Gästskribent Bertil Malmberg: Angelägna frågor väntar på svar

logo­DGSIslam har i dagens västerländska samhälle fått en plats i samhällsdebatten som vore helt otänkbar för bara 20 år sedan. Går vi ännu längre tillbaka, säg till 60-talet, så nämndes islam i stort aldrig i media eller i det dagliga samtalet. Skälet till denna förändring är naturligtvis det stora antalet migranter från muslimska länder, som kommit till Sverige och många andra västländer främst sedan 90-talet. Debatten får bränsle genom ett stort antal spektakulära händelser med koppling till islam.

Åsiktsspridningen är stor. Företrädare för islam, liksom ett antal ledande västerländska politiker och högt uppsatta akademiker, hävdar att islam är ”fredens religion” och att den väl låter sig förenas med modern demokrati. Denna sida av debatten vill gärna göra en tydlig distinktion mellan islam och ”islamism”, det vill säga politisk islam. De hävdar oftast att de terrorister, som säger sig utföra sina handlingar i islams namn, inte har något med islam att göra eller att terroristerna ”bara är en liten minoritet, som kidnappat islam”. Det rätta islam saknar, enligt detta synsätt, koppling till de blodiga händelserna. Denna sida av debatten hävdar också ofta att det finns eller håller på att utvecklas en ”europeisk” islam väl lämpad för det moderna västerländska samhället.

Andra, inte minst intellektuella ex-muslimer med gedigen kunskap och erfarenhet av islam, ser islam inte bara som en religion utan även en totalitär ideologi. De menar att de våldshändelser som nästan dagligen rapporteras från Mellanöstern, Afrika eller för den delen Europa är starkt kopplade till islams grundläggande tankar. De menar att rörelser som al-Qaida, IS och Boko Haram handlar enligt islams påbud.

Hur ligger det då till? Man behöver inte traggla sig igenom den allt annat än lättlästa Koranen och 1000-tals hadither för att förstå vad islam handlar om. Det räcker med att ta del av två nutida dokument Kairodeklarationen och Ammanbudskapet samt ett medeltida dokument, sharia, vilken de båda andra hänvisar till.

”Kairodeklarationen om mänskliga rättigheter i islam” (CDHRI) antogs 1990 av samtliga medlemmar av Organisation of Islamic Cooperation, det vill säga samtliga muslimska länder. Deklarationen finns lätt tillgänglig och det är ingen svårighet att ta del av och analysera den. En analys finns här. Jag nöjer mig här med att konstatera att de två avslutande artiklarna entydigt säger att samtliga mänskliga rättigheter (MR) skall underställas sharia och att sharia är enda källan för tolkning av dessa rättigheter, vilket effektivt sammanfattar Kairodeklarationens budskap. Detta innebär att de mest grundläggande mänskliga rättigheterna som religionsfrihet, åsikts-och yttrandefrihet samt likhet inför lagen för män och kvinnor oavsett religion förvägras. Bara det faktum att samtliga muslimska länder valde att ta fram sin egen deklaration om MR inom islam borde lända till eftertanke, då det visar att man inte accepterar FN:s deklaration om MR (UDHR). Det är samtidigt ett erkännande av att islam inte är kompatibel med UDHR.

Ammanbudskapet undertecknades så sent som 2006 av ledande företrädare för alla betydande grenar av islam i konsensus (ijma) och innehåller därför ett antal bindande uttalanden. Bland undertecknarna finns de främsta lärda vid al-Azhar-universitetet i Kairo och de främsta ayatollorna i Iran. De har klart uttalat exakt vad en muslim förväntas tro på och underkasta sig. Detta innebär bland annat att de skall lyda sharia enligt någon av de erkända lagskolorna och tro på Koranen som Allahs direkta ord.

Sharias centrala roll inom islam framgår tydligt av ovan nämnda nutida dokument. Eftersom de antagits av de främsta företrädarna för islam bör de ses som uttryck för mainstream islam och alls inte för åsikter inom en ”liten minoritet”.

De delar av sharia som har särskild betydelse vad avser MR finns översatta till svenska i kap 8 i denna gratis e-bok (där finns även länk till originalet på engelska). Av dessa dokument framgår att religion och ideologi är hårt integrerade inom islam. Att så är fallet framgår tydligt av anspråken på islams överhöghet för hela mänskligheten i ingressen av Kairodeklarationen. Det bekräftas ytterligare av att sharia reglerar områden som enligt västerländskt synsätt regleras i en demokratiskt stiftad lag såsom handel, arvsfrågor och inte minst en medeltida straffrätt.

