Gästskribent Stefan Sewall: Förslag om parabolförbud 1980 för skydd mot utländsk kulturpåverkan

logo­DGSSocialdemokratiska kulturarbetarföreningen och kvinnoförbundet röstade  vid sin årskongress 1980 för att parabolantenner skulle förbjudas i syfte att hindra utländsk kulturpåverkan. Man oroade sig särskilt för anglosaxiska och tyska filmer, tv-serier och nyheter samt, än värre, reklam i TV). Maj Britt Theorin, känd socialdemokratisk riksdagsledamot och europaparlamentariker, föreslog detta så sent som 1987.

Man ville värna svenskheten och skydda svenskarna från yttre, skadlig påverkan. Observera att det handlade om att försöka isolera Sverige från tankesätt och levnadsbeskrivningar som endast var oss svagt avvikande och obetydligt främmande. Anglosaxiska och tyska värderingar och synsätt och kulturyttringar ansågs alltför farliga för oss svenskar trots vår nära kulturella släktskap i västvärlden.

Hur kan nu en sådan omsvängning vara möjlig, att värnandet av svensk kulturidentitet då var så centralt och viktigt, men nu har blivit fult och suspekt?

För några år sedan ville alltså ledande politiker till varje pris skydda svenskarna från minsta yttre influens, även från näraliggande kulturer. Numera fördöms i stället näst intill allt vad svenskhet heter. Nu fasciststämplas försvar av våra kulturella särdrag och traditioner. Nu vill vänsteretablissemanget med främst MP, V men även S i spetsen – samt dess muslimska påtryckargrupper, tongivande vänsterdebattörer och skribenter och TV-folk inom dominerande traditionella media – framtvinga en omvandling av svensk tillvaro och livsstil, utsudda och förneka vår historia och våra traditioner. Nu påbjuds en annorlunda (multi)kultur och motsvarande värderingar, diametralt motsatta våra egna, vilket medför hot om gradvis nedmontering av vår yttrandefrihet och våra tidigare så självklara friheter.

Man rasist- och naziststämplar svensk patriotism och stolthet, svenska flaggan, blonda lucior, Den blomstertid.., kyrkskolavslutningar, fri komik och satir. Man censurerar Astrid Lindgren.

Det förekommer domstolsdomar mot religionskritik där varningar mot islamideologins utbredning och påpekanden om dess till stor del våldsbejakande karaktär fördöms som hets mot folkgrupp. En präst i Umeå dömdes i april i år för hets mot folkgrupp. Brottet har bestått i att mannen högljutt förklarat att islam inkräktar på Sverige och att muslimer går omkring och våldtar kvinnor. (Omedelbart efter domen gick han ånyo ut på gatan och fortsatte sin förkunnelse.)

Yttrandefrihet i tal, skrift och konst inskränks. Munkavle sätts på skribenter och konstnärer genom lagen om hets mot folkgrupp, och även på grund av muslimska våldshot mot författare och konstnärer. Konstnären Dan Park har fått åtskilliga domar för hets mot folkgrupp, senast sex månaders fängelse för sina tavlor. Lars Vilks lever ständigt hotad.

För mindre än trettio år sedan var ett etablissemang så angeläget att skydda svenska folket från utländska influenser att man ville införa parabolförbud. Nu är det tvärtom. Etablissemanget vill i stället prisge den svenska kulturen åt olika slags utländsk påverkan.

Nu är det emellertid inte bara några sammanbitna socialdemokratiska kvinnor som driver på i kulturdebatten, utan hela Sveriges opinionsstyrande mediala apparat som kidnappat kulturopinionen tillsammans med aningslösa tjänstemän samt skol- och universitetsfolk och jurister i syfte att genomföra denna kulturpolitiska u-sväng.

