FÖRSÖRJNING VIA FÖRNEDRING

Stefan

Stefan Hedlund

Det utbredda tiggeriet på svenska gator och torg börjar nu bli till ett allvarligt samhällsproblem. Problemet ligger inte främst i de sanitära olägenheter som uppstår i samband med de romska tiggarnas bosättningar, inte heller i den irritation som kan uppstå hos affärsinnehavare eller snabbköpsbesökare som besväras av den framsträckta muggen. Det verkliga allvaret ligger i påverkan på grundläggande samhällsnormer.

Fram till de romska tiggarnas inträde i den svenska debatten var försörjning via förnedring något i stort sett alla instinktivt vände sig emot. Själva grundstenen i det svenska samhällsbygget var att alla skulle beredas möjlighet till försörjning via hederligt arbete. Till detta kopplades även en skyldighet att inte ligga andra till last. Det grundläggande var att tiggeri uppfattades som oförenligt med ett civiliserat samhälle. Nu är tiggeri åter på väg att bli accepterat, och det är djupt oroväckande.

Som förre statsministern Göran Persson har påpekat, reser detta frågan om vilken samhällsgrupp som står i tur för att tvingas ned på knä. Svaret är tämligen givet. I första hand kommer många av de ”nyanlända” som nu låses in på asylboenden, utan utsikter till integration i det svenska samhället, att frestas till både tiggeri och prostitution. I förlängningen riskerar även marginaliserade grupper av den befintliga svenska befolkningen att reduceras till ett slags bildligt tiggeri, till att stå på knä för förmåner som brukat vara rättigheter.

I takt med att migrationspolitiken äter upp en allt större del av statens finanser kommer nedskärningar att tvingas fram på andra håll. En gradvis urholkning av moraliska normer rörande skyldigheter gentemot andra reducerar samtidigt väljarnas motstånd mot att ta ifrån de allra mest utsatta – om en grupp kan tillåtas att stå på knä och tigga, kan en annan grupps krav på rättigheter lätt också uppfattas som tiggeri. Vi ser här konturerna till ett samhälle de flesta svenskar nog trodde att vi sedan länge hade lämnat bakom oss.

De som mest aktivt bidrar till att skynda på denna värderingsförskjutning är de postmoderna aktivister som gjort det till sin sak att värna om romernas tiggeri. I sin strävan att försvara romska tiggares påstådda rätt att sätta sig över gällande svensk lag, att exempelvis utan tillåtelse bosätta sig på privat egendom, drar de sig inte ens för att själva bryta mot gällande svensk lag genom att obstruera myndighetsutövning.

Det är också slående hur godtyckligt aktivisterna väljer att framhålla just tiggeri som moraliskt mera försvarbart än andra former av förnedring. De som hävdar romers rätt att försörja sig via tiggeri kan samtidigt antas vara helhjärtat för att kriminalisera köp av sexuella tjänster, detta trots att det ur ett moraliskt perspektiv inte finns någon skillnad.

Libertarianer skulle hävda att både tiggeri och köp av sexuella tjänster, liksom även bruk av narkotika, representerar individuella val som staten inte har någon rätt att blanda sig i. Man kan tycka vad man vill om de moraliska grundvalarna för en sådan inställning, men den präglas i alla fall av logisk konsistens.

Det gäller inte för dem som samtidigt hävdar att tiggeri skall vara tillåtet och sexköp vara förbjudet. Deras försök att framställa den ena formen av förnedring som moraliskt försvarbar medan den andra är moraliskt förkastlig är inte hållbart.

Den svenska man som lägger en slant i en fattig romsk flickas mugg gör sig ur ett moraliskt perspektiv skyldig till samma slags kränkning som om han av samma flicka skulle köpa en sexuell tjänst. I båda fallen medverkar han till att främja förnedring som en väg till försörjning.

Det kan förvisso uppfattas som särskilt anstötligt att mannen i det senare fallet köper egen sexuell tillfredsställelse, men mot detta måste ställas att han i det förra köper egen moralisk tillfredsställelse, en känsla av moralisk godhet betingad av att flickan framför honom tvingas stå på knä.

