Till frågan om kartläggning av brottsbelastning och kulturell korrelation

Krister

Krister Thelin

Min problematiserande artikel om kulturell (etnisk) kartläggning av brottslingar har kommenterats med invändningar från många som inte ser några problem med sådan kartläggning. En del hävdar att det är en “demokratisk fråga” att BRÅ följer upp sin senaste undersökning från 2005, en undersökning som visade att personer med utländsk bakgrund var överrepresenterade bland de dömda. Det må man tycka, men det är ingen “demokratisk” rättighet att få veta allt eller en “demokratisk” skyldighet för en statlig myndighet att företa allehanda slag av undersökningar.

I artikeln lyfte jag fram att ökad kunskap om brottslingars bakgrund givetvis kan vara värdefull och att det också allmänt kan bidra till ett mera effektivt preventivt polisarbete, men att det finns en risk att kunskapen även kan leda till otillåten diskriminering vid ingripanden mot enskilda genom felaktig användning av ”profilering” som polismetod.

Frågan om förbud mot diskriminering (och “profilering” som polismetod) kan kräva några utvecklande rader.

I vår regeringsform, liksom i Europakonventionen och FNs konvention om medborgerliga och politiska rättigheter, finns förbud mot missgynnande (diskriminering) på grund av bland annat ras eller hudfärg, ett förbud som avser att tillgodose allas likhet inför lagen. Polisen får alltså inte ingripa mot någon som är misstänkt för brott enbart (!) på grund av vederbörandes utseende. I USA (inte minst i New York) som har samma grundlagsskydd mot diskriminering har detta varit en uppmärksammad sak. Polisen där kontrollerade regelmässigt  unga  afroamerikanska män  (“stop and frisk”) med förklaring, att svarta unga som kollektiv var mer brottsbelastade än andra och att denna polismetod (“profilering”) därför var välgrundad. Unga (och gamla) av olika utseende skall naturligtvis kunna kontrolleras av polisen om brottsmisstanke finns. Men grundas misstanken enbart (!) på att ett kollektiv med vissa ras-eller uteseendemarkörer uppvisar visst brottsligt beteende är ett ingripande mot en individ ur detta kollektiv en olaglig diskriminering; ett ingripande kräver alltså ytterligare någon objektiv omständighet än anknytning till en grupp. New York-polisen har också efter kritiken om diskriminering övergivit “stop and frisk” som metod.

Skulle en ny rapport från BRÅ bekräfta att personer med utländsk bakgrund är överrepresenterade i brottsstatistiken får denna kunskap om tillståndet på kollektivnivå alltså inte överföras som skäl för ingripande på individnivå enbart (!) på grund av att någon ser ut att tillhöra detta kollektiv. Sådana ingripanden är förbjudna som olaga diskriminering. Det var denna fara jag ville peka på. Kunskap är bra men skall användas rätt.

Som framgår av artikeln förordar jag, trots detta, på andra grunder att BRÅ följer upp sin rapport från 2005.

48 reaktioner på ”Till frågan om kartläggning av brottsbelastning och kulturell korrelation

 1. Aha skriver:

  Bra förtydligande och intressant att läsa om profileringsbegreppet. I samband med detta dyker REVA-problematiken upp där kulturvänstern lyckades sätta stopp på polisens kontroll om folk med utländsk utseende hade rätt att vistas i Sverige. Polisen jagade s.k. papperslösa individer. Kontrollen skedde i tunnelbanorna.

  Var detta profilering? Om ja borde de i artikeln nämnda konventionerna justeras. Hur pimpinetta har vi råd att vara?

  Gillad av 7 personer

 2. Jaxel skriver:

  Krister!

  Det du skriver äger givetvis sin riktighet. Det vore uppenbarligen fel formellt sett liksom även etiskt att (polisen skulle) behandla individer som bor i landet på olika sätt beroende på etnisk/kulturell bakgrund. Men önskemålet om statistik handlar ju inte om det. Det handlar om behovet av statistik för samhällsplanering. Jag accepterar inte argumentet att sådan statistik eventuellt kan komma att missbrukas (eventuellt till och med av polismyndigheten) som skäl för att undertrycka sådan kunskap. Jag vill allt envisas med att om de styrande intar en sådan hållning är det ett odemokratiskt förhållningssätt, se exempelvis justitieministerns uttalande i riksdagen som jag länkade till tidigare.