Stefan Sewall, överläkare, specialist radiologi, numera retirerad från mångårig karriär på Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg 

33 reaktioner på ”Gästskribent Stefan Sewall: Förslag om parabolförbud 1980 för skydd mot utländsk kulturpåverkan

 1. Aha skriver:

  Vad beträffar lagen om Hets mot folkgrupp så rekommenderas Jan Tullbergs resonemang kring lagen enligt denna länk till Swebbtv;

  Lagen är en skamfläck för Sverige och väldigt försåtligt rubricerad då det handlar om mer än hets mot folkgrupp; det är i Sverige förbjudit att uttrycka miss-/ringaktning om folkgrupp och dit räknas också HBTQ-grupper. Detta utgör en konkret inskränkning av åsiktsfriheten.
  Detta framgår också när man följer artikelns länk om prästen som blev fälld för Hets mot folkgrupp. I Sverige är det alltså enligt tidningsartikeln förbjudit att uttrycka följande åsikter publikt;
  ””Brottet har bestått i att mannen, som befunnit sig tillsammans med en kamrat, högljutt förklarat att islam inkräktar på Sverige och att muslimer går omkring och våldtar kvinnor. Mannen döms dessutom för förtal bestående i att han offentligt sagt i riktning mot en muslims man att muslimer dödar med stöd av sin religion”, skriver Umeå tingsrätt på sin hemsida.”

  Vi lär vara relativt ensamma om att ha en så kraftig inskränkning av åsiktsfriheten, kanske kan någon annan läsare upplysa om hur det förhåller sig.

  Gillad av 4 personer

  • arne skriver:

   Bra, hade gärna sett att detta diskuterats än mer, yttrandefriheten i Sverige existerar endast till namnet eftersom islam inte är möjligt att kritisera. Yttrandefriheten är beskuren både via lagen om hets mot folkgrupp och genom hot om död och våld från fanatiska muslimer. Vilks och Park är hjältar.

   Läs gärna Trigger Warning av Nick Hume, som argumenterar väl för värdet av yttrandefrihet.

   Gillad av 3 personer

   • sunrise796 skriver:

    Det finns ett farligt tomrum mellan det reflekterande och medvetna å ena sidan och de konfliktundvikande och osjälvständiga å den andra. Eftersom medierna prioriterar
    yta framför fördjupning i bevakningen av det som hänt i Paris och Köpenhamn och i princip använder satirtecknaren Wilks som någon slags syndabock för det som skett och därmed trivialiserar själva frågan om yttrandefrihet, skapas ingen dialog om vad det egentligen handlar om. Nämligen vår rädsla för att möta det skrämmande och obegripliga och vår benägenhet att undvika att berätta om denna oro för vår omvärld.
    Yttrandefriheten har varit lika självklar som allemansrätten i vårt land, men så fort den sätts på prov under utmanande former vill de räddhågsna dra i nödbromsen och relativisera betydelsen av det fria ordet.
    I den globala mediedrivna världen är yttrandefriheten ständigt utsatt för dödliga hot. Men rädslan för att låta orden flöda fritt är lika stor hos dem som vill stoppa och begränsa, som hos de som skriver, talar och avbildar. Den fria världen har fått den ofria världens elände i knäet. Det åligger oss nu att stötta förändringsvilliga med både reformation och renässans.
    Diktatur och religiöst förtryck har följts åt och hindrat tillblivelse och växt. För att överleva i ett repressivt system gäller underdånighet och sublimering av det man längtar efter. Makten i dessa länder tillhandahåller därför en tro inkl. skrifter, bönegemenskap, diverse riter med eller utan löfte om en plats i paradiset.
    För de genuint radikaliserade ungdomarna erbjuds soldatutbildning och terroristträning. Om detta borde det rapporteras lika medryckande som man gör på sportsidorna.
    Nyligen diskuterade man i England att ta bort förintelsen ur historieböckerna därför att det förolämpade muslimerna som påstod att den aldrig ägt rum. Ännu har de inte tagit bort den
    men det är skrämmande hur rädslan för sanning har greppat tag i hela världen och hur lätt alla länder tycks ha att hänga med i vansinnet.

    Gillad av 2 personer

  • Utlandssvensk skriver:

   @ AHA,

   ”Vi lär vara relativt ensamma om att ha en så kraftig inskränkning av åsiktsfriheten”

   Det finns ”hate speech” lagar i de flesta västländer och det är nog bara USA som fortfarande har verklig yttrandefrihet. Men samtidigt håller jag med om att den svenska lagstiftningen är extrem och går långt utöver vad som är gängse. I princip är det förbjudet att uttala sig nedsättande om nästan alla grupper, utom vita män.

