen ”jag blir i alla fall kallad för rasist så det är lika bra att jag själv kallar mig för det”. Sätt ner foten, säg ifrån, avslöja demagogiska invektiv som försöker blåsa upp känslomässiga reptilhjärnereaktioner och kräv i stället konkreta argument! Anser man inte själv att man är rasist finns ingen anledning att stillatigande finna sig i sådana påhopp. För övrigt anser jag att det är en ynkedom att Kinberg Batra tar till rasistargumentet i stället för att bemöta SD:s politik i sak.

   Gilla

   • Lars-Erik Eriksson skriver:

    Instämmer!
    AKB’s intervju var en, som ofta i svenska etermedier, pinsam historia utifrån en sant journalistisk approach där utfrågaren är ärligt intresserad av relevans och konsekvens av förd politik.
    Flera gånger hävdade moderatledaren hur SD ställer grupp mot grupp vilket för henne betyder vi-och-dom-mentalitet, som vi fick förstå utmynnar i saker som främlingsfientlighet, rasism, o.d.
    Varje gång en budget lägges måste man ställa grupp mot grupp, det är själva definitionen av att planera en familjs’, en stads’, en nations ekonomi.
    Ganska kusligt att en ledande lagstiftare befinner sig så långt ifrån ej blott sanningen men också de människor, lagarna nominellt sett, skall skydda och värna.

    Gilla

   • MartinA skriver:

    Varför skall jag hjälpa er politiskt korrekta att göra våld på människan?
    Alla flockdjur är etnocentriska. Så även människan. Till och mer vi svenskar skulle agera etnicentriskt om inte staten förtryckte denna åsikt hos oss med lagar, värdegrunder och massiva mängder propaganda. Mitt krav är att staten skall sluta med social ingenjörskonst. Och nej, jag tänker inte hjälpa er att vara grindvakt. Ni har själva satt er där ni sitter. Rasist betyder för mig någon som vill att det skall finnas svenskar även i framtiden. Det är ett enbart positivt värdeladdat ord för mig. Visst, det finns säkert en del människor som har en universiell normativ värdeskala för olika folkgrupper. Invandrare som gifter sig med svenska kvinnor till exempel för att ”svenska kvinnor är de vackraste”. Men jag får ta skadan med nyttan om jag med mitt ställningstagande ger sådana ärkerasister skydd.

    Gilla

 29. Bengt skriver:

  Du har en trogen supporterskara Patrik! Oftast när jag läser dina krönikor kan jag också räknas dit, även om jag inte alltid kan hålla med dig till hundra procent. Många som kommenterar ser dig nog närmast som sin ”Gud”. Det gör inte jag. (Vilket inte hindrar att jag önskar du skulle få ett betydande politiskt inflytande i vårt land!)

  Den här gången är mitt medhåll betydligt mindre än mothållet. Det (medhållet) ökar verkligen inte när jag läser många supporters ofta onyanserade, råa och tvärsäkra uttalanden som för tankarna till huliganfasoner, vilka inte minst i detta fall väcker min avsky.

  Om jag börjar med instämmande från min sida: Din – underförstådda – kritik av prästen Rebecca Söderbloms svar anser jag vara högst befogad när det gäller citatet: ”De kategoriska misstänkliggörandena av islam och muslimer som kommer till uttryck mer eller mindre explicit i den pågående debatten är bl.a ett uttryck för den främlingsfientlighet, islamofobi och rasism som är djupt rotad i Europa och i kristendomen, också i Sverige, och som normaliserats i och med Sverigedemokraternas inträde i riksdagen”
  Där gjuter hon inte olja på vågorna. Mycket olyckligt att hon uttrycker sig så, och det är verkligen inget stöd för ärkebiskopen om det nu var det hon tänkte. Snarare en björntjänst.

  Däremot anser jag att följande uttalande bygger på en adekvat bedömning: ”Det vore enligt min mening mycket olyckligt om vi från församlingens sida drogs med i det onyanserade drev som pågår i sociala medier och på diverse bloggar gentemot ´Svenska kyrkans ledning´ ”.

