MOHAMED OMAR: Elon Musk om våld och hudfärg i USA

Julen 2021 körde svart makt-anhängaren Darrell E. Brooks in sin stora stadsjeep i en julparad i Waukesha, Wisconsin. Han dödade fem personer och skadade 48. Paraden bestod av mestadels vita, varav många var unga flickor.

Mördaren tillhörde svart makt-sekten The Five Percent Nation som lär att svarta människor är en herreras och att vita människor är ”djävlar”. The Five Percent är en utbrytarsekt ur Nation of Islam.

På sociala medier hade han uttryckt fantasier om att skada, förnedra och förslava vita människor.

Jag skrev om händelsen här på Det Goda Samhället. 

Inga svenska mainstreammedier nämnde händelsen med ett enda ord. Tänk om det istället hade rört sig om en vit makt-anhängare som mördade svarta? Tror ni att medierna hade tigit?

Det finns en utbredd vanföreställning om att svarta amerikaner skulle vara mer utsatta för våld från vita än det omvända.

Mediernas selektiva rapportering har så klart bidragit till att sprida denna vanföreställning. Man rapporterar om vitas våld mot svarta, men inte i lika hög utsträckning om svartas våld mot vita.

I den verkliga världen, inte i mainstreammediernas värld, är vita amerikaner mer utsatta för våld från svarta amerikaner än tvärtom.

Elon Musk har på sin plattform Twitter nyligen uppmärksammat detta förhållande.

Musk kommenterar ett diagram som visar statistiken och frågar varför mainstreammedierna förvränger den verkliga situationen  “to such an extreme degree.”

Mohamed Omar