BIRGITTA SPARF: Ekot redovisar mångkulturens kostnader

Ekot redovisar 22 mars vad den ”högerextreme” Rasmus Paludans koranbränningar har kostat polisen för bevakning av hans aktioner förra våren, eftersom hans demonstrationer orsakade våldsamma upplopp bland islamister och övriga korananhängare. Notan för Paludans tillståndsgivna demonstrationer i olika städer runtom i Sverige landade enligt Ekot på 84 miljoner kronor.

Denna nya giv från Ekot att redovisa polisens kostnader för enskilda demonstrationer är välkommen. Jag ser med intresse fram emot en redovisning av vad polisens bevakningsnota blev även för BLM:s våldsamma demonstrationer i bland annat Stockholm och Göteborg i juni 2020.

I båda städerna deltog tusentals fler BLM-anhängare än vad tillstånden medgav, och även dessa demonstrationer resulterade i våldsamma upplopp, sabotage mot blåljuspersonal, och allmän grov skadegörelse. Så det ska bli intressant att få veta vad notan blev för polisens bevakning av även dessa demonstrationer.

Sedan förväntar jag mig fortsatt detaljerad rapportering från Ekot om vad kriminalvårdens kostnader kommer att bli för varje enskild efter dessa domar. I januari i år hade 47 muslimer/islamister dömts för blåljussabotage i samband med Paludans koranbränningar. De är ännu fler idag, men jag har inte exakt antal.

Hovrätten har sänkt fängelsestraffen för blåljussabotage på fem och nästan sex år till lite drygt tre år i snitt, och därmed skapat prejudikat. Om jag räknar lågt och antar att enbart 50 personer hittills dömts till tre års fängelse så blir notan för kriminalvården något högre än polisens bevakning vid demonstrationerna. Då har jag även tagit hänsyn till att de dömda släpps ut efter två tredjedelar av strafftiden, får olika mängd- och åldersrabatter etcetera.

En intern, alltså en kriminell satt i fängelse, kostar enligt kriminalvården i snitt 3 500 kr per dygn. På ett år utgör detta 1 277 500 kr per person i fängelse. På tre år blir kostnaden för samme kriminelle individ 3 832 500 kr.

För 50 personer som får 3 år i snitt i fängelse för koranupploppen landar kriminalvårdens nota för oss skattebetalare alltså på 191 625 000 kr. Att jämföra med Paludans 84 000 000 kr för polisens bevakning.

Då har jag inte räknat in rättsapparatens arbete med fallen, som kostnader för åklagare, utredningar, försvarsadvokater, domstolsförhandlingar och allt annat därmed förknippat.

Jag har inte heller tagit med i beräkningen vad all skadegörelse på statlig, kommunal och enskild egendom kostade.

Nu har Ekot redovisat vad Paludan kostade oss skattebetalare för polisens bevakning av hans tillståndsgivna demonstrationer. Därför förväntar jag mig att Ekot kommer att lika noggrant redovisa vad vår slutnota för de våldsamma muslimerna, islamisterna och rasisterna i BLM kommer att bli. Om jag får tillåta mig att vara lite ironisk.

Birgitta Sparf