En modern omtolkning av de grundläggande texterna (Koranen och sunna) skulle behövas för en ny version av sharia, som ju utgör en tolkning av dessa texter. Men de tämligen få individer, främst i väst, som strävar efter att reformera islam, har så begränsat genomslag att det knappast går att se dem som en rörelse. Tyvärr är wahabitisk islam och det med dem ideologiskt närstående Muslimska brödraskapet och motsvarande ortodoxa synsätt inom shia den dominerande trenden inom islam idag.

Politiker och journalister brukar säga sig företräda och försvara mänskliga rättigheter. De borde granska hur islam förhåller sig till dessa.

Bertil Malmberg är f.d. kommendörkapten, f.d. företagsledare, numera fri skribent.

38 thoughts on “Gästskribent Bertil Malmberg: Angelägna frågor väntar på svar

 1. Alexander Zetterberg skriver:

  FN´s deklaration om mänskliga rättigheter är den murbräcka med vilken den västerländska civilisationens håller på att raseras.

  Det är tveksamt om vi kommer vidare utan en uppgörelse med dessa rättigheter. En bra början vore att följa de muslimska ländernas exempel och tydligt deklarera att FN´s mänskliga rättigheter är underställda vår nationella lagstiftning.

  Därefter bör Sverige arbeta för en omarbetning av FN´s rättighetslista så att dessa enbart omfattar ´negativa rättigheter´, dvs sådana rättigheter som innebär att statsmakten avstår från att göra något, såsom att inskränka yttrandefriheten, konfiskera egendom osv.

  ”Postiva rättigheter”, dvs de rättigheter som innebär att statsmakten förser människor med nyttigheter som utbildning, sjukvård eller tak över huvudet, bör hanteras av de som betalar för kalaset, via de olika ländernas nationella parlament.

  Annars förblir vi i en situation där svenska skattebetalare förväntas säkerställa att andra nationers medborgare får sina rättigheter uppfyllda.

  Liked by 8 people

  • Johan skriver:

   Om den ena parten känner sig bunden till att tillämpa FN:s resolutioner och den andra ser som sin rätt att sätta sig över dem blir det en vinglig balansgång. Frågan är när det tillstånd uppnås där man från båda håll sätter FN-stadgarna ur spel

   Gilla

  • Sture skriver:

   Mycket bra kommentar. Man måste förstå att FN bildades för att bereda väg för ”Den Nya Världsordningen”, i vilken värld det inte finns några nationer eller folk. Alla är då underställda bankmaffian, som genom centralbankernas bedrägerier gjort om alla folk och alla människor till slavar. Den Nya Världsordningen innebär en totalitär stat, en nytt Sovjetunionen i global skala. Första Världskriget skapades för att bereda väg för detta (”aldrig mera krig”), men nationernas förbund misslyckades med att få med sig USA. Därför skapade man ett nytt krig, 2:a Världskriget, och därefter FN (”aldrig mera krig”), som gör allt de kan för att ta ifrån världens folk deras självbestämmande. Och nu håller man på att skapa ett tredje världskrig, värre än alla de andra tillsammans. Jag har för länge sedan tappat tron på FN. Denna organisation är endast till för att göda en enorm byråkrati och att ta ifrån människorna deras självbestämmande. Världen skulle vara bra mycket bättre utan FN.

   Gilla

  • Cavatus skriver:

   Enligt FN:s Agenda 2030 så förbinder sig i-länderna att ta sig an och försörja alla på sitt territorium oavsett om dessa har bidragit till välfärden, precis det som Sverige gör idag med alla välfärdsmigranter. Sverige har ju helt nyligen även undertecknat FN:s Agenda 2030, så det är därför Löfven följdriktigt och så välvilligt släppt in så många (tills han fick kalla fötter helt nyligen).

   En bloggare. Peter Krabbe, går förtjänstfullt igenom vad Agenda 2030 innebär för i-länderna: https://peterkrabbe.wordpress.com/2015/10/24/2030-agenda-och-den-nya-varldsordningen-nwo-en-sammanfattning/

   Liked by 2 people

 2. BjörnS skriver:

  Bertil, tack för din genomgång.