  Angående myndigheters skyldigheter att producera statistik: ”Officiell statistik ska finnas för allmän information, utredningsverksamhet och forskning. ” (SFS 2001:99). En statistikansvarig myndighet beslutar visserligen huvudsakligen självt vilken statistik som skall produceras inom sitt område, se SFS 2001:100, men det är alltså inte statistikansvarig myndigs fria val om den skall tillhandahålla sådan statistik. BRÅ är en statistikansvarig myndighet.

  Gillad av 5 personer

 3. Jaxel skriver:

  Angående kulturell profilering.

  Antag att en en myndighet får i uppdrag söka personer som inte har rätt att vistas i landet alternativt kontrollera vilka som reser in i landet. Låt oss vidare utgå från att av (etniska) svenskar, exempelvis undertecknad, som befinner sig i landet eller reser in i det så har 99,9 procent rätt att permanent uppehålla sig här. Man kanske inte kan se på en person om vederbörande är svensk, men det räcker helt klart med att växla ett par ord för att (med 99,9 procents sannolikhet) konstatera det.

  Låt oss säga att jag blir stoppad, man konstaterar, bortom allt rimligt tvivel, att jag är svensk. Skall mitt fall sedan behandlas på exakt samma sätt om man inte direkt hade kunnat konstatera det. Krav på papper eller vad exakt som sedan följer – detta är mig obekant. Tycker mig ha förstått kritiken mot REVA-projektet följde dessa linjer. Vill minnas att jag också i massmedia sett något fall av denna typ vid gränskontrollerna i Skåne.

  Finns det någon rimlighet i att polisen skall slösa timmar av sin och den kontrollerades tid med att kontrollera vad som är alldeles uppenbart. Jag anser mig vara en mycket tålmodig person, men om jag råkade ut för något sådant skulle jag bli j-t f-d. Inte på de enskilda kontrollanterna men på systemet.

  I så fall har principen om att alla skall behandlas lika drivits in absurdum. Och jag tycker mig förstå att den gör det (kan ha fel). Även de som säger sig till varje pris vilja försvara principen bör betänka att om man driver en princip in absurdum riskerar man att underminera dess legitimitet.

  Gillad av 6 personer

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Man skall tydligen ej leta där sannolikheten är störst?
   Någon kan ju bli kränkt!

   Då måste polisen ändra sina metoder!
   Gärningsmannaprofil är ju ett välkänt begrepp.
   Måste givetvis slopas?

   Vid ett pedofilbrott får man ej bara kolla kända pedofiler,
   (man saknar ju en konkret misstanke, eller hur?)
   där sannolikheten är störst att hitta GM.

   Utan alla skall kontrolleras lika mycket!

   Vi brukar ju säga är man oskyldig så har man inget att dölja!
   Då kan man väl ej bli kränkt?

   Självklart borde REVA fått fortsätta, om ej tokvänstern skriat högljutt!

   Denna artikel imponerade inte, liksom den förra!
   Aningslösheten är gigantisk…

   Gillad av 2 personer

 4. Lars Åhlin skriver:

  Tack för fördjupningen, nu förstår jag bättre förbudet mot profilering. Men det finns många andra situationer där tillgång till bättre brottsstatistik vore värdefull. ”Kunskap är bra men ska användas rätt”.

  Gilla

 5. Rune Nilsson skriver:

  Om allmänheten skall kunna utöva sina demokratiska rättigheter så måste ju medborgarna vara informerade om vad som händer och sker i samhället. Hemlig statistik har ingen plats i en demokrati!

  Gillad av 3 personer

  • Gunilla skriver:

   Det skulle jag just vilja kalla för en demokrarisk rättighet; rättigheten att få korrekt och inte politiskt selektiv information. Om det är en förutsättning, som du skriver, så är det väl en rättighet i ett land som vill framstå som demokrati.

