Gästskribent MATS WALTRÉ: Gamma, Delta och Epsilon – vi som saknar förmåga att tänka själva 

Microsoft är huvudägare till ChatGPT (testa gärna själva). Man har annonserat att man avser att investera $ 10 billion (det är 100 miljarder kronor …). OpenAI är företaget bakom AI-verktyget. 

Syftet är att, med hjälp av artificiell intelligens, söka av internet för att kunna leverera adekvata och ”objektiva” svar på de frågor människor ställer till verktyget. Avsikten med investeringen är att kunna vässa sin konkurrensförmåga mot framför allt Google. Verktyget är också ett AI för naturliga språk, vilket betyder att det är designat för att generera text som ser ut som om en människa skrev den. 

Men för att hjälpa människor att få ”rätta” svar så har man uppenbarligen introducerat vissa begränsningar. Till exempel vilka politiker som förtjänar att sägas något om. Ett flagrant exempel på introducerad bias är att på frågan att skriva en dikt om Dr Fauci så levererar en hyllningsdikt. På samma fråga för Dr Robert Malone (12 500 000 träffar på Google) så svarar programmet att det inte kan hitta något. Men det verkar ske lite slumpmässigt – ungefär som Twitters ”shadow banning” eller ren avstängning av vissa konton. Censuren blir utifrån vad de censurerande restriktionerna programmerare lägger in i AI-verktyget. Och dessa blir bara i nivå med vad man råkar känna till.  

Ett exempel på missvisande eller bedrägligt bruk av ord. Studera skillnaderna i svaren på följande frågor. 

Det värsta med programmet är inte dess undermålighet, svaren låter oupphörligen som om de kommer från en medelmåttigt begåvad vänstermänniska som läst på universitet. Utan det kusliga är hur ”information” nu och i framtiden allt mer kommer att bli automatgenererad uppfostran i vad som är ett korrekt sätt att tänka. 

Nu när Microsoft tar sig an denna uppgift med sina stora finansiella muskler kan man ana vidden av vad som – med mycket stor sannolikhet – ligger försänkt i Googles sökmaskin, i Facebook, Instagram, TikTok och andra. De hälsar oss alla till vår nya sköna värld. 

Eftersom det både handlar om AI och om att Microsoft vill ha avkastning på sin investering så kommer programmet att slipa bort de mest underliga svaren. Den 2/2 2023 svarade programmet så här: 

Dagen efter (3 feb) blev svaren så här:

Det verkar ju bra med en så snabb inlärningsförmåga för AI. Själv misstänker jag att den enorma storm (exempel) på Twitter som tog fart under den 2:a februari har hjälpt företaget att korrigera de mest flagranta svaren på vissa frekvent ställda frågor. Men med tanke på den inbyggda ambitionen att styra svar till vad som är ”rätt”, så lär denna mörka sida av AI-verktyget aldrig att gå ur. Den kommer bara att bli svårare att urskönja. 

Med tanke på att de ledande och kategorierna i ”Du sköna nya värld”, de som ska leda resten av människorna, kallas Alfa och Beta är det lite komiskt Googles moderbolag heter Alphabet. Och resten av människorna de plaveras antingen i Gamma, Delta eller Epsilon. Dessa är de som ska göra det som det är sagda att göra – de som saknar förmåga att tänka själva.   

Mats Waltré är poet och intellektuellt brinner han för att skingra något av samtidens dimmor. Han är född i Stockholm och yrkesmässigt har han arbetat med forskning i olika roller. I vuxen ålder konverterade han till katolicism. Lite av hans tankar, prosa och poesi återfinns på www.matswaltre.se. 

Gästskribent