Gästskribent Anna Ernius: Naivitetens tecken

logo­DGSSamtidigt som man tappat räkningen på alla nya islamister som dyker upp i MP-granskningen är det vissa saker som biter sig fast. Salahaden Raoof, Grön Ungdoms språkrör i Malmö, gör helt öppet inför filmkameran Muslimska brödraskapets hälsning, rabia-tecknet. Varför?  Tecknet och hans menande blick visar ett dolt budskap till likasinnade, inför ögonen på dem som tror att de har hans lojalitet.

Läs Ivar Arpis redogörelse för rabia-tecknet.

Även Kaplan gör helt öppet tecknet på foton redan 2014. Han och andra bryr sig inte om att dölja utan verkar tro att ingen kommer att förstå. Om någon reagerar säger  man att det betyder något fredligt, så är allt okej igen.

Miljöpartiet var alltså inte besvärade av allt detta. Det var först då den kvinnliga journalisten gick i taket när Yasri Khan inte ville ta i hand som MP-gate exploderade.

Forskaren Lars Nicander, Försvarshögskolan, menar att Miljöpartiet kan ha infiltrerats av islamister. Innan drevet är över hoppas jag att även socialdemokraterna och moderaterna granskas på samma sätt.

Det naiva bemötandet av islamister som inte vill oss väl har pågått alltför länge. Uppmaningen till folkmord, “Död åt de armeniska hundarna”, kunde skalla ostraffat i hjärtat av Stockholm. Extremisterna på Sergels torg har mig veterligen inte anhållits för hets mot folkgrupp.

Man fortsätter att bjuda in hatpredikanter och i många moskéer pågår alltjämt rekrytering av terrorister.

Klart är att de drivna islamisterna har fått verka i fred under lång tid. De har även fått god ekonomisk hjälp genom våra skattepengar. Det visar inte minst Rebecca Weidmo Uvells föredömliga granskning  av miljonbidragen till muslimska föreningar.

De 80-talet olika muslimska förbunden fick 8,8 miljoner kronor under 2015. 2007 fick de 4,8 miljoner kronor, en ökning med 82 procent.

Även bidrag till studieförbund är lukrativt. Studieförbundet Ibn Rushd fick 17,3 miljoner kronor i skattepengar förra året. I Botkyrka blev Ibn Rushd 37 gånger större mellan 2013 och 2014 och medlemsantalet gick om ABFs.

Trots att så många miljoner betalas ut finns knapphändig information och sällan redovisning av verksamheterna.

Varför ska skattebetalarna finansiera muslimska samfunds verksamhet? Då vi dessutom inte har någon insyn.

Muslimska föreningar har uppenbarligen hittat en lukrativ affärsidé. För varje förening man har desto mer bidrag får man.

Muslimerna har varit mycket bra på att organisera sig. I granskningen kommer samma namn upp gång på gång.

Uvell säger att det är de mest extrema muslimerna som är organiserade och har mest makt. De som är mest radikala.

Det är dags att reagera. En bra början vore att strypa alla miljoner skattekronor i bidrag till religiösa föreningar.

Anna Ernius är journalist och samhällsvetare som under 15 år på tidningsredaktion upplevde ett allt snävare mediaklimat. Ett smärtsamt uppvaknande till att läget i landet är annorlunda än den officiella bilden. Hon har formats av ett resande liv både som dotter till en FN-observatör och av egna resor i stort sett hela världen. Hon har även skrivit en bok om vattenrallarna som byggde de stora kraftverken i Norrland samt bloggar på annaerniusferraz.wordpress.com.

24 reaktioner på ”Gästskribent Anna Ernius: Naivitetens tecken

 1. p2185 skriver:

  Jag möttes av en hel del höjda ögonbryn och undrande kommentarer då jag vid Stor-Kaplanens avgång framförde min teori att islamisterna infiltrerat Miljöpartiet som plattform och språngbräda för ett ”demokratiskt” övertagande av vårt land.
  Miljöpartiet är sannolikt välmenande men i sin godtrogenhet välmenande också det enklaste offret.
  Något erkännande av naivitet har jag dock inte uppfattat med anledning av floden av avslöjanden. Hittills är det väl endast statsministern som erkänt att ”vi har nog varit naiva”, vilket länder till heder, men ifrågan hur situationen ska vridas rätt famlar såväl ”regering” som ”oppostion”. Patrik Engellau har också i dagens inlägg på ett utomordentligt klargörande sätt redovisat de kraftfulla åtgärder som ”statsmakten” vidtagit de senaste fem åren. Mycket snack och lite ull.Utredande, sammanträden, seminarier och tjänsteresor.
  Jag väntar också på en pudel från den flydda landsförstöraren Reinfelt, som fortfarande i sannolikt överbetalda föreläsningar i egen firma och statsrådspension hävdar invandringens lönsamhet. Det är så fruktansvärt pinsamt och sorgligt att allt som under sekler byggts av strävsamhet och ordning så raskt är på väg att obönhörligen brytas ned för att ”vi varit naiva”.
  Det finns nog anledning att tro att landet redan är förlorat. Liksom Mohamed Omar och Ronnie Berggren i sina lysande krönikor, så tydliggör också Anna Ernius och några fler, som inte får plats i pk-sällskapen, hur illa det är ställt. Det är en skam att våra riksmedia i stort sett låter Gävle Dagblads stridbara chefredaktör vara ganska ensam i kampen mot den islamiska invasionen.
  Jag rekommenderar youtubeavsnittet i den nedanstående länken. Sprid den också till ansvariga (finns sådana?) politiker på alla nivåer och de intresserade journalister, som ju faktiskt finns men tar eller får litet utrymme. Och varför inte till vänner som utgångspunkt för en intressant diskussion.
  https://www.youtube.com/embed/a-hPCnel0qc (tryck Ctrl-klick)
  I klippet visar Paul Weston, partiledare för Liberty GP, engelskt parti på ”långt-till-höger” kanten sin syn på hur islam kommer att ta över Europa och hur Sverige redan är förlorat. Ja, jag kan redan höra kommentarerna från de ”som vet bättre”. Men vad är det som säger att han inte kan ha rätt? Är det någon som vågar ta ett vad på att han har fel? Tidshorisonterna han har teorier om kan ju diskuteras, men trenden är ju där. Vad är det som säger att inte Sverigdemokraterna kan ha rätt? Och haft det redan från början?
  Jag har personligen sedan början av kriget i Syrien pläderat för ett generöst mottagande av asylsökande flyktingar från detta fruktansvärda krig, liksom för de som också kommer som flyktingar från Irak. Mestadels frågan om kristna, som söker fristad i flykt från jihadister. Det är upprörande att de efter flykten ska finna sig i en situation i Sverige där de måste fortsätta att leva som flyktingar undan sådana islamister som opåkallat predikar i moskéer, politiker i riksdag och partier och nu senast professor Kamali på Mittuniversitetet (vem betalar för den professuren?).

  Gillad av 8 personer

  • BjörnS skriver:

   Det må hedra Löfven att han erkänt sig naiv (men han sa ”kanske” och ”vi” så det är diskutabelt). Det länder honom dock ingen heder stt han inte dragit konsekvenserna av insikten. Är man så naiv bör man inte leda ett land. Tyvärr behövs det mer krassa människor till det. Även om jag är höger kommer jag att tänka på Göran Persson. Trodde inte att jag skulle sakna den gamle galten.

   Gillad av 1 person

 2. Kim skriver:

  Det är intressant att fundera över hur islam har kunnat skaffa sig en ideologisk särställning. I Sverige är det godtagbart att vara kritisk mot kristendomen, hinduismen eller scientologikyrkan. Om du däremot har en skeptisk inställning till islam blir reaktionen en annan. Detta bäddar för ett förhållningssätt som förnekar allvarliga problem.

  Gillad av 9 personer

  • PLLAY skriver:

   De totalitära ideologierna förstår och understödjer varandra, en upplyst demokrati är deras främsta hot, alltså saboterar de den sakliga debatten, vetenskap och humanism.
   Både Islamisterna och kulturmarxisterna tror sig om att längre fram kunna utmanövrera varandra, just nu ser de varandra som nyttiga idioter som gemensamt bryter ner den klassiska liberala demokratin.
   Bägge angriper mjukdelarna i det demokratiska tänkandet, hänsyn, tolerans, solidaritet med minoriteter, de grundläggande friheterna, de drar sig inte heller för att utnyttja de demokratiska möjligheter som finns för finansiering och krav på inflytande.
   Vi har sett samma handlingsplan många ggr förut, Ryssland, Tyskland, Algeriet, Egypten och nu EU, Sverige och som det ser ut USA.
   Gemensamt för dem alla är att de utnyttjar demokratin för att införa totalitära regimer.
   Och totalitära funderingar finns det gott om både till höger och vänster likaväl som religiösa.
   Demokrati är en ömtålig och sällsynt växt som kräver ständig omvårdnad och skydd, den hotas ständigt av invasiva dödliga farsoter.

