Gästskribent Lennart Bengtsson: En elit som slutat bry sig om det egna folket

logo­DGSDebatten mellan Håkan Boström i Göteborgsposten och Hanne Kjöller i Dagens Nyheter är principiellt viktig då den berör nationella värderingar som berör relationerna mellan folket och överheten.

Hanne Kjöller får här representera den globaliserade individen som inte har något särskilt till övers för den lilla svenska människan mer än för en fattig nigerian eller en flykting från Mellanöstern. Hon känner, som många av oss som har arbetat länge internationellt, samhörighet i första hand med kollegor i olika länder. Inte minst i vår tid har detta underlättats med alla avancerade och numera ekonomiskt överkomliga kommunikationsmöjligheter. Vi kan lätt utarbeta gemensamma artiklar eller planera konferenser från skrivbordet eller favoritfåtöljen i bostaden eller sommarstugan. Våra kollegor kan faktiskt befinna sig nästan var som helst på jorden. Nu kan vi lätt både ses och pratas vid och vid nästa uppdatering av internet kan vi kanske reproduceras tredimensionellt i rummet precis som i science fiction filmerna.

Det är därför naturligt att de som assimilerats i den moderna världen har mer gemensamt med sina vänner och yrkeskollegor än med sina landsmän som lever i en helt annan värld kanske bara någon kilometer bort. Där finns de som hamnat vid sidan om i det moderna samhället och som får leva med alla avigsidorna. Numera med våld, övergrepp och maffialiknande strukturer. Staten orkar inte med längre och många tycker att det enklaste är att vända bort huvudet och låtsas att eländet inte existerar. Den svenska polisen som borde rensa upp i de kriminella träsken löser problemet på samma sätt genom att hålla sig på lämpligt avstånd. Kanske anser de flesta inom landets överhet att problemen i Syrien, Somalia och Sudan är mycket värre och har högre prioritet och så länge gammalsvenskarna kan dansa kring gran och midsommarstång och äta sill och potatis har de ingen anledning att vare beklaga sig eller oroa sig.

Boström för fram en annan syn än sin tidigare Stockholmskollega. Han menar att vi inte kan ignorera värderingar som nationell solidaritet och medkänsla gentemot alla de som hamnat vid sidan om i vårt eget land. Dit hör inte minst fattigdom och social misär bland alla äldre som dagligen oroar sig om de ens skall kunna få mat för dagen när hyra och alla avgifter har betalats. De är människor som gett ett helt liv åt hårt arbete och uppoffringar och som nu är bortglömda och fösta åt sidan. De har levt i en värld och i en tid där plikt hade företräde framför rättigheter och har aldrig kunnat föreställa sig det liv i överflöd som alla ensamkommande ”barn” får när de kommer till Sverige.

Styrkan i det Sverige som fanns under en stor del av 1900-talet berodde inte minst på att överheten inte ignorerade det egna folket utan att man ansåg sig ha plikter främst mot landets egna mindre lyckligt lottade. Det var också en del av gemenskapsbegreppet hos den tidens överhet och en övergripande faktor i de svenska värderingarna. Det var en sådan hållning som gav landet styrka och identitet. I dag vill ingen i kotterierna på Södermalm med sina spännande innerestauranger föreställa sig att många i deras egen föräldrageneration är beroende av Stadsmissionen för att kunna få ett lagat mål mat om dagen. För detta vänder man bort blicken. Något sådant kan ju inte få finnas i det rika, välordnade Sverige.

Lennart Bengtsson är meteorolog och klimatforskare med lång internationell tjänstgöring, främst i Storbritannien och Tyskland. Vid sidan av ett aktivt vetenskapligt arbete har han ett allmänt och engagerat intresse i centrala samhällsfrågor.

45 thoughts on “Gästskribent Lennart Bengtsson: En elit som slutat bry sig om det egna folket

 1. Peter skriver:

  Det är beklämmande att omsorgen om det egna folket inte prioriteras. Vem vill dela sitt liv med, eller ha som förälder, någon som jämställer en med alla andra människor? Jämförelsen kan tyckas drastisk men både på familje- och samhällsnivå handlar det om ett slags kontrakt som är helt avgörande för trygghet och tillit parterna emellan. Vi kommer inte välja politiker om vi upplever att de inte väljer oss.