Det grundläggande är att det flickan i det senare fallet säljer inte kan reduceras till enbart en sexuell tjänst. Liksom i fallet med tiggeriet är det hennes värdighet som är handelsvaran. Det är just detta argument som låg till grund för sexköpslagen, och det bör självfallet äga samma tillämplighet på tiggeri.

Det som är verkligt moraliskt stötande i denna bodelning mellan tiggeri och prostitution är att de som får betala priset för att aktivisterna skall kunna framhålla sig själva som moraliskt mera högtstående än oss andra är just de offer som reduceras till att stå på knä – för att aktivisterna skall kunna brännmärka sina medmänniskor som rasister.

Det är en extrem form av aktivism, grundad i ett behov av att ständigt framhålla sig själv via reflexmässig brännmärkning av andra – idag är det rasister, igår var det sexister och i förrgår fascister. Den gemensamma nämnaren är aktivistens narcissistiska behov av att vara bättre än alla andra. Det är djupt osmakligt.

49 reaktioner på ”FÖRSÖRJNING VIA FÖRNEDRING

 1. pllay skriver:

  Var det inte bättre förr?
  Då kunde de GODA gå i kyrkan och få sitt mått av ömsesidig beundran tillgodosett.
  Sen gick de ut i samhället och visste att de stod över oss andra.
  Religion är bra, den får folk som behöver känna sig moraliskt/etiskt högre stående en möjlighet att gemensamt och under ordnade former gulla med varandra.
  De här kulturmarxistiska multikultivurmarna förstör hela samhället för att uppnå samma sak.
  Låt oss för att rädda landet starta en nyreligiös väckelserörelse!
  Inom parentes tror jag att i en nära framtid kommer en sådan, människor tyr sig till religionen då det världsliga synes tröstlöst.
  Kanske vi ska se multikulti som en religiös rörelse ersättande kristendomen?
  Iden är nog inte så tokig, vänstern kan inte ha formella gudar, men de kan ha en tro på högre värden och obevisbara sanningar, multikulti fyller detta esoteriska behov.
  Dyrt som attan för oss andra svenskar, direkt omänskligt grymt för de invandrare som faktiskt önskar integrera sig, perfekt för de som önskar försörjning för sig själva och familjen i hemlandet, för att inte tala om asylindustrins alla parasiter och krämare.

  Gillad av 2 people

  • Alexander Zetterberg skriver:

   Vi står på tröskeln til en verklig kristen väckelse som inte liknar någon tidigare, en väckelse som kommer sopa undan Antje Jackelén och alla andra hycklare. Bevara kyrkorna, dom kommer snart fyllas av vettigt folk!

   Gillad av 1 person

  • Lennart Göranson skriver:

   Det var inte bara de goda som gick i kyrkan förr, det var de lydiga. Gunåde den stackare som saknades i kyrkbänken när klockaren räknade in fåren.

   Och gubevaremej för en nyreligiös väckelserörelse, vare sig den är kristen, muslimsk eller något annat. Den upplysta, vetenskapliga och sekulära väckelsen fungerar fortfarande bra, särskilt om den tillämpas i praktiken.

   Gilla

   • pllay skriver:

    Naturligtvis är den värld du beskriver den bästa, men….
    Våra politiker driver inte en rationell politik, de driver den multikulturella religionen.
    I och med att samhället nu är känslostyrt kommer också motreaktionen vara känslosam, något utrymme för förnuft finns inte längre, ingen försvarar ett vetenskapligt synsätt.
    Den multikulturella religionen är direkt ekvivalent med den kristna religion vi hade i Sverige på 1800-talet, grym, krävande, oresonlig och utestängande av de tvivlande, hyllande av de troende och krav på obetingad lydnad.
    Jag tvivlar på att vi människor kan leva utan religion, vi behöver högre värden.
    Vänstern tog kristendomen från oss och ger oss nu multikulti i stället.
    Funktionen är densamma, retoriken och samhällspåverkan likaså, den största skillnaden är nog att multikulti är irreversibel, den är absolut och enkelriktat nations och kulturförstörande.
    När detta blir uppenbart för folkflertalet kommer en motreaktion, är den undanglidande blir den troligen en nyreligiös väckelserörelse där de goda samlas till skydd mot Islam och livets mödor, blir den aggressiv ser vi inbördeskriget och verklig rasism i Sverige.
    I bägge fallen drabbas det svenska fotfolket och majoriteten av invandrarna av ett kulturellt och mänskligt förfall.

