HITTAT PÅ NÄTET: ”Dubbelbarnen” ökar mest

De så kallade ”dubbelbarnen”, d.v.s. inrikesfödda med två utrikesfödda föräldrar, är den inrikesfödda grupp i Sverige som ökar mest. Affes statistikblogg visar i ett nytt rörligt diagram hur utvecklingen ser ut för dessa män i ålderspannet 15-44 år, som också är högt brottsbelastat.

Diagrammet sträcker sig från 1980 med en framskrivning till 2024. Där kan vi i stora drag se hur utvecklingen vad gäller ursprung går från att gälla Finland till (det forna) Jugoslavien och Mellanöstern. Indelningen i ursprungsområden är i stort sett densamma som vid DGS stora undersökning om invandrare och brottslighet från 2019.

Datakälla är SCB. Läs mer här