  Gilla

 2. Jaxel skriver:

  En elit som: ”inte har något särskilt till övers för den lilla svenska människan mer än för en fattig nigerian eller en flykting från Mellanöstern. ”

  Det ligger mycket i detta. Fast frågan är om man inte rent av kan dra det längre än så. Ofta tycks det mig att eliten tycker att man skall visa mer medkänsla med människor på hundratals mils avstånd än dem man har i sin närhet.

  Det är gott att hjälpa människor som har det svårt. När det gäller människor i ens närhet så förväntas det rent av av en. Sådan medkänsla och hjälpsamhet är således knappast tecken på någon exceptionell godhet. För att bli närmast änglalik i sin godhet bör medkänslan gärna utsträckas även till att omfatta alla människor mycket långt bort.

  Den som sträcker ut en hjälpande åt alla människor i hela världen får verkligen möjlighet att sola sig i sin egen godhets glans. Detta är verkligen ett attraktivt förhållningssätt åtminstone när det inte kräver några uppoffringar av betydelse.

  Det handlar om en elit som typiskt sett har tillgång till bostadsrättslägenhet på trygga Södermalm, bil och sommarstuga, utlandsresor när man så önskar o s v. Kort sagt en elit som har tillgång allt man kan önska sig i form av materiell välfärd. Så visst är det skönt att vara närmast änglalikt god när det ändå inte kräver några uppoffringar vare sig i materiell hänseende eller bekvämlighet.

  Och vad händer om eliten en dag tappar greppet. Vad händer om en majoritet av folket får nog av det ointresse, för att inte säga förakt, som eliten visar för dem. Se vad som händer i USA. Vi har redan haft liknande tendenser i Sverige. Tänker då på Ny Demokrati och Bert och Ian. Fast jämförelsen är oförskämd. I jämförelse med Trump framstår Bert Karlsson som godheten personifierad. (Därmed inget ont sagt om Ian, men jag har ingen bild av honom som människa.) Det kan komma en tid när dagens elit skulle drömma om och längta efter en Bert Karlsson.

  Liked by 1 person

  • Anne-Hedvig skriver:

   I religionsundervisningem på skolen lærte vi om fariseerne og ‘de kalkede graver’ som så fine ut på utsiden… Elitefolkene er noen store hyklere!

   Gilla

 3. Bjarne Däcker skriver:

  Media har rapporterat att vi har 100.000-tals pensionärer under EU’s fattigdomsgräns. Ansvarskännande politiker skulle ge den frågan högsta prioritet på dagordningen och omarbeta statsbudgeten så dessa slipper fortsätta vara fattigpensionärer. Men politikerna verkar mest rycka på axlarna. Andra frågor är mycket häftigare.

  Liked by 2 people

  • kaj jakobsson skriver:

   vi fattig-pensionär tvingas varje månad försaka -medicin/ läkarbesök. Nya glasögon, vinterskor -omöjligt.
   Tandläkar besök- en utopi! Jag skäms över dagens Sverige

   Gilla

   • Janne skriver:

    Man kan klä ut sig till migrant och säga att man är papperslös, då får man tandvård för 50 kr

    Gilla

 4. Sten Lindgren skriver:

  Jo så ligger det till, mycket kan sägas om detta och jag vill bara peka på en aspekt nämligen (s) väljarunderlag. Även om ledande (s)-politiker hämtar sin ideologiska näring från Södermalm så är det inte där man har sina väljare. Det märkliga är att väljarna inte i ännu större omfattning övergett (s). Dessa väljare utgör en betydande del av de personer som Lennart B nämner.

  Liked by 2 people

  • Jaxel skriver:

   Samma reflexion här. Hur kommer det sig att väljarna inte i ännu större utsträckning övergett (s). Även Johan Westerholm skrev om det häromdagen och talade om art göra en PASOK.

