MOHAMED OMAR: Vända andra kinden till

Idag firar världens kristna Jesu födelse.

I Selma Lagerlöfs roman Jerusalem kommer Stark Ingmars dotter kommer tillbaka från Amerika med sin make Hellgum. Han predikar väckelse och samlar folk omkring sig. Dessa menar sig ha funnit frälsningen och kallas ”hellgummianerna”.

Romanen gavs ut i två delar 1901 och 1902 och är delvis tecknad efter en verklig händelse: år 1896 reste en skara människor från Nås i Dalarna till Jerusalem.

I ett samtal med en blivande lärjunge, Halvor, säger Hellgum:

Men nu är det ju sagt, fortfor Hellgum, att om någon slår dig på den ena kinden, ska du vända den andra till, och att vi inte ska göra motstånd mot det onda, och mycket annat i den vägen. Och det där alltsammans kan ingen hålla. Folk skulle ta från dig både åker och skog, de skulle stjäla din potatis och bära bort din säd, om du inte försvarade det, som är ditt. Jag tänker, att de skulle ta ifrån dig hela Ingmarsgården.

Hellgum fortsätter:

Nu ska jag säga dig hur det gick mig för ett par år sedan. Då försökte jag för första gången att riktigt leva efter läran, och vet du hur det slutade? Jag arbetade på en fabrik på den tiden, och när kamraterna fann ut hurudan jag var, lät de mig för det första göra en god del av deras arbete, sedan tog de min plats ifrån mig, och så lagade de, att jag fick bära skulden för en stöld, som en av dem hade begått, så att jag kom i fängelse.

För att kunna vara en god kristen måste man leva bland andra goda kristna. Annars blir man utnyttjad och trampad på. Om din moral säger att du ska ge och du lever bland folk som inte har något emot att bara ta och ta, då kommer du snabbt att förlora allt du har.

Vad tänker ni på när ni läser det här? Jag tänker åtminstone på Sveriges situation. Vi är landet som haft en ”högre” moral än alla andra. Den så kallade moraliska supermakten. Vad har det lett till? Jo, vi har blivit utnyttjade. Vänder man andra kinden till får man örfil på örfil. Har det varit moraliskt riktigt mot oss svenskar?

Men stämmer det att Jesus predikade att man tåligt ska ta emot stryk? Nej, jag tror inte det. I Matteus evangelium säger Jesus:

I haven hört att det är sagt: ”Öga för öga och tand för tand.” Men jag säger eder att I icke skolen stå emot en oförrätt; utan om någon slår dig på den högra kinden, så vänd ock den andra till åt honom…

Orden är en del av den så kallade Bergspredikan.

Efter lite research på nätet verkar det som om slaget här inte är något fysiskt slag. I stället använder Jesus en bild för att beskriva en förolämpning eller skymf.

Om någon står mitt emot dig och ger dig en örfil med sin högra hand – de flesta människor är högerhänta – så innebär det att han slår dig med handens baksida på din högra kind. En man som slog en annan med handens baksida var en bild för skymfen.

Vad Jesus säger är alltså att man inte ska svara på en förolämpning med en förolämpning. Man ska vara bättre. Som Paulus skriver i sitt brev till romarna: ”Låt dig icke övervinnas av det onda, utan övervinn det onda med det goda”. (12:21)

Jesus använde hyperbolen, överdriften, som retoriskt grepp.

Jerusalem år 1898:

Var Jesus pacifist? Jag tror inte det. Han prisade ju den hövitsmannen eller centurionen, alltså en militär officer, med orden: ”Sannerligen säger jag eder: I Israel har jag icke hos någon funnit så stor tro”. (Matteus 8:10).

Här säger Jesus att han inte i hela Israel funnit så stor tro som hos denne soldat, en man som hade krig som yrke. Centurionen tjänade antingen under kung Herodes eller kejsaren i Rom.

Det kan vara roligt för oss européer att veta att den förste europén som blev kristen var en romersk officer, en centurion. Det var en annan, inte den som blev prisad för sin stora tro.

Denne hette Kornelius och finns omnämnd i Apostlagärningarna, en av Nya Testamentets böcker som handlar om apostlarnas verksamhet efter Jesu korsfästelse.

Kornelius kom från Italien och var stationerad i Caesarea, huvudstaden i den romerska provinsen Iudaea. Så här står det i 1917-års svenska översättning:

I Cesarea bodde en man vid namn Kornelius, en hövitsman vid den så kallade italiska krigsskaran. (Apg. 10:1)

Kornelius tillhörde Cohors II Italica Civium Romanorum, som var en kohort från Italien och utgjordes av romerska medborgare. En legion bestod av tio kohorter, varje kohort bestod av 600 man. Kohorten var i sin tur indelad i sex centurier, vilka förestods av en centurion. Man kan tänka att Kornelius hade ungefär hundra man under sitt befäl.

I Nya Testamentet skildras Kornelius som en gudfruktig och frikostig man. Det står ingenting om att hans yrke som soldat skulle stå i vägen för frälsningen.

Petrus döper Kornelius, centurionen. Målning av italienaren Francesco Trevisani, 1709:

Om någon faktiskt slår dig, inte bara förolämpar dig, är du rimligen berättigad till självförsvar. Jag har svårt att tänka mig att en religion som predikar total passivitet inför angrepp skulle kunna bli så stor som kristendomen, eller ens överleva…

I Lukas evangelium (22:36) säger Jesus till sina lärjungar att de som inte har svärd bör skaffa sig ett:

Då sade han till dem: ”Nu åter må den som har en penningpung taga den med sig, och den som har en ränsel, han göre sammalunda; och den som icke har något svärd, han sälje sin mantel och köpe sig ett sådant”.

Sannolikt handlar det om svärd för att kunna försvara sig själv, sina egna och sin egendom.

Detsamma gäller nationer, en nation som inte försvarar sina egna intressen blir nertrampad. Du skall älska din nästa som dig själv. Ja, det betyder att du älska dig själv. En nation har rätt att, och ska, vilja välstånd och trygghet för sig själv och de egna. På samma sätt som man ser till att familjen har något att äta innan man bespisar utomstående. Paulus uttrycker sig skarpt  i första brevet till Timoteus:

Men om någon icke drager försorg om sina egna, först och främst om sina närmaste, så har denne förnekat sin tro och är värre än en otrogen. (1. Tim. 5:8)

Nu är jag själv ateist och styrs inte av vad Bibeln har att säga, men både för kristna och deras motståndare, de som vill använda deras tro emot dem, kan det vara av intresse att veta att den kristna tron inte står i motsättning till fosterlandskärlek, självförsvar och en ansvarsfull invandringspolitik.

Låt mig återigen citera stycket ur Selma Lagerlöfs roman:

Folk skulle ta från dig både åker och skog, de skulle stjäla din potatis och bära bort din säd, om du inte försvarade det, som är ditt. Jag tänker, att de skulle ta ifrån dig hela Ingmarsgården.

Det gäller en gård, och det gäller ett land.

God jul!

VINJETTBILD: Bibelillustration, omkring år 1900.

Klicka här för att gilla min sida på Facebook

Stöd mitt skrivande genom att bli månadsgivare på Patreon här

Mohamed Omar