BIRGITTA SPARF: När Bildt förklarar för damerna

Den vassa, skarpa och briljante Carl Bildt sätter de två riksspånen Katia Elliot och Cecilia Gralde, Aktuellts feministiska svar på Helan och Halvan, på plats i gårdagens sändning.

Elliot sitter som vanligt och dumflinar. Gralde undrar vad han anser om att Ryssland nu ska minska sin militära närvaro i Kiev. Bildt klipper till direkt:

– Man sa faktiskt inte närvaron! Man sa att aktiviteten ska minska!

Efter en kort pedagogisk förklaring upprepar han för säkerhets skull två gånger, och jag gapskrattar:

– De sa de ska minska sin aktivitet, inte närvaro, aktivitet, inte närvaro!

Elliots dumflin tonas sakna men säkert ned. Hon får också komma till tals, börjar argumentera och viftar engagerat med sina små armar:

– Så det finns alltså ingenting positivt i det här beskedet, menar du?!

– Det är bra att man kan kommunicera. Men för övrigt har det inte från rysk sida kommit fram något som är värt någonting alls!

Slutligen får han mig att jubla när Gralde avslutar med den obligatoriska och som alltid lika idiotiska frågan hur länge kriget, som hon kallar ”konflikt”, kommer att pågå:

– Men hur långvarig kan den här konflikten bli? Snackar vi om veckor, månader eller…

– Ja, veckan ut i alla fall!

– Nä, men nu skojar du! Svara nu på frågan!!

– Det var ett annat sätt att säga: – Det vet vi inte!!

Mera Bildt i Aktuelltstudion, tack!

Birgitta Sparf