   Gilla

 5. leena44 skriver:

  Jag minns hur författaren Ivar lo johansson tog strid för fattigpensionärerna på 60-talet. Jag minns också hur tidningarna vältrade sig i historier om hur fattigpensionärerna var tvungna att leva på hund- och kattmat. Nu skallar samma rop igen. Men ingen bryr sig om att ta reda på varför alla dessa pensionärer som arbetar hårt för landets bösta inte får någon pension som räcker till mat och tydligen inte heller får något bostadsbidrag eller socialbidrag.

  Liked by 1 person

 6. B skriver:

  Vet inte om detta är ett sidospår, men vad i hela friden är det som gör att Turkiet ska bestämma hur många asylsökande EU ska ta emot? EU, och egentligen de suveräna staterna inom EU, har väl rätt att hålla sina egna gränser? Men när alla på hela jorden ska behandlas som de inhemska medborgarna och anses ha samma rättigheter som dessa blir det väl så.
  Det finns två sidor av myntet att urholka värdet av medborgarskap. Å ena sidan verkar man inkluderande och god, en humanitär stormakt. Å andra sidan: När alla har rätt att bli medborgare och få allt från dag ett i landet utan att behöva förtjäna det blir värdet så urholkat att de som är medborgare inte vill uppfylla sina skyldigheter. Vem skulle på allvar gå med på att offra sitt liv för Sverige om landet blev invaderat? Man behöver inte ens dra det så långt, utan det räcker att tänka att man kanske inte längre vill göra det där lilla extra på jobbet inom offentlig sektor, man kanske inte vill betala skatt fullt ut osv.

  Gilla

  • Bo skriver:

   Jag tror att vi är på väg mot den dagen att vi välkomnar Putin istället för att ta till vapen.
   Den humanitära stormakten håller sakta men säkert på att förgöra sin ursprungliga befolkning..

   Liked by 2 people

   • B skriver:

    Ja, så kan det nog vara.
    Människor i Sverige har det (för det mesta, undantag finns alltid) relativt bra om de har arbete, men bostadspriserna är ganska extrema och man får ingenting utan att jobba för det. Att då kommuner köper bostadsrätter och hus till nyanlända är ju ett väldigt tydligt exempel på att den egna befolkningen kommer i sista hand. Och detta är bara ett exempel. Jag tror att svensken finner sig i ganska mycket, men inte i riktigt vad som helst och någon gång kommer pendeln att vända. Redan idag är välfärden mycket belastad, sjukvård och äldreomsorg, skolor, polis, ja kort sagt allt det som har burit upp vårt samhälle, befinner sig i kris. Accepterar man verkligen månadslånga köer för cancerbehandling eller att polisen inte kommer ens vid allvarliga brott? Samtidigt som ytterligare ett hem för ensamkommande flyktingar öppnas eller att det finns föräldrar som aldrig lär sig svenska eller skaffar ett jobb? Ja, kanske. Men inte är det troligt. Eller har svensken blivit så lat och bekväm av sig att ”hen” inte reagerar?

    Liked by 4 people

   • JAN BENGTSSON skriver:

    Vi har avsevärt mer gemensamt med Putin,
    än Allah andra blir nästan en spontan reaktion)

    Som de allierades invasion under WW2)

    Gilla

 7. Jaxel skriver:

  Krönikan noterar att dagens elit tycks jämställa behovet av samhälleligt stöd och hjälp hos infödda svenskar med motsvarande behov av stöd och hjälp hos behövande i hela världen. Som exempel nämns fattigdom och misär hos äldre svenskar.

  För egen del skulle jag säga att det kan vara värre än så. Det finns infödda svenskar vars situation är minst lika allvarlig och livshotande som den hos flertalet av dem som kommer och söker uppehållstillstånd. Sådana svenskars vars nöd det uppenbarligen går att blunda för.

  Om nu medkänslan bör vara gränslös varför omfattas inte svenska narkomaner och psykiskt sjuka som ber om hjälp (1), men går under då resurser för vård åt dem saknas? ”Nedskärningarna inom psykiatrin är exceptionella.” (2). Titta gärna också på Uppdrag Granskning: Psykiskt sjuk lämnades på gatan i minusgrader. Det fanns inte plats för henne på psykiatrisk vårdavdelning eller någon annan stans (3). (Bara för att ta ett exempel ur programmet. )

  Här är det tydligen helt acceptabelt att begränsa de resurser som satsas på, i många fall, livsnödvändig hjälp. Kan det möjligen vara så att resurserna till narkoman- och psykiatrisk vård tävlar med resurserna som går till ensamkommande barn, att grupp ställs emot grupp?