  Texten visar klart att vi har med en medeltida världsbild att göra. Lägg därtill att de olika inriktningarna inom islam med glädje slår ihjäl eller förtrycker varandra för att man tror på rätt gud fast på fel sätt. Hur ser man då på oss som tror på fel gud? Det är som protestanter och katoliker under 1500 och 1600-talen fast mycket värre. Liksom påven under medeltiden kan de muslimska religösa ledarna utfärda utesluta någon från religionen varvid denne blir ”fredslös”. I Islams fall gäller det ofta rena dödsdomar.

  Liksom kristendomen ”behövde” 30-åriga kriget behöver Islam sitt eget reningsbad för att nå sin egen Westfaliska fred som kan bli startpunkten för en reformation. Kanske är det början på Islamst eget 30-åriga krig vi ser i Mellanöstern nu och kanske kan Islam bli en fredens religon kring år 2100. Men dit är det långt, tyvärr.

  Liked by 3 people

  • Fredrik Östman skriver:

   Reformationen och motreformationen var genomförda långt före trettioåriga krigets början. Westfaliska freden var en viktig politisk händelse, inte en religiös.

   Gilla

 3. arne f jaderfa skriver:

  Bra inlägg, fler borde lägga sig vinn om att försöka förstå detta. Att Kommendörkaptenen måste skriva här, och inte får in sitt inlägg på SvD eller DN visar att vi har en bit kvar. Det hade varit mycket intressant att höra Kommendörkaptenens åsikt om militära lösningar på integrationen. Har Trump eller Obama rätt? Min nuvarande position är att innan man dryftar eventuella ytterligare militära lösningar så måste gränsen mot Europa stängas helt. Därefter kan man möjligen försöka bomba bort traditionell islam men jag är inte säker. Alternativt låter man konflikterna värka ut under mycket lång tid och använder endast militär makt när man står inför explicita hot. Men jag är amatör och hade fel om Irak, jag har en bakgrund inom kärnteknologi och har besökt t.ex plutoniumfabriker i industriell skala, de är inte lätta att gömma så att man kunde använda lögner i den grad man gjorde kom som en överraskning (även om jag tyckte och tycker att Iran hade varit ett bättre mål om man vill hindra kärnvapen spridning). Att Saddam H var ond det står utom allt tvivel, att islam var kapabelt att producera något som var mycket värre, i synnerhet för oss i väst, det kom som en överraskning.

  Det hade hur som helst varit intressant med inlägg i frågan från ett proffs, det är lätt att raljera när man inte måste ta besluten.

  Liked by 2 people

 4. Hortensia skriver:

  Tack, Bertil Malmberg, för en synnerligen välskriven sammanfattning av den skrämmande information, som av outgrundliga skäl tycks har gått 7-klöverns samtliga tillskyndare av den nuvarande verklighetsfrånvända migrationspolitiken förbi. När får vi läsa något liknande i gammelmedia?

  Gilla

 5. Anders Parbrink skriver:

  OCH VI DÅ / NU ?
  Gud har blivit fången i modernitetens sofistikerade ismer, teism, deism ateism, panteism, istället för att låta Gud komma tilltals som Gud, är Är dvs. ett medvetandeproblem. Detta istället för vårt anspråk på universell kontroll och istället erkänna vad vi inte vet. På individuellt plan kan detta uttryckas som ´´att släppa taget ´´om det som gör att individen kan hålla ihop sin identitet, dvs. den hon gjorde sig till inför sina föräldrars påbud och förbud. Detta är återkomsten av mystikens Gud och vända blicken mot det som marginaliserats i det moderna förnuft projektet.

  Idag behöver den moderna människan inte längre tro på Gud pga. att hon genom redan klivit ur det primitiva och disciplinerats genom psykiskt våld till att bara vara rationell och vetenskaplig med ett väl utvecklat överjag vilket bekräftar hennes egna moraliskt orationella synder. Efter detta bestraffar hon sig själv eller ber om nåden vilken prästerskapet, och senare i symbolisk form skolinstitutet och lönekontoret äger rätten att utdela.