   Gillad av 2 personer

 6. arne dogen anka skriver:

  Jag kan dessutom tacksamt konstatera att passpolisen börjat bli pragmatisk och viftar förbi uppenbara svenskar medan de stoppar de som inte är det. Jag tackar för den klokheten på gräsrotsnivå och hoppas det sprider sig till flygplatserna så att de inte strängt konfiskerar min sons leksakspistol samtidigt som de viftar förbi familjen klädd som Kejsaren i Star Wars utan åtgärd.

  Gillad av 3 personer

 7. Birgitta C skriver:

  Jag tror inte att missgynnande diskriminering och någon sorts profilering i polisens arbete skulle bli resultatet av uttömmande och korrekt information. Litar inte Thelin på rikspolischefen? Positiv särbehandling av en part har ju alltid sin baksida i form av passiv missgynnande hantering av en annan part. Vi vet ju redan att undanhållande av information skapar grund för folks egna antaganden och åsikter. Tillrättalagd och falsk information är dock det sämsta av allt. I Krister Thelins roll förstår jag i rådande politiskt klimat att han mer värnar om att inte skapa sk missgynnande diskriminering mot invandrade svenskar, både första och senare generation, än att ta tag i sakernas verkliga natur. Det finns idag bara en grupp som det är tillåtet att diskriminera, håna och förljuga , utförs frekvent av invandrade stå-upp-artister, och det är etniska svenskar. Vi förväntas tåla allt medan andra måste hanteras med samhällets skyddande silkesvantar för att inte rasister (Thelins förtydligande av detta till SDare kan nog utvidgas till nästan alla svenskar) ska utföra missgynnande diskriminering. Frågan är vad Thelin kallar stenkastning av blå-ljus utryckningar , falsklarm för att locka dit utryckningspersonal, bilbränder etc? Rasism, diskriminering ?

  Gillad av 3 personer

  • Tahmas skriver:

   Birgitta
   Mycket bra kommenterat. Svenskar är de enda som du skriver som man får driva med, driver man med islam så är man rasist.
   Och frågan är berättigad, när man kastar sten på blåljus personal så är det rasism och kristofobi.
   Det är på tiden att vi också börjar använda rasist och kristofobi kortet så fort vi får tillfälle till det.
   Jag börjar idag med att påstå att krönika ovan snuddar på kristofobi och rasism mot oss vita, kristna, svenskar.

   Gillad av 2 personer

   • JAN BENGTSSON skriver:

    TAHMAS.

    Man kan bara hålla med.
    Intresset att läsa vidare inlägg av denna skribent har onekligen svalnat rejält!

    Vi har en uttalad Kristofobi, en växande sådan, och en uppenbar antisemitism,
    som våra politiker inte tycks bry sig, utom retoriskt!

    När Svetsaren högljutt orerar högt om att vi ej får glömma förintelsen…
    Men i praktiken är det en miljon Muslimer man tar största hänsyn till.

    En växande väljargrupp!

    Gillad av 1 person

  • Drutten skriver:

   ”Det finns idag bara en grupp som det är tillåtet att diskriminera, håna och förljuga , utförs frekvent av invandrade stå-upp-artister, och det är etniska svenskar.”
   Grundlagen, RF 2 kap 12§, ger stöd för iakttagelsen att det är ok att diskriminera en etnisk majoritet. Då kan man undra hur länge det dröjer innan även etniska svenskar är i minoritet i Sverige och därmed kommer att omfattas av grundlagsskyddet. En annan fråga är om inte komplementmängden till alla som har minoritetsskydd av en eller annan anledning i själva verket är en minoritet och därmed omfattas av skyddet. Etniska svenska heterosexuella vita män är knappast en majoritet i Sverige och borde därmed i formell mening utgöra en skyddsvärd minoritet.

   Gillad av 2 personer

   • Birgitta C skriver:

    Javisst Drutten, och när den paragrafen i grundlagen skrevs såg inte Sverige ut som idag. Det är dags för en ändring och nytolkning av begreppet.

    Gillad av 1 person

   • Birgitta C skriver:

    Ja Drutten, med lite mer invandring så hamnar vi kanske snart i den omvända majoritets/minoritetssitsen. Skulle bli intressant att se hur lagen då ska hanteras ! Politikerna får tänka sig för här så att inte konsekvenserna blir ‘fel’.

    Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Som svensk i stå up branschen lär man närmast ha yrkesförbud!
    SD skämten är väl inte outtömliga?

    Gilla

 8. Drutten skriver:

  Etnisk, kulturell och annan profilering kan användas till annat än polisingripande varav underlag för selektiv invandring av flykting- eller andra skäl är ett exempel. Att jämföra utlänningars brottslighet med svenskars borde kunna tjäna som underlag för restriktioner och ingripande för utländska medborgare enligt Regeringsformen 2 kap 3§, 7§, 8§ och 25§. Enligt RF 2 kap 20§ får ett antal fri- och rättigheter begränsas och enligt 21§ får dessa begränsningar inte göras ENBART (min emfas) på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan åskådning. Det borde betyda att det är möjligt att införa sådana begränsningar om dessa faktorer i det enskilda fallet uppträder i KOMBINATION med andra faktorer, till exempel uttalad illojalitet med det svenska samhället eller ett kriminellt leverne. IS-krigare med svenskt medborgarskap är ett exempel där det vore motiverat med restriktioner.

  Gillad av 1 person

 9. DG skriver:

  Ditt argument att statistiken, dvs vetskapen, kan missbrukas är i princip applicerbar på samtliga statistiska faktorer och skulle i förlägningen leda till ett vilt fumlande med allvarliga samhällseffkter som följd. Vi är mitt uppe i en sådan samhällskris kan nämnas. Jag står fast vid att verkligheten aldrig får eller bör döljas och att samtliga faktorer som kan misstänkas vara relevanta bör mätas och presenteras.

  Gillad av 2 personer

 10. BjörnS skriver:

  Det må vara att det inte är en demokratisk rättighet att få information eller en demokratisk skyldighet för det offentliga att ta fram den. Det är åtminstone en anständighetsfråga eftersom vi talar om flera politikområden som tar en stor del av det offentligas budget i anspråk. Vi talar om det framtida Sverige.
  Det är också en anständighetsfråga att staten ska behandla oss som vuxna tänkande människor. Sådana kan förstå och göra skillnad mellan statistik och individer. Om någon gör sig skyldig till rasism så har vi lagar för att hantera detta. Möjlig rasism är ett dåligt argument.

  Ska vi kunna ha en vettig politisk diskussion inom dessa angelägna politikområdena så måste vi ha relevant statistik. Punkt!

  Gillad av 2 personer

  • Gunilla skriver:

   Det är visst en demokratisk rättighet. Det är precis vad det ör. MSM vill också hävda det när de försvarar sin agenda-politiska filtrering av information.

   Gillad av 2 personer

 11. lenngo skriver:

  Krister Thelins påpekande att ”det är ingen ‘demokratisk’ rättighet att få veta allt eller en ‘demokratisk’ skyldighet för en statlig myndighet att företa allehanda slag av undersökningar” är naturligtvis korrekt om man vid definitionen av demokrati snävt begränsar sig till hur den politiska makten tillsätts, nämligen genom allmän och lika rösträtt. Själv menar jag att det är ett alltför begränsat demokratibegrepp. Erfarenheterna från ett antal försök att genom militära interventioner ersätta traditionella klankulturer med något som betecknas som demokrati visar att det krävs mer än allmänna val för att skapa en humanistisk och liberal rättsstat av västerländsk modell.

  Enligt min mening förutsätter en demokrati i djupare mening, utöver fria och allmänna val, också informerade medborgare, något som åstadkommes genom en fri opinionsbildning. Därtill krävs en väl fungerande rättsstat som inte är underställd den politiska makten.

  Självfallet kan inte staten ta på sig ansvaret att informera alla om allt genast. Det civila samhället har också ett ansvar att bidra till den fria opinionsbildningen. Men det innebär inte att frågan om vilken information det allmänna bör tillhandahålla i en viss situation skulle vara frikopplad från demokratifrågan.