    Gillad av 1 person

 2. katarinanadi skriver:

  Jag håller absolut med Stefan Hedlund och hans analyser av det absurda i att försvara tiggeriet o se det som ett slags legitimt försörjningssätt. Däremot tror jag att dessa märkliga resonemang som gav upphov till att man inte gjorde något när tiggeriet började, är mycket äldre i sig än de senaste fem årens romer på svenska gator. Handfallenheten mot de romska migranterna är ett yttersta symptom på hur fel och märkligt nästan allting som gäller synen på rättigheter- skyldigheter o allt som rör ”det sociala kontraktet” är i Sverige. Romernas tiggeri är bara ”droppen” på bägaren så att säga, det yttersta o mest konkreta beviset på hur galet allting har blivit o att de sociala förklaringsmodeller den sk välfärdsstaten haft o arbetat utufrån, inte fungerar i relation med en rörlig o kaotisk omvärld.

  Gillad av 3 people

 3. Gunilla skriver:

  Vänsterns postmoderna aktivister vil i likhet med Reinfeldt bryta sönder vårt med hårt arbete uppnådda välfärdssamhälle. Att de själva har i allt samma välfärdssamhälle att tacka för att de har möjligheten att utöva denna samhällsfientliga aktivism funderar de inte över. Samhället normer håller redan på att slås itu. Av våra makthavare. Om jag skulle sätta mig och tigga skulle det inte dröja länge förrän jag blev bortkörd av ordningsmakten. .Det romska tiggeriet är livssrulstiggeri..Det är förbjudet att säga. Men flera historiker och kulturantroprosofer vet. Och det vet man i Rumänien också. Göran Person varnade för social turism. Det finns regler för den s.k fria rörligheten. Den var aldrig menad för tiggeri itan för att söka jobb. Det vet ju tiggarna också sp de säger officiellt att de ör här för att söka jobb; väl medvetna om att de inget jobb får de de saknar nästan helt skolutbildning. Svenska (fattig)pensionörer ses nu mer och mer tvingar konkurrera med romerna om att leta burkar i soptunnor. Lägg till all annan ‘normupplösande’ vänsterpolitik som bedrivs så är det inte svårt att inse de mycket svåra tiden som väntar oss.

  Gillad av 2 people

 4. Lennart Bengtsson skriver:

  Det finns tre sätt att få slut på tiggeriet.

  1. Upphöra med att använda pengar. Jag har under innevarande år helt slutat med detta i Sverige eftersom kreditkort är mycket mer effektivt och dessutom ger en översikt vart pengarna går.
  2 Kriminalisera bruket att ge pengar åt tiggare precis som förbudet att köpa sextjänster

  3. Lämna EU och på så sätt få slut på tiggande EU-medborgare

  Alternativt göra som fler andra förnuftiga länder genom att förbjuda offentligt tiggeri!

  Gillad av 1 person

 5. BjörnS skriver:

  Även om det säkert finns ett mått av förnedring i tiggande tycker jag inte stt det kan jämföras med prostitution. Romerna är inte heller svenska medborgare så frågan om vilken samhällsgrupp som ska gå ner på knä nästa gång känns inte heller logisk eller relevant. I Sverige måste svensk lag gälla, vilket inte tycks vara fallet.

  Gilla

 6. Lasse W skriver:

  Det värsta är väl nedsmutsningen av gatumiljön. Romer rotar i papperskorgar på nätterna och delar av papperskorgsinnehållet hamnar på gatan. Nedskräpning. Överger sedan ”fynd” de gjort efter någon timme som hamnar på gatan. Nedskräpning. Äter mat ute på gatan och papp- och plastförpackningar och matrester ”glöms bort” när man måste rusa iväg när någon släkting kommer förbi. Nedskräpning. Dessutom dessa IKEA-kassar och liknande med kläder och sovtäcken m.m. som står överallt, Nedskräpning.