   Gillad av 5 personer

 3. Gunilla skriver:

  Vår lagstadgade religionsfrihet är förstås ett problem, Inte vad gäller de andra religionerna utan enbart islam. Islam är mer än en privat religion, den ska styra samhället också. Dessutom är globalt herravälde målet. Inom islam finns tron på att ‘de otrogna’ är dumma och naiva och att man därför kan slå i dem vilka blå dunster i ögonen som helst. ‘De ser inte ens vad som är mitr framför ögonen på dem’ som någon sade. Och tyvärr tycks det ju fungera.

  Gillad av 5 personer

 4. Stefan Eriksson skriver:

  Hur skulle det té sig om en ”förening” med namnet ”Samfundet DGS” bildades?
  Däri kanske finns möjlighet till bidrag för dess verksamhet på samma premisser som alla andra mer eller mindre ”ljusskygga” sällskap.
  Verksamhetsberättelsen vore förmodligen ingen större svårighet att ”sno ihop”.
  Styrelsen finns att rekrytera här på DGS, sen är det bara att håva in allmosorna och predika sin ståndpunkt.
  Kanske kunna köpa reklamplats i msm. osv.
  Eller är det kanske för naivt?

  Gillad av 4 personer

 5. Erik skriver:

  Det som är direkt stötande i det svenska förhållningssättet till omvärlden är den naiva toleransen av de intoleranta.

  Detta krälande inför allehanda intoleranta yttringar är manifest, särskilt det offentliga Sverige är närmast lyriskt när man kan visa upp sin tolerans.

  Att tolerera de intoleranta borde vara fullständigt uteslutet.

  Gillad av 4 personer

 6. Hortensia skriver:

  Tack, Anna Ernius! När naivitetens fjäll faller från svenska ögon, tenderar vi att ta oss för pannan av genans inför våra egna misstag, men den rätta gesten att bemöta islamistiska ”rabia-tecken” eller kvinnoförnedrande handskakningssdiskriminering, borde vara att ge barbarerna ”fingret”.

  Gillad av 2 personer

 7. malmobon skriver:

  Tyskarna har börjat fatta vad som håller på att hända. Kan bli lag att alla imamer skall utbildas i Tyskland med tyska värderingar. Vi får se hur det blir med detta.
  Sverige kommer som vanligt införa detta försent. Utredas, beredas så det lär ta några år.
  SD är enda parti som vill strypa bidragen till denna politiska ideologi som verkar för att införa sina egna lagar i Sverige.
  SVT bör granska denna ideologi bättre.

  Gillad av 3 personer

 8. Ipse Cogita! skriver:

  Frågan om offentliga bidrag till tidningar, föreningar och allt annat som stat, landsting och kommuner stöttar är gammal men nu lite mer aktuell. I min lilla värld är det enkelt; bidrag utgår inte alls. Varför skall några få bestämma över allas skattepengar i denna fråga?

  Att vi är överens om att vi skall ha, och gemensamt finansiera, vissa samhällsfunktioner som som polis, sjukvård, skola med mera (privat skötta eller offentligt), är en sak. Att sen en massa bidrag skall gå till tidningar (varför?) och suspekta (och vettiga) föreningar är en helt annan sak.

  Så väck med allt. Klart! En sidoeffekt av detta borttagande blir då att folk själva kan välja vad de vill stötta. Man betalar så att säga själv, någon annan betalar inte. Så småningom får vi facit: vilka organisationer kommer att leva vidare av egen kraft, och hur stark är solidariteten när man måste betala själv.

  I samma veva måste man se över public service. Det fanns väl en tanke bakom bildandet av denna ”service”. Den tanken var inte att vara ”partisk” i viktiga frågor (övervakningsfrågan, klimatet, EU och just nu invandrarfrågan) utan troligen tvärtom. Här har man misslyckats totalt. Schlagerfestivaler, Hjärtevänner och allt vad det heter ingår väl inte i ett public serviceuppdrag. Speciellt inte i dag när det finns en uppsjö av kanaler som kan sköta det triviala.

