BIRGITTA SPARF: Vi går mot en kall och hård vinter

Varberg Energi har fått mycket kritik för sitt råd till sina elkonsumenter att ha en buffert om 50 000 kr inför vintern. Men elbolaget gick inte ut med detta råd för att håna konsumenterna, de formulerade sig så drastiskt eftersom det är så verkligheten kommer att se ut för många villaägare. Från Aftonbladet:

”Där (i brevet) skriver bolaget att kunder med rörligt elavtal bör räkna med att priset kan komma att landa upp till 4 gånger högre än vad det var föregående vinter. Det innebär enligt bolaget att de som tidigare sett räkningar på mellan 10 000 till 15 000 kronor nu måste ta höjd för att elräkningar på 40 000 kronor kan dimpa ner i brevlådan.

– Många har nog bilden av att det här kanske inte drabbar mig så mycket, man har inte förståelse för volymen.

– Det är jättesvårt att sätta sig in i för människor och det är huvudskälet till att vi ville vara så konkreta som möjligt. Vi kan ju inte kommunicera om hur hela energimarknaden fungerar, det hade ju ingen orkat läsa. Här kan vi visa för kunderna hur det kommer att påverka plånboken och att det är för sent att agera i december när de står mitt i det.”

Jag tänkte först skriva något raljerande om att det måste ha varit lätt för hushållen att spara ihop till 50 000 kr under förra året då elräkningarna kunde ligga så lågt som 10-15 000 kr. Men jag insåg snabbt att jag var helt fel ute och att Varberg Energi har rätt.

De beskriver verkligheten som den är. Den som inte har ett sparkapital att lägga på något så kul som elen bör redan nu kontakta sin bank för ett lån på motsvarande belopp, enligt bolagets VD.

Varpå han naturligtvis genast ställs till svars av Aftonbladets reporter eftersom inte alla kan leva upp till bankernas krav för ett lån, vad tänker han om det? Det är en helt befängd fråga. VD:n har varken fattat beslut om nedläggning av Ringhals 1 och 2 eller bestämt bankernas lånekrav.

Varberg ligger i Elområde 3. Det kommer att bli en riktigt tuff vinter för alla villaägare i södra och mellersta Sverige. Även för de som bor i lägenhet med direktverkande el.

Svenska Kraftnät har fått in 90 miljarder i ”flaskhalsavgifter” för den dåliga överföringskapaciteten mellan olika elprisområden och obalansen mellan tillgång och efterfrågan på el som ska betalas tillbaka till elkonsumenterna i södra Sverige. Den som kan förklara mera ingående vad ”flaskhalsavgifter” är får gärna göra det i denna tråd.

Priset för att S, MP, C och V skulle få det stora nöjet att stänga ner två fullt fungerande kärnkraftsreaktorer och därmed orsaka en akut energikris var alltså 90 miljarder. Plus omfattande administrationskostnader för att pytsa tillbaka pengarna till konsumenterna på ett proportionerligt och korrekt sätt.

Som vanligt när sossarna har roffat åt sig en stor del av skattebetalarnas pengar och i sin stora nåd behagar betala tillbaka en liten del av dessa kallar de återbetalningarna för ”bidrag” eller ”stöd”.

I detta fall kallas återbetalningarna följdriktigt för ”elprisstöd”. Och elkonsumenterna, vilka är alla i södra och mellersta Sverige som förbrukar el i någon form, förväntas bli jätteglada och tacksamma. Trots att denna egenskapade energikatastrof är fullkomligt onödig och helt ofattbar för samtliga med sitt sunda förnuft i behåll.

Vi går sannerligen mot en kall och hård vinter. En riktig Fimbulvinter om inget maktskifte sker nu den 11 september.

Birgitta Sparf