LENNART SVANBERG: Lärare blir dödade – tacka socialdemokraterna för det 

Måndagen den 21 mars år 2022 klockan 17.12 ringer en elev från Malmö 

Latins skola till polisen. Han berättar att han dödat två lärare. Hur har vi hamnat här? 

När min pappa började sin tjänst som lärare och kantor i ett litet samhälle i norra Halland så blev han en respekterad person i byn. Människor han mötte bockade och bugade för läraren då han var den som skulle få deras barn att bli något. Då pappa kom ifrån en större stad så var detta något generande till en början fast han vande sig snabbt och trivdes i denna “berömmelse”. 

Det här var i början på 1960-talet, precis då Olof Palme tog tag i att förstöra svenskt utbildningsväsende. Styrkt av bland annat filmer som tydde på att svensk skola i själva verket var en högborg för pennalism, aga och förtryck skulle nu skolan göras om till ett viktigt verktyg i socialisternas tjänst. Steg för steg började lärarens auktoritet minska till förmån för elevernas, föräldrarnas och socialisternas inflytande. 

På 1970-talet hade elever och föräldrar slutat bocka och buga för min pappa. Nu skulle läraren vara en pedagog som hjälpte till att göra barnen till demokratiska socialister. Elevråd, skolråd och medinflytande i vad som helst rörande skolan var viktigast. Betyg och ordning var underordnat.  

1980-talet präglas av att läraren skulle bli kommunalare och likställas med vaktmästare, måltidspersonal och kuratorer. Varför skulle en lärare ha ett helt sommarlov, påsk- och jullov när inte alla andra i samhället hade samma förmåner? Att lärare hade en helt annan arbetsbörda under sina skoltimmar än en vaktmästare ställde sig socialdemokrater helt oförstående till och genomdrev kommunaliseringen av skolan – tack Göran Persson. 

Under 1990-talet försöker borgerligheten rycka åt sig initiativet i skoldebatten, friskolorna blir svaret på att komma undan kommunala skolors undermålighet i kvalitet och sedan dess har tudelningen av svenskt skolväsende blivit oerhört tydlig. Trots att kommunala skolor aldrig visat sig bättre än sin huvudman (vissa kommuner har bra skolor, andra kommuner har värdelösa) så envisas socialdemokraterna med att problemet är inte huvudmännen utan det faktum att alla skolor inte är lika dåliga.  

Läraren har blivit ett verktyg för att genomföra politikernas populistiska idéer som råder för dagen. Demokratisering har kompletterats med jämställdhets- och klimatfokus. Att ifrågasätta är numera enbart tillåtet i de frågor där läraren tidigare hade sista ordet, det vill säga ämneskunskaper. Du får exempelvis inte ifrågasätta de av Förenta Nationerna uppställda Agenda-målen då dessa är likställda med Bibelns Tio Guds Bud. 

Nu dödas och skadas lärare i Sverige under sitt yrkesutövande. Det är en naturlig utveckling då politikerna tydligt visat att lärare, som trots att de kan vara den enda vuxna i rummet, har fråntagits samtliga verktyg för att just vara den vuxna. En enda elev kan förstöra och i slutändan döda sin lärare. Det enda lärarens kollegor kan göra är att kalla till ett elevråd och be om att det inte skall hända igen. 

Lennart Svanberg är lärare i datavetenskap.

Gästskribent