  ”Hans Rhodin, en person jag känner och högaktar”, skriver du om adressaten till ditt (öppna?) brev till församlingsprästen och hovpredikanten. Det framgår inte om han känner och högaktar dig, men jag gissar att han nog vet en del om din inställning till kyrkan och ärkebiskopen. Han bör ha anat ugglor i mossen, d.v.s. i detta fall att du var ute efter att ytterligare misskreditera Jackelén. En präst är inte mera än en människa, och då får man väl ge honom en eloge för att han var så vänlig mot dig! I min värld verkar både tonen och innehållet vara vänligt och välbetänkt.
  Tack vare dig, Patrik, har jag läst debattartikeln i DN, liksom ärkebiskopens brevsvar till dig – (tack för uppslaget!). Klokt och djupsinnigt innehåll. Jag läste t.o.m. ett par gånger och med eftertanke. Ursäkta, men jag tvivlar på att du och dina fans har gjort det. Väl snarare ”som fan läser bibeln”.
  Hade det inte blivit alldeles för långt skulle jag som jämförelse argumenterat för att så kallade protestanter, respektive katoliker på Nordirland, som var så bittra fiender borde pratat med varandra i stället för att våldföras! Att enas mot våld och terror är inte detsamma som att dela religiös eller politisk uppfattning!

  Gilla

  • Tahmas skriver:

   Bengt
   Kvalificerat skitsnack.
   Det handlar inte om huruvida PE har en supporterskara eller inte. Du missar målet och poängen, metervis.
   Du tror på fullt allvar att vi som kommenterar på bloggen ser PE som en husgud. Hur imbecill kan du bli?
   PE dryftar sina egna tankar och idéer om saker och ting, precis som alla andra krönikörer på denna blogg och precis som andra gör i andra mediala sammanhang. Att PE få gehör för sina tankar och idéer är för att vi är likasinnade.
   Du som kallar dig Bengt verkar har koll på din tanke vurpa och borde rimligen sätta denna blogg i jmf till en vänsterblogg som te x politism. Anser du att krönikören även där är en husgud.
   Tyck vad du vill, det är din rätt och den står vi uppför, DGS är yttrandefrihet.
   Din jmf med protestanter och katoliker handlar inte om religion och det borde du begripa som är en vuxen vaccinerad man. Konflikten var rent politisk. En liten skit enklav i norra Irland ville tillhöra Irland medan England ansåg att den skit enklaven skulle tillhöra England. Det mediala bruset om motsättningar mellan protestanter och katoliker var rent trams.

   Liked by 1 person

   • tirutaa skriver:

    @ TAHMAS

    Nu tycker jag att du använder ett språk som inte tillhör tonen på denna blogg. Det är ovärdigt. Dessutom anser jag det är uppfriskande med någon som kommer med kritiska synpunkter. Det kan vara lätt hänt att folk som ofta förekommer på samma blogg, blir lite väl ”införstådda”. Själv är jag ibland lite väl snabb i mitt kommenterande.

    Gilla

 30. Lars skriver:

  När det gäller förfärandet över den Svenska kyrkans uppenbara och verkligen fasansfulla förfall instämmer jag helt.Begriplig blir denna process om den ses som symptom på en ”nödvändig” EU-isering av denna kyrka.En EU-isering som omfattar alla ideologiproducerande institutioner i en EU-stat.Islam förefaller att vara ett ideal i Eurokommissionen och även hos EU-grundaren Kalergi.Det ”virus” jag nämnt är råkapitalismens tankevirus.

  Gilla

 31. bomarkusson skriver:

  Söderbloms svar saknar motstycke. Har aldrig hört något liknande. Jag har hört från SvK att en ev. Gud är vår fader och en förlåtande Gud. Vi får ju inte ägna oss åt pajkastning här. Men om jag säger att hon inte kan vara ……

  Svaret är så oerhört oförskämt!! Men Herre Gud, varför har du valt en sådan människa att visa oss din väg! Hon verkar ha tappat bort kartan. Är det så få, som svarat på din kallelse. Ja, Gud du är inte ensam. #Dan Eliasson har samma problem och ni har båda kommit fram till samma lösning. Sänk kraven!