  Inom sådan vård går det tydligen att skära ned utan att sådana som exempelvis den förre generaldirektören för Försäkringskassan eller justitieministern tar till brösttoner om allas lika värde. På något sätt är det uppenbarligen inte lika fint att visa medkänsla med narkomaner och psykiskt sjuka i vår närhet.

  Om vi ändå flyttar oss utanför landets gränser så kan noteras att 16 000 barn under 5 år dör varje dag – två tredjedelar av dem skulle kunna räddas till livet om bara rätt diagnos ställs och rätt behandling finns till hands (3). Detta motsvarar alltså närmare fyra miljoner barn som årligen dör i onödan på grund av bristande resurser till hälsovård. Har dessa barn lika värde som de ensamkommande ”barnen”?

  Vilka ekonomiska uppoffringar är, exempelvis, Virtanen och Schyffert beredda till för att rädda livet på dessa barn? Mer än en vinare eller ett Nextflix-abbonemang?

  1. https://www.vardfokus.se/tidningen/2002/nr-7-2002-8/vardformer-for-psykiskt-storda-missbrukare-saknas/

  2. http://www.svd.se/ojamlik-vard-for-psykiskt-sjuka

  3. http://www.svt.se/ug/psykiskt-sjuk-lamnades-pa-gatan

  4. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt/688006?programid=412

  Liked by 2 people

 8. BjörnS skriver:

  Politikerna har blivit fartblinda och tror att allt har politiska lösningar. Härtill kommer arvet av den utrikespolitik som Palme drev. Inte bara svenska orättvisor utan hela världens orättvisor skulle åtgärdas med svensk politik. Det är detta arv som har lett våra styrande att vilja bli en moralisk stormakt, hävda att ett lika människovärde innebär att alla kan göra anspråk på svensk välfärd och anse att det är nödvändigt att Sverige sitter i ett dysfunktionellt säkerhetsråd. Om Sverige och Schweiz vara ganska lika för 45 år sedan, se var den moraliska självhävdelsen har tagit oss. Schweiz har aldrig fått denna hybris och det har tjänat dem väl.

  Eftersom svenska politiker inte kan hålla en mängd frågor i huvudet samtidigt har man bortprioriterat statens kärnverksamhet och därmed de egna väljarnas behov. Kärnverksamheten har kommit att förknippas med batonghögern trots att S fram till början av 60-talet också hade detta fokus.

  Vad Sverige behöver är politiker som saknar stora visioner utan vill fokusera på statens funktion och som är utpräglade pragmatiker. Var hittar vi dessa? Knappast i ungdomsförbunden.

  Liked by 1 person

 9. tirutaa skriver:

  Det verkar som om Hanne Kjöller glömt bort vem det är som betalar hennes lön. Så att hon från denna upphöjda position har möjlighet att se ner på och uttala sig om varför nedprioritera folket i det egna landet. Definitivt är det inte nigerianen där långt borta.

  Hur kommer det sig att lojalitet försvunnit så där bara?

  Liked by 1 person

 10. Aha skriver:

  Hanna Kjöller och globalisterna är svaret skyldiga hur de tänkt att mångkulturen i ett globalt samhälle ska fungera. Idag sliter mångkulturen sönder många länder. Risken finns att det blir än värre i ett globalt samhälle.
  Mångkulturen i Sverige består av invandrare som kommer från misslyckade mångkulturer. Endast homogena länder såsom Japan uppvisar harmoni. I Sverige pågår t.ex. ett lågintensivt krig i förorterna.
  Så länge globalisterna är svaret skyldiga på hur olika kulturer ska samsas i en global värld bör deras globala iver tas med en stor nypa salt.
  Det finns även andra väsentliga frågor som de undviker att nämna hur de ska lösas, såsom vård, skola och omsorg. Ska de utföras via en global skatteuppbörd eller via försäkringssystem? Hur hantera de enorma skillnaderna i förmåga att kunna betala in skatt eller försäkringsavgifter?

