Om Den Goda Alliansen

Krister

Krister Thelin

Min tilltro till Alliansens förmåga att bedriva en meningsfull opposition finns kvar, men den utsätts för svåra prov. I min värld är en oppositions främsta uppgift att sträva efter att erövra regeringsmakten. Så förefaller det dock icke vara för Alliansens del. Det beramade så kallade “avtalet” från december 2014 som syftade till att utestänga SD från parlamentariskt inflytande dog i höstas, men mentalt lever det kvar.

Senare samma höst kunde SD notera hur såväl Alliansen som regeringen, under trycket av en verklighet som inte längre gick att tänka bort, svängde i migrationspolitiken i den riktning som SD sedan länge stakat ut. Det onämnbara,  såsom “volymer”  och begränsningar, kunde helt plötsligt sägas klart ut utan att åtföljas av sedvanliga tillmälen som “inhumanitet” eller “rasism”. De öppna hjärtanas inneslutande hallelujastämning var plötsligt som bortblåst. Det miljöparti som sedan 2011, då M-ledaren och Alliansen lät sig surras vid dess mast, i praktiken dikterat landets migrationspolitik hade blott att gråtande biträda omsvängningen; regeringsmakten och statsrådstaburetterna fick gå före principerna och det högstämda talet om det Gränslösa Goda. Vad Miljöpartiets gräsrötter anser får vi veta i samband med kongressen i maj. Den terapeutiska telefonkonferens som nyligen anordnades klarade sig dock partiledningen helskinnad igenom.

I dagarna har Alliansen begått en artikel på DN Debatt. Den var tunn i substans och vacklande i valet av verb: den förutskickade att Alliansen ömsom “bör” ömsom “ska” gå till val gemensamt 2018. Den var som ett rop: “Hallå, vi finns! Se oss! Minns oss!”

För oss ännu troende var detta livstecken dock till ringa tröst. Artikeln bestyrkte vad som länge stått klart. Alliansen varken vill eller vågar ta strid om regeringsmakten före 2018: De inre själsletande processerna är inte över, nya partiledare ännu ovana och tanken på ett extraval skrämmer alltjämt (bortsett från att tiden nu rimligen passerats med tanke på den fasta mandatperioden). Taktiken verkar vara att fortsätta skallet (“bjäbbet” skulle en del säga) på regeringen och utmåla den som i allom fördärvelig – i två och ett halvt år till. Att kritiken klingar allt ihåligare i ljuset av oviljan att själv ta över tycks inte besvära. Men väljarna noterar.

SD sitter still i båten, bortsett från en och annan utslängd krok, i hopp om att borgerliga väljare skall nappa. Opinionsundersökningarna spretar; i en del går SD ner, i en del upp. I det förra fallet utbryter jubel från de rättrogna, i det senare tystnad. Den omlagda migrationspolitiken anges som förklaring. Men det är ännu oklart huruvida förklaringen till opinionssvajet är talet om att “originalet”, det vill säga SD, är bättre än “kopiorna” eller om det är återströmning från S och M som gäller.  Sant är dock att SD inte kommer att försvinna. Tendensen mot i stort tre jämnstora block i svensk politik framöver förefaller klar: Rödgröna, Alliansen och SD. Som det är nu, blir det sannolikt också 2018.  Var finns Alliansens beredskap att hantera denna nya verklighet? I debattartikeln fanns intet härom.

En annan sak som borde bekymra Alliansen är den kanonad av KU-anmälningar som avlossats mot statsministern och andra statsråd. Anmälningarna mognar nu fram och kommer med stor sannolikhet att, med SDs utslagsröst i KU, leda till att RD bifaller kritiken i maj/juni. En KU-kritik av statsministern/regeringen behöver inte automatiskt leda till misstroendeförklaring. Men hur skall Alliansen förhålla sig till ett av SD (ånyo) lagt yrkande om misstroende? “Kritik, ja tack, men misstroendeförklaring, hu, nej!”  Förklaringsbördan ligger tung på Alliansen varför en av RD kritiserad statsminister inte också skall fällas. Klarar Alliansen att  med bibehållen trovärdighet trampa vatten i två och ett halvt år till?  Eller kommer förtroendet att ytterligare eroderas?

