Det finns ingen väg tillbaka – antalet asylsökare kommer att minska

mohamed omar

Mohamed Omar

Den rekordstora strömmen av asylsökare till Sverige 2015 ledde till en kollaps i systemet som tvingade fram en omläggning av asylpolitiken. Ett redan överbelastat Migrationsverk fick ta emot 163 000 ansökningar. Lågt räknat kommer enligt ekonomen Jan Tullberg kostnaderna för asylinvandringen 2015 att uppgå till 600 miljarder kronor.

Till den dyraste delen av asylinvandringen hör de så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen”, en grupp som mestadels består av unga män från Afghanistan och Eritrea. På grund av obefintlig åldersbestämning är flera av de som kallar sig barn egentligen vuxna. Under 2015 ankom 35 400 ”ensamkommande flyktingbarn”.

Det var inte fler krig och katastrofer som ledde till det ökade antalet asylsökare. Anledningen var att EU:s yttre gräns brakade samman så att det gick att ta sig till Sverige landvägen från Turkiet. För att minska antalet asylansökningar presenterade regeringen en rad åtgärder vid en presskonferens den 24 november 2015. Eftersom EU:s yttre gräns inte fungerade fick man alltså införa kontroller vid Sveriges gräns.

För att tala om den förändrade invandringspolitiken har jag träffat en före detta asylhandläggare vid Migrationsverket. Han vill vara anonym, frågan är fortfarande känslig, och kallas därför X. Åtgärderna som presenterades hösten förra året beskrevs som ”temporära”, men X tror att de blir permanenta. ”Jag ser ingen väg tillbaka”, säger han. ”Om invandringspolitiken förändras så blir den mer strikt, inte mer generös”. Han menar att det länge har funnits en stark opinion mot den rådande linjen och att nu då locket är av så kan den få komma fram. ”Decennier av problem får komma upp till ytan och diskuteras.”

X slutade sitt arbete som asylhandläggare för fem år sedan, men han följer utvecklingen och är väl insatt. Redan i slutet av 2008 och 2009 talade man internt på Migrationsverket om en kris på grund av de stora volymerna. Då kom det många asylsökare från Irak och Sverige var ett av få länder som gav irakier permanent uppehållstillstånd (PUT). Han berättar att olika enheter hade olika policy. Ville du ha PUT var det bra att söka i Malmö eller Göteborg medan Uppsala var striktare. ”Att söka asyl i Sverige kan vara lite av ett lotteri”, säger X.

Den kontroversielle socialdemokraten Dan Eliasson var generaldirektör på Migrationsverket under den period då X arbetade där. Eliasson gjorde klart att han aldrig skulle bli ledsen för ett felaktigt utdelat PUT. Det var helt enkelt inte så noga att motivera PUT, förklarar X. Med avslag var det annorlunda, dessa gick inte igenom så lätt. När X beviljade asyl blev han inte ifrågasatt, men när han nekade asyl fick han frågor och man försökte förmå honom att ändra sitt beslut.

I debatten om den nya asylpolitiken har man hört skeptiker som menar att åtgärderna har liten betydelse och att gränskontrollerna inte är tillräckligt effektiva. X delar inte skeptikernas syn utan är ganska säker på att åtgärderna kommer att ha effekt och volymerna minska. Den viktigaste åtgärden är transportöransvaret, menar X. Den innebär att transportbolagen, båt, buss och tåg, måste kontrollera passagerarnas ID-handlingar när de går på, det vill säga innan de kommer till svenskt territorium, vilket innebär att de som saknar handlingar inte kan ta sig till gränsen för att åberopa asylrätten. De så kallade ”ensamkommande flyktingbarnen” saknar i regel ID-handlingar.

Antalet asylsökare har minskat drastiskt jämfört med rekordåret 2015. Men volymerna är fortfarande för stora, menar X. Det finns egentligen ingen anledning för Sverige att upprätthålla asylrätten, även om vi bara gör det i teorin, eftersom inget av våra grannländer är i krig, fortsätter han. Ingen som söker asyl i Sverige kommer direkt från en krigszon utan har rest igenom flera säkra länder. ”Vi skulle hjälpa många fler genom att rikta insatserna till närområdet”, säger han. ”Vår generösa asylpolitik”, fortsätter X, ”har byggt på att vi har haft buffertzoner. Det har varit svårt att ta sig hit och vi har inte gett visum till personer från fattiga länder som vi misstänker kan vilja söka asyl. När det blev möjligt för väldigt många asylsökare att ta sig hit fungerade inte politiken längre och fick läggas om”.

Ska man söka en början till den eskalerande vanskötsel av asylfrågan som till slut ledde till systemkollaps så är det Dan Eliasson, berättar X. ”Eliasson införde en vision som han sammanfattade med att ’tillvarata den globala migrationens möjligheter’ och angav den riktning som ledde till kollapsen. Han som ämbetsman ska inte ha en sådan politisk vision. Han ska följa lagen. Punkt.”

En annan viktig åtgärd som X tar upp är att familjeåterföreningen nu stoppas. ”Det är en av de viktigaste vägarna för migranter som söker svensk välfärd”, säger han. ”Dessutom är de så kallade ’barnen’ som vill hämta sina föräldrar till Sverige i många fall inte barn utan vuxna, som du vet.”

”För de miljardbelopp vi lägger på ensamkommande unga män från Afghanistan (nja, de är visserligen etniska afghaner men i många fall kommer de från Iran) skulle vi kunna bygga upp en hel stad i Afghanistan med skolor och sjukhus i toppklass. Vi skulle kunna skicka dit läkare och lärare och ingenjörer och hjälpa till att bygga upp landet.”

X menar att istället för att utvisa de ensamkommande unga männen skulle vi kunna stimulera återvandring genom bidrag. Utvisning skulle kunna leda till att vissa går under jorden och blir kriminella. ”Vi betalar ut en månatlig summa, det går att leva bra på svenskt socialbidrag i Afghanistan, så tar vi fingeravtryck på dem och låter dem skriva på ett papper om att aldrig mer återvända till Sverige. Det blir betydligt billigare för oss att betala ut några tusenlappar i månaden än att ha dem här. Både parterna tjänar på det. Redan nu finns det återvändarbidrag, men det är ett engångsbelopp och det är för litet”.

Ja, säger jag. Jag kan tänka mig att man inte lämnar den trygga svenska välfärden för en osäker försörjning i hemlandet. Så tar jag upp det faktum att i de fall då stimulerad återvandring inte fungerar och vi blir tvungna att utvisa så återstår ett bekymmer: Afghanistan vill inte ta emot sina egna medborgare. Men X säger att det skulle man enkelt kunna lösa genom att villkora det svenska biståndet. ”Ställer de inte upp och tar sitt ansvar så minskar vi biståndet”, säger han.

