RUTGER ENGELLAU: Öppet brev till väljarna från Magdalena Andersson och Annie Lööf 

Nu händer det vi varnat våra politiska motståndare för. Likt tusentals framrusande bufflar på savannen intar nu horder av SD-tjänsteman regeringskansliet. Ett maktövertagande som den nytillträdda regeringen underkastat sig under tvång.  Aldrig i svensk nutidshistoria har Sverige drabbats av någon liknande katastrof som närmast kan beskrivas som en statskupp. Detta är oerhört och kommer drabba Sverige hårt på område efter område. 

Tillväxttakten i ekonomin kommer att bli lägre med minskad invandring. Störst tillväxt får vi bäst genom ökande bidragsförsörjd invandring, stor bidragsunderstödd sysselsättning och dåliga skolresultat m.m. för det stimulerar offentliga sektorn, konsumtionen och därmed efterfrågan.  

Därtill sammanhängande brottslighet stimulerar också ekonomin i väsentlig utsträckning. Exempelvis behöver nog varje hem numera larm och gallergrind, varje offentlig plats en väktare, brända bilar ökar nybilsförsäljningen och byggande av nya fängelser kompenserar för minskat bostadsbyggande. Denna tillväxtmodell har gynnat Sverige i decennier och utan denna hade resurserna förmodligen förblivit outnyttjade i form av hushållens privata sparande och därmed lägre tillväxt..  

Våra politiska motståndares menar istället att det är tillväxten per capita som gör oss rikare och ger bästa välfärd. Det är ett förlegat synsätt i flera avseenden. Det strider mot allas lika värde och undanhåller utländska medborgare möjlighet till god försörjning samt att genom sin konsumtion bidra till vår välbehövliga tillväxt. 

Vår liberala demokrati kommer att upplösas.  Exempelvis kommer romerna utanför våra butiker att försvinna, muslimska skolor stängas, skolorna tvingas fokusera på kunskap, brottslingar utvisas och SVT kommer till längre tillåtas vara förespråkare för de synsätt som överensstämmer med värdegrunden. Som helhet kommer kraven på återgång till omoderna värderingar som skötsamhet, eget ansvarstagande, och att göra nytta att hårt drabba betydande andel av befolkningen.  

Sverige kommer inte att vara sig likt i framtiden. Istället får vi en främlingsfientlig antifeministisk nationalism som åsidosätter omvärldens rättigheter. Vill det sig riktigt illa kan Sverige komma att likna det omoderna Sverige som fanns på 60-talet.   

Inom utrikespolitiken och biståndet kommer exempelvis bidrag till palestinska organisationers frihetskamp i Israel säkerligen att ifrågasättas och likaså alla de miljarder vi rättvist överför till EU och enskilda länder. Risken är också stor att våra nära vänskapsband med för Sverige betydelsefulla länder, som till exempel Iran, kommer att upplösas. Våra partier gör dock vad vi kan för att motverka detta.  Vi kan här ge det tryggande beskedet att före utrikesministern Ann Linde är ständigt beredd att resa till Teheran och hucklet är redan packat. 

Sveriges folk ska veta att Centern och Socialdemokraterna kommer att bedriva en kraftfull opposition mot de försämringar den nya regeringen kommer att införa. Vi säger nej till allt. Får vi väljarnas förtroende att styra Sverige efter nästa val kommer vi återskapa det Sverige som nu riskerar gå förlorat. Vi återöppnar Sverige för den liberala samhällsmodellen med stöd till svaga grupper, migration och islam. Medelklassens åsidosatta rättigheter att bidra genom extra solidarisk beskattning kommer då också att återställas. 

Men just nu är oron för den nya regeringens politik stor. Den oron måste vi som ansvarstagande politiker hantera. Vår får dagligen mail och telefonsamtal från förtvivlade väljare. Det är bl.a. gängkriminella som undrar hur det blir med deras straff och utvisningar. Oändligt antal värdegrundsspecialister är rädda för att förlora sina jobb. Till de gängkriminella är vårt råd att anmäla sig som utflyttad från Sverige och söka asyl under ny identitet. I ett tryggt Sverige ska de svaga alltid få en ny chans. För den andra gruppen har facket centralt utlovat en hård kamp för deras betydelsefulla arbetens bevarande. Inom Centern är man mycket bekymrad för den utsatta gruppen som har extra stort intresse för barn. 

Dock finns en betydande trygghet i att vi i regeringsställning under två mandatperioder effektivt – och även långt tidigare – utnyttjat utnämningsmakten till statliga ämbeten till förmån för lojala ledare med tidsenliga värderingar. Dessa har i sin tur successivt satt sin prägel på sina myndigheter i samband med anställning och befordran av tjänsteman. Det är ingen tillfällighet att exempelvis Sveriges Överbefälhavare kanske är mest känd som sångare och dansör på Pridefestivalen samt att förre försvarsministern är vapenvägrare. Vi hyser därför stor lit till att berörda myndigheter kommer göra sitt yttersta för att stoppa, bromsa och förhindra att den nya regeringens demokratiskt illegitima politik genomförs. 

Oron är även stor bland de väljare som först nu förstår att deras röst i valet inneburit att Sverigedemokraterna fått makten. Det handlar om väljare till Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna. Därför skapar nu Socialdemokraterna och Centern ett avhopparprogram för denna grupp. 

Avhopparprogrammet innebär att man flyttar till något av våra hundratals utanförskapsområden samt erbjuds bidragsförsörjning. Med ansökan till programmet ges man personligen möjligheten att leva i precis det samhälle man vill försvara från Sverigedemokraternas angrepp. 

Det är vår bedömning att hundratusentals högerväljare, kanske miljontals vill medverka i avhopparprogrammet. Som uppmuntran till ansökan har vi här glädjen meddela att flyttlasset snart går från Sagerska palatset till närliggande mångkulturell ort för Magdalena Andersson. Annie Lööf flyttar till sin ursprungsort Värnamo, som positivt nog också kännetecknas av stora utmaningar. 

Rutger Engellau, företagare, far, farfar och morfar med en omtanke som även sträcker sig utanför den privata familjekretsen. 

Gästskribent