   Vidare är det extremt att man i Sverige anser att det inte spelar någon roll om det som sägs är sant eller inte. Detta innebär att man kan fällas även för uttalanden som helt bevisligen är korrekta.

   Det var en stor och väldigt publik rättegång i Holland mot Geert Wilders och som jag förstod det utmynnade den i att i Holland har man rätt att säga saker som man kan visa stämmer, även om dessa är nedsättande eller upprör folk. Såvitt jag känner till gäller detta även i övriga västländer.

   Ytterligare en egenhet är att man helt öppet erkänner att man hanterar samma uttalanden olika, beroende på vem som fäller dem. Ett skinnhuvud som håller upp en skylt med som är nedsättande mot judar ska åtalas och fällas, men samma handling av en vänsteraktivist ska lämnas utan åtgärd. Göran Lambertz förklarade detta väldigt tydligt och publikt under sin tid som JK.

   Fallet Dan Park är också väldigt extremt och att han flera gånger har åkt i fängelse samt att domstolen brände upp (!!!!) hans konstverk, tror jag inte har några paralleller i andra västländer. Sannolikt skulle han anses ha rätt till asyl i många länder.

   Slutligen kan det vara värt att notera att Högsta Domstolen öppet har erkänt att HMF lagen står i strid med Europakonventionen, men att de likväl inte anser att lagen behöver ändras. Detta skedde i samband med målet mot Åke Green, som var enormt uppmärksammat internationellt. HD konstaterade då att Green borde dömas under gällande lag, men friade honom med hänvisning till konventionen. Med all sannolikhet berodde detta enbart på att de inte vill ha det massiva ramaskri från resten av världen som en fällande dom hade inneburit. Hade Nisse från Hökarängen sagt samma sak hade han åkt in.

   Gillad av 5 personer

   • Aha skriver:

    Tack för ditt klargörande.

    Det vore intressant om du kunde bidra med mer information om att skinnhuvuden döms om de uttrycker sig nedlåtande om judar men att det inte gäller för vänsteraktivister som gör samma sak. Vad har Lambertz sagt om detta?

    Olägenheten skulle kunna tjäna som exempel på att vi inte är lika inför lagen och att det är dags att folket säger ifrån mot ett i det här fallet politiserat rättsväsende.

    Gillad av 1 person

   • Utlandssvensk skriver:

    @ AHA,

    Det var en debatt kring detta för cirka 10 års sen och Göran Lambertz gjorde flera uttalanden, men det mest explicita var väl:

    ”Justitiekanslern har fått hård kritik för att han inte vill väcka åtal mot antisemitiska uttalanden som görs med palestinakonflikten som bakgrund.
    I dag svarar JK att han inte vill åtala smädelser och stridsrop som ingår som alldagliga inslag i konflikter i fjärran länder.”

    http://www.expressen.se/debatt/jag-atalar-inte-faltrop/

    Bakgrunden var att skinnskallar och nazister blev dömda för exakt samma saker som Lambertz vägrade att åtala när de förekom i olika vänsterdemonstrationer. Han gick då ut och öppet förklarade att så skulle det vara. Lambertz argumentation är närmast overkligt fantasifull och hade knappats accepterats i något annat västland. Men i Sverige blev hans metodik fullt implementerad, i princip utan motstånd.

    Detta förfarande tillämpas även tydlig i många andra sammanhang. T.ex har många vänsterfigurer uttalat sig om katoliker på ett sätt som garanterat hade lett till åtal om en SD anhängare sa motsvarande om muslimer.

    Gillad av 1 person

  • Arabia 1947 skriver:

   Sverige är och har så länge jag minns varit ett en-frågesamhälle, dvs man kan bara diskutera en sak i taget och i den fråga som diskuteras finns det endast ett svar som är rätt. Just nu handlar allt sedan en tid om islam och islamister. Som jämförelse kan man ta orden finndjävel och norrbagge. De orden har vad jag vet aldrig uppfattats som kränkande annat än kanske av finländare och norrmän själva.