Vad tycker X om att asyl istället ska sökas från svenska ambassader i utlandet? Det går inte, menar han bestämt. Det skulle bli alldeles för mycket administration. ”Eftersom det inte finns några krig och katastrofer i våra grannländer ska vi inte ha ett asylsystem överhuvudtaget. Det ska läggas ner. Asyl kan bli aktuellt igen om krig skulle bryta ut i Europa. Men vi ska hjälpa till så gott vi kan i världen och det bästa sättet är insatser i närområdet, ett annat sätt är kvotflyktingar som hämtas i flyktinglägren. Då vet vi vilka de är och de kan flygas tryggt till Sverige och börja ett liv här på en gång. Vi behöver då inga dyra asylboenden där de ska sitta och vänta under långa perioder med allt vad det innebär”.

55 reaktioner på ”Det finns ingen väg tillbaka – antalet asylsökare kommer att minska

 1. Hortensia skriver:

  Tack, Mohamed, för dina kloka ord. Naturligtvis har X alldeles rätt i sin nyktra inställning till det havererade svenska asylsystemets akut förestående förändringsbehov.

  Nu krävs ett extraval, så att svenska folket – med sina nyfunna insikter – snarast ges tillfälle att rösta fram det enda riksdagsparti, vars realistiska migrationspolitik hade kunnat förhindra dagens svenska välfärdskollaps och samtidigt kunnat hjälpa oändligt många verkliga flyktingar till en dräglig och säker tillvaro i närområdet – för en bråkdel av den sjuklövervälsignade ”asylmottagningens” olimiterade kostnad.

  Migrationsverket kan inte tillåtas fortsätta sitt lagvidriga slöseri med skattebetalarnas pengar, utan borde tvingas rensa ut ett betydande antal nollor från både chefspositioner och fantasibudget. Utlänningslagen måste följas och asylrätt i Sverige kan, naturligtvis, endast beviljas kvotflyktingar. Övriga, självmant hitresta flyttingar, ska självklart kunna avvisas direkt vid gränsen eller repatrieras med allvarligt menade hot om indragna bistånd till motvilliga ursprungsländer.

  Sveriges resurser är inte outtömliga och vi kan inte fortsätta betala ut störst belopp per capita i medlemsavgifter till FN och EU, eller i bistånd till andra världsdelars korrupta länder, som skrupelfritt lämpar över ansvaret för sina okontrollerade befolkningsökningar på vårt ”generösa mottagande”.

  https://meritwager.se/2016/06/21/om-de-styrande-hade-lyssnat-det-senaste-decenniet-sa-hade-den-nya-asyllag-som-rostas-igenom-i-riksdagen-den-21-juni-inte-behovts/

  Gillad av 6 personer

 2. Lennart Bengtsson skriver:

  Den nuvarande rätten till asyl borde snarast upphöra och ersättas med ett system där asyl får sökas vid Sveriges utländska ambassader. Dagens system är defunkt och skulle i ett fungerande öppet samhälle ha stoppats för länge sedan. Att det har gått att bibehålla så länge är att man tvingat anställda till tystnad med olika slag av hotelser och media har gjort all för underlätta ett sådant beteende.
  Nu ser vi resultatet och alla de huvudansvariga letar efter möjligheter hur de skall kunna skylla missförhållandena på någon annan. Nästa steg blir väl att man kommer att säga att detta hade inte hänt om inte SD funnits. I en absurd värld är allt möjligt.

  Gillad av 2 personer

 3. malmobon skriver:

  Barnet skall först och främst återförenas med sina föräldrar. FN barnkonvention.
  Alla länder har skrivit under denna, så förstår inte varför denna inte följs.
  Vill inte regeringar låta barnen återförenas skall det ge konsekvenser. Inga bidrag.
  Asylpolitiken gynnar bara de som har pengar och möjligheter att ta sig hit.
  Orättvist mot alla de som är kvar och fattiga. Närområdet.
  SD vill höja återvändarbidragen.
  Även borde vårt bistånd göras om, så att pengar inte delas ut, utan tjänster och varor
  blir givandet. För mycket pengar hamnar i biståndsorganisationer och korrupta mellanhänder.
  Tydliga signaler vad som gäller inom EU.
  EU har ingen gemensam asylpolitik. De som kan få avslag i ett land, kan få i ett annat land.
  Finland skickar tillbaka irakier, medans Sverige velar
  Avsätt regeringen och få ordning på allt.

  Gillad av 6 personer

  • tirutaa skriver:

   Det var tuff läsning det Annika berättar i artikeln i Nya Tider om hur det går till på hennes arbetsplats i hanteringen av de ”påstått minderåriga” asylanterna. Inte bara upprörande, det är för mig obegripligt!

   Varför går man med på dessa bortskämda killars så fräcka krav? Har man helt förlorat förmågan att sätta hårt mot hårt? Hur accepterar man detta sakernas tillstånd? Samtidigt som man vet att en stor del av allt är en fet lögn! Att det är förakt, inte tacksamhet, som man får tillbaka? Varför går inte personalen ihop och kommer överens om att inte ge efter, inte gå dessa killars krav tillmötes? Månad efter månad, år efter år, verkar detta vansinne kunna fortsätta. Vad har man kvar av sin självrespekt när man låter detta fortgå. Är stämningen bland personalen på dessa asylboenden sådan att man blir utfryst om man ifrågasätter detta sakernas tillstånd och berättar sanningen?

   Ta det här exemplet om att hota någon till livet. Det kallas olaga hot och är i Sverige olagligt, det går att polisanmäla. ”Men man menar ju inte det på riktigt”, brukar det bortförklaras. Det tog en halv dag på min skola i Rinkeby när rektorn en dag fick nog av dessa hotelser elever emellan, sa att om han hörde ett enda sådant hot, skulle han omedelbart polisanmäla den eleven. På en rast var saken klar, inga hot om att döda någon gick längre att höra när vi vuxna var i närheten. Med en sådan handling fick rektorn respekt.

   Ibland känns det som om de svenska värderingarna, det svenska sättet att vara, inte är ett ruttet lingon värt, när man konfronteras med aggressiva, manipulerande och lögnaktiga individer från andra kulturer. I stället för att försvara sina egna värderingar, hukar man sig.

   Under parollen ”Alla kulturer är lika mycket värda”. Är de?

   När ska detta folk resa sig och säga: ENOUGH IS ENOUGH!

   Gillad av 5 personer

   • Hortensia skriver:

    Instämmer helhjärtat, Tirutaa!

    Jag hoppades innerligt, att Annikas berättelse skulle visa sig vara en Ulf Larsson-satir, men… suck!