  Gillad av 5 personer

 9. Fångad Av En Stormvind skriver:

  Du kan stänga av din skattefinansiering till Svenska Kyrkan men inte till islamska trossamfund (Moskéavgift) och en uppsjö muslimska föreningar och andra religiösa avarter. Om du inte vill stöda dessa verksamheter så gör skatteuppror – begär avdrag i din deklaration. Vägra att ekonomiskt stödja dessa verksamheter. Vill du att isamiseringen skall fortsätta så behöver du förstås inte göra någonting utöver din frivilliga rätt att direkt skänka ännu mer av dina pengar till alla dessa gudar.

  Gillad av 2 personer

 10. Peter M skriver:

  Det är nu det börjar på riktigt. Muslimska Brödraskapet är en rörelse som lyckats överleva under många år och även kraftfulla diktatorers försök att kväsa rörelsen.

  De fick hybris i Sverige och har blottat sig mot offentligheten genom tecken med fingrar, offentliga föredrag, IS flaggor mm. Nu kommer de att dra lärdom av detta och dra sig tillbaka in i skuggorna igen. Troligen är de mycket farligare när de agerar utanför det offentligas strålkastarljus.

  För en organisation som lägger planer som sträcker sig tiotals år fram i tiden har avsättningen av Kaplan mm varit ett mindre bakslag. De drar lärdom av detta, omgrupperar sig och kommer tillbaka.

  Gillad av 1 person

 11. Macavity skriver:

  Arbetet med muslimskt politiskt inbytande på svensk politik är redan långt framskridet inte bara i MP. Läs och begrunda rapporten ”Delaktighet Identitet & integration” från Socialdemokratiska Broderskaprörelsens (nu namnändrat till mer PK Socialdemokrater för tro och solidaritet) och Sveriges muslimska råds gemensam projektgrupp från 1999.

  https://minfil.org/MdC6m5b0b8/Rapport_Delaktighet_identitet_o_integration001.pdf

  Här bl.a. slås fast att ”… det även idag och i framtiden finns utrymme för mer långtgående samverkansprojekt mellan socialdemokraterna och Sveriges Muslimska Råd och dess politiska gren Politisk Islamisk Samling (PIS)”.

  Här framgår det också att ”Under kommande mandatperiod ska muslimers delaktighet i
  socialdemokratin utvecklas så att: ”2002 ska bland socialdemokratiska förtroendevalda finnas muslimer på:
  • 15 kommunala fullmäktigelistor,
  • 5 landstingslistor och på
  • riksdagslistorna i minst 5 län.
  • SAP skall ha 2 000 muslimska medlemmar och
  • 300 skall ha fått en politisk grundutbildning
  Ett viktig del i arbetet är att aktivt föra fram muslimer för uppdrag i styrelser och nämnder.”

  Här finns också en list på ”Aktuella politisk projekt” som bl.a. innehåller punkter som:
  • Lagstiftning, eller avtal, vad gäller muslimska helgdagar
  • lmamutbildning
  • Halal-frågor (slakt) .

  Vad som har hänt med ”Sveriges Muslimska Råds politiska gren Politisk Islamisk Samling (PIS)” är oklart. Verksamheten verkar ha gått under jorden. Eller så arbetar man ”osynligt” enligt infiltrationsmetoden.

  Gillad av 1 person

  • Anna skriver:

   Troligen kommer deras förslag att gå igenom eftersom statsministerns fru tydligen är kraftigt involverad i ”Tro och solidaritet”- en fin väg att fixa in smygislamiseringen!

   Gilla

   • Hortensia skriver:

    Även inrikesministerns fru lär vara inflytelserik.