   Gilla

  • tirutaa skriver:

   Religioner är ideologier. Kommunismen är en ideologi. Ideologier har man i alla tider kunnat kritisera. Det är ju det man gör när olika ideologier krockar med varandra, argumenterar och diskuterar. Det är klart att man kan kritisera en religion med sakargument. I bästa fall kan intressanta diskussioner uppstå då. Luther kritiserade sin egen religion. Jag kritiserar alla religioner. Jag kan rent av ringakta en religion, det är min rättighet. Det gjorde Richard Dawkins också. Däremot inte ringakta en person tillhörande en religion. Skilja sak och person.

   Hur kan det vara så svårt att skilja person från sak – men så är det tyvärr alltför ofta. Ibland med riktigt sorgliga följder.

   Gillad av 1 person

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Läser med förvåning hur ny svensk lag inskränker på yttrandefrihet. Den enda inskränkning jag känner till här är tumregeln att man inte oförmodat skriker ”det brinner” i en fylld samlingssal, vilket skulle innebära fara för folktrampning. Allvarligt talat, om ni haft möjlighet följa den amerikanska valcirkusen på CNN eller annat media har ni hört hur talfriheten används fritt utan inskränkning. Det är inte vackert men mycket fritt måste man erkänna. Är det svensk sensibilitet som styr lagen om yttrandefrihet? Ska sensibilitet vara rättesnöret? Det verkar mycket farligt eftersom känslan av vad som är bra eller inte kan ändras vilket mycket riktigt påpekas i Seawalls inlägg ovan.

   Gilla

 2. Ben-Hur skriver:

  Ja, hur kommer det sig att det har blivit så? Det borde nog utredas. Det går säkert att utreda det några år för några miljoner kronor och få till ett någorlunda acceptabelt resultat som ryms inom PK-korridoren! Medan vi andra ganska snabbt ser var influenserna kommer ifrån och vem som ger orderna!

  Gillad av 1 person

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Jag hoppas att den sociologiska forskningen tar del av detta aktstycke som tydligt visar hur praktiskt taget hela det ledande etablissemanget i ett land gradvis förlorar sin orientering och sitt allmänna omdöme. Allt är uppenbarligen möjligt, även den kollektiva förrycktheten. Det är precis detta som händer vid en revolution och som man kunde bevittna i Sovjet, det nationalsocialistiska Tyskland och i Maos Kina.
  Tyvärr visar historien att när galenskapen nått en viss gräns så händer ingenting förrän efter den slutliga kollapsen. Vi får hoppas att de stackars svenskarna, som först börjar våga tala ut när det blivit pensionärer, skall slippa uppleva ”Stunde Null”.

  Gillad av 4 personer

 4. Sten Lindgren skriver:

  Bra skrivet och en intressant iakttagelse. Dock skulle jag vilja ge min bild av det hela och den är följande:
  Visst kan det tyckas att eliten agerar inkonsekvent men så är inte fallet, det är ett uttryck för ett konsistent beteende, nämligen att skydda makten från populasen.
  Maj-Britt Theorin tänkte ungefär som Kim Il Sung eller Honecker, att utländska influenser kan sätta griller i huvudet på folk och därmed hota den socialdemokratiska modellen med statstelevision, hyresreglering, etc.
  Idag är detta agerande inte möjligt pga globaliseringen, men invandringen och det gigantiska ”omhändertagandebehov” som detta skapar är nu den säkraste basen för fortsatt maktinnehav tror man. Alltså gäller det att tala sig varm för invandringens fördelar.
  Om denna hållning är lyckosam på sikt kan man fundera över. Om moderaterna fortsätter att agera i DÖs anda även efter nästa val så kan det nog bära i ytterligare ett decennium innan urinnevånarna mera kännbart får uppleva konsekvenserna och därmed möjligen reagerar om de då fortfarande är i majoritet.

  Gillad av 4 personer

 5. malmobon skriver:

  Dagens sändningstillstånd för public service SVT, SR och TV4 går ut 2020.
  Moderaterna var på detta 2010 och ville göra något men inget hände.
  I Holland har dem haft sändningsföreningar i över 25 år. Borde titta på deras modell.
  Indoktrineringen och döljande av sanningar är påfallande i SVT-SR.
  Det finns en fri radio i Sverige och det är Calle Herslow som sänder i närradio men går även att lyssna på genom webradio deras hemsida http://www.skanepartiet.org.
  Britt Wagner började bryta med radiomonopolet från en båt ute på Öresund.
  Calle Herslow fortsatte med närradion och välte sossarna i Malmö tack vare den 1985, efter
  40 år av Socialdemokratiskt kommunalt vanstyre.
  Igår hörde jag på radion då han läste upp en intressant artikel från tidningen Contra om Arabernas egen FN deklaration som antogs 1990.
  Blev riktigt skrämd av denna deklaration och alla borde läsa den för att förstå faran med islam.
  Islam kan inte förenas med demokrati. Islam betyder underkastelse och dess lag är sharia.
  Har försökt få tag i nr 3 av årets Contra tidningen för att kunna dela vidare denna.
  Denna deklaration hör vi inget om i SVT eller SR.
  Dags folk börjar vakna för snart kan det vara försent.

  Gillad av 4 personer

  • Willy Lindqvist skriver:

   Det är bara till att googla Cairodeklarationen så hittar du hela texten som går ut på att muslimska länder erkänner FN:s deklaration om mänskliga rättigheter endast i de delar deklarationen inte strider mot deras sharialag.

   Gilla

  • nordtomta skriver:

   @MALMOBON; Kairodeklarationen kallas de islamska ländernas ”människorättslag”.

   https://sv.wikipedia.org/wiki/Kairodeklarationen_om_de_mänskliga_rättigheterna_i_islam

   Banditen Hillary Clinton ville 2011 införa den litet mjukt via ”naming and shaming” av amerikanare som inte accepterar att lagar om mänskliga rättigheter i alla sammanhang ska underställas sharia-lagen. Det är nämligen det som är kontentan i Kairodeklarationen: alla rättigheter måste lyda under sharia-lagstiftning. I sharian är exempelvis kvinnan 50% så mycket värd som sin far/bror/make/son/annan man.

   Jag vill gärna slå ett slag för flera bra podcasts som alternativ till radio. Man lätt kan prenumerera på i sin iPhone via iTunes och ladda ner till telefonen. Det är endast när man laddar ner ett avsnitt som man behöver tillgång till internet, när det väl finns i telefonen kan man lyssna på det varsomhelst. (Det finns andra system i icke-Apple-telefoner, som jag dock ej känner till.)

   radio bubb.la (3 ggr/vecka, den bästa svenska)
   Ingrid & Conrad (1-4 ggr/vecka, härligt oförblommerat Sverige-vänlig)
   Radio Realism (en gång/vecka, mkt bra)
   Studio Axess (ngn-ett par ggr/månad, torr o saklig, intressanta gäster)
   Radio Mises (1-2 ggr/mån, libertariansk konservativ)
   Borgarbrackor (Rebecca Uvells pod, engagerad)
   Frihetsfaxen (1 gång/ve, frihetlig, libertariansk)

   Det är visserligen inte traditionell radio, men ack vad skönt det är att slippa den utnötta propagandan från
   ”folkets” radio/TV.

   Gilla

 6. Stefan Hill skriver:

  Det är skillnad på kultur.

  Tysk, Anglosaxisk och Fransk kultur = Dålig
  Muslimsk kultur = Bra

  Varför?
  Jo muslimer tillhör nämligen tredje världen (definitionsmässigt). De står alltså i opposition mot den dekadenta kapitalismen.

  Källa: Ledande socialdemokrater
  T ex Olof Palme var positiv till Mullornas maktövertagande i Iran.

  Gillad av 2 personer

 7. Gösta Johnsson skriver:

  Mycket bra skrivet. Pk-medierna har en stor skuld till att glidningen mot allt större begränsning av yttrande och åsiktsfriheten som inträffat de senaste decennierna. Paradoxalt nog! De borde ju värna om dessa fundamentala element inte minst därför att mer än 500 miljoner varje år pumpas in via presstödet för att hålla näsan över konkursribban. Fy skäms. Presstödet bör starkt begränsas av flera skäl; 1. Det missbrukas grovt genom att viktig info mörkas och ibland förvanskas i egensyfte, 2. Det snedvrider konkurrensen inom branschen, 3. Brännmärker åsikter på ett odemokratiska, sätt och begränsar därmed yttrandefriheten .
  Hela riksdagen är på glid bort från att värna vår svenska kultur och våra traditioner så när som KD och SD . Hur har det kunnat bli så. Till och med Svenska Kyrkan med ärkebiskopkatastrofen Jackelen har spårat in på fel väg.
  De lagar som Stefan nämner och hur de tolkats i våra domstolar manar till eftertanke. Här måste ändringar ske så att inte debatten tystnar och hat och polarisering fördjupas på åsiktsfrihetens altare. Då blir det farligt. Vi är tålmodiga vi svenskar men när det går för långt blir vi urförbannade!

