BIRGITTA SPARF: Arbete med pröva på-garanti

Detta rent vansinniga förslag från centerpartiet har tidigare lyfts bort från regeringens budgetförslag, men lagts tillbaka igen inför dagens budgetomröstning:

”För att hjälpa människor tillbaka till arbete och egen försörjning behövs fler jobb och att det blir lättare att komma in på arbetsmarknaden. Vi tycker att det behöver löna sig bättre att pröva att arbeta för den som får ekonomiskt bistånd. Därför vill vi att man ska få behålla mer av försörjningsstödet än idag under en begränsad tid då man prövar att arbeta.”

För det första handlar det inte om människor som ska ”tillbaka till arbete”. De flesta har aldrig jobbat en enda dag i Sverige, trots att de bott här i upp till 20 år, i vissa fall i 30 år eller mer.

Sedan anser centern att det ”behövs fler jobb”. Tror de att arbetsgivarna sitter och håller på lediga platser på arbetsmarknaden på pin kiv? Eller är ”fler jobb” nånting som skapas av politiker? Jag tror knappast att vi räddar ekonomin genom ännu fler skattefinansierade hitte på-tjänster.

Centern vill även att det ska bli lättare att ta sig in på arbetsmarknaden. Hur då ”lättare”? Här kanske äldreomsorgen kan stå som modell, som ju framgångsrikt har skippat kravet på kunskaper i svenska.

Men den allra största intellektuella tankevurpan gör centern med sitt förslag om att man ska få behålla mer av socialbidraget då man ”prövar att arbeta”.

Detta förslag sänder klara och tydliga signaler till bidragstagarna. Det är socialbidraget som är den egentliga och huvudsakliga försörjningen. Dock kan man få ”pröva på” att arbeta, utan att den inkomst man får innebär att socialbidraget minskas med samma belopp.

Det är som att säga till klienterna att:

– Testa att jobba lite, vet jag! Så får vi se om det är något du kan tänka dig att göra, istället för att bara få pengar in på kontot utan motprestation varje månad. Det kommer inte att märkas så mycket, vi drar inte av på ditt bidrag vad du tjänar, så det kommer att bli plus i plånboken för dig. Vad säger du? Ska vi göra ett försök med ett litet jobb?!

Samtliga partier på vänsterkanten, dit centerpartiet nu hör, saknar varje form av realistisk syn på arbete kontra bidrag. Tvärtom, här framgår det att centern och socialdemokraterna delar grundsyn:

”Gärna arbete, men först ett rejält socialbidrag!”

Birgitta Sparf