  Jag lider med dig Gud, du verkar ha ett rent helvete. Du, som är allsmäktig, kan du inte stoppa henne? Hon har ju med sitt uttalande fått de tvivlande att fatta beslut att lämna din kyrka. Kan det vara så Gud, att du sänder oss prövningar för att stärka oss? Outrannsakliga äro Dina vägar. Men jag börjar förstå. Du har tagit Din hand från SvK och uppenbarar det för oss på detta sätt. Du är ganska finurlig du Gud. Du är ganska finkänslig, Gud, lite mesig? Profetens Gud är mera rättfram och handfast. Lite mera power. hos honom. Han skulle satt ÄB och Söderblom i en bur av järn och hissat upp dem i tornet. Satt igång klockorna och låtit tordönet sätta eld på hela härligheten. Men hade du varit som Profetens Gud, skulle jag kallat dig ”skitstövel” och definitivt sagt upp bekantskapen med dig. Tänk att det finns så många, som tror att du är som Profetens Gud. Till och med ärkebiskopar. Det måste vara ett missförstånd. Men hon säger ju att det är samma Gud!??!

  Men Gud, om det nu är så att Profeten talar sanning. I så fall tycker jag att du gjort några fatala misstag. Detta med jordaxelns lutning. Ska du verkligen samerna svälta i flera månader? Sedan tycker jag du är orättvis. Mer än 75% av männen får vara utan brudar. Det hade väl varit enkelt att se till att det föddes minst fyra gånger så många tjejer. Plus ett stort antal extra för att fylla upp kvoten slavar. Inte undra på att kvinnorna måste skyla sina kroppar för att inte attrahera de, som blev utan. Helt utan är de väl inte. Vi har ju våra svennehoror, som det bara är att ta för sig av.

  Men om du finns, tror jag inte att du är som Profetens Gud. Jag tror att Profeten har blåljugit. Det verkar lite meningslöst att du först skapar människor och sedan kommer Profetens anhang och slår ihjäl dem. Nej, du kan inte vara sådan. Alltså var Profeten en charlatan. Det var vad mina vänner sagt ikväll när vi diskuterat religion. Och de har ändå vuxit upp och hjärntvättats enligt Profetens bud. De vet vad de talar om.

  Jo en kul grej! Mina vänner tycker att Sverige har en fantastisk kultur. MM från Syrien sa detta. Jag berättade om Mona Sahlins stora grodor om små grodorna. Nu säger jag vad de sa, så slipper jag kasta pajar. De sa att hon måste vara totalt korkad och att det måste vara Mona, som inte har någon kultur. Men hon startade ju Barbie-dock-förbundet i Sverige. Alltså en kulturpersonlighet.

  Gilla

 32. Carl-Eric Bohlin skriver:

  Man tycker synd om Rhodin och andra äldre präster som måste leva med de nya vindarna. Vad gäller Söderblom störs jag av hennes nedlåtande och aggressiva attityd. Inte bra. Biskop Giertz, som skrev så mycket för den Svenska kyrkan, måste vända sig i sin grav när han ser vad som blivit av hans kyrka.

  Liked by 1 person

 33. Tahmas skriver:

  Tirutaa
  Jag kommenterar flitigt på bloggen och vill mer än gärna ha med oliktänkande med det är andra gången som en kommentater nervärdera oss och krönikörerna.
  Jag tillhör ingen supporterskara ej heller som jag på pekade så är PE ingen husgud för mig som krönikören vill göra gällande,
  Beträffande konflikten mellan katoliker och protestanter så har jag rätt, betrräffande inledningen kvalificerat skitsnack så upplever jag att det var just det.
  Kraftuttryck skall användas sparsamt men om man rannsakar sig själv så lär man nog inse att man behöver använda det när sarkasmen övergår till rena dumheter.
  Men ödmjuk som som jag är ”point taken”

  Gilla

 34. Anna skriver:

  Vad katten ska prästen Rebecca dra in sina åsikter om politik i ett svar som ska representera Svenska kyrkan? Vad hon än röstar på eller anser privat ska präster inte dra in politik i sina svar, detta då de representerar en rörelse som inte ska bekänna sig till något politisk program eller ideologi utan till en tro. Finge jag ett sådant svar skulle jag gå ur bums och inte låta mina pengar betala den prästens lön och pensionsförmåner! Mycket obehagligt! Ja, det visar ju tydligt vilken väg Svenska Kyrkan går!

  Jag önskar att jag kunde gå ur men tyvärr är det just nu ogörligt då en nära släkting arbetar inom kyrkan ( inte präst, tack och lov!) och det skulle bli svårt på jobbet för denna släkting om jag gick ur. Men så snart vederbörande får nytt jobb eller pensioneras om elva år, då blir det en ifylld utträdesblankett- det jag sörjer då är att jag inte kan bli begravd i en kyrka, men när det är dags kanske jag inte bryr mig;-)!