  Gillad av 2 personer

 8. Lennart Bengtsson skriver:

  Men det nationalsocialistiska Tyskland omfamnade islam och bosniska divisioner utmärkte sig på ett sätt som väckte ledande nationalsocialisters beundran, inte minst Himmlers.

  Gilla

 9. arne skriver:

  Ett parabolförbud idag hade väl haft den effekten att medieutbudet främst i områden som Rosengård hade ändrats radikalt. Jag har läst att 22% av världens alla paraboler finns i Rosengård.

  Gilla

 10. tirutaa skriver:

  Maj Britt Theorin glömde en aspekt av denna parabolfråga. Hotet mot det svenska kom inte bara från de tyska kanalerna, det kom även från arabiska och turkiska kanaler. Minns hur hemspråksläraren i turkiska en dag suckade över att idag är de turkiska eleverna halvspråkiga på två språk. Att de varken behärskade svenska eller turkiska. Att det var parabolerna som gjorde att familjer med turkisk bakgrund hade upphört med att titta på svensk tv, där de ändå lärt sig svenska.

  Gilla

 11. katarinanadi skriver:

  Jag spekulerar, men har rädslan för kulturpåverkan från övriga Europa och speciellt från stora kulturnationer som den engelska och tyska, inte att göra med en allmän tendens i svensk kulturpolitik de senaste fyrtio åren, att distansera sig just från Europa och våra band till europeisk kultur o historia för att det kan få människor att börja tänka och vidga sina politiska vyer.? Om fler svenska kulturskribenter än ett minimalt fåtal, fortfarande skulle varit språkkunniga i tyska, franska o spanska o mycket mer intresserade av vad som verkligen händer utanför Sverige, hade det påverkat den inhemska debatten positivt. Socualdemokratisk kulturpolitik har istället byggt på ett medvetet distanserande från kulturen och kulturdebatten i övriga Europa. Tredje världen är ett säkert kort att satsa på om man vill exportera social ingenjörskonst och känna sig som en världsförbättrande människa till och med i sovande tillstånd. Vår asylpolitik är ju egentligen en typ av sekulariserad missionsiver. Från helt illiterata kulturer kan man ju dessutom inte bli påverkad alls! Man får själv predika o hålla låda. En hel massa annat kan ju hända, men det tänkte nog inte Maj-Britt Theorin på.

  Gillad av 1 person

 12. Hovs--hallar skriver:

  Kan bara hålla med artikelförfattaren.
  Sverige idag är infekterat av en väst-hatande idiotvänster, som vill riva ner och förstöra vårt samhälle.

  Deras attityd sammanfattas elegant här:

  ”Att känna eller t.o.m. tycka att den vita rasen är underlägsen på alla upptänkliga plan är naturligt med tanke på dess historia och nuvarande handlingar. Låt den vita rasens västerland gå under i blod och lidande. Leve det mångkulturella, rasblandade och klasslösa ekologiska samhället! Leve anarkin!”
  http://sv.metapedia.org/w/Tobias_H%C3%BCbinette

  — Denne herre sitter INTE inspärrad på någon sluten anstalt, utan är anställd på Södertörns Högskola!

  Vilket säger en del om hur etablissemanget skiljer på folk och folk.

  Gilla

 13. Hedvig skriver:

  Ja, hur kommer det sig att våra styrande politiker silar mygg och sväljer kameler? Det är vi många som undrar över.
  Först för några år sedan började fr a sociala medier påpeka att Sverige redan år 1975, under statsminister Olof Palmes (S) regeringsperiod, ändrat grundlagen till förmån för mångkultur. Få verkade känna till det. Inte heller Maj-Britt Theorin (S) och hennes partikamrater vad det verkar.

  http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/regeringens-proposition-om-riktlinjer-for_FY0326

  Idag inriktar sig starka politiska krafter på, att vi ska avskaffa vår svenska sekulära demokrati och sudda bort vår tusenåriga svensk-nordiska skrivna historia och vårt ännu äldre kulturarv.