  Den tekniska moderniteten neutraliserar inget, den för däremot en viss form av det demoniska, vilket till sist neutraliserar till leda och likgiltighet. Den tekniska civilisationens individualism vilar på en bristande förståelse för själva det singulära jaget. Det är rollens individualism. Individualismen blir socialism eller kollektivism, den simulerar en singularitetens etik eller politik; liberalismen går ihop med socialismen, demokratin med totalitarismen, och alla dessa figurer delar samma likgiltighet inför allt annat än rollens objektivitet. Jämlikheten mellan alla, den borgliga resolutionens slagord, blir till en objektiv eller kvantifierbar jämlikhet mellan rollerna, inte mellan personerna. Att bli människa är inte att lära sig behärska sina starka, primitiva driftimpulser utan det är att få möjlighet, till att rikta dessa impulser mot andra människor i syfte att relatera till dem.

  Liked by 1 person

 6. Lennart Bengtsson skriver:

  I den aktuella debatten om den sk svenska kulturen så ingår även läskunnighet och förmågan att orientera sig begreppsmässigt i tillvaron. Att informera sig grundligt om vad islam är och står för borde höra dit och även omfatta landets politiker och journalister. En sådan bildningsambition är förvisso inte ett arv från vikingatiden utan helt enkelt en följd av den västerländska kulturen som Sverige varit del av de senaste århundradena. Svensk kultur är inte bara som en känd politiker hävdat att dansa kring midsommarstången och sjunga ”små grodorna” utan faktiskt litet mer.

  Liked by 2 people

 7. Johan skriver:

  Politikerna och media vågar inte sätta sig upp mot detta system, deras agerande det senaste decenniet har visat att de kapitulerat sedan en bra tid tillbaks

  Liked by 1 person

 8. elfyma+ skriver:

  Instämmer, men betänk att islam emanerar från kristendomen och judendomen.

  ”Muslimer betraktar inte Muhammed som grundare av en ny religion, utan som återskapare av Abrahams, Moses och Jesus ursprungliga monoteistiska trosåskådning.”
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Islam

  Koranen, bibeln och talmud var ursprungligen skrivna på arameiska, ett språk som även talades av Jesus.
  https://sv.wikipedia.org/wiki/Arameiska

  När de arameiska texterna översattes blev det en hel del felöversättningar.

  Det mest spektakulära är hur vita druvor översattes till ”jungfrur” i himlen.
  Vem vill offra sitt liv för islam om belöningen bara blir en skål med druvor ?
  http://www.gluefox.com/orel/koran.shtm

  Skillnaden mellan de tre ”Abrahamsbarnen” är att kristendomen numera tillåter avsteg och omtolkningar av de ursprungliga ökenlärorna i takt med tiden.

  Islamister och ultraortodoxa judar håller fortfarande fast i de ursprungliga traditionerna och myterna.
  Kristna tror fortfarande på jungfrufödslar och andra obevisade underverk, men de blir allt färre och de är inte fullt så fanatiska. Vi riskerar inte livet om vi ifrågasätter dessa myter.

  Hur en troende muslim kan se på sin religion, sig själv och sin omgivning framgår av detta inslag.
  https://varjager.wordpress.com/2016/01/27/svensk-muslim-kraver-underkastelse/

  Gilla

  • JAN BENGTSSON skriver:

   Ett annat välkänt begrepp är också en felöversättning,
   den att det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga,
   än för en syndare att komma in i himmeln…

   Skulle ha varit!

   Lättare att trä ett REP igenom ett nålsöga,
   än för en syndare att komma in i himmeln…

   Då finns det en viss logik i sentensen!!!

   Gilla

   • cmmk10 skriver:

    OT

    Hört att det skulle ha funnits en trång port i Jerusalems stadsmur, som kallades ”nålsögat”.

    Det var tydligen rätt besvärligt att få igenom en kamel där, liksom det tydligen skall vara svårt för rika människor att få tillgång till Guds rike.

    En del lever det goda livet här och nu, andra får vänta tills uppståndelsen.

    Gilla

   • Apg17 skriver:

    Trams. Var god ge evidens för ditt påstående att det grekiska ordet för ‘rep’ har felöversatts till ‘kamel’. Nya Testamentets böcker är nämligen alla författade på grekiska (koiné)

    Gilla

  • Fredrik Östman skriver:

   Att islam bildats ur kristendomen har politiska skäl. Kristendomen var Roms statsreligion. Araberna var det folk som vid Rom fall stod berett att övertaga dess territorium och bilda en ny ‘dynasti’ för att låna en term ur Kinas historia. Det var viktigt för de ny härskarna i att hävda sin legitimitet som Roms efterföljare, vilket är orsaken till att man formade sin religion som en vidareutveckling av kristendomen och även till att man i viss mån tolereade att lärde män vidarebefordrade klassisk bildning. Av inte helt klargjorda skäl misslyckades araberna att upprätthålla Roms civilisatoriska nivå, och Västvärlden, till vilken Arabien hör, gick in i en tusenårig medeltid dominerad av Arabien och senare av turkar som besegrat araberna. Ur denna historia kommer också IS’ fantasier om att besegra Rom. Det står ju så i skrifterna.