  Gillad av 2 personer

 12. Gösta Johnsson skriver:

  Nu är du väl ute och ”cyklar” Krister!
  Det är väl en demokratisk rättighet och en demokratisk skyldighet att ta reda på hur det förhåller sig med läget i samhället vad avser legala som olagliga företeelser. Statistik är ju ett medel och verktyg för att ta reda på hur saker utvecklar sig och om det finns skäl att förändra förutsättningar och villkor för att samhällsutvecklingen skall gå i en önskvärd riktning.Vi är ju alla är en del av samhället. ( Undantag för djupdykande offentliga öppna undersökningar må gälla försvarshemligheter eller särskilt känsliga områden inom sjukvård) .
  Brottslig verksamhet – nu senast i stor skala med ständiga bilbränder som kostar samhället stora kostnader – måste få ett slut. Uppföljande statistik över var det sker, av vilka kategorier människor, varför mm mm är ju av största vikt för att få reda på orsakerna och hur man skall komma till rätta med problemet.
  All brottslig verksamhet måste följas upp och kategoriseras på lämpligt sätt. Jag trodde BRÅ sysslade med sådant löpande och hade till uppgift att redovisa resultaten. Vad behövs BRÅ till annars? Resultaten skall redovisas öppet utan förvanska eller att mörka oönskade resultat av politiska skäl.

  Gillad av 3 personer

 13. Gunilla skriver:

  Din ‘problematisering’ påminner om MSM när de ständigt hänvisar till de famösa ‘press-etiska reglerna’ som anledning till att inte ge läsarna fullständig information. Press-etiken är ett ‘regelverk’ som tagits fram av branchen själv och som branchen själv även tar sig vida friheter i tolkningen av. Ex.vis anses det av ‘väsentlig vikt’ för läsarkåren att veta när en gärningsman är svensk men inte när det handlar om en invandrad person . Man kan också skriva med stora svarta bokstäver ex.vis. ‘SVENSK man gripen i X-landet’. Alla kan då ändå begripa att det är inte en svensk man; men en man med svenskt medborgarskap (ibland räcker PUT också för stt ‘vara svensk’). När man då tolkar ‘press-etiken’ olika för olika fall så lyckas man därutöver hävda ‘hänsynsskäl’ (till förövarens eventuella familj eller barn som kan drabbas) som försvar för sin valda tolkning. Senast Aftonbladets nya chefsredaktör och dessförinnan har både Expressens och DNs chefredaktörer gjort motsvarande brandkårsutryckningar för att ‘försvara’ medias politiska väl av information. Det visar bara mediahöjdarnas politiska medlöperi och arrogans mot medborgarna som läsare. Förslag om att stänga/förbjuda alternativsajter (benämnda med skälls(fina hat)-epitet hatsajter) är ju också ett synnerligen odemokrariskt sätt att tysta medborgarna. Cantwell (Aftonbladet) skriver nu senast att ‘mobben på nätet är ett hot mot demokratin’. Då tycks han ‘glömma’ medias egna blodhundar (ex.vis Researchgruppen) som genom dataintrång kan spåra och förfölja personer med för vänster-etablissemanget felaktiga åsikter. Men då kallas det journalistik. Det är istället det riktiga hotet.

  Gillad av 3 personer

 14. Tahmas skriver:

  Det är stor skillnad på att redovisa statistik på huruvida invandrare är överrepresenterade kontra profilering. Statistisk uppgift på invandrares brott är vital för ett samhälle för att komma tillrätta med problemet, för problem är det, det är ett gigantiskt problem.
  När det gäller kontroller eller profilering så håller jag med Jaxel. Den dagen då rågblonda etniska svenskar är överrepresentareda i brottsstatistiken som våldsbejakande så ser jag inga problem med profilering, men så är inte fallet.
  Polisen har inte resurser att slösa tid på PK tjafs. Söker polisen en man i tjugo årsåldern med ett visst särdrag så är de de männen som skall profileras och ingen annan.
  Polisen ber ofta allmänheten om hjälp att komma med tips om förövare, hur skall vi kunna vara behjälpliga när vi inte reda på kön, etnicitet, ålder etc.
  Allmänheten kan inte enbart gå på att polisen söker en hen som misstänks för ett brott. Det är trams och ovärdigt ett samhälle som brottas med allvarliga våldsbrott.

