Gästskribent ROLF WASÉN: Häxkrisen 

Det fanns två falanger. Den ena efterlyste ännu mer radikala metoder för häxproblemet. Våra barn är trots allt i stor fara, menade man. Bestyrkt av de många vittnesmålen av barn. 

Den andra falangen menade att vi skulle göra det vi alltid varit så bra på. Med böner, kors och ritualer hade vi ju skaffat oss bra kontroll över mörkrets makter. 

Frågan kom att bli en vattendelare och åsikterna gick tvärt isär. Oenigheten tog man med sig ända in i sängkamrarna och till lunchborden.  

Ju mer häxbålen brann desto mer oro blev det i samhället. Nu var nästan alla familjer, utom de höga herrarnas och damernas, drabbade. I vissa byar fanns det nästan inget kvinnfolk kvar och prästerna ägnade noll tid åt den allt mer behövliga själavården. 

Krisen gjorde att man till slut lyssnade på den lilla falang som förklarade att det är sant att det finns det mycket mellan himmel och jord som vi inte förstår oss på, men varför inte inse att det rör sig om trolldom i den egentliga bemärkelsen. En trolldom som går ut på att manipulera oss att tro att det finns djävul, häxor och Blåkulla.  

Visserligen proklamerade häxbrännarfalangen att detta i stort sett skulle innebära jordens undergång och detta inom en snar framtid. Sant var att mycken makt stod på spel och en lukrativ industri hade vuxit fram kring djävulsutdrivning och häxproblemets radikala lösningar. Det fanns sinnrika lösningar på hur man med ekonomiska medel kunde köpa sig fri från inverkan av både häxor och djävul. Inget är gratis proklamerade man. Allt kommer med stora uppoffringar. För framtidens skull förklarade Anna Troskyldig. 

Visserligen talades det mycket om problemen med de många häxförnekarna och det osade svavel från predikstolarna. 

Men åren gick och inte mycket märktes av jordens undergång.  Häxbränningarna förpassades till museerna och minnenas arkiv. Samhällena repade sig trots de höga herrarnas och damernas stora ansträngningar. 

Var och en får bilda sig en egen uppfattning om vad detta motsvarar i dagens läge.  

Rolf Wasén ger i boken Dykning på djupt vatten ger ett personligt och brett perspektiv på dagens samhälle och civilisation illustrerat av valda citat av intressanta vetenskapsmän, humanister och helt okända människor.

Gästskribent