Om tiden till nästa ordinarie ändå kunde användas till att växla upp till Alliansen 2.0, det vill säga ett parti med fyra delar likt det stora tält S redan är. Några tecken på det syns dock inte. Kanske är det då bättre att “Alliansen faller än att oppositionen förfaller” – för att parafrasera dåvarande statsministern Ekmans reflektion över regeringsmakten. Som sagt, vi troende Alliansanhängare förefaller inte  ha mycket att hoppas på. Det är långfredag i svensk borgerlig politik.

21 reaktioner på ”Om Den Goda Alliansen

 1. Hortensia skriver:

  Oppositionen? Vilken opposition? Ah, Krister Thelin måste mena Sara Skyttedal:

  ”Det är min övertygelse att det inte är av respekt för väljarna som alliansen avstår från att försöka fälla regeringen redan nu. Det är av rädsla för väljarna som man undviker regeringsmakten, KDU:s Sara Skyttedal.”

  http://www.expressen.se/debatt/varfor-avstar-alliansen-fran-att-regera-nu/

  Vad alliansdrottningen, tillika komikerhustrun, Anna Kinberg Batra sysslar med är höljt i dunkel, men så synd att hennes mest imponerande prestation hittills – en välförtjänt ursäkt till hela svenska folket – visade sig vara ett skämt:

  ”Så här ska Anna Kinberg Batra ha skrivit enligt SD:s pressmeddelande:

  ”I åratal har vi skällt på Sverigedemokraterna. Vi har kallat dem för allt det värsta vi kunnat tänka oss. Vi har uppmuntrat till våld mot dem, hotat dem, tystat dem och drivit dem från sina arbetsplatser. Vi har helt enkelt betett oss fruktansvärt illa.

  Sent ska syndaren vakna: Idag har de flesta av oss ändrat uppfattning. Vi har kommit underfund med att Sverigedemokraterna hade rätt i sin kritik mot invandringspolitiken. Idag är vi tacksamma över att de stod på sig i alla dessa år.

  Det är med anledning av detta som jag, å Moderaternas vägnar, vill be hela det svenska folket, och i synnerhet alla sverigedemokrater, om ursäkt. Förlåt för att vi blev arga på det vi inte förstod. Förlåt för att vi försökte föra er alla bakom ljuset. Idag vet vi bättre. Sverigedemokrater är som alla oss andra, skillnaden är bara att de kom till insikt lite snabbare. Nu jobbar vi tillsammans mot en sverigevänlig framtid.”

  http://nyheter24.se/nyheter/politik/837456-sverigedemokraterna-april-skamtar-om-anna-kinberg-batra-hon-ber-sd-om-ursakt

  Gillad av 9 personer

  • ludde38 skriver:

   Är det någon som minns att Widar Andersson (S-märkt chef.red. och även skribent på denna sida) efter valet 2014 föreslog att S skulle sätta sig ner och förhandla med SD? Modigt gjort då och han fick mycket skit för det, men beröringsskräcken hos Alliansens partier lever vidare trots att den omöjliggör ett maktövertagande inom överskådlig tid, bl a eftersom en stor koalition mellan S och M inte tycks fungera i Sverige och ett socialkonservativt SD på minst 20% är med tanke på den politiska utvecklingen i Sverige här för att stanna. Finns det inga modiga allianspolitiker i det här landet?

   Gilla

 2. Lars Lind skriver:

  Alliansen tänker inte befria gator och torg från tiggare….alliansen tänker inte återsända alla illegala immigranter , alliansen tänker inte skicka hem bilbrännare/våldsmän mot utryckningspersonal , alliansen tänker inte se till att lärare kan rent fysiskt köra ut bråkstakar ur klassrummen och återföra makten till de vuxna , osv..alliansen är (S) light.
  Gjorde alliansen något för att stärka äganderätten ? Bantade man ner bygglovsprocessen för småhus ? Rensade man bland (okynnes) överklagandemöjligheter ?
  Plockade man bort byråkratin för landets kvarvarande bönder ?
  Såg alliansen till att ta bort bisarra ”strandskyddsbestämmelser” ?
  Såg alliansen till att vi slapp ”vägpirater” och ”asfaltsläggare” ??
  Avvecklade man det totalt ineffektiva och skadliga SIDA ??
  Såg alliansen till att ersätta kommunistiska/extremvänster/MP chefer med neutrala inom SR/SVT ?

  Gillad av 15 personer

 3. Lennart Bengtsson skriver:

  Den så kallade nya alliansen är en märklig samling som i första hand kännetecknas av vad de inte vill än vad de vill. Det är väl första gången i världshistorien något sådant sker.