  Gillad av 2 personer

 15. Gunhild skriver:

  Det regelstyrda och mer offentligt manifesterade lever delvis parallellt med och vid sidan om den fritt tänkande medborgaren. Generalisering som princip är inbyggd i människan. Den kan vi som psykologisk mekanism inte komma åt. Språket och tänkandet består ju i hög utsträckning av hierarkiskt kopplade nivåer av olika typer av generaliseringar.

  Vad vi ofta ser i det offentliga rummet, är en slags kamp om vilka ingredienser våra generaliseringar kan och får bestå av. Samtidigt hämtar människor information från sin egen vardag och även utanför de mer traditionella medierna – bortom av myndigheter uppsatta goda föresatser.

  I diskrepansen mellan en mer offentlig bild, och den egna strävan att söka information, och bilda sig en egen uppfattning, letar sig lätt tvivlet in om själva basinformationen upplevs som manipulerad eller ideologiskt styrd. Människor tänker, och vill tänka självständigt. Ingen vill bli förd bakom ljuset.

  Ett intryck människor lätt får, när själva informationen är satt i fokus, är att vissa ”utvalda” i samhället sitter på mer sanning än de vill delge allmänheten. Då uppstår lätt ett slags ”vi och dom”-förhållande – som har en vertikal axel – den mellan styrande och styrda.

  I det här ”informationskriget” riskerar både media och myndigheter att tappa i förtroende hos allmänheten – om de allt för ambitiöst tror sig om att kunna styra människors åsiktsbildning och tänkande genom att strypa själva informationsflödet och dess innehåll.

  Öppenhet och slutenhet skapar i Sverige därför sina alldeles egna dilemman. Våra nordiska grannländer har i det här avseendet ett mer rättframt förhållningssätt. Kanske delvis för att deras verklighet under kriget var en helt annan än vår.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Människan har två sätt att agera.

   Genom förvärvad kunskap är det ena!

   En alltmer utbredd teori är att mönsterigenkänning gör livet enklare!
   Att känna igen mönster, underlättar beslutsfattande,
   eller att vara extra medveten o vaksam för fara!

   Kulturella mönster är ett sådant!
   Oavsett vad myndigheter säger!
   Balkonger kan vara farliga för flickor…

   Man lär helt enkelt av gjorda erfarenheter.
   En katt är ej lika farlig som ett lejon, fast båda hör till kattsläktet.

   Om man vet att en viss grupp innebär en avsevärt högre risk, typ ”EU-Migranter”,
   ja då blir man självklart mer vaksam o försiktig, utan att nödvändigtvis diskriminera!

   Om tjejer t.ex. fick veta att risken för våldtäkt vore tio ggr högre,
   vid kontakt med utomeuropeiska individer, i synnerhet i grupp,
   är det då inte samhällets förbannade skyldighet att informera om detta?

   Eller skall tjejerna offras, på anti-diskrimineringens altare???

   Gilla

 16. hemmnet2014 skriver:

  Invandringsfrågan rankas vara den viktigaste frågan av svenska väljare. Med en sådan tyngd i frågan har statsmakterna närmast en plikt att ta fram så mycket information som möjligt. Media har också ett uppdrag att belysa frågorna ur olika perspektiv.

  Konsekvensneutralitet borde vara en ledstjärna för bägge dessa ”makter” när de tar tag i invandringsfrågan.. I samma anda så borde man naturligtvis försöka klargöra underliggande verklighet och sammanhang för att slippa alltför enkla förklaringar. Kort sagt så bör man behandla sina ”kunder” som vuxna.