  Läs t ex den handbok ”Att störa homogenitet” av Anna Furumark (red.), 2013, som gavs ut under statsminister Reinfeldts regeringsperiod och som styrt alla offentliga kulturinstitutioner och museer.

  http://www.nordicacademicpress.com/bok/att-stora-homogenitet/

  Och en kritisk recension, som nog de flesta av oss kan instämma i:

  https://osterifran.wordpress.com/2013/10/08/att-stora-homogenitet/

  Kulturminister Alice Bah Kunhke (MP) har nu tagit över stafettpinnen och vet inte hur snabbt hon ska hinna sudda bort och förändra vår kultur och kulturhistoria. Googla på det!

  Litteraturhistoriker Johan Lundbergs senaste bok ”Det sista museet: reflektioner om identitetspolitik, kultur och integration”, 2016 kan också rekommenderas.

  http://www.adlibris.com/se/bok/det-sista-museet-reflektioner-om-identitetspolitik-kultur-integration-9789177030140

  Glöm för all del inte bort att det är våra styrande politiker, som har det yttersta ansvaret för vilka lagar som Sverige stiftar!

  Gillad av 1 person

 14. Tahmas Nuri skriver:

  Stefan Hill skrev
  muslimer tillhör nämligen tredje världen (definitionsmässigt). De står alltså i opposition mot den dekadenta kapitalismen…och här vill jag lägga till kolonisationen av de arabiska och afrikanska länderna.
  Det som Stefan skriver är exakt den utgångspunkten som Kloakvänstern stödjer sig mot. Betänk att muslimer är i majoritet i världen ändå betraktas de som en minoritet var helst de sätter ner sina bopålar.
  Att så intensivt och passionerat skydda en religion är ofattbart. En religion med sådan brutalitet, härskar mentalitet och där religion och politik är samma sak. Det borde vara det mest självklara saken i världen att detta får inte fortgå.
  Eftersom muslimer överlag har ett något brunare komplex än oss andra så anses de orörbara. Man tar ingen som helst hänsyn till strukturerna inom islam utan enbart fokuserar på att den vita mannen återigen vill förtrycka.
  Vi har stött och blött det här länge nu men Sverige har ingen yttrandefrihet så länge vi har amöbalagen hets mot folkgrupp.
  Hets mot folkrupp gäller inte alla folkgrupper, det gäller inte judar, vit män och det gäller inte framförallt inte mot kvinnor ( jag vet att kvinnor per definition inte är en folkgrupp, inte vita män i heller av någon lustig anledning) men dock ändå.
  Hets mot folkgrupp avser, muslimer, samer, romer och hela HBTQ svängen. När det kommer till HBTQ och muslimer så undrar jag följande.

  Om en muslim verbalt attackera en HBTQ och HBTQ verbalt svara tillbaka med hänsving till hans religion. Vem blir åtalad för hets mot folkgrupp? Båda? Eller ingen?
  Jag skulle vilja se det ärendet hos DO!

  Gillad av 1 person

  • Utlandssvensk skriver:

   ”Om en muslim verbalt attackera en HBTQ och HBTQ verbalt svara tillbaka med hänsving till hans religion. Vem blir åtalad för hets mot folkgrupp? Båda? Eller ingen?
   Jag skulle vilja se det ärendet hos DO!”

   Det är JK som beslutar om åtal i HMF fall, så i praktiken är det han som bestämmer vad som är olagligt (se mina kommentarer ovan om Lambertz). I det fallet du beskriver är det mest sannolika att ingen blir åtalad. Att muslimer normalt inte åtalas för missaktning mot homosexuella är väl etablerat. Annars hade vi haft en väldigt expansiv fängelsesektor i landet!

   Samtidigt skulle en vanlig vit heterosexuell Svenne troligen åtalas om han uttalade sig nedsättande om en eller båda av parterna, även om han använde exakt samma ordval som de hade när de förolämpade varandra.

