Gästskribent Rebwar Hassan: Naiva svenska politiker föder politisk islamism

Jag tror att flesta av oss är naiva, det gör ju livet lite enklare och lättare att leva. Ett förnekande av verkligheten är dessvärre en farlig naivitet. Åtskilliga politiker har en tendens att inte vilja se problemen med politisk islamism, vilket till del beror på islamismens plötsliga inflytande över politiken. De flesta politiker och debattörer behöver skaffa sig mer kunskap i ämnet.

Till exempel är gängkriminaliteten i förorter är ett oönskat ämne att diskutera. Antagligen för att en sådan diskussion kommer att leda till kritik av rådande invandrings- och integrationspolitik. Lättare att vara ”naiv”. Många som jag träffar är upprörda över att Stockholms stad har tagit fram en handlingsplan för hur man ska göra när IS-jihadister eventuellt återvänder. Jag anser att de ska straffas för brott mot mänskligheten, och kanske till och med, som Australien, straffa dem för landsförräderi.

Stockholms stad är ingen dömande instans och stiftar inga lagar. Det gör vår riksdag. Men Stockholm måste ändå förhålla sig till dessa terrorister, som kan bli en fara för oss andra i samhället. Jag tycker att de slappaste är de ”naiva” politiker som inte lyckats stifta eller upprätthålla de lagar som finns eller behövs så dessa jihadister döms för folkmord vilket även är en varning till andra som går i sådana tankar!

Naiviteten bland politiker handlar också om inkompetens. De naiva kanske vaknar med tiden men de inkompetenta är allmänfarliga. Politisk islam vill ha IS-kalifat i Europa, och de är inte naiva utan högst målmedvetna! Säpo har en hel del att göra, men utan ordentligt politiskt stöd blir det svårare och som redan sagts så blir ju alla avslöjanden lätt till kritik mot invandrings- och integrationspolitiken.

Svensk naivitet och passivitet leder således till att fler oskyldiga människor blir dödade och massakrerade i Syrien och Irak.

Enligt Ayaan Hirsi Ali har IS även förklarat krig mot muslimer som i sitt sätt att leva i praktiken bortser från stora delar av profetens ord och gärningar. Dessa muslimer lever inte efter sharialagarna, de följer inte uppmaningen till jihad och de fördömer inte andra människors sätt att leva. Islam är idag inte en fredlig religion. Om man inte underkastar sig.

Ska islam reformeras krävs att de kritiska rösterna kommer fram. Media bör underlätta en inomislamsk religionsdialog! Naivitetens tid är snart bortspolad av utvecklingens obönhörliga gång. Dax att vakna! Hallå politiker!

Rebwar Hassan, landstingspolitiker för Miljöpartiet i Stockholm.