MOHAMED OMAR: Det är en plikt för muslimer att återvandra

I början av profeten Muhammeds arbete blev han hånad av sitt folk. Muslimerna var få och blev förföljda och plågade av de andra araberna som höll fast vid sin gamla religion.

Förföljelsen berodde till stor del på Muhammeds envishet och fanatism. Han hädade arabernas gudar och insisterade på att de skulle följa hans så kallade uppenbarelse från den ende guden Allah.

Till slut blev situationen outhärdlig för muslimerna. De utvandrade från Mecka, Muhammeds hemstad, till staden Jatrib en bit söderut.

Denna utvandring kallas på arabiska “hijrah” och anses ha haft en sådan betydelse i islams historia att dagen då den ägde rum räknas som den första dagen i den islamiska tideräkningen.

Men hijrah var inte en engångsföreteelse. Det finns en föreställning inom islam att muslimer även idag ska följa profetens exempel utvandra från de otrognas länder.

Muslimerna som utvandrade från västvärlden för att leva under IS-styret i Irak och Syrien stödde sig på denna föreställning.

Jag hittade en artikel på en salafistisk webbsida, publicerad i november 2021. Den innehåller en detaljerad redogörelse för varför det är en plikt för muslimer i väst att återvandra till sina hemländer.

Det fastställs också att det är förbjudet (!) för muslimer att utvandra från muslimernas till de otrognas länder, alltså att till exempel lämna Somalia för att söka ett bättre liv i USA.

Artikeln är skriven av en salafistisk predikant vid namn Abu Khadeedjah. Han lever i Storbritannien där han utövar visst inflytande över unga muslimer. Det är osäkert om han själv har försökt följa sin uppmaning om att lämna väst. Hur som helst är det intressant att ta del av hans argumentation.

I Storbritannien är Abu Khadeedjah engagerad i islamisk mission och utbildningsverksamhet.

Det är förbjudet för muslimer att flytta till “the lands of kufr”, det vill säga de otrognas länder:

“To migrate from the lands of Islam to the lands of kufr is forbidden. I do not know any of the fuqahā who say otherwise. I do not know of any scholars who say that it is permissible to migrate from the lands of Islam to the lands of kufr. Meaning to leave for example Pakistan and move to France or Britain, or to leave Morocco for Germany or Spain. This is not allowed—or to leave Yemen or Somalia to reside in Canada or the US. It is not permitted to migrate from the lands of Islam to reside amongst the non-Muslims.”

Abu Khadeedjah förklarar vidare att det endast är tillåtet för muslimer att resa till icke-muslimernas länder för följande syften: handel, diplomati, besök och för att skaffa sig utbildningar som inte är tillgängliga i muslimska länder.

“The people of knowledge have permitted travel to the lands of the non-Muslims for the purposes of trade, business, diplomacy (ambassadors, etc.), or to visit relatives, or to learn important skills, i.e., skills that are not found in Muslim countries and can only be acquired by travelling to the lands of the non-Muslims, so Muslims may travel to acquire these skills to aid the people of Islam, such as engineering, electronics, IT, etc. “

Det är dock förbjudet för muslimer att resa till de otrognas länder i syfte att bosätta sig där. Abu Khadeejah tar särskilt upp ekonomiska migranter som exempel på förbjuden migration:

“As for travelling to become a resident, to desire to live amongst the kuffār, and build your homes amongst them, then this is not allowed. What comes to mind is the [illegal] migrants who struggle, strive, bribe and pay their way to get to Europe, Australia and North America. These migrants sacrifice everything to reach the West because they seek economic benefits and the liberal Western lifestyle. These people are often referred to as economic migrants. They say, ‘Our lands are poor. So we want to go to the lands which are wealthier in order to become economically strong.’ This is not permissible for a Muslim. It is harām to travel to the lands of the kuffār with the intention of settling there for economic reasons.”

Det är tillåtet för en muslim att lämna muslimernas länder för att rädda sina liv, förklarar Abu Khadeedjah, men då måste de söka asyl i närmaste säkra land:

“The point is that today we have come to know that it is harām to migrate from a Muslim country to a non-Muslim country with the intention of settling―whether from Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Yemen, Morocco, Jordan, etc., unless you fear for your life. If the regime wishes to harm you, imprison you or kill you unjustly, then you can flee with your religion and your life, but to the nearest Muslim land. You are not allowed to travel 8,000 miles across oceans and seas smuggled in containers onboard ships; or by hiding under lorries after having paid thousands of dollars to smugglers just so you can get to London or Paris! That is not permitted or necessary. If, for example, you are living in Africa or Asia, and you are suffering unbearable oppression, and you fear for your life and religion, then you can leave, but to the nearest Muslim land. Flee with your religion to save yourselves and your families from harm―but you should not flee for economic reasons, nor because you want the freedom to sin in a western liberal society!”

Det verkar som att islamisk lag och moral är tydliga med att en muslim ska stanna i islams länder och inte utvandra till de otrognas länder utom under korta perioder för att främja muslimernas intressen. Lagen och moralen är också tydliga med att muslimer som befinner sig i väst ska göra sitt yttersta för att göra hijrah, det vill säga återvandra.

Abu Khadeedjah är långt ifrån den ende muslimske ledaren som påminner om denna plikt. Att omsätta denna plikt i praktisk handling tycks dock vara svårt då livet i väst är tryggare och bekvämare än de flesta islamländer. 

Stöd mitt arbete genom att bli månadsgivare på Patreon. Klicka här

Följ mig på Facebook här

Mohamed Omar