  Nä, låt globaliseringen ta den tid det tar. Motsatsen att forcera fram lösningar kan bli farligt, t.o.m. ödesdigert. Det uppstår okontrollerade folkförflyttningar där tillgångar och välfärdssystem inte fredas.

  Liked by 1 person

 11. Erling skriver:

  Begreppet ”elit” som benämning på den politiska adeln gör mig lite ambivalent. I sportens värld är innebörden glasklar. Eliten är de bästa, de spelar i högsta serien helt enkelt. Här finns åskådarna, den stora attraktionen. Den ligger nog närmast för undertecknad och då har begreppet en positiv klang.

  Applicerad på våra ”folkvalda” däremot är kontrasten markant! De hör snarare hemma i korp-serien men deras spelskicklighet har tyvärr en förödande inverkan på min livskvalité.

  Därför har jag svårt att förlika mig med likhetstecken mellan ”elit” och ”politiker”!

  Gilla

  • pllay skriver:

   Jag använder alltid ordet elit då jag benämner den grupp i Sverige som maktfullkomligt styr landet.
   Ordet har då ironisk betydelse då det egentligen har den betydelse du beskriver.
   Orsaken för mig att använda ordet på det sätt jag gör är att den styrande gruppen i Sverige ser sig själva som en intellektuell och moralisk elit, stående framför och över den obildade populasen.
   En populas som eliten anser inte förstår eller inser hur viktig och upphöjd Sveriges uppgift är, Att Rädda Världen!
   Till vilken kostnad som helst, om så behövs, även nationens upplösning.
   Att kalla denna elit just elit skall ses i ljuset av det Orwellska nyspråkets möjligheter.
   Vår elit är den mest obildade och blinda grupp förstörare landet drabbats av sedan våra hjältekonungar utplånade generationer av unga svenska och finska män i sina upphöjda gärningar.
   Skillnaden är väl att denna gång är förstörelsen irreversibel, det svenska folkets kultur förstörs denna gång permanent.
   Förhoppningsvis kan de övriga Nordiska länderna bevara sina kulturer någorlunda intakta.
   Forskningen kommer behöva jämförelsematerial då de ska beskriva Sveriges utveckling under den Kulturmarxistiska eran.

   Liked by 1 person

   • Erling skriver:

    Finns det inte en risk att läsarna missar din ironi och placerar dig som beundrare av eliten?
    Men själv tillhör populasen?

    Gilla

   • pllay skriver:

    Erling,
    risken med ironi är alltid att den missförstås.
    Och, ja, det finns de som tror att jag är hängiven beundrare av vårt etablissemang.
    Andra inser att användande av ordet i det sammanhanget inte är rimligt.
    Som att stå inför ett förgiftat träsk och säga sig beundra den vackra utsikten.
    Kanske ironi inte ska användas i text, tonfallet och intonationen är viktig för förståelsen.

    Gilla

 12. Carl-Eric Bohlin skriver:

  Problemet är att dagens politiker har vare sig kompetens eller mod att sköta Sverige. Istället fattar man idiotiska beslut som att satsa miljarder på vindkraften, när den inte behövs och på en meningslös plats i Säkerhetsrådet samt att lägga enorma belopp på att utreda en snabbjärnväg till Malmö som uppenbart aldrig blir av, då vi inte kommer att ha råd med den. Man hade inte modet att reglera invandringen i tid, något som kommer att belasta kommunerna och deras invånare ekonomiskt under kommande år. Man uppvisar en enorm feghet när man inte tar i problemet med kvinnoöverfallen och därvid vägrar inse betydelsen av att tillvägagångssättet för överfallen är annorlunda än förr i tiden. Det hela blir inte bättre av att vi har en feg opposition som inte vill regera och därför istället fattar en massa beslut i utskotten, som regeringen skrattar åt. När man ser vad dagens politiker går för blir man lite skrämd. Inte bara för att inte det rätta görs, utan för vad en beslutsam och djärv politiker skulle kunna uppnå. Man behöver bara titta söderut.