  Dessutom förekommer stölder. Ser manliga romer med ryggsäckar som går in i fastigheter via portar som ställts upp av hantverkare. Letar efter saker av värde förstås. Det gör romer hela tiden. De kan gå längs Götgatan i Stockholm vid 11-12-tiden på kvällen när restaurangerna tömts och leta bland borden efter kvarglömda mobiltelefoner och liknande. I ett rikt land som Sverige blir det mer ”spill” i marginalen än i ett land som Rumänien.

  Mängden romer påverkar gatubilden negativt. Fullt klart. Nedskräpningen ökar. Men det är inte bara romer som skräpar ner. Kommunen minskat ner på antalet papperskorgar på gatorna av besparingsskäl. Och många har inte lust att gå 300 meter till en papperskorg. Utan då hamnar skräpet i någon Big-Bag eller liknande. Det är nu länge sedan Sverige ansågs ha en ren och fin gatumiljö.

  Gillad av 3 people

 7. Per-Olof Persson skriver:

  Libertarianer anser att formell logik ska styra moralen och lagstiftningen. Om en individ skadar en annan individ och dennes egendom är det ett brott (mord, rån osv). Däremot kan inte ett brott uppstå om en individ skadar sig själv och sin egendom (brott utan brottsoffer kan inte vara ett brott).

  Det kan således inte vara ett brott om en individ super ihjäl sig, begår självmord eller skänker bort sina pengar till Röda Korset. Att knarka och att sälja sexuella tjänster är således brott utan brottsoffer och dessa handlingar kan således inte vara brott.

  I just dessa två fall handlar det om att två individer sluter ett frivilligt avtal med varandra om exempelvis pris och om varans/tjänstens kvalitet. En tredje individ lider ingen skada pga dessa avtal och därför existerar det inget brottsoffer.

  Köpare och säljare sluter endast avtal med varandra om både köpare och säljare anser att de (rent subjektivt) förväntar sig att tjäna på avtalet. Exempelvis om ett kg äpplen kostar 10 kr i ICA-butiken, sluts ett avtal om köparen rent subjektivt värderar äpplena till mer än 10 kr och säljaren rent subjektivt värderar äpplena till ett värde under 10 kr. Alltså om båda tjänar på avtalet.

  En fördel med detta synsätt är att uppfatta dessa handlingar som sociala eller psykiska problem. Därmed kan man på ett mer effektivt sätt hjälpa dessa människor och är inte inriktad på att sätta dessa individer i fängelse.

  En annan fördel med att tillåta försäljning och konsumtion av narkotika, är att vinsterna med att begå brott sjunker och blir olönsamma. Ett större utbud av narkotika sänker priserna och därmed vinsterna med att sälja och tillverka narkotika. Man undviker att vinsterna investeras i stora brottsorganisationer och att vinsterna investeras i nya typer av brott (exempelvis utpressning av hederliga företagare).

  Ytterliggare en fördel är att kunderna (knarkarna) vill ha en så bra produkt som möjligt. Tillverkarna och säljarna blir då tvungna att minska produktens giftighet och dess potential. På en fri marknad är säljarna tvungna att tillgodose kundernas önskemål. Vi vet att exempelvis hasch genom åren har ökat sin verkningsgrad med mer än 10 gånger. Vanliga haschrökare efterfrågar inte produkter med så hög verkningsgrad.

  Ett annat problem med att lagstiftningen följer en godtycklig moral är att lagarna också blir godtyckliga. Exempelvis kommer yttrandefriheten alltmer att inskränkas och kommer troligtvis att försvinna någon gång i framtiden.

  Vanliga människor kommer att bli brottslingar medan man inte kommer att göra någonting åt våldsbrottsligheten. Våldsbrottslingarna får lov att beväpna sig medan brottsoffren enligt lag inte får skaffa sig vapen som försvar. Detta handlar om en rutten politisk moral.

  Gillad av 2 people

 8. Jasa skriver:

  Vid några tillfälle har jag på senare tiden upplevt hur svenska kvinnor och män börjar ägna sig åt tiggeri. Detta sker företrädesvis på tunnelbana i Stockholm. De går in och rabblar högt oftast att de är bostadslösa och behöver pengar. Det får mig att tro att tiggeriet börjar bli socialt accepterat, även när den inte utförs av romer. Vi måste få slut på detta elände nu och bekämpa de krafter som vill till varje pris motarbeta den svenska unika exceptionalitet.

