MOHAMED OMAR: Du är skyldig, svenne. Och du ska betala

Många har kallat upploppen i våra mångkulturberikade områden ”påskupplopp”. Jag tycker det är en märklig benämning då upploppsmakarna är muslimer som inte firar påsk.

Enligt deras kalender ägde upploppen rum i den heliga månaden ramadan. Att Rasmus Paludan skulle skända Koranen under ramadan var förstås extra upprörande.

Det är förresten fortfarande ramadan.

Mainstreammedierna har gjort sitt yttersta för att förminska upploppen och minska ortengrabbarnas skuld och ansvar.

Självklart har man också försökt rikta de anklagande blickarna bort från islam.

I Expressen (23/4 2022) blir en ”ungdomsarbetare” vid namn Nicolas Lunabba intervjuad, förmodligen i egenskap av expert på ortengrabbpsykologi.

Han menar att upploppen, våldet och härjningarna beror på att grabbarna har blivit ”avhumaniserade” av svenska myndigheter.

De är arga eftersom de har blivit bemötta på ett ”misstänksamt sätt”.

Händelserna har alltså ingenting att göra med tro, med islam, med Koranen. De har inte minsta beröring med kulturerna i grabbarnas ursprungsländer.

Nej, det är i grunden svennarnas fel.

När en dansk tidning publicerade Muhammedteckningar gjorde muslimer upplopp, brände saker och yttrade sitt missnöje på andra sätt i flera länder, till exempel i Pakistan.

Finns det svennar i Pakistan som ser på grabbarna där med misstänksam blick?

Är måhända muslimerna i det helmuslimska Pakistan dåligt integrerade?

Man undrar hur det kommer sig att man i alla länder med muslimsk majoritet har lagar som förbjuder hädelse mot Muhammed och Koranen?

Det råkar inte finnas ett samband mellan dessa lagar och den islamiska tro som föreskriver dessa lagar?

Ungdomsarbetaren Nicolas Lunabba är verksamhetsansvarig i den skattefinansierade Organisationen Helamalmö.

En ungdomsarbetare är en person som lever på det välfärdsindustriella komplexet och delar dess intresse.

Jag tror inte att Nicolas Lunabba är en person som på riktigt försöker förstå motiven bakom ramadanupploppen.

Jag tror att han istället ser detta som ett tillfälle att berätta hur viktig hans skattefinansierade verksamhet är, en verksamhet som till största delen finansieras av just de svennar som ”avhumaniserar” ortengrabbarna och därmed bär skuld till upploppen.

Du är skyldig, svenne. Och du ska betala.

Du kan stödja mitt arbete genom att swisha till 0760078008

Mohamed Omar