PATRIK ENGELLAU: Ett välkomstkit

För något tiotal år sedan reste frugan och jag på veckändresa till den vackra portugisiska staden Porto vid Douroflodens Atlantmynning. Syftet med staden Porto verkar vara att man ska dricka portvin vilket många också gör och liksom jag så kanske ådrar sig ett plågsamt anfall av portvinstå, även kallat gikt eller podager vilket närapå är en skamlig sjukdom.

Det visade sig att vi kommit under ett dramatiskt skede av landets historia ty EU hade uppmärksammat och klagat över att Portugal med lika stor befolkning som Sverige knappt tog emot några utomeuropeiska asylsökande och andra migranter. (Av diagrammet framgår att det kom ungefär femtusen utländska invandrare det året mot 120 tusen till Sverige. De portugisiska ledarna förstod att de måste göra en kraftfull insats för att inte tappa ansiktet inför immigrationsivrarna i Bryssel.

Så hände det under vårt besök att vi fick läsa i morgontidningen om en ceremoni som avhållits under ledning av presidenten där ett urval av immigranterna hade erhållit ett särskilt ”welcome kit” som bestod av en papperspåse med en snygg t-skjorta med ett portugisiskt emblem, en karta över landet, ett simkort samt ett exemplar av landets konstitution (på portugisiska). En musikkår spelade, statstelevisionen var närvarande och det försäkrades att alla immigranter skulle få var sin påse bara produktionen kommit igång.

Jag har sedan dess funderat mycket på varför inte det svenska Migrationsverket också delar ut den svenska regeringsformen (och gärna även en tröja och en Sverigekarta) till nyanlända. I Sveriges grundlag finns en hel del nyttig information för nysvenskar. Egentligen räcker det med första kapitlets andra paragraf.

Den andra paragrafen bekräftar delvis bara vad immigranten har bespetsat sig på men det kan vara praktiskt att få sina rättigheter fastställda i svart på vitt. Till exempel kan det vara bra att kunna gå tillbaka till de juridiska grunderna om det blir bråk på socialförvaltningen om den rätta bidragsersättningen. Den rätta ersättningen är i praktiken gränslös. Så här står det till exempel om vad som är Sveriges ledares – ”den offentliga maktens” – huvuduppgift i tillvaron:

Den enskildes personliga, ekonomiska och kulturella välfärd ska vara grundläggande mål för den offentliga verksamheten. Särskilt ska det allmänna trygga rätten till arbete, bostad och utbildning samt verka för social omsorg och trygghet och för goda förutsättningar för hälsa.

Anta nu att du är en gängbrottsling, alltså ett slags ”enskild”. Om du hade läst detta särskilt framhållna stadgande i konungarikets heligaste styrdokument så hade du lätt kunnat förklara för tjänstepersonalen på socialförvaltningen och hennes kollegor samt överordnade hela vägen upp till statsminister Kristersson är att deras ”grundläggande mål” är att åt dig greja jobb, bostad, utbildning och allmänna trevnad. ”Fattaru, Uffe, att du inte har något viktigare att göra? Glöm det där med Nato, först ska jag ha ett schysst jobb”.

Den portugisiska grundlagen är inte alls så generös. Det står mest snömos som i andra artikeln där det försäkras att den portugisiska Republiken är en demokratisk rättsstat som ska förverkliga den ekonomiska, sociala och kulturella demokratin. Republiken ska vidare ”främja folkets välfärd och livskvalitet” vilket inte är mycket att komma med när man har ett gruff med sin socialsekreterare. Det står en del om medborgares skyldigheter också. Artikel 71 påminner uppfordrande om att även handikappade och funktionshindrade har samma skyldigheter som alla andra utom just i fråga om den detalj som konstituerar deras handikapp. Den migrant som står hos den libyske människosmugglaren och bläddrar bland broschyrerna från olika möjliga europeiska resmål kanske inte i första hand tar hem den portugisiska konstitutionen, som inte ens är översatt till de tjugo vanligaste språken, till ett fördjupat studium.

Men att det svenska Migrationsverket inte tagit efter det portugisiska initiativet att dela ut grundlagen kan ha att göra med ett just i dessa dagar särskilt stadgande i andra paragrafen som kan väcka misstankar i varje fall hos rättrogna muslimer som gått grundkursen hos Muslimska Brödraskapet om västerlandets falskhet och försåtliga formuleringar . Så här står det i den svenska grundlagen:

Det allmänna ska verka för att demokratins idéer blir vägledande inom samhällets alla områden samt värna den enskildes privatliv och familjeliv.

En skolad imam kan lätt tolka det där. Demokratins främsta idé är att folk ska rösta på ombud som efter valen ska bestämma över folks liv. ”Demokratins idé” är därför kodord för att politiker ska bestämma. ”Inom samhällets alla områden!” Abdul, sådär skriver svenskarna bara för att de har bestämt att de ska kidnappa dina barn och sätta dem under indoktrinering och hjärntvätt hos otrogna! De har ju till och med kommit på att skriva in det i sin grundlag. Där ser man hur förutseende och långsiktigt planerande de är. Vi muslimer kan inte vara nog försiktiga. ”Värna den enskildes privatliv och familjeliv! Jo, pyttsan. Det betyder bara att Barnkonventionen ska gälla vilket i sin betyder att socialsekreterarna alltid har sista ordet om det blir bråk med föräldrar som vägrar att låta barnen växa upp i familjer där man äter gris.” Eller så betyder det att socialsekreterarens privat- och familjeliv alltid ska skyddas av väktare med sköld och batong mot rättrogna som bara vill ha respekt.

Patrik Engellau