   Liked by 2 people

   • elfyma+ skriver:

    Du kan ha rätt.
    Börjar tro att den saudiska wahabismen ligger bakom det sämsta inom islam.
    Om de inte hade sin olja så skulle de fortfarande leva som Muhammed och driva kameler i öknen.

    Wahabismen tycks inte vara lika stark i Indonesien, Malaysia och Bangla Desh.
    Bangla Desh (fd Östpakistan) håller på att industrialeras och de har en stor tekoindustri.
    Det kan inte sägas om nuvarande (Väst)Pakistan där wahabismen blivit stark.

    Lyssna på dagens ”Människor och Tro” så förstår du vad jag menar.
    USA, Saudiarabien, Talibanerna, ISIS och Al Qaida lever i någon sorts ohelig allians med varandra, men låtsas om något annat.
    http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=416

    Gilla

  • Sture skriver:

   Makalöst trams! Islam emanerar inte alls från kristendom. Läs på!
   Däremot finns det mycket i Islam som emanerar från Talmud.
   Varför kom Jesus till jorden? Därför att han skulle ta de judiska prästerna (de skriftlärda=fariséerna) i örat på grund av deras förvanskningar av Guds budskap. Han talade t.o.m. om ”Satans synagoga” och att de följde Satan. Läs t.ex. Johannes evangelium 8:32-59.
   De 3 första saker Jesus gjorde var:
   1. han förvandlade vatten till vin (=han visade vem han var och vad han kunde göra)
   2. han drev ut månglarna från templet, som gjort om Guds hus till en rövarkula (= han visade vilken som var hans mission på jorden)
   3. han talade med en samarisk kvinna vid Jakobs brunn (= han visade hur man skall behandla sin medmänniskor, dvs. inte med ett herrefolks förakt, stolthet och arrogans mot andra folk).
   Muslimerna talar visserligen om att de ”också” tror på Jesus. Men vilken Jesus? Läs boken ”Den muslimske Jesus” – där man sammanställt 202 verser om Jesus i de muslimska texterna. Det finns inte ett enda ord som stämmer med evangeliernas Jesus. Vilket är logiskt eftersom det är fritt fabulerat rakt ut i luften 600-700 år efter Jesus levde.

   Gilla

 9. B skriver:

  Jag undrar också. Jag upplever det som att man inte har rätt att vara ens likgiltig inför islam, man måste helt enkelt gilla islam för att inte anses vara fredlöst villebråd inför vissa av religionens utövare. Ingen annan religion behandlas på samma sätt. Man har rätt att häckla pingstvänner eller Jehovas vittnen utan att någon höjer på ögonbrynen, men med islam är det en helt annan sak. Ganska skrämmande tycker jag.

  Liked by 3 people

 10. Hovs--hallar skriver:

  Utmärkt text, som borde publiceras i gammelmedia men där kanske inte anses tillräckligt islamvänlig?

  Att islam skulle vara ”fredens religion” är en fräck lögn. Islams version av ”fred” är det tillstånd som uppträder när HELA VÄRLDEN blivit underkastad islam till ett världsomspännande kalifat!

  Vilket påminner om kommunisternas våta drömmar om hur socialismen ska segra över världen.

  För att uppnå detta utopiska drömtillstånd anser både kommunister och islamister att alla medel är tillåtna.

  Kommunisterna — i sin traditionella form — är relativt fåtaliga och harmlösa numera, men av fanatiska muslimer finns det många miljoner, spridda både i världens drygt 50 muslimska nationer och numera även i Västvärlden. Det riktigt brännande problemet är alla muslimer i Väst, inklusive Sverige.

  Opinionsundersökningar visar tex. att ungefär 50 procent av västvärldens muslimer anser att islamsk lag (sharia) är viktigare än sekulära lagar. Sådana åsikter är utbredda även i Sverige. Det finns även ett omfattande stöd för våldsbejakande islamism bland muslimer i Väst.

