BITTE ASSARMO: Sätt era egna ungar i de dåliga skolorna, miljöpartister!

Politiker är sig lika. Först fattar de beslut efter beslut som skapar otrygghet och kaos i samhället – sedan får medborgarna ta konsekvenserna. Efter åratal av misslyckad invandringspolitik har Miljöpartiet nu funderat ut lösningen på de problem de själva är orsak till. Barn med svenska som modersmål ska utnyttjas som integrationsverktyg i de invandrartäta områdena.

Förslaget kommer från Miljöpartiet i Göteborg och Karin Pleijel, partiets gruppledare, har redan planerat hur man ska gå tillväga:

”Vi vill försöka stimulera föräldrars val i grupp. Få dem att fundera – hur bidrar jag till segregationen? Och vad kan jag göra åt det? […] Det kan göras under öppet hus till exempel. Uppmuntras man att inte gå hem till sin egen kammare och fundera där, utan istället gör skolvalet tillsammans med andra föräldrar, då har man en större möjlighet att bryta de vanliga mönstren.”

Att ”bryta de vanliga mönstren” handlar alltså om att, medelst grupptryck , mobbning och skambeläggande, få människor att sluta prioritera sina egna barn för att istället prioritera Miljöpartiets nyckfulla integrationspolitik.

Det här är ett sanslöst utspel, vidrigt arrogant och direkt ondsint. Barn med svenska som modersmål ska utnyttjas för att politikerna inte förmår lösa problemen de skapat. Det blir knappast äckligare än så.

Samtidigt är det ett utspel helt i linje med Miljöpartiets policy. Det här är trots allt ett extremistiskt parti präglat av ideologisk dårskap, som skriker efter diktatur och som är beredda att gör precis vad som helst för att få igenom sina krav. Det är klart att de inte drar sig för att kränka barn till gagn för sin sjuka ideologi.

I samband med den stora invandringsvågen 2015-16 var det de äldre som utyttjades som integrationsverktyg, då nyanlända anställdes på äldreboenden för att integreras på de äldre bekostnad. Allmän otrygghet och felaktig medicinering ingick i priset de fick betala för att godhetsivrare av samma skrot och korn som Karin Pleijel skulle kunna känna sig ännu präktigare.

Nu är det alltså barnen som ska offras på hittepåvärdegrundens altare. De ska placeras ut, som vore de Miljöpartiets ägodelar, i så kallade utsatta områden. Där ska de utnyttjas för att bryta den av politikerna skapade segregationen och, får man förmoda, höja upp medelbetyget ett snäpp så att det ser bättre ut i PISA-resultaten. Och Karin Pleijel, som uppenbarligen lever sitt liv i en skvatt galen fantasivärld, sprudlar över sin egen påhittighet och fantiserar om hur enastående detta är:

”Språket kommer mycket snabbare när man har en blandad sammansättning i skolor. Dels tror vi att det stimulerar språkutvecklingen för de som har svenska som modersmål från början. Vi tror också att det blir en bättre stimulans för de barn som inte har svenska som modersmål. Det skulle gynna alla.”

På vilket sätt det skulle stimulera språkutvecklingen hos barn som redan talar svenska att under hela skoldagen omges av barn som pratar invandrarsvenska ger hon inga exempel på. Är det meningen att de ska lära sig säga ”knulla din mamma” med rätt brytning, eller?

Fan vet. Och fan ta Miljöpartiet. De är så världsfrånvända att de är direkt livsfarliga för demokratin. Dags att bussa ut hela byket till de ”utsatta” områdena, så att de själva får lösa problemen de skapat. Och om de nu så gärna vill tvinga barn med svenska som modersmål att byta till sämre skolor börja med sina egna.

Bitte Assarmo