PATRIK ENGELLAU: Svenska språket måste ransoneras

En vanlig tankefigur som jag retar mig på är föreställningen att migranter inte får lära sig svenska ordentligt och att det därför är synd om dem samt att allt är statens fel för att den snålar med SFI. Till exempel har Dagens Nyheter den 22 augusti en artikel om att 28 000 ukrainare lever på dagsersättning från Migrationsverket för att de inte får jobb trots att de är universitetslärare i matematik och motsvarande. De får inte jobb för att de inte kan svenska och de får inte gå på SFI.

På SFI garanteras eleverna 15 timmars undervisning. Men många ukrainare får tydligen inte det. Utbildningsminister Anna Ekström förklarar:

Utgångspunkten är att de som beviljas tillfälligt skydd i Sverige kommer att stanna här tillfälligt.

Svenskundervisning kostar pengar varav en del härrör från mina skatter. Anna Ekström säger underförstått att hon inte vill slösa bort skattepengar på någon som bara kommer till Sverige ett kort slag vilket jag tycker är en klok inställning. Slutsatsen är att när staten har monopol på språkutbildningen så måste den ransoneras.

Sedan visar det sig finnas ett slags lätt-SFI som heter ”Svenska från dag ett” som ukrainarna kanske kan få eftersom staten lättat på ransoneringen genom att tillskjuta mer budgetmedel för verksamheten. Ekström förklarar:

Svenska från dag ett fyller en viktig funktion och insatsen förstärktes med 50 miljoner kronor i juni, för att möta behoven från de många människor som kommit från Ukraina.

Självfallet finns en hierarki av olika byråkratier varigenom skattepengar måste sippra för att till slut hamna hos någon människa som ska lära ukrainska doktorer i matematik att prata lite svenska. Folkbildningsrådet är en ”ideell förening” med myndighetsfunktioner (vilket bara det låter skrämmande). Förra året gjorde Folkbildningsrådet av med 113 mkr för Svenska från dag ett. Pengarna slussades till studieförbund och folkhögskolor. Svenska från dag ett visade sig kosta 10 000 kronor per deltagare plus förstås vad som går åt till hela den överliggande byråkratin (till exempel den apparat som skrivit regelverket kring Svenska från dag ett – förordning 2015:521 – där det stadgas exempelvis att studieförbund och folkhögskolor som godkänts enligt förordningen 2015:218 har monopol på detta slags statsbidrag samt att Folkbildningsrådet ska informera länsstyrelserna om var verksamheterna ska bedrivas och hur många personer som förväntas delta samt att ansökningar ska skrivas enligt någon viss mall och allt dokumenteras). Folkbildningsrådet ska också i en rapport till staten årligen utvärderas. För säkerhets skull gör rådet själv denna utvärdering. Förra året behövdes 104 trycksidor inklusive tabellbilaga i rapporten. Rådet kommer fram till att det vid en samlad bedömning har gjort ett bra jobb, så bra, anar man, att det med fördel skulle kunna använda ytterligare resurser.

Egentligen är hela upplägget absurt, det vill säga att alla inblandade, till exempel utbildningsminister Anna Ekström, Folkbildningsrådet, doktorerade ukrainare och Dagens Nyheter har för sig att svenska språket endast kan inläras i statens regi och att staten av budgetskäl kan behöva ransonera inlärningsmöjligheterna. Ingen av de nämnda är oskyldig till det groteska tillståndet. Att utbildningsministern låtsas att hennes egen apparat är den enda vägen till svenska språket är förstås snurrigt men tyvärr begripligt; vem vill inte ha monopol på något attraktivt? Ukrainarna, som tydligen har studievana, borde begripa att det finns hur mycket billigt studiematerial som helst.

Att ukrainarna, åtminstone vissa ukrainare, tycks tro på myten att de behöver en legitimerad lärare, helst statligt anställd, för att lära sig svenska är det som förvånar mig mest. Om en illiterat somalisk migrant inte genast går till bokhandeln och köper en lärobok i enkel svenska går att begripa, men en ukrainsk universitetsutbildad doktor i det ena eller det andra? Kanske är de bara loja enligt logiken att marken alltid är frusen för lata svin. Eller också är föreställningen att de klagar på svenskundervisningen också en myt.

För att täppa igen ett möjligt hål i det svenska välfärdslandskapet ställer jag upp som privat SFI-lärare för ukrainare som accepterar att anstränga sig. Jag bjuder liksom staten på 15 undervisningstimmar. Om du kommer i kontakt med en ukrainare som vill ha hjälp så säg till vederbörande att kontakta mig på 0707 679 500. Självklart är det gratis.

Patrik Engellau