BIRGITTA SPARF: Nej, vi fick inte ”Mellanöstern zero”

Upprördheten var stor härförleden över att vissa läkarkliniker utför så kallade ”oskuldskontroller” och ingrepp i slidan på kvinnor för att de ska blöda på bröllopsnatten. Vilket självfallet är helt fruktansvärt.

Men varför all denna upprördhet? Våra styrande politikers vilja har sedan Riksdagsbeslut 1975 varit att vi ska låta så många som det bara är möjligt flytta hit från Mellanöstern och Nordafrika. För att på så sätt göra Sverige ”Mångkulturellt”.

Samt att de som väljer att flytta hit genom mycket generösa statliga och kommunala bidrag ska uppmuntras att behålla sin egen kultur och sedvänjor. Så har också skett, mot majoriteten av den svenska befolkningens vilja.

Därmed har vi fått en stor del av Mellanöstern och Nordafrika även här i Sverige. Med Mellanösterns och Nordafrikas rådande ideal och kulturer.

Vi har fått skilda badtider för kvinnor och män i våra kommunala simhallar. Vi har fått böneutrop från moskéernas minareter. Vi har beviljade bygglov till allt större moskéer runt om i landet. Allt sanktionerat av naiva och välvilliga kommunpolitiker som hävdar att detta är rena och mycket effektiva integrationsåtgärder.

Vi har fått muslimska friskolor med könsuppdelad undervisning med i vissa fall könsseparerade skolbussar. Där unga muslimer fått fritt spelrum att radikaliseras. Vi har fått moskéer som registrerar tillfälliga äktenskap, alltså ren muslimsk prostitution, välsignad av imamen.

Vi har även fått cirka 240 000 mestadels unga flickor som inte får leva ett fritt liv med vänner och som inte själva får välja vem de vill gifta sig med. Samt stora affärskedjor, som Åhléns och Stadium, och olika skattefinansierade invandrarorganisationer, som propagerar för kvinnors rätt att bära hijab. Samtidigt som kvinnorna i Iran dör för sin rätt att slippa bära denna symbol för det allra yttersta kvinnoförtrycket.

Så varför all denna upprördhet över dessa oskuldskorrigerande ingrepp just nu? Mannens kontroll över kvinnans sexualitet är en central del inom hederskulturen, som bygger på vanföreställningar om manlig makt och kvinnans underlägsenhet och fysionomi. Vid det här laget kan man tycka att alla borde ha förstått att detta är hederskulturens själva kärna.

Men icke! Det är rent patetiskt att se och höra statstelevisionens fejkade samtal till olika kliniker, med dolda mikrofoner. De fick ju exakt vad de hela tiden önskat; att Sverige ska förvandlas till någon slags demografisk filial till Mellanöstern. Så deras plötsliga och yrvakna upprördhet skorrar rätt falskt i mina öron.

Jag kan inte annat än utgå från att samtliga våra styrande politiker och mest framträdande medier, som intensivt propagerat för den här utvecklingen, har levt i den naiva tron att Sverige automatiskt och som genom ett mirakel skulle bli ett slags ”Mellanöstern Zero, helt utan tillsatser av hedersförtryck”.

Självfallet blev det inte så. Den mycket starka och totalitära hederskulturen mötte den mjäkiga, demokratiska, välmenande och självutplånande svenska. Och resultatet av detta möte ser vi nu allt tydligare, inom ständigt nya områden.

Detta är absolut ingenting att förvånas över. Mer än om man är fullkomligt ovetande om vad olika kulturer står för, och vad det innebär att blanda dem, helt utan spärrar. Vi fick inte ”Mellanöstern Zero”. Det blev något helt annat.

Alla inlägg från SVT finns här

Min tidigare lärare på Socialhögskolan, docent Astrid Schlytter, här

Birgitta Sparf