  Gilla

 35. Bengt skriver:

  Undrar om någon här hört talas om Åttonde budet: Du skall inte bära falskt vittnesbörd mot din nästa.
  Vad betyder det?(Martin Luthers förklaring)
  ”Vi skall frukta och älska Gud, så att vi inte förråder, förtalar eller ljuger om vår nästa, utan försvarar honom, tänker och talar väl om honom och tyder allt till det bästa”.

  Jag utgår ifrån att Antje Jackelén försöker följa detta liksom övriga Guds bud. Det är också min ambition. Då ju ärkebiskopen är min nästa så undviker jag att tyda allt till det sämsta angående henne. Väl medveten om att detta inte är populärt här!

  Liked by 1 person

  • tirutaa skriver:

   Bara en liten följdfråga. Avser du också att tolka positivt Jackeléns handlande vad gäller bemötandet av #mittkors prästerna?

   Gilla

   • Bengt skriver:

    TIRUTAA 28 augusti, 2016 at 13:12

    Det gläder mig att du är vänlig att ställa frågan till mig, och jag har full förståelse för att du gör det!
    Om jag bara ska gå efter den beskrivning som varit förhärskande på denna blogg om Ärkebiskopens agerande så är mitt svar NEJ.
    Men:
    När jag skriver detta har jag nyss tagit del av SVT Opinion Life från 25 augusti, där kampanjen ”mitt kors” debatteras. Annika Borg, Markus Birro och Ante Jackelén möttes runt bordet.

    Ärkebiskopen beklagade att Gunnar Sjöberg (Svenska kyrkans kommunikationschef) uttryckt sig som han gjorde angående manifestationen som Annika Borg tagit initiativet till. Själv ställde hon sig på inget sätt kritisk till ”mitt kors”. Jag kan inte uppfatta det på annat sätt än att hon och Borg var helt överens om att manifestera till stöd för förföljelsen av kristna. Borg upprepade flera gånger att hon var glad att höra Jackeléns deklaration. (Kolla gärna själv på SVT Opinion!)
    Efter att ha skaffat information utanför DGS så är mitt slutgiltiga svar på din fråga JA

    Gilla

   • Bengt skriver:

    TIRUTAA 28 augusti, 2016 at 13:12

    Då svaret jag sände i går kväll inte tycks kommit fram gör jag ett nytt försök.

    Jag uppskattar att du intresserar dig för mina tidigare kommentarer. Tack för det!
    Att du ställer frågan förstår jag mycket väl.
    Om jag bara ska gå efter den beskrivning som varit förhärskande på denna blogg om Ärkebiskopens agerande så är mitt svar NEJ.
    Men:
    Innan jag satte mig att svara dig tog jag del av SVT Opinion Life från 25 augusti, där kampanjen ”mitt kors” debatteras. Annika Borg, Markus Birro och Ante Jackelén möttes runt bordet. Ärkebiskopen beklagade att Gunnar Sjöberg (Svenska kyrkans kommunikationschef) uttryckt sig som han gjorde angående manifestationen som Annika Borg tagit initiativet till. Själv ställde hon sig på inget sätt kritisk till ”mitt kors”. Jag kan inte uppfatta det på annat sätt än att hon och Borg var helt överens om att manifestera till stöd för förföljelsen av kristna. Borg upprepade flera gånger att hon var glad att höra Jackeléns deklaration. (Kolla gärna själv på SVT Opinion!)

    Efter att ha skaffat information utanför DGS så är mitt slutgiltiga svar på din fråga JA!
    Vänligen, Bengt

    P.S.
    En helt annan sak, men jag rekommenderar nämnda SVT Opinion även för ett annat ämne som debatterades där: Bokmässans utestängande av Nya Tider. Janne Josefsson gjorde en bra insats!

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Bengt
    När jag hade läst din kommentar som tog upp Opinion Live-programmet med ärkebiskopen med flera klickade jag på gilla. Nu har jag sett programmet och tagit bort gillamarkeringen. Jag kan inte se att din välvilliga tolkning av ärkebiskopens inställning har stöd i det jag såg. Bortsett från det uppskattar jag ditt resonerande sätt att närma dig svåra frågor och att du är en av de kommentatorer som uttrycker sig på ett civiliserat sätt – trots att jag ibland är oenig i sak. Att Janne Josefsson gjorde bra ifrån sig i den tidigare delen av programmet håller jag däremot helt med om.

    Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.