LARS HÄSSLER: ”Laglösa” bloggar – hotet från politiskt korrekta vänsterbloggar

Det finns en uppsjö av bloggar/nättidningar på internet. Vissa befinner sig ”right of center” som t ex Bulletin, Kvartal, Smedjan/Timbro, Uvell, Ledarsidorna och Det goda samhället, medan andra befinner sig ”left of center” som t ex Arena Idé, Dagens ETC och Para§raf.  Jag prenumererar på, alternativt ibland ”gillar” på Facebook, ett flertal av dessa. För detta har jag fått frågor huruvida jag verkligen ”gillar” dessa inlägg. Mitt svar är att det är för att hålla koll på hur vänstern tänker och även lura algoritmerna såtillvida att vänsterns inlägg kommer upp i mitt flöde.

Nyligen har en av Para§rafs medarbetare, advokaten Michael Pålsson, upprörts över att SD:s riksdagsledamot Katja Nyberg – tjänstledig polis och medlem i riksdagens justitieutskott – skrivit följande på Twitter:

”Grovt kriminella utlänningar ska alltid utvisas. Det ska varken vara upp till åklagare eller domstol att besluta om det.” 

I ett annat uttalande på Twitter menade hon, enligt Pålsson, att vi borde frånta IS-kvinnor deras medborgarskap och pekade ensidigt ut ”massinvandringen” som orsak till kriminaliteten. Pålsson tolkar det så att Nyberg anser att domstolar eller åklagare inte ska besluta om vem som är skyldig eller oskyldig och vilket straff vederbörande ska få – det räcker med polis. Dessutom menar han att både politiker och allmänhet är så förblindade av sin rädsla för brottslighet att de inte längre tvekar att peka ut minoriteter som ensamt ansvariga för brottsligheten och dessutom helt ge efter för kraven på rättssäkerhet. Pålsson drar naturligtvis nazistkortet också: ”liksom i 1930-talets Tyskland är det de påstått enkla lösningarna som gäller, oavsett om förslagen strider mot grundläggande rättssäkerhetsprinciper såsom rätten till en rättvis rättegång, oskyldighetsprincipen och likhet inför lagen”.  Pålsson medger visserligen ordagrant ”att vi onekligen har problem med gängkriminalitet i Sverige, även om de flesta av oss inte märker något av det. De som skjuts är som bekant oftast andra gängmedlemmar och inte utomstående även om det såklart finns undantag”.  

Pålsson åsikter, som nästan alltid delas av de politiskt korrekta, som bl a public service och DN, är i mitt tycke helt fel. Det är naturligtvis inte polisen som skall besluta om eventuell utvisning; lagstiftaren skall göra utvisning obligatorisk för grovt kriminella invandrare utan att domstolarna (som alltför ofta inte dömer till utvisning och i vissa fall endast till ett visst antal år) skall ha möjlighet till att enbart döma till fängelse. Att IS kvinnor, eller IS män för den delen, skall förlora sitt medborgarskap borde vare ”a no-brainer”, dvs en självklarhet. Pålsson läser uppenbarligen bara mainstream media när han anser att ”de som skjuts är som bekant oftast andra gängmedlemmar och inte utomstående”. Det är inte bara det att ett flertal oskyldiga har skjutits till döds, varit på ”fel plats vid fel tillfälle”, utan det är den allmänna känslan av osäkerhet för framförallt kvinnor och barn som allt fler medborgare upplever. Att den muslimska massinvandringen är orsak till kriminaliteten är naturligtvis inte hela sanningen, faktum är dock att före massinvandringen hade vi inte gruppvåldtäkter, förnedringsrån, hedersvåld, skjutningar på allmän plats och massiva bidragsbedrägerier. Pålsson har dessutom fräckheten att hävda att om SD kommer till makten ”är det tydligen dags att ta farväl av Sverige som rättsstat”.  Jag skulle här vilja jämföra med vad en imam uttalade om vår demokrati: ”Vi kommer att avskaffa er demokrati genom er demokrati”.  

Med Pålsson och andra politiskt korrekta personer kommer vi tyvärr att få se vår demokrati slås i bitar. Kanske överlever den endast om vi följer en libanesisk politikers råd till oss svenskar: ”Glöm bort det där med rättssäkerhet och mänskliga rättigheter i några år. Ni måste gå in i varje hus och börja uppifrån och ner och rensa i det ni kallar för utanförskapsområden. Om ni vill vara snälla så internera dem på obestämd tid tills de begripit hur man uppför sig men har ni möjlighet så kasta ut dem, oavsett vilket öde som väntar dem. Det kommer bespara er eoner av tid och annat lidande”.  

Det är dags att protestera så att vänstern inte lägger beslag på det s k  problemformuleringsprivilegiet och lyckas slå fast att demokratin faller om inte samhället styrs efter just deras idéer.  

Lars Hässler