MOHAMED OMAR: Kulturkrock i England

I en skolan Wood Green Academy i Wednesbury går det många muslimska elever. I ett försök att förändra de muslimska elevernas tänkande till att bli mer ”västerländskt”, ”liberalt” eller ”progressivt” bjöd ledningen in en homosexuell talare med muslimsk bakgrund (15/11).

Talaren, Khakan Qureshi, menade att han, efter att ha kommit ut som homosexuell, fortfarande var en troende muslim. Han sade också att han inte funnit någon vers i Koranen som fördömde homosexuella handlingar.

Detta ledde till reaktioner från de muslimska eleverna. Talaren blev starkt kritiserad och anklagades för att ”förvränga” islams budskap.

Debatten avbröts av en lärare som med hög röst dundrade att England numera är ett ”tolerant” land och att de muslimska eleverna därför skulle ”hålla käften”.

Läraren krävde ordagrant att de muslimska eleverna skulle ”shut up and listen” och acceptera ”tolerance”.

Händelsen filmades och spreds på sociala medier.

I en kommentar på Twitter skriver en muslimsk användare att det nu är dags att göra ”hijrah”, det vill säga lämna västvärlden och återvandra till islamvärlden (se vinjettbilden).

En muslimsk youtuber kommenterar händelsen:

För inte så länge sedan var homosexualitet ansett som något omoraliskt i västvärlden, och samlag mellan personer av samma kön var olagligt. Numera uppfattar dock många inte bara tolerans, utan även en positiv attityd gentemot homosexualitet, som en självklar del av ”västerländska värderingar”.

I islamvärlden är dock homosexualitet fortfarande inte accepterat, och i många länder är utövandet olagligt.

I västvärlden tolkar många detta förhållande som att västerlänningen har gjort framsteg. I islamvärlden ser man det istället som moraliskt förfall och inget man vill imitera.

Jag har tidigare skrivit om hijrah, den islamiska läran om återvandring, här

Mohamed Omar