   Gillad av 1 person

   • Tahmas Nuri skriver:

    @utlandssvensk
    Tack!
    Missaktning är det nya ordet i amöbalagen, hets mot folkgrupp och det är etter värre något annat.
    Muslimer står utan för lagen men en HBTQ gör inte det, framförallt om han är vit,då är han rasist.

    Gilla

 15. Lennart Göranson skriver:

  Att avskärma Sverige från skadligt utländskt inflytande var fel 1980 och det är lika fel i dag. Liksom även Gustav Vasas censur, som fick till följd att Sverige isolerades från den kulturella utveckling i Europa som vi under ett halvt årtusende hade varit en del av.

  Men jag tycker skribenten virrar till resonemanget. Ser vi på dagens situation handlar det inte om att någon skulle vilja blockera tillgången till Jazeera. Och jag tycker mig inte heller se några tecken på att den svenska majoriteten riskerar att influeras av islamiskt tänkande. Skiljelinjen står i stället mellan att acceptera muslimska seder hos nyanlända och att utan att demoniseras få kritisera sådana seder. Men kritisera är en sak, när det går så långt att det handlar om hets mot folkgrupp hamnar vi på juridikens område och inte på tyckandets.

  Själv anser jag att handlingar som strider mot svensk lag ska beivras med kraft, utan hänsyn till förövarens kulturella, religiösa eller etniska bakgrund. Jag anser också att vi ska driva opinion mot attityder som strider mot grundläggande svenska värderingar, även om de inte är olagliga. Vidare menar jag att vi bör kunna leva med att olika grupper har sina egna kulturella seder när det inte skadar någon.

  Men att med utgångspunkt i ett stolligt förslag från 1980, som aldrig genomfördes, hävda att ”numera fördöms i stället näst intill allt vad svenskhet heter” och att ”nu fasciststämplas försvar av våra kulturella särdrag och traditioner” är inte seriöst. Vi kan försvara vår sak med betydligt tyngre argument än så. Skulle någon på riktigt ”fördöma” svenskhet – säg emot, skrik stopp! Det är inte konstigare än så.

  Gilla

  • pllay skriver:

   Oftast finner jag dina inlägg i debatten sansade och väl underbyggda, men ibland som denna gång framstår de som väl naiva och med alltför stor tillit till att det svenska demokratiska systemet faktiskt fungerar.
   Inse att Sverige inte längre är vare sig en demokrati eller en rättsstat, vi har successivt avvikit från det spåret sedan Palme initierade mångkultur och elitstyre.
   Inse att yttrandefrihet och åsiktsfrihet inte längre existerar i Sverige, du har en position i samhället som gör dig oantastlig, vanligt folk förlorar jobbet och sitt sociala kontaktnät om de tänker högt.
   ALLA svenskar vet vilka åsikter som är accepterade i samhället, opposition mot konsensus är i praktiken inte möjlig längre.
   Media har genom uthängning och drev effektivt förhindrat samhällsdebatt, jag har mörkblå konservativa vänner som med emfas förfäktar socialistiska ståndpunkter utan att inse vad de säger, de följer endast den etablerade medians åsiktskorridor.
   Att vara så intellektuellt fri och stark att man kan argumentera för en ståndpunkt utanför den av eliten godkända är idag sällsynt, den svenska debatten är en monokultur med enstaka ogräs.

   Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Pllay
    Tack för ”ofta sansade”! Jag är medveten om att jag ibland uppfattas som naiv. Det är för mig ett sätt att närma mig ”basics”, att avsiktligt avstå från att vara ”pragmatisk”. Bortsett från det, min huvudpoäng med kommentaren var att jag tycker skribenten blandar äpplen och päron. Vi måste skärpa oss om vi ska nå framgång i opinionsbildningen. Att även mörkblå ibland framför socialdemokratiska ståndpunkter håller jag helt med dig om. Men jag vill hellre se det som ett resultat av indoktrinering, eller konsensus, snarare än att man medvetet känner sig hotad. Din bedömning när det gäller demokrati, åsiktsfrihet, yttrandefrihet och rättsstat tycker jag är överdriven, även om det finns brister att kritisera. Kanske det beror på att jag på många sätt befinner mig i en gynnad position. Vi får väl se vem som har mest rätt. Jag tror fortfarande att ”vi måste säga stopp” är enda möjligheten, även om det är naivt. Ibland måste man vara naiv.

    Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.