JAN-OLOF SANDGREN: Dödsorsak okänd 

För bara några år sen handlade nio av tio nyhetsartiklar om ”vaccinet”. Den nya mRNA-tekniken skulle frälsa världen från Covid-19 som utgjorde det största hotet mot mänskligheten, efter klimatkrisen. Många menar att hotet var grovt överdrivet och mRNA-vaccinerna inte fullt så effektiva som påstods. En av dem är läkaren Nils Littorin, som sammanfattar läget så här

Idag har världen fått annat att tänka på. Krig i Ukraina, energikris i Europa och hotande världsdepression för att ta några exempel. Ett annat orosmoln som dykt upp vid horisonten är att unga människor i allt högre grad drabbas av plötsliga hjärtstillestånd. Kopplingar till Covid-vaccinerna brukar avfärdas som konspirationsteorier, men en som vågat vidröra ämnet är Edward Dowd, tidigare marknadsanalytiker på Black Rock. 

I sin bok ”Dödsorsak okänd” tar han upp en lång rad exempel och backar upp med statistik, artiklar och forskarrapporter. En föredömlig sak med boken är QR-koder i marginalen, där man direkt via mobilen kan kontrollera källorna. 

Oförklarliga dödsfall inom idrotten brukar få stor uppmärksamhet i media. Det finns också ett gediget forskningsunderlag för hur många dödsfall som anses ”normalt”. Enligt en Schweizisk litteraturstudie från 2006 dog 1101 idrottare (yngre än 35 år) av plötsligt hjärtstopp mellan åren 1966 och 2004. Alltså 2-3 per månad. För december 2021 rapporterades hela 90 fall! Trenden fortsatte under 2022 – och även om man kompenserar för metodfel, olika urvalskriterier etc är det svårt att förklara skillnaden med slumpen. En sak som hände under andra halvan av 2021 var att det blev närmast obligatoriskt för idrottare att vaccinera sig, för att få delta i tävlingar. En löpsedel från november 2021 kunde till exempel se ut så här

Inte bara inom idrotten dog unga av oklar anledning, ofta i sömnen och utan bakomliggande sjukdomar. I januari 2022 avslöjade Vd:n för försäkringsbolaget One-America, Scott Davison att dödligheten bland livförsäkrade klienter i arbetsför ålder (18-64) ökat med 40 procent under andra halvan av 2021. Normalt varierar den här statistiken mycket lite, och redan en ökning på 10 procent skulle anses exceptionell. 

Etablerad media som uppmärksammade nyheten nöjde sig med att konstatera ”Dödsorsak okänd”, eller hänvisa till samlingsbegreppet ”Sudden Adult Death Syndrom” (SADS). Scott Davison själv lägger skulden på ”Långtidscovid”. Men dödsfall i Covid drabbar framför allt gamla, multisjuka eller individer med svagt immunförsvar. Varför viruset plötsligt skulle ge sig på unga människor, ett år efter att pandemin avklingat låter obegripligt. 

Den chockerande statistiken från försäkringsbranschen överensstämmer däremot tidsmässigt med historiens största medicinska reklamkampanj. Mäktiga institutioner krävde massvaccinering, ovaccinerade mobbades och demoniserades, Joe Biden undertecknade i september ett dekret som gjorde covidvaccinering obligatorisk inom företag med mer än 100 anställda. Miljontals amerikaner i arbetsför ålder tvingades välja mellan att vaccinera sig eller få sparken. 

Det här diagrammet från Open Vaers visar inrapporterade dödsfall veckorna efter en covid-vaccination. Open Vaers gör grafiska presentationer av officiell statistik från VAERS, världens största databas för vaccinskador. Vill man kontrollera siffrorna kan man ladda ner grunddata här

Siffror kanske inte säger så mycket. Bara en liten del av alla biverkningar rapporteras till myndigheten, enligt den här undersökningen. Å andra sidan kan man ju dö av fler orsaker än vaccin efter att ha vaccinerat sig. Vad som är svårare att förklara är lutningen på kurvan. Det är alltså tio gånger större risk att dö samma dag man tog vaccinet, än två veckor senare. Det känns också lite provocerande att de här dödsfallen troligen tillskrivs gruppen ”ovaccinerade”, eftersom det måste gått minst två veckor innan man räknas som ”vaccinerad”. I mina öron låter det som manipulation av statistik, för att vaccinen ska framstå som säkrare. 

I den engelska databasen ONS kan man hitta utförlig statistik för åldersgruppen 1 – 14 år, en grupp vars hälsa inte påverkades nämnvärt av själva pandemin. Tvärtom minskade dödligheten bland engelska barn under 2020, sannolikt för att de hölls instängda och inte tilläts leka med sina kamrater vilket minskade antalet olyckor. Minskningen fortsatte under halva 2021 trots att restriktionerna lättade. Men i september vände kurvan uppåt, precis en månad efter att man inlett ett vaccinationsprogram för 12-15 åringar. Att det inte rörde sig om plötsligt uppblossande olycksbenägenhet, stöds av att även åldersgrupperna 15-44 och 45-64 fick en ökad dödlighet efter att massvaccinationen inletts, fast den rimligtvis borde ha minskat. 

Edward Dowd drar slutsatsen att vi åren 2020-2022 inte genomgick en, utan två pandemier: 

En covidpandemi som kulminerade våren 2020 och främst drabbade äldre. Tyvärr resulterade den i en del förhastade politiska beslut som lock-down, skolstängningar, masktvång med mera. 

En vaccinationspandemi som kulminerade hösten 2021 och mest drabbade yngre och medelålders. I det långa loppet är vaccinationspandemin allvarligare, eftersom den slår mot människor i arbetsför ålder som har livet framför sig och som resten av samhället är beroende av.  

Jan-Olof Sandgren