    Gilla

   • Madelaine Fusfield skriver:

    Bra att höra det fortfarande finns lite vikinga anda bland svenskar. Jag började tro man glömt slåss för sina rättigheter. Man behöver inte vara fascist för att man inser att ”lagom är bäst”, ett mycket bra svenskt visord. När välvilligheten och generositeten har gått för långt måste någon bromsa för att förhindra total kollaps av samhället.

    Gillad av 1 person

  • Greta skriver:

   Detta är en stor skandal! Det är detta de gör med våra skattepengar. Jag blir riktigt, riktigt förbannad! Hur kan det ens gå till så. Har de kastat allt sunt förnuft i sjön? Får det gå till såhär? Men det har inte varit en saklig debatt under lång tid tillbaka pga partierna som suttit vid makten och media som vinklat nyheterna. Vi, vanliga medborgare, har dessutom levt i illusionen att vårt Sverige är ett så säkert, jämställt land där det råder ordning och reda ( även om man anat ibland att så inte är fallet). Vi har litat på politiker som man inte kan lita på. Det är därför människor röstat på ”7-klövern” fast många tyckt att invandrarpolitiken gått fel. ”Politikerna fixar det nog ändå”. Men det har de inte gjort.

   Gilla

 4. Folke Lidén skriver:

  Kanske kan någon vettig människa tala om för mig vad t ex Annie Lööf menar med ”lagliga vägar in i Europa”?
  Avses att alla i hela världen ska komma hit utan att få sin sak prövad? Knappast.
  Ska asylhanteringen flyttas ut till de olika länderna utanför Europa? Ska vi ha ett EU migrationsverk i kolossalformat (ännu större än Sveriges nuvarande dito)?
  Vad händer med de hundratusentals som får avslag varje år? Jag tror inte att de återvänder hem med orden ”shit happens”. Snarare väljer de nog ”döden på Medelhavet”. Då kan de i alla fall med benäget bistånd av flyktingsmugglare och Svenska Kustbevakningen ta sig till Europa i alla fall.

  Gillad av 1 person

 5. Tahmas Nuri skriver:

  Intressant synpunkt, men kan inte för mitt liv begripa varför vi skall ta ett ansvar för människor som inte har i landet att göra. Återvändarbidrag samt att vi skall betala afghaners uppehälle i Afghanistan, det är absurt rent ut sagt.
  Det skulle betyda att vem som helst när som helst skulle kunna ta sig till Sverige, bara genom att sätta sin fot i landet, få förmåner som ingen annan kan drömma om, även när de återvänder.
  I Sverige blir man flykting för det minsta lilla, vi kanske skall ta emot könsflyktingar, fetflyktingar, småfolksflyktingar, folk som har ett ohälsosamt förhållande med bävrar kan bli bäverflykting i Sverige.
  Det är så man bävar

  Gillad av 3 personer

 6. kaj jakobsson skriver:

  600 miljarder…300miljarder eller ”bara” 150miljarder.vilka summor. däremot att lägga 4miljarder på svenska fattigpensionärer FYRA!! då finns det inga pengar….250 000
  pensionärer lever under EU s fattighetsnorm..

  Gillad av 2 personer

 7. Hortensia skriver:

  Absurt, att P1 i morse lät en ilsken somalisk kvinna, som enligt uppgift befinner sig i Vänersborg och har tillbringat fyra år i Sverige – uppenbarligen utan att lära sig svenska, eftersom hennes hatiska utfall mot skärpta återföreningskrav tarvade översättning i inslaget – utgöra dagens ”asylsnyftis” som förment god moder, ofrivilligt åtskild från de, förmodligen många, barn hon väl rimligtvis inte kan hålla svenska folket försörjningsansvarigt, för att hon själv har skaffat sig!

  Om barnen har klarat sig, där de nu befinner sig, i fyra år utan sin måttligt språkbegåvade och underligt resonerande mor, finns det väl egentligen inget som hindrar en kär återförening genom att hon omedelbart repatrieras?

  (Finska)”Migrationsverket anser att det i dagsläget är möjligt att återvända till samtliga områden i Afghanistan, Irak och Somalia utan att de väpnade konflikter som förekommer där i sig utgör en fara för en person endast på grund av hans eller hennes närvaro.”

  http://avpixlat.info/2016/05/19/finland-skarper-sin-asylpolitik/

  Gillad av 4 personer

  • cmmk10 skriver:

   Och Aktuellt körde sin snyftis i går kväll. Grabben hade kommit ”ensam” med sin farbror för något år sedan. Nu hade miraklet inträffat: han får uppehållstillstånd och i samma veva har far, mor och ett antal småsyskon hört av sig. Nu väntar hela Sverige andäktigt på att Migrationsverket skyndsamt skall ordna med att familjen kan återförenas i …

   **Trumvirvel**

   … Sverige!

   Skandalen ligger i att detta tydligen kan ta några månader och grabben mår väldigt dåligt under väntetiden!

   Gillad av 3 personer

   • Hortensia skriver:

    Herregud, CMMK10! Jag måste nog sätta mig en stund med huvudet mellan knäna…

    … för sådant här huvudlöst agerande, sådan här vämjelig snyftaktivism, från MSM och Migrationsverket, får i alla fall mig att må riktigt illa.

    Om Jimmie Åkesson undgår blodstörtning av vanvettet, bör han kunna glädja sig åt chockhöjda opinionssiffror. Extraval NU!

    Gillad av 2 personer

   • tirutaa skriver:

    Men så fint då, familjen lever. Då ska ett barn skyndsammastt flygas iväg till sin egen familj, det är där man hör hemma. Det är de som har föräldraansvaret. Eget språk, egen kultur, egna släktingar – hurra, nu ska jag hem. Tack Sverige för den tid ni tog hand om mig medan jag var helt ensam i världen. Men nu ……. ????

    Gillad av 1 person

 8. Ipse Cogita! skriver:

  Det måste också vara så att man skulle kunna titta lite framåt. Så här sa Merkel en gång:

  ”… the EU has 10% of the world’s population, 25% of the world’s GDP and 50% of the world’s welfare benefits.” Tio procent av världens befolkning tillhandahåller 50 % av förmånerna. Inte konstigt folk vill hit. Och hur ser det ut i en tämligen nära framtid?

  Den diskussion som gör mig så ofantligt trött just nu är hur vi resonerar i ett ytterst snävt perspektiv. Min sonson kan faktiskt leva 2100. Hur ser världen ut då? Om det vet vi så klart inte så mycket. Någon stolle kan ställa till det och vända upp och ned på allt. Men lite vet vi. Och visst skulle vi tänka på kommande generationer; eller var det också tomt snack?

  Amerika har idag cirka en miljard människor. Både norr och syd. Europa har något mindre. Asien har över fyra miljarder. Afrika lite drygt en miljard. Hur kommer det att se ut 2100?