  Gillad av 1 person

 17. ruben skriver:

  Men om brottsstatistiken skulle peka på att svarta är mindre belastade än vita, skulle problemet vara löst. Då skulle inte polisen inrikta sig på svarta. Man kan säga att poliserna använder den smartaste och kostnads-effektivaste metoden om de går efter den gällande statistiken. Om brottsstatistiken skulle vara den omvända, men poliser ändå skulle granska svarta i högre grad än vita, så skulle man kunna konstatera rasism. Som här i Sverige när civila poliser stötte på ev. invandrare för att se om de var papperslösa eller illegala. Naturligtvis försöker man uppskatta utseendet eller hudfärgen och gå efter största möjliga chans att det inte är en infödd Svensk. Det är inte rasism utan sunt förnuft. Annars vore man inte proffsig i tjänsten och inte kostnads-effektiv. Man måste få möjlighet utföra jobbet efter bästa förmåga och inte behöva uppträda som en blind idiot. När man är i vissa städer i Europa bara, så kan knarkförsäljare räkna ut att man är turist, för de använder förnuftet, men det kallas då inte rasism. Vad är skillnaden? Rasistofobin är många gånger obefogad och ett hinder och driver samhället mot förvirring samt småningom mot ekonomiskt och socialt förfall. Artikeln väcker rimliga frågor.

  Gillad av 1 person

 18. Tahmas skriver:

  Om media och politiker som inte har skam i kroppen hade utan vidare benämt alla brottslingar som svenskar om de hade fått möjlighet så hade de gjort det.
  Tänk på alla brott som begås, hur skulle det se ut om vi inte berättade vilken etnicitet förövaren har. Ta somaliern som blev benämnd som norrman, vilken skymf mot norrmännen.
  Efter en dom så är uppgifterna offentliga handlingar och det krävs ingen raketforskare för att läsa sig till att förövarna i våldsbrott och narkotika inte heter Kalle Pettersson eller Pelle Andersson.

  Gillad av 1 person

  • BjörnS skriver:

   När domar, häktningsframställningsr mm läggs ut på Flashback kan vi se, ja det finns svenska namn och därmed svenska idioter men påfallande ofta har idioterna medborgarskap eller ursprung i Afghanistan, Mellanöstern, Nordafrika eller Väst- eller Östafrika. Offentlighetsprincipen, tack och lov att den finns, möjliggör att mörkläggningen avslöjas. Det finns, såvitt jag kan förstå, en grov överrepresentation av vissa grupper inom viss brottslighet. Statistik från t.ex Norge tyder också på detta. Det är nästan skrattretande hur profilering och vuxnas oförmodade oförmåga att hantera information i denna fråga är ett svenskt fenomen. Och media har inte begripit att pressetiska regler uppenbarligen skapade för en era före Internet inte fungerar idag.

   Gillad av 1 person

 19. problem2 skriver:

  Jag börjar känna som utlandssvensk att det är väldigt irriterande att kommentera här för att redaktionen sållar efter tycke och smak. Det finns en uppenbar trend i vad som sållas och det kan inte sägas vara personangrepp eller ovidkommande. Istället så verkar som Patrik bara tillåter en viss nivå i kritiken, när bettet blir för vasst, ofta för att det antagligen tillför något som inte redan sagts, då sållas det. Insikterna skall tydligen portioneras ut. Överväger också att sluta för att det är irriterande att inte veta vad som inte godkänns.

  Arne alias Dogen

  Gillad av 1 person

  • Redaktionen skriver:

   Det händer ytterst sällan att redaktionen censurerar inlägg. När det sker är det av ett av två skäl eller båda: antingen är tonen i inlägget rå och ociviliserad eller också har skribenten grovt missförstått den text han behandlar. Vi brukar dessutom i privat mejl motivera våra avslag.

   Patrik

   Gilla

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Jag upplever ingen censur här, snarare glatt förvånad över takhöjden)

    Kan ej påminna mig att något enda inlägg refuserats!
    Men anständig ton o språk förväntas)

    Lite annorlunda på ledarsidorna.se, då uppenbara SD vinklingar sällan finner gehör!
    Men Johan har deklarerat att han är 100 % sosse, men en systemkritisk sådan!

    Men för en helt objektiv betraktare, ligger han åsiktsmässigt tämligen nära SD fåran!
    Still in denial, hoppas på en korrigering av S-politiken, sannolikt förgäves!

    Hade varit given som Utrikesminister i en SD regering)
    Långt kunnigare än ”Utrikesblondinen”…

    Gillad av 1 person

 20. Hovs--hallar skriver:

  Krister:

  Grundproblemet i din text är att du förefaller likgiltig för svenska medborgares rättighet att få information som direkt påverkar deras möjlighet att se om sin egen personliga säkerhet.