  Liked by 2 people

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Skriv inte INVANDRING, den är oftast av godo!

   Detta handlar om Flyktinginvandring, något helt annat!

   Från världens allra mest disfunktionella lågutbildade patriarkala länder…
   Som knappast mer än i undantagsfall synes kompatibla med vår kultur eller behov!

   Something entirely different!

   Gilla

 13. Hovs--hallar skriver:

  Per Albins ”folkhem” byggde just på föreställningen att alla skulle få vara med på lika villkor. Och med ordet ”alla” menades på den tiden, självklart och utan diskussion, alla SVENSKAR!

  Att senare tiders makthavare skulle infekteras av en vanvettig pseudo-marxistisk ideologi som predikar att ordet ”alla” inbegriper HELA VÄRLDENS BEFOLKNING, (i den mån de lyckas sätta foten på svensk mark) — och att den som opponerar sig mot den tolkningen är en främlingsfientlig rasist — något sådant vanvett kunde man inte ens föreställa sig i sina värsta mardrömmar på den tiden.

  Processen har skett gradvis, i små små steg, och hela tiden ackompanjerats av en försåtlig demagogi som vädjar till känslorna, i synnerhet de i Sverige ymnigt förekommande skuldkänslorna.

  I verkligheten är vad som nu pågår en INVASION av främmande makt — en invasion beordrad av våra egna makthavare, och som vi själva får betala med våra skattemedel.

  Denna främmande makt är en förtrupp till det tredje kalifatet — en världsomspännande muslimsk strävan efter världsherravälde, helt enligt islams grundtexter.

  Personer som nämnda Kjöller är i praktiken lierade med denna islamistiska rörelse genom att de försöker underminera allt motstånd mot invasionen. (Det finns dock många som är långt värre än hon, tex. hovnarren och mytomanen Henrik Arnstad.)

  I den mån denna invasion ännu kan stoppas på demokratisk väg, så finns det bara ETT parti som står på vår sida. Övriga har i varierande grad infekterats av ”mångkulturalismen”.

  Liked by 2 people

  • Axel skriver:

   Dagens svenska politiker är landsförrädare, som borde ställas inför rätta. Hur har de med öppna ögon kunnat tiilåta en muslimsk invasion av vårt land? Ett kristet land, som egentligen bara borde ha tagit emot förföljda eller drabbade kristna. Istället har vi inbjudit regelrätta fiender till demokrati , frihet och jämlikhet till att komma hita och plundra vårt land på tillgångar som det tagit generationer att bygga upp.
   Jag ser islam som en växande cancersvulst i den svenska samhällskroppen. Den går inte att ”informera” bort. Det krävs betydligt hårdare åtgärder för att den ska hållas tillbaka eller helst försvinna för alltid.
   Funderar också på på vilka grunder de krigshetsande imamerna har fått uppehållstillstånd i vårt land. Förföljelse i hemlandet kan det väl knappast ha varit frågan om.

   Liked by 1 person

 14. Lennart Jonasson skriver:

  Bra artikel men av språkhygienska skäl har jag svårt för begreppet ”elit” då de som på makt och inflytande sitter inte är någon elit i intellektuell mening. Begreppet etablissemang speglar bättre vad det handlar om.

  Elit, elitism i textlig mening förutsätter beläsenhet, erfarenhet, begreppskunskap, bildning osv. Detta är en bristvara bland etablissemangen och en icke ringa anledning att debatterna ser ut som dom gör. Eliterna finns i huvudsak utanför MSM som de flesta läsare av denna blogg insett.

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Du måste hänga med i Nysvenskan!

   Eliten förändrar begreppen, för att dölja sanningen!

   Vårt motvapen är då ironin, ”Eliten”, utan att behöva skriva det rakt ut!

   Lite fantasi behöver vi använda…

   Typ att använda hen i rent sarkastisk betydelse,
   som en protest mot ”genuspedagogerna”!

   Även det sista en nedsättande ironi)

   Gilla

  • cmmk10 skriver:

   ”Eliten” = ”skiten” och används i rent ironisk betydelse.