  Alla kommer att utvecklas på olika håll. Amerika (norr och syd) kommer inte att ha någon stor utveckling på denna front. Europa står still. Asien rör sig plus en miljard. Där det kommer att ske grejer är i Afrika. Dagens en miljard kommer att bli fyra. Smaka på den.

  Just nu jobbar Europa som galärslavar för att ta emot så många som möjligt från denna kontinent. Men hur skall det går om vi talar om tre miljarder? Vad skall ske med Europa? Och vad i hela fridens namn skall hända med Afrika?

  Varje sund människa måste inse att det är i Afrika vi skall sätta in stöten för att utveckla denna vackra och viktiga del av världen. Inte att göra ett lapptäcke i resten av världen. Att ta emot den ström av folkvandringen som kommer idag faller som ett korthus när vi ser de framtida talen.
  (mycket info här:http://www.worldometers.info/world-population/#top20)

  Och snacket om att det går bra för Sverige är en myt. Åtminstone om du har en klump i hjärnan:
  http://www.svd.se/extrema-vantetider-for-patienter-med-hjarntumor–parodi-pa-sjukvard.

  Eller går i skolan …; eller vill ha polishjälp …; eller har behov av omsorg …: eller i snart sagt alla frågor. Den som påstår det fungerar kan omöjligt hänga med i dagens utveckling. Jag har också väldigt svårt för vårt lands politiska ”ledning” som bland annat har på agendan att ständigt och jämt diskutera hur vi skall ”skapa” (jo, de säger så) enkla jobb. Det ägnas mycken tankemöda åt det. Men det är inte det som skapar vår framtid. Det är tvärtom, kvalificerade kunskaper och jobb som bygger framtiden.

  Att landet består av tappade sugar och tappade grepp står fullständigt klart.

  Gillad av 4 personer

  • Claes H skriver:

   Nå, det finns ju skäl till att invandring blivit en nödvändighet.
   1960 togs 2,6% av barnen bort. Men så kom ”The Pill” 1964, sex blev livets mening, och siffran gick rakt uppåt: 1965 4,8%, 1970 12,7%, 1975 23,8%, och 1980 26,4%.
   Den har sedan legat kring 25% alla år. Vart fjärde barn tas bort.
   Men vi kan nog räkna med att nu t.ex. de somaliska mammorna inte tar bort barnen, och därmed den prestige de ger. Inte muslimerna överhuvud, får vi väl tro.
   Nej, siffran för oss svennar är nog mera som den i Kramfors – 40%. Och följderna – ja, se dig omkring!
   (Googla efter ‘Aborter 2009 Socialstyrelsen’ [Tabell 1], och ‘Aborter 2010 Socialstyrelsen’ [näst sista tabellen].)

   Gilla

   • Thor skriver:

    Jag tror inte att invandring skulle vara nödvändig pga att det tyvärr är ett stort antal aborter. Japan har kraftigt skev ålderspyramid, ingen invandring. Vilket land är nummer 1 i HDI, human development index år 2030 enligt en FN-rapport? Japan. Sverige halkar ned till plats 30.
    Dessutom tror jag aborter förekommer utbrett bland invandrargrupper av sämsta möjliga skäl: fostret har ”fel” kön.

    Gillad av 1 person

 9. Gunhild skriver:

  Får lätt känslan av att Sverige hamnat i en slags gisslansituation. Betala för dem som kommer hit. Betala för dem som lämnar. Betala lösen till ursprungsländerna för att de skall ta emot sina egna medborgare. Kanske även i en lönsam rundgång, fri från alla DNA-prov.

  Varför berättade inte de öppna gränsernas förespråkare om att där fanns en diod-effekt?Vägar in, men inte ut. Bara åt ett håll. Dessutom med en åldersmässig gender-effekt.
  Den som inte får finnas i ett jämställt samhälle, där alla skall behandlas lika.

  Varför fanns det inte en liten ruta i deklarationen, som man kunde kryssa för, om man ville bli beskattad för det här – Gränslös ojämställdhet, hål i ekonomin och ett gott samvete.

  Gillad av 1 person

  • Tahmas Nuri skriver:

   Gisslan är helt rätt Gunhild. Vi betalar för hela rundgången precis som att EU skall betala Turkiet miljarder för att han inte skall öppna gränsen samt vill han gå med i EU. För övrigt verkade som att Turkiet behåller de få procent som har utbildning och skickar resten till Europa.

   Gilla

 10. Britta Ring skriver:

  1. Det finns ingenting som tyder på att krig och konflikter i världen kommer att minska. Bland annat kommer mängden klimatflyktingar att växa. Det innebär att vi i framtiden måste räkna med ett minst lika stort antal flyktingar som idag, snarare fler.
  2. Hur ska vi förhålla oss till det? Ska vi försöka stänga våra gränser för de flyktingar – en liten del av alla jämfört med dem som är kvar i det egna landet eller grannländerna – som försöker komma in i Europa? Att försöka stoppa dem vid gränserna skulle få ödesdigra konsekvenser(som vi ser redan idag) dels för flyktingarna som skulle utsattas för olidliga strapatser och dödas i massor, dels för de (rika) länder som försöker stänga sina gränser för alltmer desperata människor och riskerar att utvecklas till aggressivt intoleranta och rasistiska samhällen.
  3. Förhoppningarna att flyktingströmmarna och problemen i samband med dem på något mystiskt sätt kommer att försvinna om vi bara stänger våra gränser är ren verklighetsflykt, som leder rätt in i en återvändsgränd. Vi måste förhålla oss realistiskt till framtiden och planera så att den grundläggande solidariteten med människor i nöd upprätthålls, inte minst för vår egen skull. En grundläggande princip måste vara att se varje människa som en resurs, inte en belastning. Invandringsvågor har i längden alltid berikat mottagarländerna. Visst, påfrestningarna kan tidvis bli stora men övervinns genom framåtsyftande planering. Flyktingar, invandrare och infödda svenskar har samma livsviktiga intresse av ett öppet och demokratiskt samhälle.

  Gilla

  • cmmk10 skriver:

   Änglakören sjunger vackert hör jag!

   ”Feministiska” lösningar fungerar säkert så länge man kan dela med sig av sina och andras lösningar. Med 12 mdr människor varav kanske 3-4 mdr vill ta del av Europas välfärd blir vi nog tvungna att ”skjuta immigranter” vid gränserna. Tror inte att vår civilisation kan hantera ett sådant inflöde av ”resurser”.

   Kan man inte begära solidaritet av t ex Afrikas innevånare? De kunde visa sin goda vilja genom att kraftigt begränsa sin befolkningsökning. Vari ligger ”rättvisan” att föröka sig över alla gränser och sedan kräva att få ta del av andras uppoffringar!