  Andra aspekter, relaterade till invandrares av dig upplevda intressen, verkar vara viktigare i din värld.

  Gilla

  • Elöd Szanto skriver:

   Jag är en trogen läsare av både artiklar och kommentarer, men nu undrar jag var den konstrktiva debatten har tagit vägen?
   Krister har enligt mig på ett. Föredömligt sätt förklarat för och nackdelar ur ett juridiskt perspektiv.
   Själv har jag lärt mig av detta och är tacksam.
   Ordspråket ” Innan man är säker, är man gärna tvärsäker” bekräftas i kommentarsfälten.
   Tack för ordet.

   Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Man skulle nästan tro att de är spökskrivna av Ulf Larsson!

   För att sätta fart på tankeverksamhet o debatt…

   Knappast seriöst MENAde!

   Om man bryr sig om Sveriges framtid!

   Gilla

 21. Sten Lindgren skriver:

  Tyvärr måste man nog säga att skribenten förefaller befinna sig på en annan planet. De juridiska och principiella spetsfundigheter som anförs hör inte hemma i dagens verklighet. Dessa och olika konventioner, pressetiska regler etc har skapats i ett annorlunda och mera homogent och välfungerande samhälle. Tyvärr visar detta på avgrundsdjupa skillnader i verklighetsuppfattning.
  Hur ska man exempelvis se på terrordåd som den franske prästen där någon slumpmässigt utvald mördas för att vederbörande tillhör en kategori man hatar men där personen ifråga inte gjort något specifikt som misshagat mördaren eller hans sekt. Här är det brottslingen och inte polisen som ägnar sig åt felaktig användning av ”profilering” och diskriminering, men det kanske inte bekymrar Thelin och hans juristkollegor?
  Utseendet: Har Thelin någonsin sett bilder på islamiska terrorister, det ska ju till rätt mycket innan namn och foton visas. Men i de grova fall som förekommit på sistone har nästan alla haft ett liknande utseende med vildvuxet skägg och typiska klädesplagg. Utseendet kan uppenbarligen ha betydelse.
  Jag tror ledande representanter för rättsväsendet får se upp för att inte uppfattas som en egen klubb eller i värsta fall maffia och som inte visar tillräcklig respekt för medborgarnas rättskänsla, dvs vad som uppfattas som rätt och fel av stora medborgargrupper.

  Gillad av 1 person

 22. gmiksche skriver:

  Det är en demokratisk rättighet eller rättare sagt en förutsättning för att demokratin ska fungera att väljarna får tillgång till allt underlag som kan vara relevant för hur de lägger sin röst. Till det hör allt som mer än marginellt påverkar deras liv. Självfallet är tillgång till relevant information om olika etniska gruppers kriminalitet en av dessa förutsättningar. Det är bl a den som till syvvende och sidst bör styra invandringen tillsammans med andra faktorer, förutsatt att mer än marginell invandring överhuvudtaget behövs. Folk bör ha tillgång till ett relevant underlag för att kunna välja mellan partier som välkomnar kreti och pleti osorterat eller de som pläderar för en invandring som ger ett positivt tillskott. I detta avseende har Sveriges befolkning blivit och är utsatt för hjärntvätt av groteska dimensioner. Jag betackar mig för fortsatta dimridåer, de må spridas i FNs och folkrättens, statskyrkans eller sharians företrädares regi. Men det är klart, ska vi fortsätta lojalt gräva vår grav, då bör vi fortsätta i Thelins anda.Då går vi i graven med rent hjärta, om det är till någon tröst.

  Gilla

 23. Leif Andersson skriver:

  Eftersom uppgifter om ursprung är enkelt att få fram på nätet, så tar människor reda på det de vill få reda på och då behövs ingen inblandning av det offentliga Sverige. Jag ser det inte som att det är en demokratisk fråga att få reda på etniskt ursprung utan som en fråga om vad som är sant och vad som inte är det. Är en sak sann så bör större medier publicera uppgiften, annars tar människor som sagt reda på det ändå. Jag har förstått att det offentliga Sverige tycker att det är bättre.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.