  Gillad av 1 person

 9. Fredrik Östman skriver:

  ”Den gemensamma nämnaren är aktivistens narcissistiska behov av att vara bättre än alla andra”. Detta är definitionen på vänstern. Inget nytt där.

  Hur skall ett civiliserat samhälle hantera det som förefaller vara ett faktum: att minst hälften av befolkningen gärna hävdar narcissistiska behov att visa sig vara godare än alla andra?

  Vi måste finna en väg att kanalisera narcissismen utanför politiken. Som det var innan sosseriet kanaliserade den in i politiken.

  Godheten får aldrig tillåtas använda statens våld och tvång. Godheten måste utövas på personligt ansvar. Av denna anledning skilde vi en gång den världsliga makten från den religiösa. Nu har vi soppat till det igen.

  Gillad av 6 people

  • tirutaa skriver:

   Är hjälpa till hjälpa till?
   Eller är hjälpa till att ta över?
   Är det att ta över, handlar det om narcissism.
   Man spinner över sin egen godhet.

   Gilla

  • tirutaa skriver:

   Tveksamt. I sin egen föreställningsvärd är de oss vitingar överlägsna: de behöver inte vara anställda av oss och därmed underställda. Dvs slavar. Det är det sista de önskar. Den romska kulturen är en motkultur. Man gör allt för att hålla gränserna till oss andra, medan man värnar om allt som är romskt. I deras värld är det helt ok att lura och bedra oss, då är man smart.

   Läs Karl-Olof Arnstberg klargörande bok Romer i Sverige (2015). Man lär sig massor som man inte haft en aning om. För det är inte meningen heller att vi ska ha en aning om det, förstå kulturen, för då kan vi inte längre exploateras i frågan.

   Gillad av 1 person

   • Lennart Göranson skriver:

    Om man lyfter blicken en smula så måste man dessvärre konstatera att alla kulturer har en tendens att bete sig ansvarsfullt mot dem som är ”vi” och en inställning att man inte har några skyldigheter mot ”dom”. Det finns faktiskt exempel på att svenskar (blonda, blåögda) beter sig likadant när de är långt borta, i en främmande kultur, med motiveringen att ”det är bättre att ta för sig först annars blir man i alla fall bara lurad”. Den enda lösningen måste vara assimilation. Identitetspolitik – exempelvis i form av positiv särbehandling – kan bara förvärra situationen. Och naturligtvis också negativ särbehandling.

    Gilla

   • Lennart Göranson skriver:

    @Fredrik Östman
    ”Dessvärre” eftersom det mesta här i världen har både positiva och negativa sidor. Solidaritet, samhörighet, broderskap och samarbete inom den egna gruppen finns naturligtvis också hos romerna (inte ”romarna”!). Och brist på detsamma gentemot dem ”utanför” finns även hos svenskar och alla andra folk.

    Gilla

 10. arne skriver:

  Mycket bra och tydligt. Detta inlägg anser jag gå till kärnan av varför vi hamnat där vi hamnat. Aktivisten och politikern skiter innerst inne i tiggaren, asylsökanden eller den homosexuelle, det handlar ytterst i stället om den egna personen och ett behov av mening där man förlorat religionen. Det är kanske ingen slump att det mest sekulära landet i värden har skapat en befolkning som desperat försöker försöker finna meningen med livet genom att importera all världens misär. Tacka vet jag en timme i kyrkan varje söndag.

  Gillad av 3 people

 11. leena44 skriver:

  Tiggeriet kom inte med romerna. I Stockholm har vi haft svenska tiggare åtminstone de senaste 30 åren i tunnelbanan, på pendeltågen, utanför affärer. Om tiggeri förbjuds, ska det då också gälla svenska medborgare?

  Gilla

  • larslindblog skriver:

   OCH ?? javisst…utanför Systemet på Nybrogatan stod ibland en man i 55 årsåldern och bad om några kronor till en kopp kaffe .
   Jag brukade skoja med honom…”Kaffe som är så starkt för magen , vore det inte nyttigare med en pilsner ?? ”–Och så skrattade vi båda…..sedan frågade jag hur mycket som saknades…..ibland fick han 10:- ibland 20 :-…detta var f.ö. på 1980-90 talet…
   Det tiggeri som vi nu översvämmas av kan inte jämföras med en ”periodare”.
   Att tiggeriet accepteras är för att normalisera tiggeri…snart är det gamla svenskar utan anhöriga som blivit dementa och missat hyran och vräkts.

