HITTAT PÅ NÄTET: SVT förvrängde Ebba Busch-citat

Efter uppståndelsen kring Ebba Busch avslöjar nu Mats Skogkär på Bulletin att SVT klippte och klistrade i de uttalanden som KD-ledaren gjorde i den uppmärksammade lördagsintervjun. Man hade klippt ihop två delar av intervjun och tagit bort det stycke där KD-ledaren redogör för när och varför hon anser att polisen borde ha skjutit skarpt. Detta är vad Ebba Busch sa – egentligen:

”Om det är det som krävs för att upprätthålla lag och ordning. Om det är det som krävs för att säkerställa att i alla bostadsområden i Sverige så är det ytterst svensk polis som bestämmer, inte enskilda personer, inte upprorsmakare, inte stenkastande våldsverkare, inte islamister. Där gäller svensk lag. Och de som är satta att upprätthålla den ordningen, de som är satta att ha det våldsmonopolet, det är svensk polis.”

Händelsen har fått stor uppmärksamhet på Twitter, där SVT får skarp kritik för sitt agerande.