ANDERS LEION: Nålsticket 

Den femte december träffades tre mål i Ryssland av attacker från drönare. Ett av målen låg i staden Kursk, känd från ett stort pansarslag under andra världskriget. 

Målen låg på olika avstånd från gränsen mellan Ukraina och Ryssland. Kursk tämligen nära gränsen. 

Flygbasen Dyagilevo  vid Rjazan, ett annat av målen, ligger däremot bara 20 mil från Moskva men 40 mil från närmaste punkt på gränsen mot Ukraina. 

I motsats till Ryssland slår Ukraina mot militära, inte civila mål. Kanske kan ändå Kreml betraktas som ett militärt mål? Där finns ju den faktiska krigsledningen. 

Det är inte långt bort för tillgängliga ukrainska drönare. (Bilden visar en Tupolev Tu-141 som kan ha använts av Ukraina.) 

Den som vill lyssna till en utförligare diskussion på franska om ämnet kan klicka här. Och här  finns en redogörelse på engelska. 

Läsaren får själv dra slutsatser av denna redogörelse. Jag undrar mest över varför denna händelse inte har uppmärksammats mer i svenska media.  

Det kanske skall påpekas att den ukrainska ledningen inte har tillstått sig vara ägare och avsändare av drönarna. Man har däremot skämtat lite om ämnet. 

Ryssarna å sin sida har inte velat kommentera varför inte deras avancerade luftförsvarssystem – sålt till Turkiet – kunnat skjuta ned drönarna. 

Anders Leion