   Gillad av 1 person

   • cmmk10 skriver:

    Errata: ”sina och andras lösningar” skall vara ”sina och andras pengar”.

    Saknar redigeringsmöjligheter på den här bloggen.

    Gilla

  • En spännande framtid skriver:

   Sign Britta Ring skriver som slutkläm: ”Flyktingar, invandrare och infödda svenskar har samma livsviktiga intresse av ett öppet och demokratiskt samhälle.” Ja det kan vi ju läsa om i en del media dagligen med vandalisering, misshandel, våldtäkter, allehanda hot och rentav mord på asylboendena! Plus ett och annat hedersmord och annat ”hedersrelaterat” kriminellt. Ursäkta Britta Ring men vilken planet bor du på?

   Gillad av 1 person

  • Ipse Cogita! skriver:

   Britta Ring:
   Under punkt 1: Jo, det finns egentligen mycket som tyder på att konflikter och krig skulle kunna minska. Nu har vi IS som förgiftar världen beroende på att det är islams ideologi som styr. Och tillåts styra. Klimatflyktingar finns det väl inga eller var finns de som flyr på grund av det?

   Punkt 2: Vi skall så klart hjälpa till. På plats. Kostnaden för dagens svenska insatser för invandringen i Sverige, per år, är lika mycket som UNHCR får in från hela världen, för att delas ut i hela världen. Inte väl använda pengar från svensk sida alltså.
   Som jag skrev tidigare i mitt inlägg: Afrika kommer att ha 3 miljarder fler människor år 2100 (1 miljard idag). Hur tusan skall vi knöka in dessa i Europa (som har en miljard och ont om plats)?
   Att samhällen med dagens politik ”riskerar att utvecklas till aggressiva intoleranta och rasistiska samhällen” är självklart. Kom till Malmö. Risken är över, det är redan på plats. För att hålla oss i den lilla världen: det är inte svensken som är intolerant och rasistiskt, vi är ett mycket tolerant folk visar alla mätningar. Men det går snett när svenska grundvalar inte accepteras av alla som vill ha både trygghet och sina hemländers värderingar och kultur. Med den ordningen så dras vi bakåt, vi förs inte framåt.

   Punkt 3: Du skriver: ”Flyktingar, invandrare och infödda svenskar har samma livsviktiga intresse av ett öppet och demokratiskt samhälle.” Om det vore så väl. Islams företrädare vill inte veta av homosexuella (11 länder har dödsstraff för det), de vill trycka ner kvinnorna, de avskyr yttrandefriheten (dödsstraff även där) och de vill definitivt inte ha demokrati (det finns inget land styrt av islam som kvalar in under begreppet full demokrati). Återigen: islams synsätt och handlande drar väst bakåt. Allt det som väst stått, står för och har utvecklat skall plötsligt ifrågasättas och avvecklas.

   Jag vet vad jag vill. Inte tusan vill jag lämna över till sonsonen ett samhälle som smyger in barbariska sedvänjor. Att döda homosexuella är barbariskt om du nu undrar vad jag menar.

   Varför Sveriges feminister är tysta och spelar med fattar jag inte alls. Var är dessa i Londonfrågan? London har fått en muslimsk borgmästare. När han talar står männen längst fram, kvinnorna förpassas till de bakre regionerna. Ingen blandning får ske, männen först, kvinnorna sist.

   Jag. Vill. Inte. Ha. Det. Så.

   Gillad av 2 personer

   • Winette Söderkvist skriver:

    Britta Ring: Blev riktigt beklämd- rent av upprörd- när jag läste din kommentar – särskilt sista meningarna.
    Men jag sväljer ett par gånger och väljer att ansluta mig till det som IPSE COGNITA! skriver i sin väl formulerade kommentar.
    WinSo

    Gillad av 1 person

  • Janne skriver:

   Ser du varje människa som resurs? De flesta invandrare från fd Jugoslavien som har kommit hit i vuxen ålder har jobbat så lite att de inte har arbetet in någon vettig pension.

   Då träder svenska staten in och och betalar bostadsbidrag, äldreförsörjningsstöd, garantipension resten av livet. På vilket sätt har de varit en resurs? Gick svenska staten med vinst? Under tiden har de fått soc, diverse utbildningar betalda, bostadsbidrag, barnbidrag, etc…

   Du verkar inte bo på jorden. Förklara för mig hur långt tycker du att vi skall sträcka oss i att ta emot alla som vill komma hit. Vi har tyvärr begränsade resurser. Nu väntar patienter med hjärntumörer upp till ett år på en operation och riskerar livet pga resursbrist. Spelar det någon roll för dig?

   Gillad av 1 person

   • Mr.T skriver:

    Har en kollega på jobbet som ursprungligen kommer från Kosovo. Han är i 50-års åldern. Igår nämnde han att han tänkte söka pension i förtid. När jag berättade för honom att han kommer bara att få 5 000 ;.- i månaden, så sa han att det räcker, man lever bra på dom pengarna i Kosovo.

    Dessutom hade han för avsikt att bara stanna i Kosovo över sommaren på gr av osäker el-och vattenförsörjning. Resten av året skulle han bo i Sverige hos sina barn, ” för det fungerar annorlunda hos dom, jämfört med hur det fungerar i Sverige. ”.

    Jag sa till honom att jag är väl medveten om att det fungerar annorlunda på Balkan i jämförelse med Sverige.

    Welcome refugees, till landet som flyter i mjölk och honung !!

    Gilla

  • Tahmas Nuri skriver:

   @britta ring
   Någon har redan svarat på det här men här kommer mina funderingar.
   Det krig som vi nu ser utspelar sig är inget regelrätt krig utan terrorister som har fått fotfäste i delar av Syrien och Irak.
   Signal politiken från Europa har varit och är till viss del fortfarande att vi kan ta emot hur många som helst, vilket vi inte kan, varken ekonomiskt eller kulturellt.
   Många av de som flyr är inte flyktingar utan asylsökande, det är konstaterat. Många kommer från länder som inte alls är krig Afghanistan, Iran, Palestina m.m.
   All hjälp vi ger måste utgå från närliggande länder dvs Libanon, Jordanien och Turkiet. Det är till dessa länder vi måste lägga pengarna på. Att ha kostnader på flera hundra miljarder för att hjälpa de som har kommit hit är fullständigt barockt, dessutom lär dessa lågutbildade människorna inte komma i någon form av sysselsättning inom de närmaste 10-12 åren. Vi kommer alltså att via skattsedel försörja dessa människor och deras plutoner av anhöriga för lång tid framöver.
   Människor som kommer hit som arbetskraft från kulturer som är kompatibla med vår egen och som integreras/assimileras kan berika oss (och det skriver jag i vemod av den anledningen att våra politiker inte tror att vi har någon kultur)
   Saudi och de andra arabiska oljestaterna vägrar att ta emot flyktingar med hänvisning att de inte passar in kulturellt och inte har utbildning. Det här uttalandet gjordes av Qatars inrikesminister.
   Om inte ens sunnimuslimer eller wahabister vill ta emot flyktingar, sitt eget folk, så varför är det Sverige och Europa som hela mänskligheten skall vila på.
   Sedan har vi skillnader i kultur, värderingar och synen på demokrati. Jag brukar använda ordet medeltidavärderingar och en medeltida religion.
   Så mitt svar är att vi skall inte ta hit mer folk från dessa länder med ett undantag, som jag skrev i ett tidigare inlägg, kristna och yazidier, som håller på att utrotas av barbarerna. Dessa två grupper kan inte placeras i närliggande flyktingläger av samma skäl pågrund av deras religion, utan de måste få en fristad någonstans i världen där barbarerna inte kommer åt dem.