   Gillad av 2 people

   • Hortensia skriver:

    Helt riktigt, Lars!

    ”Allt fler ålderspensionärer vräks i Sverige, enligt ny statistik från Kronofogden. Socialtjänsten i Eskilstuna blir allt oftare kontaktad av hyresvärdar som är på väg att vräka ensamma, äldre personer som lever i misär.

    Under år 2015 genomfördes 211 vräkningar som gällde personer över 65 år i Sverige, en ökning med 19 procent mot året innan.

    Det visar siffror som Kronofogden tagit fram åt P4 Sörmland.

    Den här utvecklingen märks tydligt hos socialtjänsten i Eskilstuna, som ofta blir kontaktad av hyresvärdar som har problem med äldre hyresgäster.

    För några år sedan hade socialtjänsten i Eskilstuna bara något enstaka vräkningsärende om året, som gällde äldre. Nu har socialtjänsten flera ärenden i månaden.”

    http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6359466

    Gillad av 1 person

  • Tanten skriver:

   För mig som bor i Stockholm har det varit väldigt sällan tidigare och då endast i tunnelbanan. Frekvensen i tunnelbanan var dock väldigt låg.

   Gillad av 1 person

 12. Thor skriver:

  Jag besöker ofta en stor köpgalleria med en enorm trafik av människor utanför. Det sitter aldrig några tiggare där. Däremot utanför den lilla livsmedelsbitiken ett par kilometer bort sitter det dagtid alltid tiggare och trakasserar kunder. Det har till och med hänt inne i butiken. Jag kan inte tro att gallerians väktare har jagat bort tiggarna, att utmana pk-media så skulle de aldrig våga. Dock är det ingen högoddsare att gallerialedningen betalar klanhövdingen för att tiggarna ska hålla sig borta.

  Gillad av 2 people

 13. Aha skriver:

  Mycket intressant vinkling av tiggeriet som en förnedringsindustri. Kanske kan det slå an en ton som leder till att tiggeriet förbjuds. Att tiggarna uppehåller sig rättsvidrigt i Sverige har ju inte haft någon inverkan (man ska kunna uppvisa viss penningmängd vid inresa + man får bara stanna i tre månader).

  För övrigt läste jag att i Malmö går nu förnedringen hand i hand när det gäller tiggeri och prostitution, rumänskor har tagit över prostitutionen.

  Etablissemanget har hamnat snett när det gäller romernas offerroll, det har blivit dubbel förnedring. Antagligen en smärtsam vetskap (över vilken jag känner en viss skadeglädje).

  Gillad av 2 people

  • larslindblog skriver:

   Polisen blundar för att deras bilar saknar besiktning , försäkring och är trafikfarliga. Samma sak med dom gamla vrak till husvagnar som zigenarna har med sig. Poliserna har civilbilar ute , man gör hastighetskoll och nykterhetskontroller…men så fort Familjen Romare är ute och åker bugar sig polisen och gör honnör och vinkar vidare……” inte kan polisen störa så ”fint folk” ;den nya adeln som har rätt att slå sig ner varsomhelst – och bedriva ”verksamhet” utanför dörren till andras butiker….
   Och OM polisen skulle drista sig till att samla uppgifter..-..skrider Civil Right Defenders , m.fl in till zigenarnas undsättning och ser till att zigenarna får 30 000 i skadestånd. !!
   Civil Right D. hade ett stort flott kontor med flera jurister..VEM betalar/finansierar verksamheten ????