   Nomenklaturan är den korrekta beteckningen, allt i enlighet med med den kommunistiska traditionen. Tyvärr är ordet något otympligt, så vi är nog många som fortsätter att använda ”eliten”, i nedvärderande betydelse, av ren bekvämlighet.

   Gilla

 15. Agneta Berglöw skriver:

  Så länge vi inte kan hjälpa våra äldre,våra pensionärer kan vi inte hjälpa hela världen.Göran Persson bokstavligen stal våra pensioner med experiment AP-fonder.
  Sittande regering har mig veterligen aldrig nämn pensionärernas skrämmande livssituation där många som när hyra o övriga fasta utgifter är betalda tar sig till ICA för att spana efter varor med passerat utgångsdatum.Inget annat parti heller för den delen.Det är som svenskar över 65 år inte existerar.
  HUUUR kan man beskatta ålderspensionen precis som lönearbete med 30%??Enda skillnaden som pancho är att resorna till jobbet försvinner.
  Är det några som skall ha fria mediciner o fri tandvård så är det naturligtvis äldre som ofta drabbas av flera åldersrelaterade sjukdomar.
  Dessa förmåner vräker S Mp o V ut som val- fjäsk över barnfamiljerna istället.
  Pösmunkarna till riksdagsmän o kvinnor avgår med pension utan att ha arbetat eller uträttat någonting.

  Liked by 1 person

  • B skriver:

   Äldre har ingen status alls i Sverige. Man ska vara ung. Partiledare ska vara unga, på jobben ska man vara ung och hurtfrisk (inte gammal och erfaren eller ens gammal och hurtfrisk), man ska vara glad och käck och naivt hungrig på allt som är nytt och okänt (att komma dragande med eftertanke och klokhet som bara kan fås genom att man har levt länge skattas det bara åt). modet är gjort för 20-åringar, att kallas ”tant” ska man bli kränkt över osv. Äldre ska helst dö efter pensioneringen så de inte kostar något. Måtte det bli en ändring på detta snart!

   Liked by 1 person

   • BjörnS skriver:

    Du har till stor del rätt. På min arbetsplats misskötte man generationen ovanför mig, de hade varit ca 60 år idag. De lämnade naturligtvis. När generationen ovanför dem gick i pension för ett antal år sedan fanns det inga som hade ett långsiktigt perspektiv, kände till vad som skett för 20 år sedan och som kunde agera ryggrad i organisationen. Ledningen fick ett bryskt uppvaknande och nu agerar man annorlunda. Det är en ren dumhet att inte erfarenhet uppskattas mer.
    Själv är jag inte längre ”snabbare” än ungdomarna men min erfarenhet gör mig ”street smart” och jag kan undvika massa onödigt besvär. Erfarenheten gör också analyserna vassare.

    Gilla

 16. Pekka Rousu skriver:

  Eliten kommer att förstå problemen när de inträffar dem själva. T ex ett flyktingboende på 1 500 på Södermalm och därpå följande lite våldtäkter (typ 10 st skulle skrämma sliten ur dem). Det är en trygg bubbla de lever i. Ännu mer intressant med ett terrordåd med låt säga 100 döda på Södermalm. Hur stort mod har dessa människor då månde?

  Tyvärr blir de kntw drabbade eller deras vänner eller ens någon de känner. Problemen inträffar bara svenskar långt bort.

  Den altruistiska medkänsla finns inte för Svenskar men dessutom inte ens för mena-folket. Med samma pengar kan man hjälpa kanske 250 på plats i stället för 1 i Sverige. Just denna fråga ställs inte till dem på riktigt. Det enda de svarar då är typ ”vi ska göra både och” ungefär som det stolliga ”allt åt alla” som saknar kontakt med verkligheten.

  Liked by 2 people

 17. Sixten Johansson skriver:

  Jag instämmer i kommentarerna, men vill lyfta fram att det inte bara handlar om känslor och lojalitet, utan om en klyfta som uppstår i medvetandet hos alla som frigör sig och fjärmar sig från sina tidigare cirklar. Då uppstår en ofrånkomlig distansering, en klyvning och ett inre främlingskap. De allra flesta migrerar flera gånger i livet inom landet. Flytt från hembygden, stadslivets anonymitet, högre utbildning, klassresa / social klättring / karriär osv. Globalisterna, kosmopoliterna, har blivit långt fler nu än tidigare, men identitets-, lojalitets- och alienationsproblematiken är urgammal och mångbottnad.

