PATRIK ENGELLAU: Krig i Ukraina

De senaste dagarnas utveckling i Ukrainafrågan är oroväckande. Ryssland har lassat på med ytterligare trupp längs gränsen. Biden skickar nästan tiotusen man till Natoländer nära Ryssland, dock ej till Ukraina. Nancy Pelosi kräver att Biden hjälper till att skydda Ukrainas gränser. Amerikaner i trakterna uppmanas att resa hem.

Var det inte så här första världskriget började? Det fanns inga särskilt övertygande krigsanledningar men ett plötsligt terroristmord på den österrikisk-ungerske tronföljaren ärkehertigen Franz Ferdinand utlöste ett jordskred av automatiska åtgärder som på kort tid ledde till att krigshandlingarna startade. Mobiliseringsplaner togs fram ur sina lådor och aktiverades, samarbetstraktater lästes med lupp eftersom de nu skulle förverkligas och färdvägar mot den förmodade fronten fastslogs. Det var som att dra igång ett undanställt maskineri. Det gick liksom av sig själv utan några situationsanpassade beslut. Ingen var särskilt angelägen att börja kriga men när maskineriet väl kommit igång gick det inte att stoppa.

Den här gången kommer det emellertid inte att bli något krig – tror eller önsketänker jag. Denna förmodan bygger jag på en banal teori som jag hittat på själv och sedan millennieskiftet förfäktat så ofta någon velat lyssna. Teorin bygger på att ländernas produktionsapparater inte minst tack vare uppkomsten av multinationella företag blivit så sammanflätade att företagen skulle inlägga veto mot krig eftersom de vill skydda sina anläggningar från förstörelse. Till exempel kan inte Belgien börja kriga mot Danmark för då säger Siemens och Philips som driver verksamhet i båda länderna att de kommer att sluta leverera reservdelar till den belgiska krigsmakten.

Enligt denna teori var det en förutsättning både för det första och det andra världskriget att var och en av de krigförande makterna hade en mer eller mindre komplett produktionsapparat. (Lenin var inne på en liknande tanke när han försökte förklara de europeiska ländernas kamp om kolonier under det sena artonhundratalet med att ett antal kompletta nationella produktionsapparater nått gränsen för hur mycket varor hemmamarknaderna kunde absorbera och därför behövde externa marknader. Trams förstås men de flesta teorier är trams. Det beror på att nya teorier är mutationer och mutationer för det mesta dör ut av sig själva för att det inte finns något darwinskt livsutrymme för dem.)

Nu invänder du säkert att det där med att global ekonomisk integration kanske kan förhindra en del krig men att resonemanget inte är tillämpligt eftersom Ryssland och västerlandet inte är tillräckligt ekonomiskt integrerade för att stoppa några stridigheter. Integrationen går inte mycket längre än att ryska oligarker har lyxbostäder i London och St. Moritz. Dessutom har de förstås sina stulna miljarder hos internationella banker som USA räknar med att kunna blockera vilket kallas sanktioner och anses vara ett effektivt medel mot rysk krigslystnad.  

Du har möjligen rätt men ett stycke ekonomisk integration som ger Ryssland en halvnelson på Europa, särskilt Tyskland, är gasleveranserna. Biden har gett klartecken för färdigställandet av den andra gasledningen, Nordstream 2 (bilden), under Östersjön från Ryssland till Tyskland (samtidigt som Biden förbjuder amerikanska pipelines för landets egen naturgas vilket säkert har en förklaring).

Tysklands nästan totala beroende av rysk energi ger Putin magiska krafter. Om han stryper gasflödet kommer Volkswagen att tvingas stänga sina fabriker nästa dag (enligt ett möjligen överdrivet uttalande från Nigel Farage). I vilket fall som helst visar tyskarna ingen som helst håg för att reta ryssarna. Har Nato nerver att slåss mot Ryssland om konsekvensen blir att Putin torterar tyskarna?

En helt annan sak som talar till Putins favör är att väst inte vill kriga. Det amerikanska folket har tröttnat på krig efter tjugo års förluster (om man räknar från invasionen i Afghanistan 2001) och de övriga Natoländerna litar inte riktigt på USA efter den plötsliga fanflykten från Kabul i augusti 2021.

Patrik Engellau