BIRGITTA SPARF: Jag baxnar inför all pågående idioti

Svenskt Näringslivs VD Jan-Olof Jacke inger mig alltid en känsla av overklighet varje gång han framträder. Jag tänker när jag hör eller läser vad han säger att den där killen har hamnat på helt fel plats i livet. I Dagens Nyheter får han än en gång bre ut sig om vindkraft som framtiden för det svenska näringslivet. Från DN:

”Svenskt Näringslivs vd Jan-Olof Jacke välkomnar regeringens besked om mer vindkraft men efterfrågar större handlingskraft:

– Man har ett jättejobb kvar när det gäller att korta tillståndsprövningen. Sverige har ett unikt utgångsläge för en lönsam grön omställning, det försprånget får vi inte slarva bort.”

Ett unikt utgångsläge för en lönsam omställning, alltså. Efter nedläggning av fyra (sex) kärnkraftsreaktorer med elbrist som följd. Vilket gör att stora företag i Skåne inte kan expandera enligt plan. Samt med vilt skenande elpriser, vilket gör att stora delar av Sveriges företagare går på knäna, på väg att gå under.

Men Jacke, han gillar vindkraft och är ett stort fan av den gröna omställningen, vilken alltid presenteras som ett konstaterat och ofrånkomligt faktum:

”– Det behövs säkerligen olika typer av ekonomiska morötter för att få kommunerna att acceptera ny vindkraft, men också nya regler. Här måste politiken göra avvägningar mellan klimatpolitik och andra intressen. Gör vi inte det klarar vi inte den gröna omställningen.”

Jag törs lova att en ensamföretagande bagare i en liten brödbutik på Södermalm har tusen gånger bättre koll på energiförsörjningen än vad Jan-Olof Jacke har.

Ett vida spritt citat av dåvarande koncernchefen på ABB, Percy Barnevik, från början av 90-talet lyder:

”- Vi har i Sverige billig el, vi har ren el, vi har säker el, vi har kort sagt den elförsörjning alla andra länder skulle vilja ha. Och vårt huvudsakliga bekymmer är hur vi på kortast möjliga tid ska komma ur denna situation”.

Jämför Barneviks fullkomligt briljanta och tyvärr helt sanna uttalande med Jackes fria fantasier i dagens DN:

”– Vi har en energimix i dag som gör de flesta av världens länder avundsjuka, och har ett försprång när det gäller grön omställning. Det ska vi maximera nyttan av och inte slarva bort, för andra länder sitter inte still. Därför måste vi klara energiutbyggnaden.”

Jag baxnar inför all denna ständigt pågående och växande idioti. Och känner både sorg och förtvivlan.

Birgitta Sparf