BIRGITTA SPARF: Har Sverige blivit en mardröm?

Jag tror ärligt talat inte att så många förstår hur fullständigt absurd situationen är i Sverige idag när det gäller invandring, arbete och självförsörjning kontra bidragsförsörjning.

Sverige har mellan åren 2000 till 2020 beviljat runt två miljoner nya uppehållstillstånd. Till stor del med motiveringen att de hitflyttade kommer att rädda inte bara vår välfärd utan även våra pensioner.

Trots detta råder det idag stor diskrepans mellan antalet arbetslösa och arbetsgivarnas behov av arbetskraft.

I Ekot får vi veta att Sverige lider av arbetskraftsbrist:

”Arbetskraftsbristen är rekordstor och bristyrkena blir allt fler, enligt Arbetsförmedlingen.

Personalbristen är som störst inom vård och omsorg men det har också tillkommit nya bristyrken inom bland annat service och restaurang.

– Fler måste flytta dit jobben finns, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).”

Samtidigt har riksdagens utredningstjänst kommit fram till att cirka 700 000 utrikesfödda inte är självförsörjande. Jag citerar från Moderaternas Twitter 1 augusti 2022:

”700 000 utrikes födda kan inte försörja sig själva. Det kostar Sverige 132 miljarder kronor årligen. Om utrikes födda hade jobbat i samma omfattning som svenskfödda, så hade vi sparat 57 miljarder kronor varje år. Nu krävs ett bidragstak och lägre skatt på arbete.”

Men inte nog med det. Mer än 1,3 miljoner människor i Sverige är idag inte självförsörjande, utan lever i utanförskap. Från Svenskt Näringsliv 2022:

”Sverige har ett stort utanförskap. Det handlar om över 1,3 miljoner svenskar som inte försörjer sig själva. Samtidigt har coronakrisen övergått till en omfattande kompetenskris med företag som inte hittar människor med rätt utbildning att anställa. Nu krävs en offensiv företagarpolitik för att fler ska komma i arbete.”

Ovanpå allt detta har vi stora skogar i mellersta och norra Sverige som är fulla av bär som måste plockas så att butikernas hyllor kan fyllas med sylt för att täcka våra behov inför vintern.

Men är det några av alla dem jag räknat upp ovan som plockar bären? Naturligtvis inte!

Istället har Sverige i år beviljat rekordmånga tillfälliga arbetstillstånd till bärplockare från Thailand. Hela 6 700 stycken. Från Dagens Arena 26 juni 2022:

”Rekordmånga bärplockare från Thailand är på väg till Sverige för att plocka blåbär, lingon och hjortron. Hittills har Migrationsverket beviljat 6 700 tillstånd och enligt myndighetens prognos kommer det ytterligare några hundra. Det är 2 000 plockare fler än förra säsongen och 1 000 fler än rekordåret 2019.”

Dessa flitiga thailändska bärplockare har en garantiinkomst, men den kan bli högre om man plockar mer. Vilket fått regionkoordinatorn mot människohandel att reagera. Från Ekot 20 augusti:

“Många thailändska bärplockare som arbetar i Sverige i sommar får inte sin dygnsvila, menar Eva Norlin, regionkoordinator mot människohandel i region Nord. Hon vill att arbetsgivarna ska ta ett större ansvar.

– Det handlar om vinstdrivande företag som givetvis vill tjäna så mycket som möjligt, säger hon.

Bärplockarna har rätt till en garantilön på drygt 23 000 kronor, men de kan tjäna mer beroende på hur mycket bär de plockar – vilket gör att många arbetar långa arbetspass och inte tar ut lediga dagar.”

Så kan vi givetvis inte ha det i Sverige. Alla måste självfallet få sin dygnsvila. Annars rycker regionkoordinatorn mot människohandel ut på akut uppdrag.

Jag vet snart inte om ordet absurt räcker för att beskriva tillståndet i riket. All logik har upphört att gälla och allt är som en enda lång mardröm som det inte går att vakna upp ifrån. Hur gärna man än vill.

Birgitta Sparf