Gästskribent HANS JENSEVIK: Verktygslådan för Sveriges räddning finns nu!  

Vi, Nixare, erbjuder dig den demokratiska verktygslådan som kan rätta upp Sverige! Vi erbjuder dig ett demokratiskt tekniksprång! I en ny skapad verklighet erbjuds du nya möjligheter! Intresserad? Vi har grejerna! Du bestämmer!  

För snart tre år sedan stod ett antal personer inför ett val, att endera fortsätta spy galla i kommentarsfälten på de sociala medierna över de letargiska The Six som är Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Centerpartiet, Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna eller ge demokratin en sista chans. Det skulle ske genom att i praktiken besvara frågan hur ett offensivt politiskt parti ser ut som är beväpnat med det sista inom modern teknik och har ett anfallstempo och kraft att kasta nuvarande politiker ur riksdagen. Det blev det senare alternativet. Nu ligger den politiska verktygslådan på disken www.nixtothesix.se

Hur såg vår strategi ut för tre år sedan? Vi sa att det kanske kan bli ett traditionellt val den 11 september i år men sannolikheten var hög för att valet skulle ställas in på grund av oroligheter och The Six fortsätta som vanligt under undantagstillstånd. De har länge delat makten med de tre starka lobbygrupper som i praktiken styrt Sverige sedan Reinfelds tid, Muslimska brödraskapet, dvs de snart 100 000 islamister som finns i landet och fortsätter välla in, det Internationella Finanskapitalet och Globalisterna. Ett förstår vi: med nuvarande utveckling blir det i varje fall inget val 2026.     

Läget var klart för tre år sedan, all framtida demokrati i Sverige måste äga rum uppe på nätet där man är hyfsat skyddad. Riksdagspartiet Nix to the Six är nu helt nätbaserat. Det som erbjuds dig ligger där uppe på nätet. Dit kommer man med Bank-ID idag.  

Vi kallar det Nix to the Six valplattform för där kan du och alla svenskar genomföra ett val inför valet den 11 september i realtid med början från och med nu. Det är ingen undersökning av opinionen eller knapp-tryckeri-övning. Det är allvar. Det är verklighet. Ställer du upp?    

Innan du fortsätter spy i kommentarsfälten kan du gå till www.nixtothesix.se och genomföra en spaning mellan ett antal fokuspartier i valsamverkan som finns där. Kanske gillar du vad samtliga fokuspartier till riksdagen vill göra nästa mandatperioder men du kan bara stödja ett av dem. Jag undrar vilket allvarligt samhällsproblem du anser är det mest angelägna att lösa? Det bestämmer vilket fokusparti du gillar bäst och där går du in och proteströstar!  

För snart tre år sedan bildades Nix to the Six, som i år är anmält till valmyndigheten och ställer upp i årets riksdagsval. Ett antal svenskar har samlat ihop över en halv miljon och byggt en valplattform för vårt parti med programföretag på andra sidan planeten. I Sverige skulle det kostat över två miljoner. Det är en politisk verktygslåda som ligger på disken för att förändra Sverige till det bättre, vilket kommer att ske om du och tillräckligt många vill delta!  

För oss fanns en drivkraft till. Det generationstänkande som var laddat i devisen ”Vi bygger landet”, som betyder att nu levande generation beslutsfattare förvaltar det land som tidigare generationer skapat och har överlämnat till oss för ansvarsfull förvaltning. Det ligger även i nu levande generations beslutsfattares uppgifter att byggd det land som allas våra barn och barnbarn, som vi älskar över allt annat ska finna det – i en kommande framtid – gott att leva i. Det är tyvärr bara en hake i detta synsätt. 

Den framtid The Six erbjuder våra barn vill vi för död och pina inte ha, ty den slutar med befolkningsmatematisk säkerhet i en teokratisk islamisk diktatur i bortre ändan av den förhärskande politiskt korrekta korridoren. Något The Six inte har förmågan att se komma. Vill du ha det så?  

Om inte gäller det för dig och alla goda krafter att sätta vår demokratiska verktygslåda i aktion och reversera utvecklingen mot ett Sverige som vi lite äldre känner igen från ett antal årtionden tillbaka. Vi är då före den tid då den muterade kommunisten Reinfeld med sina Moderater bedrev maktsäkrande eskapader tillsammans med Miljöpartiet.  

Ställ dig framför spegeln och fråga dig om din attityd? Det finns nämligen en förhärskande i den svenska väljarkåren som vi har upptäckt under resans gång. När vi möter folk säger flertalet till oss att de väntar på att politikerna i riksdagen ska ta sitt förnuft till fånga. De rättar upp Sverige när de till slut förstår hur det ser ut i landet! Jag röstar som jag alltid gjort tills dess. Förresten finns det inget alternativ till de partier som erbjuds mig.  

Det har de faktiskt rätt i. Det har bara tillkommit två riksdagspartier under de senaste trettio åren: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det finns höga och delvis konstruerade hinder för att starta partier i Sverige och det är spärren till riksdagen, arbetsbördan att starta ett parti och bedriva en valrörelse och insamling av de ca två miljoner som behövs. De hindren rundar vår valplattform. Är du nyfiken på hur det sker? Välkommen på besök! 

Det är alltså, valhandlingens innehåll som är viktigt. Inte att du vaneröstar för att visa omvärlden genom högt valdeltagande att Sverige är en demokrati så som makten önskar.  

Det är val den 11 september. I din vallokal hittar du den formella valsedeln med namnet Nix to the Six. Du tar den och går igenom namnen. Du hittar kandidaterna från det fokusparti som du i god tid varit inne i och proteströstat. Du väljer ut den kandidat du vill ha. Du kryssar den kandidaten. Svårare än så är det inte i den nya effektiva, transparenta och skyddade demokratin på nätet som nu erbjuds dig. 

Nix to the Six har en webbplats med blogg, en Youtubekanalmed flera videos som presenterar hela upplägget och en Facebook-gruppdär debatten förs. Inför valet 11 september 2022 finns en VRM (Voters Relationship Management) som nätbaserat administrerar minst fem nya partier till riksdagen och maximalt tolv. Nix to the Six Swish 1234 33 84 06.    

Hans Jensevik är pensionär. Han har varit VD och delägare i Svensk Kommunrating, storstadsutredare, administrativ biståndsarbetare i Afrika och kommunekonom och ekonomichef i Uppsala kommun. Lärare i nationalekonomi, Göteborgs Universitet och forskarassistent på stadsbyggnad, CTH. Nu är han ordförande i den ideella föreningen Nix to the Six som ställer upp i riksdagsvalet i år.