ANDERS LEION: Med Frankrike och Tyskland mot Ukraina 

I Agenda uttryckte Erich Vad, den tyske f.d. generalen och rådgivaren till Angela Merkel, sin och uppenbarligen Tysklands syn på Rysslands överfall på Ukraina. Fred skulle uppnås genom förhandlingar syftande till att skydda Rysslands ställning, dvs genom avsevärda territoriella förluster för Ukraina. Att istället värna Ukrainas rätt och därmed effektivt sätta stopp för Rysslands ambitioner vore däremot farligt och i praktiken ogörligt – eftersom Ryssland hotar med kärnvapen. Macron uttrycker samma inställning, 

Polen, Baltstaterna, Finland och Sverige har en helt annan inställning – naturligt nog. Nästa gång kan någon av dem vara den spelbricka som Tyskland villigt offrar för att bekvämt skydda sin egen ställning. 

Sällan ser man de små ländernas vanskliga ställning så effektivt belysas – och omsorgen om Ryssland och Putin så oförbehållsamt och naket formuleras. Den tyske generalens största rädsla och hans yttersta mål är att hindra Rysslands sönderfall. Och han har rätt i att en rysk förlust sannolikt skulle leda till Rysslands sönderfall. 

Detta sönderfall går ändå inte att undvika. Det kommer förr eller senare att ske. En förlust i kriget mot Ukraina kommer bara att påskynda processen. Förloppet efter förlusterna under nittonhundratalet kommer att upprepas. Det skedde tre gånger: efter rysk-japanska kriget (en kris som tillfälligt övervanns), efter första världskriget och efter förlusten under kalla kriget.  

Nu har både Finland och Sverige sökt medlemskap i Nato. Ett sådant medlemskap måste vara oönskat av Tyskland och Frankrike. Det kommer att öka risken för konfrontation med Ryssland – även om det skulle öka skyddet för de två små länderna. 

Dravlet från den tyske generalen bemöttes effektivt av försvarsminister Pål Jonson, doktorerad i krigsvetenskap. Sällan känner man sig stolt över en svensk regeringsföreträdare, men han erbjöd ett sådant sällsynt tillfälle. 

Man måste ägna dem som söker skydd under det ryska ideologiska och militära paraplyet en medlidsam tanke. De kommer alla att bli besvikna. Deras vånda inför de ryska förlusterna kommer att förlängas och fördjupas. De lutar sig mot ett ruckel. 

Anders Leion