INGER ENKVIST: Dags att inse allvaret 

Rysslands oprovocerade anfall på en annan stat borde i Sverige leda till en omedelbar översyn av hur svenskarna genom sina valda politiker förbereder sig för att försvara sin självständighet.  

Det visar sig att varken medierna eller de i medierna citerade experterna hade förutsett det som verkligen har inträffat. Medborgarna har därför anledning till viss misstro mot medier och mot experter, ofta universitetsbaserade. Vad är det som medier, universitet och politiker inriktat sig på i Sverige och övriga västvärlden, medan Putin och Xi har rustat upp och ökat sitt inflytande? Exempelvis genusintegration, kränkthet och ”vithetsstudier”. Medier och ”experter” i väst har inte har fullgjort sin uppgift och inte varnat för vad som nu har hänt utan visar samma yrvakna brist på insikt som vid murens fall 1989, vid Brexit och vid valet av Trump.  

Vi såg nyligen vid FN-omröstningen om Ukraina att halva Afrika och stora delar av Asien lade ner sina röster. Tänkbara skäl är både att de är beroende av Kina och att de har odlat ett ”postkolonialt” avståndstagande till väst, något som de i stor utsträckning har lärt sig från väst. Dessa två skäl kan ha vägt tyngre än den princip som säger att ett land inte får invadera ett annat. 

Vi vet att Putin anser väst vara dekadent, men hans invasion har nu åstadkommit att Tysklands förbundskansler har annonserat en total omläggning av tysk politik. Sverige behöver också en politisk ledare som är beredd att ta itu med de uppgifter som väntar. Ideologer och inte pragmatiker har alltför länge fått leda samhället.  

Det kommer att ske en viss omläggning av försvars- och energipolitik, men det är hela samhället som behöver ses över. Vi behöver fokusera på statens kärnuppgifter och ha välfungerande och välfinansierade system. Åtgärder behövs när det gäller elöverföring från norra till södra Sverige, läckande socialförsäkringssystem och organisation av vård och skola. Nu vaknar vi upp och ser att Putin faktiskt invaderar ett annat land och hotar andra. Vi ser att Kina köper upp företag och försöker köpa infrastruktur inte bara i Afrika utan också i Sverige. Detta har pågått en längre tid med det behövdes en Covidpandemi och en invasionen i Ukraina för att vi skulle se klart. Som ett led i en ny försvarsanda bör vi göra en översyn av statens uppgifter. Vi måste föra över resurser och personal från ideologiproduktion och kommunikation till försvar av statens kärnuppgifter. 

Det har sagts att Sverige kan ses som fredsskadat. Man kan också likna Sverige vid en koalabjörn. Koalabjörnar har inga naturliga fiender utan kättrar fredligt runt i eukalyptusträd och äter blad. Vi har i Sverige utgått från att alla vill oss väl, eftersom vi vill andra väl. Vi har betett oss som om vi inte hade några fiender och har inte byggt upp något skydd för vår överlevnad. Nu vet vi att vi har yttre fiender och att den brottslighet som breder ut sig är en inre fiende. Vi är ett rikt land, men vi har betett oss oansvarigt. Som information kan tilläggas att koalabjörnen från 2022 klassas som utrotningshotad. 

Inger Enkvist