  Detta innebär att vi i Europa inom våra egna länders gränser hyser en potentiell femtekolonn, som kunde utvecklas till ett mycket farligt hot mot vår egen säkerhet.

  Vänsterdårarna, inklusive Mona Sahlin, försöker förneka existensen av ett sådant hot, och pladdrar istället om hur farlig högerextremismen är!
  På Säpo verkar man däremot vara medvetna om hotet, och man påpekar att deras resurser är helt otillräckliga för att hantera det.

  Makthavarna gör vad de kan för att sopa alltsammans under mattan. Som vanligt.

  Liked by 2 people

 11. Gösta Johnsson skriver:

  Islam är inte förenligt i ett västerlänskt demokratiskt samhälle. Hela dess lagar och rättssystem kolliderar på de flesta områden med västerlänska demokratier. I så fall måste vi kompromissa vad gäller jämställdhet, straffpraxis, tolerans mot andra religionsutövare mm mm och det gör vi inte….inte under några som helst omständigheter.

  Liked by 1 person

 12. Hovs--hallar skriver:

  PS:
  För övrigt håller jag med Alexander Zetterberg ovan. FN:s lista över ”mänskliga rättigheter” är totalt föråldrad och tokig, då den innebär helt absurda krav på åtaganden.

  Inget land i världen kan åläggas att ta ansvar för andra länders medborgare. Varje nation ansvarar ENBART för sina egna länders medborgare; allt utöver det kallas ”välgörenhet” och är helt frivilligt.

  Liked by 3 people

 13. Eva Jonsdotter skriver:

  Så här ligger det till: Islam är fascism.

  Islamism är i sin tur en ännu mer perverterad variant av islam, alltså: Islamism är som nazism.

  Liked by 2 people

 14. lenngo skriver:

  Återigen en analys av islams inneboende natur som baseras på några selekterade dokument. Det börjar kännas en aning tjatigt, slutsatsen av analysen är ganska förutsägbar. Då är det mer spännande att läsa om reforminriktade muslimers försök att hitta en väg ut ur dogmatism, även om de representerar en mycket liten del av den muslimska idétraditionen.

  Men låt oss ändå stanna ett slag i slutsatsen att islam är oförenlig med demokrati och humanism i vår mening. Vad gör vi rent praktiskt med den insikten?

  Den som föredrar att söka vägledning i skrifterna, hellre än att hitta pragmatiska vägar framåt, kan ju gå till Nostradamus profetior. I det nära förestående tredje världskriget, som kommer att stå mellan arabvärlden och västerlandet, kommer konflikten till konkret uttryck. Visserligen väntar ett rent elände för båda parter, men Nostradamus lovar ändå att kristenheten kommer att stå som slutlig segrare.

  Men vi andra måste nog se mer på dagens verklighet och fråga oss, vad vill vi konkret göra? Att de kristna genom mission ska lyckas omvända 1,5 miljarder muslimer till en bättre religion är knappast att tänka på. Genocidmodellen har förhoppningsvis inte heller många anhängare i vårt land. Däremot föresvävar det antagligen många att religiös tillhörighet skulle kunna utgöra ett kriterium för vem som ska tillåtas komma in i landet, som arbetskraftsinvandrare, flykting eller på någon annan grund. Den linjen är inte helt ny, jag tänker bl.a. på Bollhusmötet i Uppsala 1939. Men jag tror ändå att en helt övervägande del av det svenska folket med emfas avvisar sådana tankar.

  Så vi får nog vänja oss vid tanken att vi kommer att fortsätta att ha en muslimsk minoritet i Sverige, som i de flesta fall utgörs av hyggliga människor med en ganska sekulär inställning till religionen. Vi kommer också att ha några fanatiker, som vill bekämpa vårt samhälle och vårt sätt att leva. Och till det kommer vildsinta unga män som vill utöva våld och har hittat islamismen som ger dem ett alibi för att leva ut sina aggressioner. Vårt svar måste naturligtvis bli att vi utan att darra på manschetten hävdar humanism, demokrati och rättsstatsprinciper. Det behövs inte fler analyser av ”islams sanna natur” för att komma till den slutsatsen.