   Gillad av 4 people

   • Gunilla skriver:

    Helt rätt; de vet att de inte behöver lyda en endaste förordning eller lag. Åker gratis på tunnelbana (prova själv); ingen säger något, säljer tidningar eller spela (störa) på gamla dragspel på tågen (prova själv); ingen säger något, bebor andras tomtmark (prova själv) (‘vi har ju gudbevars Allemanrätt’ och kan de hålla sig kvar tillräckligt länge kan de t.o..m försöka hävda Besittningsrätt; myndigheterna är handfallna. Bli sjuk eller väljer att föda barn i Sverige?; in på sjukhus och låta svenska skattebetalare stå för notan. Snacka om att stå över lagen! Och lagligt! (med svenska myndigheters välsignelse).

    Gillad av 1 person

  • tirutaa skriver:

   I Sverige gäller inte The Rule of Law. Man behandlar folk olika, beroende på grupptillhörighet. Denna ängslighet kan med tiden skada vårt förtroende för myndigheterna på ett såpass allvarligt sätt att det kan bli svårt att återställa den senare.

   Följande råkade min vän ut för i Åbo, Finland, när han skulle handla. Har gjorde felet att sätta en slant i en tiggares mugg, varpå kvinnan absolut skulle krama honom som tack. Han är en lite krum, gråhårig och gråskäggig äldre man som går med käpp. Han försöker bäst han kan freda sig från kvinnan, och plötsligt är de två. Vännen styr mot hissen, men de kommer efter. Där händer inget, och så snart han kommer ut, styr han till toa. Tror sig ha blivit kvitt kvinnorna, men när han lämnar affären, är kvinnorna där igen, och nu är de tre som försöker komma åt hans kropp. Då ilsknar min vän till, lyfter sin käpp och lyckas drämma den på ryggen av en av dem. Först då dryper kvinnorna av.

   En vecka senare när han åter ska till att handla vid torget, har polisen rensat bort alla romer därifrån. Man ser alltså till att följa ordningslagen: människor får inte bli ofredade när de är ute på stan på ärenden.

   Vore det inte på tiden att sluta betrakta romer som offer. Alltså som mindervärdiga. Alltså som objekt. Vilket ju är en slags rasistisk hållning. Börja i stället betrakta dem som subjekt, fullt kapabla att ta ansvar över sina liv. Så länge tiggeriet är lönsamt, kommer romer att finnas på våra gator. Men finns där ingen ekonomi, upphör det genast.

   Gillad av 3 people

 14. Gert B. skriver:

  Goda grundläggande samhällsnormer måste bejakas i tidiga åldrar. Bidrar skolan till det?
  unvis.it/http://www.gp.se/ledare/inger-enkvist-sverige-har-f%C3%B6rst%C3%B6rt-sitt-skolsystem-1.153880 ( Ingen färsk artikel)
  Professor Enkvist närmar sig sjuttio och verkar med ålderns rätt ej vara rädd för offentliga banbullor.

  Gilla

 15. Carl-Eric Bohlin skriver:

  Att sälja sex är i Sverige tillåtet, medan att köpa sex är olagligt. Att ge till en tiggare är tillåtet. Tiggeri är inte förbjudet i svensk lag och synes därmed vara tillåtet. I Sverige finns dock en ordningslag som kommunerna med stöd av en statlig förordning kan komplettera med lokala ordningsstadgar. Sveriges tre största städer förbjuder tiggeri i sina stadgar, förutom i vissa specifika fall. I min egen kommun är gatumusikanter och skolklasser undantagna. I övrigt krävs Polismaktens tillstånd. Vad jag finner, kan tiggeri alltså vara olagligt om det stör den offentliga ordningen. Jag är inte medveten om att polisen noterat något sådant fall.

  Legalt kan det alltså vara omvända världar, när man ser till sexköp och tiggeri.

  Gillad av 1 person

  • larslindblog skriver:

   Jag läste just i Kristianstadsbladet att kommunen anser sig helt sakna medel mot tiggare.
   Konstigt…..kommunens ”starke man” Pierre Månsson (L) tycks annars inte dra sig för att ha ett finger med överallt. Mark säljs för 25:-/m2 -inga papper ”Handslag gäller” säger Månsson.
   Villor säljs på samma sätt ” det fanns gamla ”gentlemens agreement” ..därför lämnades objekten inte till mäklare.
   I ena fallet är kommunens företrädare bryskt handlingskraftig–i andra fallet helt hjälplös.

