MOHAMED OMAR: Putin mobiliserar stöd i Afrika

En stor konferens ägde nyligen rum i Moskva: “Russia – Africa in a Multipolar World”. På konferensen hävdade Putin att handeln mellan Ryssland och afrikanska ökar snabbt. Han talade också om upprättandet av African Continental Free Trade Area (AfCFTA), som började 2021.

En stor del av Rysslands handel med Afrika består av vapen. 

När Sovjetunionen kollapsade uppstod en unipolär världsordning, med USA som enda supermakt. Ryssarna har länge velat ersätta denna världsordning med vad man kallar en “mulitpolär” sådan där man föreställer sig att Ryssland ska ha en starkare ställning.

Ett steg i denna strävan är att öka det ryska inflytandet i Afrika. På konferensen sa Putin:

”The states of Africa are constantly increasing their weight and their role in world affairs, they are asserting themselves more and more confidently in politics and in the economy. We are convinced that Africa will become one of the leaders in the emerging new multipolar world order.”

Putin framställde Ryssland och Afrika som allierade i motståndet mot den “nykoloniala ideologin”:

”Russia and African countries uphold moral norms and social principles traditional for our peoples, and oppose neo-colonial ideology imposed from outside.”

Det är intressant att notera att medan Sovjetunionens “antikolonialistiska” propaganda ställde socialism mot kapitalism, så har retoriken nu förskjutits till att att ställa “traditionella” samhällen mot den “västerländska dekadensen” eller ”regnbågsideologin”.

Putin fortsatte:

”Many states of Asia, the Middle East, and Latin America adhere to similar positions, and together we make up the world majority.”

Den moderna ryska propagandan målar alltså upp en bild av en världsmajoritet av “sunda” människor under ett “nykolonialt” angrepp från USA och dess allierade i syfte att förstöra deras traditionella värderingar. 

Putin betonade att Ryssland, liksom Afrika försvarar traditionella värderingar, ”defends traditional moral values”, genom att göra motstånd mot den “nykoloniala ideologin”, ”resisting the neo-colonial ideology imposed from abroad”. 

Konferensen “Russia – Africa in a Multipolar World” inleddes den 20 mars och samlade representanter för 40 afrikanska stater. En större konferens, “Russia – Africa Summi”, planeras i St Petersburg till juli. Det första Russia–Africa Summit, som hölls i Sotji 2019, samlade representanter för samtliga 54 afrikanska länder. 

Inga svenska medier har kommenterat konferensen.

BILD: Ryska soldater i Centralafrikanska republiken 2020.

Mohamed Omar