HITTAT PÅ NÄTET: Skenande energipriser

I en videokommentar (8/2 2022) talar forskaren och miljödebattören Björn Gillberg om de skenande energipriserna.

”Skenade elpriser och drivmedelspriser slår hårt mot hela samhället. Riksdagen bör besluta om energipolitisk time out, ja ett moratorium med syfte att ta fram en energipolitik förankrad i den fysiska och tekniska verkligheten.En dubblad elproduktion med vindkraft är en utopi förankrad i en fix idé, att Sverige ska bli världens första fossilfria välfärdsnation. Varför så bråttom? Det gives tid för eftertanke. Sverige är i praktiken nästan koldioxidneutralt tack vare skogens nettobindning av koldioxid.”