Gästskribent MAGNUS BREHMER: “Sverige, Sverige, Sverige Fosterland” som von Heidenstam skaldade 

Tänk att vi aldrig lär oss.  

Efter ”försöken” med att lägga över ansvaret för utbildning på eleverna, och omvandla de otäcka och krävande lärarna till ”coacher” som mer skulle “massera in kunskapen” enligt elevernas egna önskemål, hakade man snabbt på möjligheten under pandemin, till hemarbete istället för den stenåldersmässiga metoden med arbetsplatser och otäcka, krävande chefer. Det funkar inte.  

För en tid sedan hade vi trafikplanerare i Stockholm som fick för sig att dra ut busshållplatserna till refuger mitt i gatorna, och omvandla trottoarerna till cykelbanor, på miljövänlighetens altare. Att stressade resenärer då skulle börja springa ut i trafiken för att hinna med bussen, kunde tydligen inte förutses?  

Att ett införande av stafettläkare skulle leda till en försämrad vård, där patienter aldrig får träffa samma läkare två gånger, och att ingen av dessa får en viktig helhetssyn av patientens hälsa, kom tydligen också som en total överraskning?  

Att plötsligt göra om lagen för EPA- (eller egentligen A-) traktorer för ungdomar, så att antalet av dessa på nolltid korkar igen ett trafiksystem som gått över till s.k. vajerräcken och enfiliga vägar utan vägren som omöjliggör omkörning (också för utryckningsfordon) blev lika överraskande. Att ungdomarna, och i vissa fall deras sinnesslöa föräldrar, dessutom lätt kan bygga tillbaka dessa ”traktorer” till personbilar, men nu med icke fullt utvecklade, dataspelande guldfiskhjärnor bakom ratten, och att denna omdömesförsämring skulle leda till olyckor och massor av tragiska dödsfall bland ungdomar, kom tydligen också som en total överraskning?  

Men när det gäller just bristen på omdöme, livserfarenhet, helhetssyn eller bara sunt förnuft, i frågan om hemarbete vs. fysiska arbetsplatser, blir det extra genant! Detta är ju ett område som kryllar av forskare, välutbildade chefer, pedagoger, terapeuter och certifierade coacher! Hur är det ens möjligt att kunna så lite om social interaktion, kreativitet, prestationsförmåga, gruppdynamik mm, för att driva denna utveckling?  

När får vi se försöket med ett helt frivilligt skattesystem? Det borde vi väl klara? I ett digitalt och upplyst samhälle? Crowd funding borde väl fungera i en ny generation av icke bokläsande, modernt skolade vuxna, som kännetecknas av en överlägsen källkritik och förmåga till överlagt beslutsfattande? 

Magnus Brehmer är mångårig strategisk rådgivare inom flera internationella bolag och koncerner, som exempelvis Ogilvy Group Worldwide, Inter IKEA Group och Dairy Farm Group/Jardine Matheson Hong Kong. Expert på affärsplanering, expansionsstrategier, marknads- och varumärkesstrategier.  

Gästskribent