Tal vid manifestation för Kobane

Vid en manifestation för Kobane igår höll miljöpartisten Rebwar Hassan ett tal som vi idag publicerar som gästkrönika på Det Goda Samhället.

Mötesdeltagare,

Vi har samlats här idag för att fördöma de brott mot mänskligheten som terrororganisationen Islamiska Staten utför mot befolkningen i Kobane och i andra delar av Mellanöstern.

Kära vänner, Jag vill börja med att säga att jag känner mig otroligt ledsen över alla civilas liv, barn och kvinnor, som släckts, alla familjer som förlorat sina familjemedlemmar på det mest brutala sättet. Men där finns också smärtan över att människor är beredda att döda blint för en ideologisk islamistiskt övertygelse.

Islamiska Staten är en fundamentalistisk rörelse som mördar, förföljer och fördriver människor med terror. Deras krig syftar till att skapa ett så kallat kalifat baserat på sharialagar, till vilket pris som helst. Mycket blod, stort lidande och hårda uppoffringar kommer att krävas för att geografiskt utplåna den Islamiska staten.

Världssamfundet, västvärlden och FN står långt bort och tittar på utan att göra tillräckligt, vad ISIS med stöd av Turkiet gör. Alla måste agera stark för att få stopp på terror gruppens barbariska avrättningar och deras smutsiga krig. Det är dags för kurderna och andra minoriteter att få sina historiska rättigheter som beslagtagit av Turkiet och Syrien, Iran ..och Irak.

Den Islamiska staten har nu samma lockelse som nazismen hade på 30-talet.ISIS , och islamistiska anhängare säger :  Lyd bara order så väntar paradiset, tänk inte själv, gör bara som vi säger, vad vi än ger för order!

De av tyskarna som var nazister lyckades, förutom att förstöra Europa, ge hela det tyska folket ett dåligt rykte. Samma sak sker nu när bokstavstrogna muslimer från USA till Indonesien, ja hundratals från vårt fredliga Sverige, frivilligt ställer sig som daesh ( Jihadister) tjänstvilliga mördare.

I fredags skedde ett flertal islamistiska terrorattacker samtidigt som kriget rasar för fullt då kalifatet breder ut sig. Än en gång har befolkningen utsatts för terrorattacker från daesh. Nu har blodet åter färgat Kobanes gator. Hundratals mördade. Kvinnor och barn fanns bland de kroppar som har hittats i hem och på gator. När IS gick in i Kobane intog de positioner och sköt på alla som inte lyckats fly. Kobane är en strategiskt viktig stad för daesh, pga närheten till Turkiet, genom vilket många tillresande terrorister passerar. Daesh kan ha infiltrerat och attackerat från turkisk mark denna gång!

Officiellt fördöms dessa övergrepp av alla politiker, och andra med makt och inflytande i Sverige, men inofficiellt finns flera som bagatelliserar dessa terroristers övergrepp gentemot civila. Terroristerna i daesh är inte att likna vid frivilliga i finska vinterkriget utan de är att likna vid de nazistiska Gestapo och SS-bödlarna. Det borde även svenska ministrar begripa!

Vi som samlats här idag ska göra vår del – men det blir inte lättare när det finns en sådan flathet bland svenska politiker att ta tag i problemet med dessa jihadresor. Dessa terrorister kan fritt resa fram och tillbaka mellan Sverige och Syrien/Irak utan konsekvenser. Stockholm stad närmast belönar återvändande terrorister och bidrag utgår till föreningar kopplade till Muslimska Brödraskapet. En lagstiftning för att förbjuda dessa resor, samt straffa dessa terrorister för folkmord och brott mot mänskligheten verkar dröja. Kan det bero på en rädsla att stöta sig med muslimska organisationer i Sverige och bli kallad rasist och islamofob? Det är ett kort som många av dessa organisationer använder sig av så fort någon kritiserar dem eller deras agenda.

Våga kritisera, våga stå upp för frihet och lika rättigheter!

Den kurdiska staten kommer att bli regionens starkaste och handlingskraftiga den dag kalifatet är utplånat. Vi ska segra men det gör vi också genom att rannsaka oss själva! Vi ber även omvärlden att agera och vakna ur sin koma!

Läs fler inlägg av Rebwar Hassan: 

https://detgodasamhallet.com/2015/06/16/gastskribent-rebwar-hassan-naiva-svenska-politiker-foder-politisk-islamism/

https://detgodasamhallet.com/2015/06/07/gastkronikor-rebwar-hassan-politiker-och-media-for-naiva-om-isis/