HITTAT PÅ NÄTET: Klimathotet har blivit en statlig religion

På sajten Klimatupplysningen (18/9 2021) skriver Gabriel Oxenstierna om hur klimathotet har blivit en sekulär, statlig religion. Staten och den kristna kyrkan är sedan länge skilda åt, men nu har vi i stället fått denna klimattro som ett officiellt påbud:

Vi tror inte längre på Gud, men vi tror på Vetenskapen, i detta fall filtrerad och tolkad av IPCC. Deras påståenden om vådan med växthusgaser har till och med upphöjts till lagstiftad, officiell klimattro i Sverige och många andra länder.

Numera är det människan som bestämmer sitt eget öde. Vi ber inte längre till Gud om syndernas förlåtelse.

Vi ber till våra politiker, våra makthavare. Och de hör bön!

Vi har fått klimatpolitiken, vi har fått energipolitiken. De påstår övermodigt att de kan reglera klimatet.

Men det finns ett par villkor: för att vi ska få förlåtelse och frälsning och räddas undan apokalypsen måste vi förneka vårt syndiga välstånd, vår skapelse. Ja, och så får vi också betala notan. Dyrt!

“Självplågeri”, sa en känd partiledare. Men späkning är ju en del av religionsutövningen.

Gabriel Oxenstierna är fil.dr i nationalekonomi.  Han har medverkat med flera artiklar på Det Goda Samhället.