  Gilla

  • Cavatus skriver:

   Nja, där är du aningen optimistisk. Tittar man på statistik så dröjer det inte länge förrän denna ”minoritet” utmanövrerat svenska folket numerärt. I denna länk kan du läsa kalla fakta om denna ganska nära förestående framtid som politikern har lagat i ordning till oss och som vi inte upplyses om:

   https://morklaggning.wordpress.com/2016/01/25/europas-undergang/

   Detta är professor Karl-Olof Arnstbergs sifferexercis som grundar sig på idel ädel faktabaserade uppgifter. Läs och fundera ett varv till på hur dina barn och barnbarn kommer att få det framöver.

   Liked by 2 people

 15. Lars Odlen skriver:

  Islam i dess rena tillämpning är inte förenlig med demokrati som vi uppfattar den. Den muslimska tron skiljer inte religion från politik och lagstiftning, (vilket inte vi heller gjorde förut) utan ser hela samhället styrt av guds påbud. Dessa är absoluta och förändras inte över tid.

  Dock skall vi hålla i minne att de flesta muslimer lever i samhällen som förmått att integrera islam och demokrati. Det finns t.ex. fler kvinnliga stadsöverhuvud i asiens muslimska länder än hos oss. Problemen återfinnes i huvudsak i mellanöstern och norra afrika (där finns inga kvinnliga regeringschefer). Dessa länder får dessvärre oproportionerligt stor uppmärksamhet. Så i praktiken är inte islam problemet. Snarare är att Islam tas som gisslan i maktkamper där förtryckta minoriteter och outbildadde unga män utan framtid lovas himmelriken i guds namn. Vårt 30 åriga krig är ingen dålig jämförelse, för dit rekryterades också unga med vaga löften om himmelriken. Lägg till ett antal jungfrur så blir det ett oemotståndligt erbjudande för en sexuellt frusterad ung man.

  Eftersom de till sverige kommande unga männen inte i huvudsak kommer från asien, så är mentaliteten dessväre ett faktum.

  Good luck Sweden
  Säger en som bor i Bryssel (fast där har vi det inte bättre)
  Lars

  Gilla

  • elfyma+ skriver:

   Du missar att det är muslimer från mellanöstern och afrika som invandrar till Europa och Sverige. Det är ju de som skapar problen, eller utmaningar som det heter på nyspråk.

   Vad hjälper det oss att muslimer i t ex Malaysia är mer demokratiskt sinnade ?

   Gilla

 16. Erik Gustafsson skriver:

  Dr. Magnus Norell tar bladet från munnen angående IS och islam: http://www.bt.se/boras/skulle-aka-i-fangelse-har-far-de-statsbidrag/?fb_action_ids=696551110381348&fb_action_types=og.likes

  Patrik, vore det inte en bra idé att bjuda in Dr. Norell som föredragshållare hos DNV? Passa också på att filma det hela, och lägg ut det på nätet för allmän beskådan. Jag skulle bänka mig omgående när det kommer online. Det finns tyvärr ett enormt informationsunderskott i detta ämne i Sverige. Något som gammelmedia, med public service i spetsen, ytterst är ansvariga för.

  Dr. Sanandajis föredrag om migration från i höstas – som jag fann utomordentligt upplysande – har förresten väl över 120,000 visningar i dagsläget. En fantastisk folkbildningsgärning från din och Tinos sida.

  Stort tack för det.

  Liked by 1 person

 17. Tahmas Nuri skriver:

  Det går inte att reformera de oreformbara och det måste vi inse. Turkiets president Recep Tayyip Erdogan bland många andra muslimer har sagt att det finns ingen moderat islam ej eller någon extremistisk islam, det finns bara islam.
  Islam är både religion, politik och lag (sharia) detta är ofrånkomligt för en rättfärdig muslim oavsett om man kallar sig moderat muslim eller till och med sekulär. Religionen finns i ryggmärgen.
  En född kristen kan förkasta sin religion men har ändå lagen som rättesnöre dvs budorden. Budorden ligger till grund för den judeo-kristna moralen vare sig vi lyckas följa den i vår vardag eller inte, så finns budorden i ryggmärgen.
  Kontentan av resonemanget är att det är ljusårs skillnad mellan att leva med och i en religion som är både politisk och har en lag som är oförenlig med den tid vi lever i och den kultur som Budorden har givit oss.
  Det smärtar mig att säga men islam är en totalitär religion med fascistiska förtecken där människan sätts i andra hand och där döden hyllas och livet förskastas.

  Liked by 1 person

 18. Rikard skriver:

  Hej.