  De vill inte att SD skall finnas även om en del av partierna numera har anammat SDs migrationspolitik. De vill inte heller regera därför att det är för riskfyllt. Tidigare skedde detta via DÖ men nu finns bara en inofficiell eller icke-uttalad DÖ.

  Finns det någon som kan ta detta på allvar?

  Gillad av 11 personer

 4. BjörnS skriver:

  1. Det är naturligt att allianspartierna vill fundera över sin politik med tanke på tillbakagången i valet 2014.
  2. Konsekvensen blir dock att oppositionen under tiden blir parodisk.
  3. Det är moderaterna och KD som behöver alliansen. Utan den gör S troligtvis som förr upp med L (FP) och C. M och KD har då ingen chans till makten.

  Det har nu gått ett och ett halvt år sedan valet och något reellt arbete med att se över sin politik har jag inte sett från alliansens sida. Att bara säga att vi återkommer med besked inför valet duger inte. Enda chansen för alliansen att ha viss trovärdighet kvar är att genast tillsätta arbetsgrupper med snäva deadlines för att se över en gemensam politik. En rimlig deadline är sista augusti i år, dvs innan riksdagen öppnar efter sommaruppehållet. Då blir det åtminstone tydligt att ambitionen att ta makten finns, att man anstränger sig och att man inom viss närtid kan komma att fälla regeringen.
  Gör man inte det kommer bara Monte Pythonsketchen i riksdagen att fortsätta.

  Gilla

 5. Gunhild skriver:

  Det som rör sig i folkdjupen bestämmer i slutändan all politik. Det är till stora delar den hudnära verkligheten som avgör hur människor röstar. Dagligen möter nu befolkningen en förändrad verklighet, som föder oro, bitterhet och till och med aggression. Borta är den eftertänksamma kloka och noga övervägda förbättringens politik. Istället går vi in i en förvirringens och krisernas tid, och som växer för varje dag som går. För överskådlig framtid kommer politikerna att få hantera den skada de själva åstadkommit i samhället. Det mesta antagligen omöjligt att reparera. Och helt nya problem uppdagas också efterhand. Dessutom kommer det att kosta. Skatter måste höjas för att klara effekterna av den förda migrationenspolitiken. En försämrad trygghet, ökad brottslighet, en punkterad bostadsmarknad, en allt mer anorektisk omsorg och äldrevård, och en skola i fritt fall, ingår nu mera i människors vardag. De utgör effekterna av en förd politik, som i mycket hög utsträckning tvingats på människor, understödda av media. De som varnat för den pågående utvecklingen har betecknats som människofientliga. Och stängts ute från politiken. De som stött den förda politiken har sett sig själva som de godas representanter. Men verkligheten visade på att motsatsen snarare gällde. Goda föresatser skapade ont – och de som betecknats som onda, blev plötsligt de godas företrädare. Även om den tydliga ekvationen hos många ännu inte sjunkit in. Många befinner sig fortfarande i förnekelsens förvirrande lanskap. Den egna självbilden har fått sig en rejäl törn. Självklart har det politiska landskapet ritats om. Att då spekulera i om SD går upp eller ned, i opinionen, är föga rationellt. De som kört Sverige ned i diket har själva förändrat det politiska landskapet, för överskådlig framtid. Att Alliansen tvekar att sätta sig vid rodret beror på att de helt enkelt saknar en trovärdig politik. De vet inte hur vägen framåt skall se ut. Och det gäller även för den nuvarande Regeringen. Enbart de som stått utanför sönderfallets politik kommer i framtiden att vara relevanta. Egentligen är Sverige i behov av en slags expeditionsministär med utökade befogenheter – en grupp opolitiska företrädare och sakkunniga som kunde fatta alla nödvändiga beslut. Men riktigt där är vi inte än. Det vore som att underkänna demokratin. Men den krassa sanningen är att politikerna.misslyckats med att trygga Sveriges framtid. Visionernas tid är över. Vi lever i en omställningens tid. Och den har enbart börjat. Hur skall politiker kunna väcka entusiasm över en skademinimeringens politik, där kraftigt höjda skatter måste ingå, samtidigt som vi omges av en imploderande bostadsmarknad, en skola i fritt fall, och en vård och omsorg som kastas oss årtionden bakåt i tiden, och en växande kriminalitet. Inte konstigt att Alliansens regeringsvilja är tämligen svag. Och att Regeringen uppvisar en påtaglig osäkerhet i sitt handlande.

