ANDERS LEION: Önsketänkande 

DN har nyligen återigen spekulerat över möjliga slut på kriget mellan Ukraina och Ryssland. Tidningen behandlar tre möjliga alternativ. Som vanligt är DN rädd för verkligheten.  

Det enda alternativ med någon sannolikhet är det som innebär en seger för Ryssland. Det skulle – på kort sikt – medföra något slags fred, tills Rysslands imperieambitioner finge det att inleda aggressiva handlingar mot någon annan granne. Tyvärr, sett ur Rysslands perspektiv och många av dess nyttiga idioters i väst är detta inte möjligt. Ukraina har andra avsikter. 

Fortsatta krigshandlingar i låst läge kommer Ryssland inte att acceptera. Det är för farligt för regimen och Putin.  

Det enda tänkbara krigsslutet vore en seger för Ukraina. Det förutsätter dock att Ryssland inte kommer att använda sina kärnvapen. Det kommer landet med stor sannolikhet att göra. En möjlig ukrainsk seger kommer att leda till ett utvidgat krig med USA och sannolikt också med europeiska länder indragna på ukrainsk sida. 

Putin och den ryska regimen har redan klargjort sina avsikter. Ett angrepp på och ett återtagande av något av de områden som tagits från Ukraina har förklarats liktydigt med ett angrepp på ryskt territorium – vilket skulle komma att mötas av ryska angrepp med kärnvapen. 

Detta alternativ har diskuterats, varvid man tänkt sig att det skulle besvaras av Väst med massiva angrepp utförda med traditionella vapen – för att inte kärnvapenkonflikten skulle eskalera.  

Detta är önsketänkande. Ryssland kommer att ta till fortsatta, kraftigare kärnvapeninsatser. 

Redan nu finns ett annat sorts önsketänkande: att Ukraina skulle gå med på en fred med territoriella förluster, för att därigenom rädda Putin, Ryssland och Väst. 

Detta är Ukraina mycket medvetet om. Men denna lösning kommer att blockeras, inte bara av Ukraina utan också av de öststater som inte återigen vill bli tvingade in under Rysslands inflytande. De kommer, i eget intresse, att fortsätta stödja Ukraina. 

Sett från Australiens horisont beskrivs läget så här. Kolla gärna. 

Anders Leion