   Gillad av 1 person

 16. Samuel af Ugglas skriver:

  Teorierna och fixering kring underlivsideologier kan vara intressanta för en del men det avgörande är att den socialistiska svenska ingenjörskonsten förmodligen har nått vägs ände därvidlag. Politiska svenska tänkare har svårt att kravla sig ur underlivet.
  Hur ställer vi oss till tanken att marknaden får sätta priset på uppgifter, arbete som svarar till insatsen och resultatet.
  Politiska makthavare kan i längden inte tillåtas att skumma vinster av arbetsinsatser som medborgare avtalar inbördes.

  Gilla

 17. Gösta Svensson skriver:

  Dessa hobbyhumanister som reagerar instinktivt och reflexmässigt då världens jävlighet plötsligt blir synlig för dem i form av en tiggare utanför den lokala mataffären, tänk om de kunde dra ut konsekvenslinjerna från sitt agerande och tänkande och ta ansvar för det kaos som det ger upphov till. Ansvarslöshet, destruktivism och känslosamhet präglar deras handlande och ”argumenterande”.

  Vi har ännu så länge något som kan räddas, något som kan kallas ett samhälle, en kultur, en nation och vi har inte rätt att inte förvalta och sköta om detta så det kan överlämnas till nästa generation. Det vi ser nu är Den Store Förstörarens (till vilken bla Reinfeldt varit en hantlangare) plan gå i lås. Kanske kan planen fortfarande atoppas, men det kräver handling.

  Gillad av 3 people

 18. Lennart Göranson skriver:

  I katolska länder ser man positivt på tiggeri eftersom det förädlar både givaren (som är generös och medkännande) och mottagaren (som uppfylls av tacksamhet). Men det är mer märkligt att så många i det Lutherskt präglade Sverige (trots sekulariseringen) gärna ger till tiggare.

  Det är sant att tiggeriet inte är nytt. För egen del har jag lättare att hantera en person som kommer fram och säger ”hörru, jag ha’re taskit just nu, kan du inte avvara en spänn till fika”, även om jag vet att slanten går till något annat än fika. För personen står upp, ser mej i ögonen, och i alla fall ytligt markerar någon slags jämlikhet. Den som däremot sitter hopkrupen på trottoaren och bräker ”häääj!” till alla förbipasserande signalerar en relation mellan människor som jag inte vill vara en del av.

  Stefan Hedlunds parallell mellan allmosor till tiggare och sexköp är briljant. Jag vet fortfarande inte om jag vill lagstifta mot att ge tiggare pengar eller slopa lagen mot sexköp, men det tvingar mej att tänka en gång till.

  Gillad av 3 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Har inte träffat någon här som ser positivt på zigenarnas trickbedrägerier, inte ens den helige kardinal Schönborn. Men vi är tacksamma för att Sverige har konkurrerat ut oss som parasitvärd! Tack snälla, snälla ni för att det allt oftare är tomt framför Billa och Merkur!

   Gilla

 19. Tahmas Nuri skriver:

  Det är samma visa med romerna som muslimerna. Ett fel ord och du är islamofob, ett ont ord om romer så är du romofob. Det tar aldrig slut. Istället för som i Danmark ha sansade debatter så tar samhället fram sopkvasten och lyfter på matttan. Vi har kämpat hårt för att få bort fattigdomen och kriminaliteten men våra folkvalda väljer att importera dessa element.
  I PE:s krönika tas det upp vilka hutlösa pengar det kostar att ta hand om ett ensamkommande barn och hur mycket mer pengar det kostar när släkten skall komma hit. Sverige verka ha en gömd skattkista någonstans som är bottenlös när det kommer till humanitära insatser. På ålderdoms hemmen får pensionärerna äta rå potatis för att det blir för dyrt att koka upp vattnet.

  Gillad av 2 people

 20. ruben skriver:

  När romer fick skadestånd för att de hamnade i ett av Polisens spaningsregister är ganska absurt. Det beskylldes som ett rasistisk register för att utomstående ansåg att det registrerades där endast för att de var romer. Jag vet inte men tror inte det. Man registrerades väl för att man hade kontakt med de misstänkta spaningsobjekten? Har det påstådda rasistregistret skadat samhället och enskilda romer mer än de brott, som spaningsregistret var till för att utreda, det undrar jag?

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.