BITTE ASSARMO: Straffrabatten slopas – socialtjänst, polis och åklagare ”oroas”

Äntligen har man slopat den destruktiva och samhällsfarliga straffrabatten för unga brottslingar, den grupp som numera kallas ”unga myndiga” (hur många olika definitioner kan man egentligen uppfinna för att befria vuxna människor från egenansvar?). Eftersom straffrabatten aldrig skulle ha införts överhuvudtaget kan man naturligtvis bara nicka gillande till beslutet.

Det gör dock inte alla. Via nyhetssajten Omni får vi veta att polis, åklagare och socialtjänst nu varnar för att ”allt fler mindreåriga [SIC] kan pressas att mörda åt gängkriminella”.

”Med större tröskeleffekter finns risken att äldre personer inblandade i kriminella gärningar utnyttjar de som är yngre som får lägre straff” konstaterar riksåklagare Petra Lundh.

Det låter fint och humant och ansvarsfullt men i själva verket är det rena snömoset. Det hon egentligen säger är faktiskt att vuxna människor ska slippa kännbara straff eftersom det finns en risk att de annars manipulerar unga kriminella att begå grova brott åt dem.

I praktiken betyder det att man i åratal har låtit grovt kriminella undkomma med en smäll på fingrarna för att de ska känna att de känna sig trygga med att begå sina brott på egen hand, utan att pressa yngre att utföra brotten åt dem. Det är fullkomligt förryckt.

Det är dessutom oerhört föraktfullt för de skötsamma medborgarna som nu tvingas se på när yrkeskriminella raserar det välfungerande samhälle som tidigare generationer byggt upp.

Straffrabatten har, vilket väl alla utom de mest inbilska socialarbetarna, poliserna och åklagarna förstår, också utnyttjats av de kriminella, något som en avhoppare vittnade om i SVT i våras:

”Straffrabatten är något som unga kriminella räknar in innan de bestämmer sig om de ska utföra grövre brott, menar ‘Petter’. – De har redan kommit så långt i sin kriminella karriär att de är beredda att göra det, utan att behöva en större knuff.”

No shit, Sherlock?

Och de minderåriga då? Vem ska ta ansvar för dem om de nu riskerar press från sina vuxna gangstervänner att begå grövre brott? Inte du och jag i alla fall. Det är inte, som det så ofta påstås numera, ”allas ansvar” att vissa ungdomar begår brott. Det är föräldrarnas.

Om föräldrarna inte tar det ansvaret så är det illa, men det är fortfarande ingen annans fel. Det är klart att det sociala skyddsnätet, som även det vävdes av tidigare generationer, ska träda i kraft när så är nödvändigt men att det ska befria föräldrar från ansvar har aldrig varit tanken.

Bitte Assarmo