  Islam tillåter inga andra religioner.
  Islam innehåller ingen ‘opt-out’ klausul mer än kristendomen gjorde.
  Islam kan inte besegras på det sätt kristendomen besegrades.

  Lös ekvationen – vad måste ske?

  Kamratliga hälsningar,
  Rikard, lärare

  Gilla

 19. Gösta Svensson skriver:

  Jag tror nog att det är ganska kört för flera av de europeiska länderna, inte minst sverige. Vi är så svårt infiltrerade och försvagade både mentalt och fysiskt (hur många ungdomar idag vet hur man använder en handgranat eller en automatkarbin?) att det är svårt att se hur ett verkligt motstånd skall kunna sättas upp den dag det blir uppenbart även för de mest förnekande att vi håller på att förlora allt.

  Det enda jag kan hoppas på är att motgiftet, det som i sig också kan vara en farlig brygd, nämligen nationalismen, skall väckas till liv igen. Då kanske motstånd kan uppstå och vissa delar av det som en gång var sverige räddas. Kanske till och med en medelålders gubbe som jag då kan få chansen att göra en verklg insats för våra efterkommande.

  Gilla

 20. arne f jaderfa skriver:

  Skivet i frågan med anledning av JanErik Larssons raljerande över att Trumps väljare är rädda för IS:

  JanErik och andra anser inte att IS är något hot mot USA. Jag tror att det är något trångsynt. Vår tids stora fråga det är islam, och vilken effekt islam kommer att få på väst. IS är bara den för dagen mest extrema udden men iS hämtar näring i en världsreligion. Den avgörande frågan är vilken effekt islam och muslimer kommer att ha på Europa och USA. Att vara rädd för IS det är att vara rädd för islamisering, det är att vara rädd för att vår yttrandefrihet försvinner (Vilks), med lagens hjälp (Parks) eller våld (Charlie), det är att vara rädd för islamisering av kvinnors rätt (badhus, Kungsträdgården), det är att vara rädd för att polisen tappar kontrollen (291), att våra skolor fallerar, judehat och jo också terrordåd. De är inte bara IS man är rädd för, det är allt som kommer med islam, med rätta (läs gärna det goda samhället i frågan). Man är med rätta rädd för att våra upplysta demokratier inte har redskapen att hantera islam när den väl fått fäste. Vi har inte så många muslimer i Sverige ännu men ändå så dominerar de totalt debatten, och aldrig på något positivt sätt. Tänk er hur det skulle sett ut, och kommer att se ut, med ytterligare 1 miljon muslimer i Sverige.

  Att islam kan existera i väst på ett signifikant sätt utan att rasera kärnan i vårt samhälle det är en utopi. Vilka bevis ser ni runt er för att det skulle kunna gå? Michel H har på ett skrämmande sätt förutsett utvecklingen, efter att vi blivit atomiserade så har vi blivit svaga, vi sitter och vrider våra händer och ursäktar knivmördare som hugger kvinnor i ryggen med att de har tråkigt, det är inte ett tecken på ett friskt samhälle. Med den omsvängning i politiken som sker nu, varför skulle inte samma svängning kunna ske åt andra hållet som i Soumission. Jag tror att reportrarna på P1, Aftonbladet och DN och många andra svarar på kärnan i islam, de och våra apologeter är de som är rädda, JanErik är rädd, det är bara undermedvetet. De tyr sig till den våldsammaste som de instinktivt uppfattar som den starka parten, den som inte skyr några medel, den undermedvetna rädslan gör att man försöker finna alla argument för att dölja vad som sker.

  Jag har skrivit det förr men stridspiloter (som jag trodde jag skulle bli en gång) de testas för om de vänder sig mot eller ifrån hot. De som röstar SD eller Trump de vänder sig emot hotet och försöker uppskatta det, ni vänder er ifrån det och försöker på detta vis estimera hur stort det är. På det sättet blir man inte stridspilot.

  Vår tids viktigaste fråga är islam och antalet muslimer i Europa (och USA). Folk vänder sig till dem som de uppfattar vill skydda dem mot detta hot, Trump, SD, FN eller vem det måtte vara.

  Demokratin gav ingen rätten att ta bort våra barns framtid.

  vh

  arne

  Liked by 1 person

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut / Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut / Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut / Ändra )

Google+ photo

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut / Ändra )

Ansluter till %s