   Gillad av 1 person

  • Lennart Göranson skriver:

   @Britta Ring
   Jag håller helt med om att vi bör se varje människa som en resurs, dvs. som någon som med hjälp av sina händer och sitt huvud förväntas försörja sig själv. Men vi måste skilja mellan dem som har ett direkt skyddsbehov, som lever under livsfara där de befinner sig men som vill återvända hem så snart faran är över, och de som har förhoppningar om att livet ska vara gynnsammare i största allmänhet i något annat land. Lösningen för den senare kategorin är inte att flytta till Sverige eftersom de i allmänhet inte har förutsättningar att av egen kraft komma in på den mycket avancerade svenska arbetsmarknaden. I och för sig skulle man kunna tänka sig att de kunde försörja sig på enklare jobb som numera har försvunnit, med en lön som motsvarar det bidrag de kan ge. Men det är något som de fackliga organisationerna bestämt motsätter sig eftersom man tror att det skulle kunna hota lönenivåerna för befintliga medlemmar. Så alternativet är att de i stället hamnar i en roll som mottagare av olika slag av bidrag som bekostas av skattebetalarna. Förutom att det riskerar att knäcka det Sverige som vi gemensamt har byggt upp så strider det helt mot principen att se varje människa som en resurs. Det vore allt annat än solidariskt. Problemen i världen är sannerligen stora, men de kan inte lösas genom att världen flyttar till Sverige.

   Gillad av 1 person

  • Hedvig skriver:

   @Britta Ring,
   Instämmer i punkt 1. Punkt 2 är knepigare. Kanske författaren och debattören Fredrik Segerfeldts förslag i SvD skulle kunna vara ett tänkbart alternativ?

   http://www.svd.se/fredrik-segerfeldt-lat-flyktingarna-gora-valet/om/svenskt-flyktingmottagande

   För vi ska komma ihåg att dagens svenska välfärdssamhälle inte är hållbart i ett Sverige med öppna gränser. Ekonomen och företagaren Tomas Gür skrev en klargörande ledarkrönika om det för sex år sedan.

   http://www.svd.se/sabunis-forslag-gar-i-ratt-riktning

   Punkt 3: En grundläggande princip måste vara att se alla människors lika värdighet, även om en del inte förmår att klara sin egen försörjning. I den frågan vinner ärlighet över hyckleri.

   De flesta asylsökande kommer från förmoderna, patriarkala klansamhällen och har ringa intresse av att bli en integrerad del av vårt sekulära, demokratiska och västerländskt moderna samhälle.

   Gilla

 11. Hovs--hallar skriver:

  Helt utmärkt artikel. Fd. handläggaren ”X” påpekar det faktum som aldrig nämns i media, att flykting är man inte längre om man passerat förbi ett säkert lands territorium!

  Redan detta innebär att ungefär 99,99 procent av dagens invällare INTE kan ses som ”flyktingar”, då de kommit via andra EU-länder.

  För övrigt har ”X” givetvis helt rätt i att Sveriges import av asylmigranter helt borde avskaffas, och förekommande hjälpinsatser i stället ske i närområdet — precis som ekonomen Tino Sanandaji hävdat i flera år.

  ”Spyan” Eliasson, fd. chef på Mig-verket, drev sin egen asylextremistiska linje under sin tid där — tydligen med makthavarnas tysta godkännande. Numera är eländet som bekant rikspolischef. Varför envisas regeringen med att ge höga poster åt denna motbjudande individ?

  Gillad av 1 person

 12. Tahmas Nuri skriver:

  Därför är det extra viktigt att värna om transportansvaret. Det finns tongångar hos vissa politiker att det skall luckras upp och det enda som då står mellan asylsökande och Sverige är en billig flygbiljett.
  Förhoppningsvis röstar riksdagen igenom den nya tillfälliga asyllagen som förhoppningsvis kommer att bli permanent.
  Det skrivs spaltmeter om snyfthistorier men det är bara att borsta av sig. Samtliga arabiska länder inklusive afrikanska länder har någon form av krigföring inom landet. Våra folkvalda och EU måste lära sig skillnaden på regelrätta krig mellan två länder eller ett fullskaligt inbördeskrig. Dessutom skall vi i första hand värna de mest utsatt som idag håller på att förintas, kristna och yazidier.
  Det är utom allt tvivel att det begås folkmord på dessa två grupper men ingen lyfter ett finger för att hjälpa dom, fel av mig, ett land gör det och det är Israel. Israelerna har undsatt cirka 2000 kristna och ett femhundratal yazidier
  Jag läser dagligen idf bloggen (Israel Defense Forces) och där får man reda på mycket som är matnyttigt om flyktingkrisen och om kristna och yazidier.
  Världen mest hatade land visar vägen för en sk humnitär värld hur det går till att rädda utsatt folkgrupper.

  Gillad av 1 person

  • Madelaine Fusfield skriver:

   Mer information om positive gärningar av Israel finns på nätet under ”Stand With Us.” Man måste verkligen motarbeta all den destruktiva propagandan som Hamas och andra terrorist organisationer sprider med sådan framgång. Just nu florerar ett nytt inlägg rörande en ej existerande rabbin som skulle ha förgiftat en vattenbrunn, till exempel. Det finns inga gränser för de lögner som sprids av Palestinernas ledarorganisationer. Lögnerna sprides genom FN som har många arab länder som medlemmar och återupptages av folk som litar på FN. Är det lättare för en del människor att sprida lögner? Naturligtvis! Man behöver inte vara fascist för att inse det.