    ”IFIS, och organisationer som Ibn Rushd som fungerar som paraplyorganisation för många av de moskéer som har ett mer radikalt budskap har starka band in i socialdemokratin. Hur starka de är blev en tidigare kritisk artikel mot radikaliserad Islam på Ledarsidorna.se ett bevis på. När Somar al Naher i samband med den artikeln stämplade mig som ”muslimhatare” på twitter blev den snabbt gillad av såväl Ulf Bjereld, professor i statsvetenskap och ordförande för Socialdemokrater för Tro och Solidarietet, som av inrikesminister Anders Ygemans hustru Elisabeth Brandt Ygeman. Bjereld är permanent inadjungerad i Socialdemokraternas mäktiga Verkställande Utskott, Brandt Ygeman är sedan lång tid tillbaka LO:s valledare och en av LO:s absolut mäktigaste befattningshavare. Hennes man inrikesminister Ygeman är den som från regeringens sida ansvarar för lagens utformning.”

    http://ledarsidorna.se/2015/12/endast-en-tumme/

    Gilla

 12. Hovs--hallar skriver:

  Det är inte minsta tvekan om att ”radikala”, dvs. fundamentalistiska, islamska organisationer systematiskt infiltrerar vårt samhälle.

  Detta sker dels genom att man planterar in sina hejdukar i de politiska riksdagspartierna på olika nivåer, och dels genom att man mjölkar statskassan på pengar genom att bilda ”ideella organisationer” (ständigt med samma persongalleri i ledningen), som kammar hem miljonbelopp i bidrag! För att inte tala om dessa studieförbund:
  Studieförbundet Ibn Rushd fick 17,3 miljoner kronor i skattepengar förra året.

  Men säger man detta offentligt hoppar genast olika företrädare för idiotvänstern upp som gubben ur lådan, och börjar skrika om ”rasism” och ”islamofobi”.

  Dessa människor är inget annat än femtekolonnare, som spelar samma roll i vårt samhälle som Vidkun Quisling och hans anhang gjorde i Norge under 2a världskriget.

  Quisling fick vad han förtjänade till slut — men här i Sverige är det ännu dessa ”quislingar” som regerar vårt samhälle och trakasserar alla som försöker opponera sig mot dem.

  Gillad av 2 personer

 13. Maria skriver:

  Naiviteten har även gjort att Sverige varit en bra bas för terrorister:
  ”Några planerade attacker mot mål i Sverige hade Abu Nidal inte haft kunde DN berätta 13 augusti 1988. Istället handlade det om att Sverige hade varit en bra plats att bo på för terrorister till följd av den liberala flykting- och invandrarpolitiken där man inte var så noga med id-handlingar. Av de 2000 asylsökanden som kommit 1987 hade 80 procent saknat id-handlingar och utav dessa bedömde Säpos Krister Hansén att 20-40 procent av dessa hade kriminell eller terroristisk bakgrund, kunde DN vidare berätta.”
  https://tankaromib.wordpress.com/2016/04/26/sverige-som-bas-for-terrorister-i-gar-och-i-dag/

  Gillad av 1 person

 14. Leif Lindau skriver:

  För några år sedan delade Alace Bah i jobbet ut skattemiljoner som finansierade homofobisk och antisemitisk propaganda , rådgivning om att slå barn och hustrur, könsåtskilda moskeer och annan islamispropaganda. För ett år sedan fick en islamist som sökte arbetet som säljare 30 000 för att ha blivit kränkt av att någon påpekade att gd affärssed i Sverige är att man bekräftar ett avtal med dett handslag.

  Sedan blev hon medlem i Miljöpartiet Islamisterna och efter två dagars medlemsskap minister. Tala om toppstyrning av ett parti .

  Nu tycker samma Alice Bah att det är kränkande att en islamist ej vill ta en kvinna i hand.

  Sinnebilden för en genomvidrig fullsändigt mentalt korrumperad opportunist. Har alla åsikter, bara de gynnar henne själv.

  En ganska typisk bild för hur politiker i MPI och (s) ser på jämlikhet mellan könen. och demokratiska värden.

  Gillad av 3 personer

 15. Tahmas Nuri skriver:

  Det svenska kalifatet är nära, redan nu börjar media och svänga genom att låta T ex Kahn förklara och stå och raljera om främlingsfientlighet. Någon i media påstod att det spelar ingen roll hur man hälsar bara man är konsekvent.
  Rappakalja som det här gör att vi snart har glömt bort islamisterna. Jag försöker undvika inrättningar och instutioner som jag anser kan bidra med islamisering och islamism.
  Om vi som har köpkraft funderar över till vem pengarna går till där vi ämnar handla, klippa oss, tvättar bilar etc så kan vi påverka- lite i allafall.
  Dessutom så handlar så mycket israeliska varor som är mänskligt möjligt när jag får tag i det.

  Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.