  Globalisterna lurar ofta sig själva och andra genom åtminstone två tankefel. Det första är övertron på ordens och tankarnas magiska kraft. Avlägsna abstraktioner tillmäts samma vikt och värde som den påtagliga nära verkligheten, eller rankas t o m högre än det närliggande vardagliga. Man kan tycka och tro sig vara hur god som helst mot stackare i fjärran, men om de bultade på dörren skulle den handfasta godheten prövas och mätas.

  Det andra tankefelet är den individualistiska inbillningen att ens egen framgång huvudsakligen är ett resultat av den egna kraften och förmågan. I regel har man i sin karriär blivit framhjälpt av andra och givetvis även av det egna arbetet och de egna utförsgåvorna, men den allra största förutsättningen och hjälpen är den osynliga kulturen, alla de sociala sammanhang och tvångströjor som man har formats i och bär med sig ända till slutet. Varje framgångsrik person står på en väldig pyramid av axlar och huvuden. Men eftersom dessa bärare och hjälpare är osynliga eller döda svävar den framgångsrika där i skyn och inbillar sig ha vingar och halv gudakraft. Från sin höga höjd på osynliga axlar kan den inbillade sanna kosmopoliten spana ut över hela globen och klä sin abstrakta godhet i blomsterspråk och låta godhetstankar värma det stora egot.

  Liked by 1 person

  • Stefan Sewall skriver:

   MKt bra formulerad kommentar av Sixten Johansson om övertron på ordens och tankarnas magiska kraft. och den självutnämnda elitens hybris: ”Från sin höga höjd på osynliga axlar kan den inbillade sanna kosmopoliten spana ut över hela globen och klä sin abstrakta godhet i blomsterspråk och låta godhetstankar värma det stora egot.”

   Gilla

 18. Videri,non esse. skriver:

  Fredrik ”Kannibalen” Reinfeldt:”Det finns inget Sverige och det finns inga svenskar”.(Intervju i Dagens Industri.)Hur kan man vara statsminister i ett land som ej finns?Noam Chomsky:”En elit som avsöndrat sig från sin egen befolkning har just denna befolkning som sin främsta fiende”.Den utstuderat folkfientliga och i alla avseenden usla svenska eliten har historiskt även ofta ej varit helt svensketnisk utan snarare ”centraleuropeisk”.De etniska svenskarna ses i stigande utsträckning som ”befolkningsmaterial”.Objekt för manipulatation,skatteutplundring och kanonmatsutskrivning.Vare sig Jean Baptiste eller Desiré kunde tala svenska.Jean Baptiste plågades alltid av tanken på en svensk revolution.Guldet,den hemliga flykttunneln och flyktskeppet var alltid i beredskap.Den svenska eliten är endast i liten utsträckning. helt svensk och känner sig som främlingar i mötet med de etniska svenskarna som de alltid betraktat som besynnerliga och djupt efterblivna.Exotiska.

  Gilla

 19. Videri,non esse. skriver:

  Ergo:Ur ett visst perspektiv är det allså möjligt att hävda att Sverige och svenskarna sedan Jean Baptistes trontillträde står under ”centraleuropeisk ockupation”.Året var 1810.Att den svenska politiska eliten nu gradvis ändrar sin retorik sker endast efter hårt politiskt tryck.I det längsta kommer man att fördröja denna retoriks implementering.Eliten sympatiserar egentligen ej med de etniska svenskarna utan med Eurokommissionen vars genocidplaner man mer än gärna förverkligar.

  Gilla

 20. Videri,non esse. skriver:

  Med tanke på GP:s ständigt fallande upplaga och dess halvmiljardskuld får kanske den inbilska och lögnaktiga pseudojournalisten Hanna Kjöller snart se sig om efter ett nytt arbete?Kön är lång nu då det gäller gamla avdankade journalistdamer.Dyra i drift och ej sällan baktunga.Att dom alltid talar med kluven tunga hör liksom till.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s