   Gillad av 1 person

   • Tahmas Nuri skriver:

    Håller med till 100%
    Hamas och Fatah med Abbas i spetsen är virus. Dessa virus måste bekämpas med alla medel. När Margot ” Arafat” Wallström erkände ”Palestina” så grät jag, det tog så hårt på mig att en svensk regering tog ett så fatalt beslut.
    Enligt FN, detta dyngspridande organ så leder Israel ligan över brott mot mänskliga rättigheter, vilket jäkla nonsens. Länder som Nordkorea, Zimbabwe, Uganda och inte minst ”Palestina” kommer efter Israel.
    Vilken vuxen vaccinerad människa som helst måste förstå att detta är lögn och antisemitism. Propagandakriget som palestinierna använder sig av är väldigt effektivt och hela världen köper propaganda, vilket är ruskigt beklagligt.
    Båda virus organisationerna har utplåning av Israel i sin stadgar men omvärlden bryr sig inte. Palestinakramare, dessa löss till människor, gör allt för att svärta ner och sprida lögner.
    Nu kommer min propaganda.
    ”Palestina” har aldrig och kommer aldrig bli en stat, det kommer inte ens bli en myggskit på kartan.
    Stor Israel skall omfattas av södra Libanon, Gaza, Sinai, Golan, Västbanken och ett rejält området öster om Jordan floden.
    Det judiska folket lever, Israel lever, Jerusalem kommer aldrig att delas i två och det judiska folket kommer aldrig att bli slavar under en palestinsk diktatur.
    Palestinierna har ett slag ord som lyder ” from the river to the sea”. Vi har ett bättre om dem ” from the river into the sea.
    Am Yisrael Chai, Ve’ahavat Olam Ahavtich.

    Gillad av 2 personer

 13. BjörnS skriver:

  Dan Eliasson har mycket att svara för. Att som tjänsteman bedriva ett politiskt korståg är helt uppåt väggarna. Tjänstemannaansvaret måste återinföras. Likaså ett ansvar för hans uppdragsgivare som låter honom göra detta. Granskar inte Riksrevisionen (Im)Migrationsverket? Kan som parantes säga att där jag arbetar vill de ha datamängderna som vi gör diagram av till verksamhetsberättelsen för att granska att allt stämmer. Men att en GD driver en egen politisk agenda tycks slinka igenom. Ska den drivas så ska den finnas in myndighetens regleringsbrev. Punkt!

  Gillad av 3 personer

 14. Tahmas Nuri skriver:

  Cmmk10
  Enligt Hans Rosling finns det ingen afrikansk befolkningsökning. Dessutom står vi inför ett så kallat klimathot där det kommer att drälla in klimatflyktingar, rena julafton (får man säga julafton) för vänstern och liberalerna.
  Halva Afrika kommer att dra sig upp mot kallare breddgrader dvs Europa. Hade varit en skön syn när ett par hundra miljoner massajer, bantufolk och zulu nationer landar på de grekiska öarna.
  Vilken folkfest.

  Gillad av 1 person

 15. Hovs--hallar skriver:

  @Britta Ring:
  Välkommen till denna blogg. Det är intressant att någon med riktigt illröda vänsteridéer dyker upp här — och givetvis vågar använda sitt riktiga namn, då folk med vänsterextrema åsikter inte riskerar repressalier från etablissemanget utan snarare hyllas.

  Det korta svaret på dina utläggningar är att Sverige är ett land med visserligen stora men långt ifrån obegränsade resurser.
  Om vi vill hjälpa verkligt nödställda människor i främmande länder måste vi därför göra detta på effektivast möjliga sätt.
  Det effektivast sättet är då att hjälpa dem i närområdet istället för att flytta folk till Sverige i massiv skala.

  Att släppa hit folk från främmande länder i egenskap av ”flyktingar” är inte bara ekonomiskt ytterst ineffektivt, utan ställer dessutom till med mycket allvarliga problem för befolkningen i Sverige — i synnerhet för de ekonomiskt sämst lottade!

  Inflödet av såkallade ”flyktingar” till Sverige beräknas kosta flera hundra miljarder kronor i år — detta kan jämföras med vad det skulle kosta att höja pensionerna så att fattigpensionärerna slipper leva på svältgränsen — något tiotal miljarder.

  Dessutom har vi de negativa kulturella effekter som du rimligen inte kan vara okunnig om — även om du själv händelsevis bor i en fin bostadsrätt på Södermalm i Stockholm långt från förorter som Tensta och Rinkeby!

  Bästa hälsningar — KV

  Gillad av 1 person

 16. arne skriver:

  Förstår inte helt oron för att folk går under jorden. Svensk statsapparat har visat sig oförmögen att hantera våra skattepengar och allt tal om att betala ut ytterligare pengar för att våra immigranter eller deras regeringar skulle börja agera i vår favör tror jag inte på, snarare så kommer man att hitta på ytterligare sätt att lura oss.

  Dra in pengar och straff är det enda som kommer att hjälpa. Att dra in bistånd är också en självklar delåtgärd. Men det är genomförandet som jag tror många inte tagit ställning till.

  Att folk går under jorden betyder ju inte att folk slutar röra sig i samhället. Det som behövs är riktade insatser av polisen där man använder generalisering som metod, man stoppar till exempel alla som ser ut att komma från ett visst land, om någon saknar rätt att befinna sig i landet så skall personen interneras tills dess att landet vederbörande kommer ifrån tagit emot personen. Ända sättet att åstadkomma detta är att göra interneringen så obehaglig så att det är värre att sitta i läger än att lämna landet. Då de flesta som kommit är människor som söker ett bättre liv så kommer det inte att krävas så mycket som många tror.

  Detta är åtgärder man är tvungen att bestämma vad man tycker om: indragna stöd med åtföljande fattigdom, rasprofilering, internering i läger, tvångsåtgärder och effektiva utvisningar med tvångsmedel som bojor etc.

  Gillad av 2 personer

  • Winette Söderkvist skriver:

   ARNE: håller helt med dej i det du skriver.
   MEN är det inte så att Polisen har uttryckligen fått order om att de inte har rätt att kontrollera människors identitet utifrån visst utseende? – för då är det diskriminering. Men denna föreskrift han man ju bildligt satt handbojor på den myndighet som skall utföra kontrollerna! Och hur troligt är det att man vid identitetskontrollerna skulle få ”napp” om man kontrollerar människor med nordiskt utseende.
   Hur stolligt kan det bli?? Rena ”Grönköping” – fast det verkar vara roligare där!
   WinSo

   Gilla

  • Lars Åhlin skriver:

   Mohamed Omar och ”Mr X” har säkert rätt i att det mest kostnadseffektiva är att erbjuda högre och mer varaktiga (fast knappast livslånga?) bidrag till dem som efter avslag på asylansökan väljer att flytta till sitt ursprungsland frivilligt. Och jag tror också att hot om indragen U-hjälp (förhoppningsvis gemensamt för alla EU-länder) skulle ha effekt.