  Gillad av 4 personer

 6. Tritonen skriver:

  Alliansen sitter i sin bubbla och tillåter att regeringen regerar sönder Sverige, hellre än att själva ta regeringsmakten med SDs hjälp. Patetiskt.

  Gillad av 4 personer

 7. Sten Lindgren skriver:

  Moderaterna kommer inte ur sin passivitet och oförmåga utan att förnya partiledning och partistyrelse. Ta en titt på vilka som sitter där, jag vill inte nedvärdera någon men det finns mycket energi i partiets organisation som inte tas tillvara i dagsläget.

  Man måste också ta upp egna misstag såsom den omfattande kriminalitet som följer i spåren av avregleringar, valfrihet och invandring. Moderaterna har medverkat till att skapa denna situation. Som en följd av detta har det också kommit in folk som är aktiva på riksplanet som svärtar ner partiet.

  Det ser t ex illa ut med kopplingen mellan en av partiets riksdagsmän och pågående korruptionsärende i Södertälje. Samma gäller det tragiska ärendet med en Uppsalapolitiker.

  Gilla

 8. Ipse Cogita! skriver:

  Krister!

  Min tilltro till din förmåga att elegant beskriva en verklighet och dess konsekvenser är stor. Den utsätts på intet sätt för svåra prov. Personligen är dock min optimism starkt svärtad i kanterna.

  Utveckling sker normalt på de flesta områden. Kindergarten kom till någon gång i mitten på 1800-talet. Dessa ”trädgårdar” var till för att stimulera kidsen, till skillnad från dess företrädare, barnkrubborna, vars uppgift enbart var förvaring. Det hela utvecklades längs tidslinjen för att bli lekskola och daghem för att så småningom landa i dagens förskola.

  Jag väljer denna tidiga period i våra liv för att jag får ett intryck av att dagens politiker har hamnat där, snarare än i vuxenvärlden. Till yttermera visso tycks våra folkvalda gå från förskolans värld till barnkrubbornas tid. Att gå bakåt på den nivån måste anses vara en prestation i sig; jag finner dock ingen anledning att applådera den resan.

  Att resa sig ur detta politiska moras kräver sin man, kvinna eller annat av andra kön och jag ser inga tecken på att dessa existerar. Jag får ta Stefan Sauk till hjälp:

  Jag är skeptisk!

  Gillad av 1 person

 9. rombens skriver:

  Tack för en utmärkt skriven analys. Som alliansanhängare hoppas jag dock på att förnuftet ska segra och att alliansen tar det ansvar som väljarna gett.
  Spotta i nävarna, ta ansvar för landets bästa genom att gripa tag i regeringsmakten – i år!

  Gilla

 10. Sten Björnberg skriver:

  Jag är så trött på politikerna vid det här laget att jag gör allt för att undvika dom,
  Man blir bara deprimerad och frustrerad.

  Gilla

 11. Tahmas Nuri skriver:

  47 av ”vår mest älskade kändisar” har skrivit en debatt artikel om hur Sverige har blivit kallt och inneslutet sedan id-kontrollerna infördes och de vill öppna gränserna.
  I spetsen ser vi sådan figurer som Henrik” allt till alla bara jag inte måste betala” Schyffert
  Joakim ” jag vill inte återförena Ebba Grön för jag ändå multimiljonär” Thåström samt bland annat Mikael ” jag avslutar intervjun om du ställer fler frågor om varför jag har Boss kläder och Breitling klocka” Wiehe
  Det är beklämmande att dessa kommunister får utrymme i media för sin egen politiska vinning.
  Titta på listan och bojkotta gärna de artister eller kändisar som ställer upp för denna galenskap.
  Nästintill samma grupp av människor stödde Hamas lilla projekt”ship to Gaza”
  Jag har bojkottat alla.

  Gillad av 3 personer

 12. Susann skriver:

  Hade moderaterna sett till landets bästa så hade de kunnat ta över rodret redan nu med KD och SD som besättning på skutan.
  Varför vill de inte göra det?
  Kan det vara för att de i så fall måste ta itu med mycket som är jobbigt och kan leda till att deras anseende försämras så att de får sämre möjligheter i nästa val?
  Eller är det för att de är rädda att sammanknippas med SD och det kan leda till att deras anseende försämras så att de får sämre möjligheter i nästa val?
  Är de helt enkelt fega, eller sätter de sina egna karriärer framför landets väl och ve?

