Ingen slump att den jihadistiska attacken i Orlando skedde under ramadan

mohamed omar

Mohamed Omar

Den största masskjutningen i USA:s moderna historia, en jihadistisk attack, inträffade under månaden ramadan. Jag tror inte att det är en slump. Enligt de berättelser vi har om profeten Muhammed, och som hålls för sanna av mainstreammuslimer, så genomförde han flera krigståg och plundringar under just denna månad. Jihad är ju inte bara ett krig vilket som helst utan ett heligt krig. Jihad är en god gärning och under fastan ska man göra gott.

För de som anser att de är ute i ett heligt krig i Muhammeds efterföljd faller det sig naturligt med en attack under ramadan mot en klubb för homosexuella. Hatet mot homosexuella är starkt förankrat i islamiska källor där homosexuella handlingar beskrivs som en oerhörd synd som bör straffas med döden. I de flesta islamiska länder är homosexuella handlingar förbjudna och i alla islamiska länder riskerar homosexuella förföljelse på grund av allmänhetens negativa attityder.

Dessa negativa attityder finns också hos muslimer som lever i väst. Många av de som är troende och engagerade i det religiösa livet upplever sig som en del av världsvid, islamisk gemenskap. Man är inte isolerad utan delar attityder och värderingar som är vanliga bland muslimer i islamvärlden.

Förra året kom det fram att Abu Muadh, en ung imam i Halmstad, i en mosképredikan sagt att ”homosexualitet är ett virus”. Något han ansåg att muslimer borde skydda sig emot genom att bygga upp vad han kallar ett ”immunförsvar”.

Jag har under mina år som muslim hunnit besöka ett flertal svenska moskéer från norr till söder. I samtliga har homofobi varit det normala. Jag har hört värre saker än att ”homosexualitet är ett virus”. I ingen moské, jag upprepar ingen, har jag mött en undervisning som tolererar homosexualitet.

En av de mest populära och respekterade salafistiska imamerna i Sverige, Gävleimamen Abo Raad, hymlar inte med att han förordar dödsstraff för homosexuella, även om han inte riktigt vill stå för sina uttalanden till stöd för terrorgruppen Islamiska staten (IS). Han bryr sig inte om vad människor tycker, säger han, det viktiga är att stå för Guds ord. Och det är vad salafismen går ut på: att gå tillbaka till källorna och rensa bort nya tankar.

Det finns svenska muslimer som förespråkar tolerans mot homosexualitet och homosexuella, men de är få och saknar inflytande i moskéerna. De kan inte som homofoberna uttrycka sig från predikstolarna. Det rör sig ofta om sekulära personer med svagt religiöst engagemang.

Långt ifrån en majoritet av muslimerna i väst, även bland dem som hyser ett starkt hat mot homosexuella, anser dock att man som jihadisten i Orlando ska ta lagen i egna händer. Istället menar man att det västerländska samhället ska förändras genom islamisk undervisning och mission.

Man får komma ihåg att svenska moskéer inte följer någon slags egen ”svensk islam”. Vi har ingen svensk överimam, eller ”mufti” som det kallas, som dikterar för svenska muslimer hur de ska förhålla sig i olika teologiska frågor. Svenska moskéer är en del av den internationella, muslimska gemenskapen. Opinionsundersökningar visar att en överväldigande majoritet av världens muslimer hyser intoleranta uppfattningar om homosexuella. På samma sätt är det med moskéer i USA. En moské är ofta ett litet stycke av den islamiska världen i väst. Omar Mateen, jihadisten som utförde massakern i Orlando brukade besöka moskén Islamic Center of Fort Pierce.

Den islamiska sajt som var högst rankad av mätverktyget Alexa år 2015 är den strikt salafitiska sajten Islam Q & A. Här förespråkas en bokstavlig tillämpning av Koranen och Muhammeds undervisning och här kan man läsa att homosexuella ska dödas. En av de populäraste muslimska predikanterna på sociala medier är den saudiske salafiten Mohammad Al-Arifi. Han har 21 miljoner följare på Facebook och 14 miljoner följare på Twitter. Han hatar homosexuella.

Omar Mateen uppgav att han sympatiserade med terrorgruppen Islamiska staten (IS). Det är egentligen inte så viktigt. Hatet mot homosexuella är som sagt starkt förankrat i islamiska källor som är betydligt äldre än IS och det kommer att finnas kvar när IS är borta. Egentligen är det inte IS som inspirerar sådana här attacker utan det är snarare så att IS självt är inspirerad av värderingar som är djupt rotade i den islamiska traditionen.

Omar Mateens far, en invandrare från Afghanistan, sade till NBC News att sonens attack inte hade något med religion att göra och att han befann sig i samma chocktillstånd som resten av USA. Strax därpå kom det dock fram videoklipp där fadern uttryckt stöd för talibanerna i hemlandet.