   Det gäller bara att återflyttningsbidragen inte blir så generösa att de skapar incitament för att komma hit och söka asyl. Men om staten kraftfullt och konsekvent deklarerar att återflyttningsbidrag enbart utgår till dem som kom före 2016 (och såklart inte tar in nya asylsökare) så borde det funka.

   Enstaka personer som engagerat sig i asyl- och migrationspolitik (t ex nationalekonomen Joakim Ruist och andra – se Joakims blogg) talar om att EU:s skyddsgrundsdirektiv och EU-staternas anslutning till flyktingkonventionen måste omprövas. Jag hoppas och tror att detta kommer att hända – ju förr desto bättre. Bland annat kan EU inte skapa en gemensam asylpolitik på annan grund än att samtliga medlemsstater har rätt att självständigt välja vem och vilka de skall ge uppehållstillstånd och medborgarskap. Och detta i sin tur går inte att genomföra utan att EU bygger upp asylregler som strider mot flyktingkonventionen.

   Gilla

   • arne skriver:

    Jag förstår inte hur ni kan tro på just detta kan administreras. Stora grupper människor finansieras redan av Sverige men befinner sig helt eller delvis i sina hemländer. Vi vet ju inte vem som reser över gränserna, biometriska data används inte, inte i Sverige, inte i Europa, möjligen ett resultat av Bilderberggruppens ansträngningar.

    Vad hindrar Ahmed från att lyfta återvändadebidrag från att genast dyka upp igen som Muhammed? Jag gissar att man inte ens behöver lämna landet för detta, ett nytt pass och nyinköpt flyktinghistoria är allt som behövs.

    Jag gissar att Lars, Mr X, Omar och utlandssvensk saknar praktisk erfarenhet av att jobba med kontroller som involverar människor, de fungerar aldrig, eller nästan aldrig.

    Ingen regel utan undantag och det kräver sin man, eller japan.. Jag verkade för ca 25år sedan i Japan, vi var tvungna att alltid ha ett leg med fingeravtryck på oss, och polisen stoppade oss ofta, en alldeles självklar rasprofilering. Den japanska polisen hade manualer som beskrev olika folkslags egenheter, ett exempel jag minns var att manualen varnade för pakistaniers mycket starka kroppslukt, och nog svettades även jag mer än japanerna.

    Gilla

 17. Tahmas Nuri skriver:

  Äntligen har asyllagen gått igenom. Kloakvänstern spyr ut sitt hat på nätet. En spelutvecklare vars namn jag inte vill nämna skrev fruktansvärda saker på Twitter om de som röstade för. En sak är säker jag och många med mig kommer aldrig att köpa ett spel producerat av det bolaget.
  Stort grattis till Lars Villks som fyllde 70 år igår. Denna förkämpe för yttrandefriheten som står ensam på barrikaden medan kulturvänster gör allt för att svärta ner honom.
  Den här store mannen lever i stort sett ensam med sina livvakter på grund av hoten från människor som tillhör ”the religion of Peace”
  Tillåt mig asflabba som vi säger i Skåne.

  Gillad av 2 personer

 18. tirutaa skriver:

  Nu har också Kenya börjat fundera över varför de ska hysa alla dessa somaliska flyktingar i lägren på sin mark. Om Erdogan får pengar för att inte släppa iväg alla syrierna därifrån, med mindre än att EU betalar honom en vacker summa pengar, varför skulle inte EU betala också för Kenya för att slippa få alla deras somaliska flyktingar på halsen hit. Så resoneras det idag där nere. Kanske det bara är en tidsfråga innan detta ”system” sprider sig som en farsot till ett otal länder?

  Vilket lyckokast detta kunde bli för alla våra Godingar! En aldrig sinande offerström.

  Gillad av 1 person

 19. phnordin skriver:

  Jag ser fram emot den dag då SVT och Sveriges radio P1 slutar med sin ensidiga och obegåvade information för att inte säga desinformation framförallt om flyktingkrisen. Skall dessa institutioner anses ge en representativ bild vad svenska folket i gemen anser i frågan? Jag tror inte det-svenskarna kan tänka själva och behöver inte en förmyndare för att skapa sig en egen uppfattning.
  Jag ser också fram emot den dag då begåvade journalister och mediamänniskor skapar en ny radio- och TV- kanal för fritt tänkande medborgare

  Gillad av 1 person

 20. Lennart Göranson skriver:

  Lika glad som jag blir av att läsa Mohamed Omars sakliga, insiktsfulla och sakligt resonerande inlägg, lika upprörd blev jag idag över att läsa en debattartikel i SvD av två medarbetare i tankesmedjan Arena Idé.
  http://www.svd.se/integration-gynnas-inte-av-okade-klyftor
  Arenagruppen beskriver sig som partipolitiskt obunden men av hemsidan framgår indirekt att den har nära band till LO och folkrörelserna. Det framstår som allt klarare att en av de starka drivkrafterna bakom det elände vi har hamnat i är LO:s beslutsamhet att hålla invandrarna utanför den reguljära (osubventionerade) arbetsmarknaden och i stället låta skattebetalarna bära den ekonomiska bördan av mycket omfattande utbildningsåtgärder, s.k. arbetsmarknadspolitiska åtgärder och försörjningsstöd.

  Gilla

 21. Greta skriver:

  Mycket bra reportage Mohamed Omar! Du är en av flera som skriver bra, tänkvärda reportage på denna blogg.
  Ska dela dela detta reportage med flera vänner och min familj!

  Gilla

 22. Greta skriver:

  Någon skrev om trygga zoner. Människor kan inte skickas tillbaka dit då det är farligt där.
  Där jag arbetar så träffar jag många människor från olika länder. Många åker till hemlandet i 3-7 månader och det kan vara till både Somalia, Syrien, Irak, Turkiet och andra länder. Jag tror att det finns trygga zoner i alla länder eftersom folk åker dit. Då en man skulle åka till Syrien nyligen så sade jag ” Var försiktig då du åker dit. Det är ju inte så tryggt där nu” Mannens svar var ” Äh, det är inte så farligt”. Han hade varit i Sverige i 3-24 månader.

  Gilla

  • Mr.T skriver:

   Precis så är det på min arbetsplats, som domineras av utrikes födda, från Iran, Irak, Kurdistan, Somalia, Bosnien, Kosovo, Serbien, etc. Dom åker tillbaka till hemlandet hela tiden, trots att dom påstås ha flytt från krig, förtryck och elände.

   Nä, fy f**n !!

   Gilla

 23. Mr.T skriver:

  . ”Vi betalar ut en månatlig summa, det går att leva bra på svenskt socialbidrag i Afghanistan”.

  Så om jag förstått saken rätt, skall Svenska skattebetalare betala ut socialbidrag för Afghanska medborgare i Afghanistan !!???

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.