  Gillad av 2 personer

 13. Rikard skriver:

  Hej.

  Just nu står det politiska valet mellan två sidor som ingendera vill styra eller ro skutan, och en grupp som hålls borta från både åror och roder av de övriga. Huruvida den tredje gruppen kan ro, och helst också navigera vet vi inte, men vi vet att de andra två endast kan driva med oss.

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gillad av 1 person

 14. Mikael Steinwall skriver:

  Det finns en del angelägna frågor att ställa i dessa tider.
  T ex varför har Löfven fått så mycket skit sedan han tillträdde som statsminister? Ni vet, han som fastslog att i Europa bygger vi inga murar, och kort därefter var han till och med redo att stänga Öresundsbron.
  Varför har Batra klarat sig undan kritiken, trots att ”tillfällig flykting paus” i praktiken innebär stängda gränser?
  Och vilken partiledare hade styrt upp kaoset i höstas på ett mer trovärdigt sätt än Lövfen? Batra? Hon nyttjade ju samma retorik som Löfven. ”Vi måste ha ordning och reda i mottagandet”.
  Och varför är det så många som tror på nyval? Vad skulle det leda till? Vi har de politiker vi har. Alliansens företrädare skulle alltså ställa saker och ting tillrätta i det kaos landet drabbades av efter höstens flykting- och migrationsanstormning? Centern och Moderaterna har minst sagt olika uppfattningar om hur invandringspolitiken ska föras.
  Så vad kan vi hoppas på? Finns det några goda tecken i skyn? Ja, möjligen att en och annan som befinner sig i åsiktskorridoren har öppnat dörrar och släppt in lite frisk luft.

  Gillad av 1 person

 15. carl skriver:

  Rickard Sandler, inte C G Ekman:
  Ur Dagens Nyheter 2010-04-21:
  Socialdemokrater talar gärna om ”rege­ringsmaktens förfall” när borgerliga ministärer har svårt att hantera inre motsättningar. Det är ett kraftfullt uttryck, som för Socialdemokraterna har den extra poängen att det anspelar på ett berömt citat av Rickard Sandler: ”Det är bättre att denna regering faller än att regeringsmakten lämnas att förfalla.”

  Sandler yttrade dessa ord innan han avgick som statsminister i juni 1926. Då var Socialdemokraterna ännu ett parti bland andra och svensk politik präglad av täta regeringsskiften.

  Gilla

 16. Carl-Johan Westholm skriver:

  Det var Sandler, inte Ekman:
  Ur DN 2010-04-21:
  Socialdemokrater talar gärna om ”rege­ringsmaktens förfall” när borgerliga ministärer har svårt att hantera inre motsättningar. Det är ett kraftfullt uttryck, som för Socialdemokraterna har den extra poängen att det anspelar på ett berömt citat av Rickard Sandler: ”Det är bättre att denna regering faller än att regeringsmakten lämnas att förfalla.”

  Sandler yttrade dessa ord innan han avgick som statsminister i juni 1926. Då var Socialdemokraterna ännu ett parti bland andra och svensk politik präglad av täta regeringsskiften.

  Gilla

 17. MartinA skriver:

  Att alliansens förre ledare fick ett belöningsjobb på en amerikansk storbank är extremt bestickande. Särskilt som hans regering låg bakom ”värdlandsavtalet”, alltså ett upphävande av alliansfriehten över folkets huvuden och utan diskussion. Jag har noll och intet förtroende för någon inom alliansen, quislingar är de hela bunten. Jag vet inte om de köpts av amerikanska storbanker eller om de har hotats av NSAs intrikata kännedom om deras privatliv och oegentligheter men resultatet är detsamma. De tjänar ej medborgarna i sverige utan andra intressen.

  Gilla

  • MartinA skriver:

   Och ledsen om den kommentaren inte direkt kommenterade någonting i artikeln. Men varför ens lyssna på någonting som de här Quislingarna säger? Reinfeldts ”anställning” gör det hela ytterligt tydligt. Vad de påstår sig stå för är bara rök och dimridåer.

   Gilla

  • MartinA skriver:

   Jag har noll och intet förtroende för någon inom de övriga riksdagspartierna heller. Min övertygelse är att de också kommer få belöningsjobb av de intressen de tjänat 1.5 år efter avslutad maktutövning.

   Gilla

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.