ANDERS LEION: Kärnvapen 

Hitler hade inte något kärnvapen. Tysklands ansenliga vapen- och manskapstillgångar räckte för att Frankrike och England länge skulle låta sig pressas till att låta honom införliva det ena området efter det andra: Alsace, Rhenlandet, Sudettyskland och resten av Tjeckoslovakien. Österrike lät sig med entusiasm anslutas till det stortyska riket.  Allt detta skedde för att undvika krig. Resultatet blev historiens – hittills – värsta krig.  

Väst – USA, EU och enskilda länders regeringar i Europa – har gentemot Ryssland valt samma förhållningssätt som Frankrike och England valde inför Hitlers utpressning på trettiotalet. Man har valt att böja sig för Rysslands kärnvapenhot och låtit landet få fria händer gentemot Ukraina. För att inte helt framstå i samma dagar som trettiotalets demokratier, när de valde att försöka hålla Hitler på gott humör, har man infört sanktioner mot Ryssland, och olika stöd till Ukraina. Landet får dock inte något vapen som allvarligt skulle kunna hota och skada Ryssland. I praktiken har man givit Ryssland fria händer – vilket dock det ukrainska folket och dess ledning inte accepterat.    

Antagligen står Ukraina inför samma val som Finland en gång: för att inte utplånas kommer det att tvingas acceptera avsevärda landavträdelser. Bredvid kommer USA och Europa stå och tacksamt applådera uppgörelsen. Deras skam kommer inte längre att vara alltför betungande 

Det finns de som tror att Kina betraktar skeendet och drar slutsatsen att det är bäst att låta Taiwan vara i fred. Är det inte mer sannolikt att de drar motsatt slutsats? 

Hade det funnits någon annan, möjlig strategi? 

President Kennedy och den amerikanske regeringen stod inför samma slags utpressningsförsök från Sovjets sida. Det hade varit enkelt att låta Sovjet installera kortdistansrobotar med kärnvapenstridsspetsar på Kuba – med motiveringen att USA:s tillgång till det strategiska hotet från en storskalig kärnvapenvedergällning ändå kvarstod. Detta val var alltså likartat det val USA och Västeuropa nu ställts inför gentemot Ryssland. Man låter Ryssland hota med och böjer sig inför hotet från dess slagfältskärnvapen, trots att USA, Frankrike och England har tillgång till det storskaliga kärnvapenhotet – men det, det yttersta hotet, vill man i olikhet mot Kennedy inte använda sig av. Man använder samma slags strategi som man försökte lugna Hitler med. Den kommer förstås att misslyckas också nu. 

När Ukraina tvingats till underkastelse kommer snart nästa utpressning från Putin. Väst kommer förstås att vika ner sig också då. Hoppas att Putin inte finner någon anledning att angripa Baltikum, Finland och Sverige. 

Anders Leion